Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEP BERABERİZ Hikmet SIRMA. İnsanlar evlerinde rahat hareket ederler. Birçok ihtiyaçlarını karşılarlar. Örne¤in; barınma, beslenme, eğlenme bu ihtiyaçlardandır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEP BERABERİZ Hikmet SIRMA. İnsanlar evlerinde rahat hareket ederler. Birçok ihtiyaçlarını karşılarlar. Örne¤in; barınma, beslenme, eğlenme bu ihtiyaçlardandır."— Sunum transkripti:

1 HEP BERABERİZ Hikmet SIRMA

2 İnsanlar evlerinde rahat hareket ederler. Birçok ihtiyaçlarını karşılarlar. Örne¤in; barınma, beslenme, eğlenme bu ihtiyaçlardandır.

3 Okulumuz da yuvam›z gibidir. Zaman›m›z›n ço¤unu okulda geçiririz. Ö¤retmen ve arkadaşlar›m›z bizim için bir aile gibi olmuştur.

4 Evimiz, okulumuz gibi vatanımız da yuvamızdır.

5 Bizler, bu vatan üzerinde yaşayan bireyleriz ve toplumu oluşturmaktayız. Toplumun diğer fertleriyle saygı içinde yaşıyoruz.

6 Ev, okul ve vatan fiziksel olarak da birbirlerine benzer. Evimizde odalar, okulumuzda sınıflar, vatanımızda da şehirler bulunur.

7 Evim, okulum, vatan›m benim yuvam! Evim, okulum, vatan›m benim yuvam!

8 Evimizdeki odalar›, mutfa¤› kulland›¤›m›z, rahatça gezdi¤imiz gibi vatan›m›zda da özgürce seyahat edebilmekteyiz.

9 Evimizi okulumuzu sevdiğimiz gibi yurdumuzu da sevmeliyiz.

10 Ülkemizde her yer fiziksel olarak aynı özelliklere sahip değildir.

11 Yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, nüfusu, ekonomik özellikleri her tarafta aynı değildir.

12 Ülkemiz birbirine benzer özellikleri dikkate alınarak 7 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelere ‘’coğrafi bölge’’ adı da verilir

13 BÖLGELERİMİZ 1- Marmara Bölgesi 2- Akdeniz Bölgesi 3- Karadeniz Bölgesi 4- İç Anadolu Bölgesi 5- Doğu Anadolu Bölgesi 6- Güneydoğu Anadolu Bölgesi 7- Ege Bölgesi * Biz Marmara Bölgesi’ndeyiz.

14 Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplıdır. Bunlar: Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi, Akdeniz

15 *Ülkemiz zengin bitki örtüsüne sahiptir. *Zengin yeraltı madenlerine sahiptir. *Dört mevsim yaşanır. *Tarihi ve turistik yerleri gezilmeye değerdir.

16 *Dört mevsim yaşanır. *Tarihi ve turistik yerleri gezilmeye değerdir.

17 *Çay, fındık Karadeniz Bölgesinde, *Tütün, üzüm Ege Bölgesinde, *Hayvancılık Doğu Anadolu Bölgesinde *Turizm,Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir.

18 *Nüfusun en kalabalık ve sanayisi en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesidir. *En büyük akarsu ve barajlar Doğu ve Güneydoğu Bölgemizdedir.

19 *Her bölgemizin ayrı bir özelliği olduğundan bu bölgelerimiz ülkemiz ekonomisine farklı alanlarda büyük katkı sağlamaktadırlar.

20 Ülkemizi daha iyi tanımak için araştırma yapmalı, Atlasları incelemeli, ansiklopedileri daha çok kurcalamalısınız.


"HEP BERABERİZ Hikmet SIRMA. İnsanlar evlerinde rahat hareket ederler. Birçok ihtiyaçlarını karşılarlar. Örne¤in; barınma, beslenme, eğlenme bu ihtiyaçlardandır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları