Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA."— Sunum transkripti:

1 BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA

2 8.GÜN Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast
Blastokist kısmen endometriyal stromaya gömülmüş Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast İç hücre kitlesi embriyoblast Hipoblast Epiblast Amniyoblast amnion boşluğu Bilaminar germ diski Epiblast blastokist boşluğu Hipoblast

3 Çok çekirdekli hücreler
Tek çekirdekli hücreler Prizmatik hücreler Kübik hücreler 7.5 günlük embriyo

4 Amnion Boşluğunun Gelişimi
7. gün 8. gün 9. gün Sitotrofoblastlar bölünür,sinsityuma göç eder, birleşerek membranlarını kaybeder Endometriyal stroma ödematöz ve vaskuler, bezler geniş kıvrıntılı, glikojen ve mukus salgılar Sitotrofoblastlara komşu epiblastlar amniyoblast olarak adlandırılır ve hep birlikte amniyon boşluğunu döşerler

5 9.GÜN Blastokist endometriumum daha fazla gömülü
Trofoblastik gelişim embriyonik kutupta daha belirgin Sinsityumda vakuoler yapılar Lakünar evre Hipoblast kökenli yassı hücrelerin oluşturduğu ince membran (Ekzokölomik membran-Heuser membranı) Ekzokölomik boşluk (primitif yolk kesesi) hipoblast tabakasından köken alan bir grup hücre, tek sıra halinde dizilerek blastokist boşluğunu içten tamamen örter. Bu tek sıralı hücre örtüsüne heuser zarı adı verilir.

6 11-12.GÜN Blastokist tamamen gömülmüş
Lakünalar maternal sinuzoidlerle birleşir Uteroplasental dolaşım başlar

7 11-12.GÜN Yolk kesesi hücrelerinden gelişen ekstraembriyonik mezoderm
Ekstraembriyonik kavite (koriyon boşluğu) Embriyonik disk mm Desidual reaksiyon (endometrium hüc. polihedral,glikojen, lipid dolu, ödematöz) somatik mezoderm (sitotrofoblast ve amniyonu çevreleyen) splanknik mezoderm (yolk kesesini çevreleyen)

8

9 Yolk Kesesi ve Koriyonik Kavitenin Gelişimi
Somatik mezoderm Splanknik mezoderm

10 13.GÜN Sekonder yolk kesesi-kalıcı yolk kesesi (hipoblast kökenli hücrelerin proliferasyonu ve ekzokölomik membran iç yüzeyi boyunca migrasyonu ile ekzokölomik kavite içinde oluşur) Koriyon boşluğu (ekstraembriyonik kavite) Koriyon plağı (sitotrofoblastların iç yüzeyini döşeyen ekstraembriyonik mezoderm) Ekstraembriyonik kölom boşluğunun devam etmediği ve amniyon ve vitellus keselerinin koryona yapıştıkları kısma bağlantı sapı denir. implantasyon kanaması bağlantı sapı

11

12 Koriyonik kavite içinde ekzokölomik kistler

13 13.GÜN Primer villuslar

14

15 Sinsityotrofoblast tabakası human koryonik gonadotropin (hCG) üretmeye başlarlar. 2.haftanın sonunda hCG üretimi gebelik testlerinde(+) sonuç verecek seviyelere ulaşır.

16 Maternal Tolerans Fötüs tarafından eksprese edilen paternal antijenlere karşı maternal immün sistemin toleransı İmmünosupresif sitokin ve proteinler MHC-I izotipleri (HLA-G) molekülü (trofoblastların taşıdığı HLA-G olarak adlandırılan antijen uNK’ların saldırılarının önüne geçmede son derece kritik bir öneme sahiptir) HİPOTEZLER Fötüs immünolojik olarak henüz yeterli olgunluğa erişememiştir Uterus immün sistem yönünden özellikle toleranslı bir bölgedir Plasenta hücre geçişini engelleyen anatomik bir bariyerdir Plasentada organizmanın başka hiçbir yerinde rastlanmayan kompleks bir immün bariyer vardır.

17 İmplantasyonun tamamlanması Uteroplasental dolaşımın başlaması
Embriyonik disk Epiblast Hipoblast Trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast Kaviteler Amniyon Koriyon İmplantasyonun tamamlanması Uteroplasental dolaşımın başlaması

18 Anormal İmplantasyon Alanları

19 Rektouterin (Douglas) boşlukta
Tubal gebelik

20 Plasenta Previa

21 Komplet(tam) Parsiyel
Mol Hidatiform Komplet(tam) Parsiyel

22 Komplet (tam) Mol:  Gebelik sadece plasental dokulardan oluşmuştur. Çekirdeksiz bir yumurtanın spermle döllenmesi sonucu oluşur. Plasental yapılardan salgılanan hCG hormonu nedeniyle hastada gebelik belirtileri bulunur.      Parsiyel (kısmi) Mol:  Anormal plasental gelişimin yanı sıra bebeğe ait yapılar da mevcuttur Normal bir yumurta hücresinin iki spermle döllenmesi söz konusudur 69 kromozomlu bir gebelik materyali


"BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları