Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KULAK HASTALIKLARI Dr. Müzeyyen Doğan. İşitme-Orta kulak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KULAK HASTALIKLARI Dr. Müzeyyen Doğan. İşitme-Orta kulak."— Sunum transkripti:

1 KULAK HASTALIKLARI Dr. Müzeyyen Doğan

2 İşitme-Orta kulak

3 İşitme – Membranöz labirent

4 İşitme- İç kulak

5 İşitme – Santral yollar E. COLI E: Eighth nerve C: Cochlear nucleus O: Sup olivary complex L: Lateral lemniscus I: Inferior colliculus Medial geniculat body, işitme korteksi

6 ÖZET 1. Dış kulak yolundan gelen ses dalgaları kulak zarını titreştirir. 2. Orta kulaktaki kemikçikler titreşir. 3. Oval pencere titreşir. 4. Skala vestibulideki perilenf titreşir. 5. Baziler membran titreşir. 6. Tüy hücrelerinin tüyleri bükülür. Katyon kanalları açılır ve tüy hücreleri içine K girer Tüy hücreleri depolarize olur. Reseptör potansiyeli oluşur. Tüy hücresinden Glutamat salınır. 7. Sinir lifi ucunda Aksiyon Potansiyeli oluşur. Aksiyon potansiyeli taşıyan lifler beyin sapından santral sinir sistemine girer. Sinyaller beyin sapından da işitme merkezine taşınır.

7 İşitme kaybı dereceleri 0 - 25 dB HL Normal işitme 26 - 40 dB HL Çok hafif derecede işitme kaybı 41 - 55 dB HL Hafif derecede işitme kaybı 56 - 70 dB HL Orta derecede işitme kaybı 71 - 90 dB HL İleri derecede işitme kaybı 91- + dB HL Çok ileri derecede işitme kaybı

8 İşitme kayıpları İletim tipi Sensorinöral tip Mikst tip Fonksiyonel (psödohipoakuzi) –Bilinçli (temaruz) –Bilinç dışı

9 İletim tipi işitme kaybı Auriküla Dış kulak yolu Orta kulak

10 Auriküla Auriküla aplazisi Auriküla hipoplazisi Aurikülada şekil bozuklukları

11 İTİK- Dış kulak yolu Buşon

12 İTİK- Dış kulak yolu Diffüz otitis eksterna

13 İTİK- Dış kulak yolu Otomikoz

14 İTİK- Dış kulak yolu Ekzostoz

15 İTİK- Dış kulak yolu Yabancı cisim

16 İTİK- Dış kulak yolu Tümör

17 İTİK- Timpanik membran Büllöz mirinjit

18 İTİK- Timpanik membran Granüler mirinjit

19 İTİK- Timpanik membran Timpanoskleroz

20 İTİK- Timpanik membran Travmatik perforasyon

21 İTİK- Orta kulak Akut otitis media

22 İTİK- Orta kulak Sekretuar otitis media

23 İTİK- Orta kulak Sekretuar otitis media (ventilasyon tüpü tatbik edilmiş)

24 İTİK- Orta kulak Adheziv otitis media

25 İTİK- Orta kulak Kronik otitis media (kuru)

26 İTİK- Orta kulak Kronik otitis media (infekte)

27 İTİK- Orta kulak Kronik otitis media (kolesteatomlu)

28 İTİK- Orta kulak Hemotimpanum

29 İTİK- Orta kulak Glomus timpanikum

30 İTİK- Orta kulak Timpanoskleroz

31 Otoskleroz Labirent kapsülün primer otosponjiozisi

32 Otoskleroz

33 Sensorinöral işitme kaybı Genetik İnfeksiyöz Travmatik Ototoksisite Neoplastik Meniere hastalığı Ani işitme kaybı

34 Genetik SNİK İç kulak yapısal anomalileri –Michel aplazisi –Mondini deformitesi –Scheibe aplazisi –Alexander aplazisi –Geniş vestibüler aquaduct

35 İç kulak yapısal anomalileri

36 Genetik SNİK Otozomal dominant –Waardenburg sendromu –Treacher Collins sendromu –Stickler sendromu –Branchio-oto-renal sendrom –Nörofibramatozis

37 Genetik SNİK Otozomal resesif –Usher sendromu –Pendred sendromu –Jarvell ve Lange-Nielsen sendromu

38 İnfeksiyöz SNİK Sistemik infeksiyonlar –Viral Perinatal (CMV, rubella) Postnatal (Kabakulak, EBV, VZ, Influenza, Coxsackie) –Bakteriyal Perinatal (Sifiliz) Postnatal (Lyme hastalığı) Komşu infeksiyonların yayılması –Menenjit-ensefalit –Otitis media

39 Menenjit-ossifiye koklea

40 Ototoksisite Aminoglikozidler Vancomycine Cisplatin Loop diüretikleri Salisilat

41 Travmatik Direkt travma

42 Travmatik SNİK Ses travması –Akut –Kronik

43 Neoplastik SNİK Akustik nörinom Menenjiom Fasiyel sinir schwannomaları Vasküler tümörler

44 Endolenfatik hidrops Başdönmesi Çınlama Kulakta basınç hissi SNİK Yüksek seslerden rahatsız olma

45 SNİK tedavisi İşitme cihazları Koklear implantasyon

46 TEŞEKKÜRLER


"KULAK HASTALIKLARI Dr. Müzeyyen Doğan. İşitme-Orta kulak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları