Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA. 8.GÜN  Blastokist kısmen endometriyal stromaya gömülmüş  Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA. 8.GÜN  Blastokist kısmen endometriyal stromaya gömülmüş  Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast."— Sunum transkripti:

1 BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA

2 8.GÜN  Blastokist kısmen endometriyal stromaya gömülmüş  Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast  İç hücre kitlesi embriyoblast Hipoblast Epiblast Amniyoblast Bilaminar germ diski blastokist boşluğu Hipoblast Epiblast amnion boşluğu

3 7.5 günlük embriyo Çok çekirdekli hücreler Tek çekirdekli hücreler Prizmatik hücrelerKübik hücreler

4 Amnion Boşluğunun Gelişimi 7. gün 8. gün 9. gün Sitotrofoblastlara komşu epiblastlar amniyoblast olarak adlandırılır ve hep birlikte amniyon boşluğunu döşerler Sitotrofoblastlar bölünür,sinsityuma göç eder, birleşerek membranlarını kaybeder Endometriyal stroma ödematöz ve vaskuler, bezler geniş kıvrıntılı, glikojen ve mukus salgılar

5 9.GÜN Blastokist endometriumum daha fazla gömülü Trofoblastik gelişim embriyonik kutupta daha belirgin Sinsityumda vakuoler yapılar Lakünar evre Hipoblast kökenli yassı hücrelerin oluşturduğu ince membran (Ekzokölomik membran-Heuser membranı) Ekzokölomik boşluk (primitif yolk kesesi)

6 11-12.GÜN Blastokist tamamen gömülmüş Lakünalar maternal sinuzoidlerle birleşir Uteroplasental dolaşım başlar

7 11-12.GÜN  Yolk kesesi hücrelerinden gelişen ekstraembriyonik mezoderm  Ekstraembriyonik kavite (koriyon boşluğu) Embriyonik disk 0.1-0.2 mm Desidual reaksiyon (endometrium hüc. polihedral,glikojen, lipid dolu, ödematöz) somatik mezoderm (sitotrofoblast ve amniyonu çevreleyen) splanknik mezoderm (yolk kesesini çevreleyen)

8

9 Yolk Kesesi ve Koriyonik Kavitenin Gelişimi Somatik mezoderm Splanknik mezoderm

10 13.GÜN  Sekonder yolk kesesi-kalıcı yolk kesesi (hipoblast kökenli hücrelerin proliferasyonu ve ekzokölomik membran iç yüzeyi boyunca migrasyonu ile ekzokölomik kavite içinde oluşur)  Koriyon boşluğu (ekstraembriyonik kavite)  Koriyon plağı (sitotrofoblastların iç yüzeyini döşeyen ekstraembriyonik mezoderm) implantasyon kanaması bağlantı sapı

11

12 Koriyonik kavite içinde ekzokölomik kistler

13 13.GÜN Primer villuslar

14

15  Sinsityotrofoblast tabakası human koryonik gonadotropin (hCG) üretmeye ba ş larlar. 2.haftanın sonunda hCG üretimi gebelik testlerinde(+) sonuç verecek seviyelere ula ş ır.

16 Maternal Tolerans Fötüs tarafından eksprese edilen paternal antijenlere karşı maternal immün sistemin toleransı İmmünosupresif sitokin ve proteinler MHC-I izotipleri (HLA-G) molekülü (trofoblastların taşıdığı HLA-G olarak adlandırılan antijen uNK’ların saldırılarının önüne geçmede son derece kritik bir öneme sahiptir) HİPOTEZLER  Fötüs immünolojik olarak henüz yeterli olgunluğa erişememiştir  Uterus immün sistem yönünden özellikle toleranslı bir bölgedir  Plasenta hücre geçişini engelleyen anatomik bir bariyerdir  Plasentada organizmanın başka hiçbir yerinde rastlanmayan kompleks bir immün bariyer vardır.

17 Uteroplasental dolaşımın başlaması İmplantasyonun tamamlanması Kaviteler AmniyonKoriyon Trofoblast SitotrofoblastSinsityotrofoblast Embriyonik disk EpiblastHipoblast

18 Anormal İmplantasyon Alanları

19 Tubal gebelik Rektouterin (Douglas) boşlukta

20 Plasenta Previa

21 Mol Hidatiform Komplet(tam) Parsiyel

22 Komplet (tam) Mol: Gebelik sadece plasental dokulardan oluşmuştur. Çekirdeksiz bir yumurtanın spermle döllenmesi sonucu oluşur. Plasental yapılardan salgılanan hCG hormonu nedeniyle hastada gebelik belirtileri bulunur. Parsiyel (kısmi) Mol: Anormal plasental gelişimin yanı sıra bebeğe ait yapılar da mevcuttur Normal bir yumurta hücresinin iki spermle döllenmesi söz konusudur 69 kromozomlu bir gebelik materyali


"BİLAMİNAR GERM DİSKİ 2.HAFTA. 8.GÜN  Blastokist kısmen endometriyal stromaya gömülmüş  Dış hücre kitlesi trofoblast Sitotrofoblast Sinsityotrofoblast." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları