Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17 STAPHYLOCOCCUS. PÜYOJENİK KOKLAR Enfekte dokuda güçlü inflamatuvar cevap oluşturan ve immun cevaptan korunmada etkili virülans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17 STAPHYLOCOCCUS. PÜYOJENİK KOKLAR Enfekte dokuda güçlü inflamatuvar cevap oluşturan ve immun cevaptan korunmada etkili virülans."— Sunum transkripti:

1 Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17 STAPHYLOCOCCUS

2 PÜYOJENİK KOKLAR Enfekte dokuda güçlü inflamatuvar cevap oluşturan ve immun cevaptan korunmada etkili virülans faktörlerine sahip yuvarlak, oval veya mum alevi şeklindeki bakteriler Staphylococcus Streptococcus Enterococcus Neisseriae

3

4

5 STAFİLOKOKLAR İnsan ve memeli hayvanların deri ve müköz membranlarında kommensal flora bakterisi olarak yaşayan ancak opurtunistik enfeksiyonlara da yol açan mikroorganizmalardır. Konak ve doku tropizmi gösterirler

6 STAFİLOKOKLARDA TROPİZM TÜR KONAK DOKU Staph.caprea Keçiler Deri Staph equi Atlar Deri Staph hycus Kanatlılar Staph hominis İnsan El-ayak Staph.capitis İnsan Baş Staph.auricularis İnsan Kulak Staph aureus Kosmopolit Kosmopolit

7 STAPH. AUREUS Hastane enfeksiyonu: Deri yumuşak doku enfeksiyonları Osteomyelitis, Septic arthritis, Device-related infections, Pneumonia,Endocarditis,Bakteriyemi Mortalite Antibiyotik öncesi: % 65-70 Günümüzde : %20-40

8 STAFİLOKOKLAR Staphylo : Üzüm salkımı Coccus :yuvarlak tane Çap :1  m gram pozitif koklar

9  Planococcus  Planococcus sp.  Micrococcus  Micrococcus sp.  Stomatococcus  Stomatococcus sp.  Staphylococcus  Staphylococcus sp. (17/33 ssp) Familya : Micrococcaceae Familya : Micrococcaceae Genus : TAKSONOMİ  Aerob- fakültatif anaerob  Gram-positive koklar  Katalase positive  Aerob- fakültatif anaerob  Gram-positive koklar  Katalase positive Pyojenik infeksiyonlara yol açarlar

10 KARAKTER STAFİLOKOK MİKROKOK G+C 30-37 66-75 G+C 30-37 66-75 Teikoik asit Poligliserol fosfat - Poliribitol fosfat Poliribitol fosfat Mürende Glisin Lizin Basitrasin 0.04 IU Dirençli Duyarlı Furazolidon 100  g Duyarlı Dirençli

11 STAFİLOKOKLARDA ÜREME Optimal üreme ısısı = 37 C (7-48 C ) Optimal üreme pH’sı = 7.2  0.2 Aerob & Fakültatif anaerop koklar Kemoorganotrofiktirler Metabolizma :Respiratuvar & Fermentatif Karbon hidratları asit/gaz oluşturarak fermente ederler

12 37 C 24 saatlik Stafilokok kültürü Üreme : Adi /Nutrisyonel besi yerlerinde ürer Hemoliz : Beta hemoliz. Hemoliz : Beta hemoliz. Piğment : karoten -sarkinoksantin Piğment : karoten -sarkinoksantin Gliserol monofosfat piğment oluşumunu artırırGliserol monofosfat piğment oluşumunu artırır Tellütitli besiyerinde siyah koloniler oluştururlarTellütitli besiyerinde siyah koloniler oluştururlar

13 Karakter Staph Staph. Staph aureus epidermitis saprophyticus aureus epidermitis saprophyticus Hemoliz +  - Piğment Beyaz Altın sarısı Limon sarısı Mannitol aerob/anaerob aerob aerob Glukoz aerob/anaerob aerob aerob %10 NaCl töleransı + - - Plazma koagülaz + - - ÜREME ÖZELLİKLERİ CHAPMAN

14 STAPHYLOCOCCUS AUREUS

15 STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİTİS

16 Karakte Staph. aureus Staph. epidermitis Altın sarısı Limon sarısı Mannitol aerob/anaerob aerob aerob Glukoz aerob/anaerob aerob aerob %10 NaCl töleransı + - - ÜREME ÖZELLİKLERİ CHAPMAN

17 DİRENÇ 55 C 1 saat55 C 1 saat 60 C 30 dakika60 C 30 dakika % 12 NaCl ve % 20 Sükroz’a direnç-Staph aureus-% 12 NaCl ve % 20 Sükroz’a direnç-Staph aureus- Anilin boyalara duyarlı- 1/500.000 Kristalviole letalAnilin boyalara duyarlı- 1/500.000 Kristalviole letal %0.1 fenol%0.1 fenol %0.5 klor’a duyarlı%0.5 klor’a duyarlı

18 VİRULANS FAKTÖRLERİ-1 Kolonizasyon faktörleri: Adeziv proteinler İnvazinler : Yayılma faktörleri İmmunsistemden kaçış : a-antifagositikler b-fagositoza direnç c-İmmunstimülatörler Hücre yıkan faktörler : Enzim ve toksinler Direnç faktörleri :antibiyotiklere direnç

19 VİRULANS FAKTÖRLERİ-2 1-HÜCRE DUVARI ELEMANLARI Microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules a-Hücre duvarı polimerleri a-Hücre duvarı polimerleri -Kapsül -Kapsül -Teikoik asit -Teikoik asit -Slime tabaka -Slime tabaka b-Hücre duvarı proteinleri b-Hücre duvarı proteinleri -Protein-A (SpA) -Protein-A (SpA) -Klambing faktör -Klambing faktör A-B (ClfA-B) -iron-regulated surface determinant A (IsdA) -Fibronektin bağlayan protein (FnbpA-B) -Fibronektin bağlayan protein (FnbpA-B)2-EKZOPROTEİNLER A-Toksinler B- Enzimler

20 HÜCRE DUVARI ELEMANLARI S.aureus:poliribitol fosfat S.epidermitis:poligliserol fosfat

21 KAPSÜL Mukopolisakkarit Opsonizasyon/Fagositozu inhibe eder PMNL’lere adhezyonu başlatır Güçlü antijen 1,2,....11 serotipi tespit edilmiştir. 5 ve 8 tüm olguların % 60-70’inden izole edilir Tip 8 suşları TSST i üretir. HÜCRE DUVARI ELEMANLARI

22 Slime tabaka Polisakkarit matriksPolisakkarit matriks KNS’lar sekrete ederKNS’lar sekrete eder AdezivAdeziv Fagositozu engellerFagositozu engeller Peptidoglikan/Teikoik asit/LTA İmmunsistemi uyarır Konak hücreye-fibronektin’e-bağlanma

23 PROTEİN-A Pepdidoglikan’a COOH- terminal uç ila bağlanmıştır. Serbest 5 tane NH (E,D,A,B,C) terminal uca sahiptir. 42.kDa HÜCRE DUVARI ELEMANLARI IgG : Fc ve Fab VH3 IgM : Fab VH3’den bağlar

24 STAFİLOKOK TOKSİNLERİ 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER Lökosidin(Panton-Valantine)Lökosidin(Panton-Valantine) Hemolizinler : α-ToksinHemolizinler : α-Toksin β-Toksin β-Toksin γ-Toksin γ-Toksin δ-Toksin δ-Toksin 2-SÜPER ANTİJENLER Stafilokoksik Toksik Şok Sendromu Toksini TSST-1 Enterotoksin 3-EPİDERMOLİTİK TOKSİN EKZO PROTEİNLER

25 LÖKOSİDİN F = 32.000 Da S = 38.000 Da PMNL ve Monositler duyarlı Potasyum iyon kanallarını bozar Staph.aureus -genel- % 2 DYD İnfeksiyonu ilişkili % 90 (Panton-Valantine) 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER

26  - Toksin: 34.000 Da Çinko metallo enzim Fosfolipaz C/Spingomyelinaz Eritrosit/PMNL/Makrofaj Hemolitik/Letal Dermonekrotik Kas hücreleri Trombositler duyarlı Monositler LDL’ye Duyarlı  - Toksin: 34.000 Da Çinko metallo enzim Fosfolipaz C/Spingomyelinaz Eritrosit/PMNL/Makrofaj Hemolitik/Letal Dermonekrotik Kas hücreleri Trombositler duyarlı Monositler LDL’ye Duyarlı Hemolizinler

27  -Toksin 30.000 Da Spingomyelinaz Koyun eritrositleri duyarı  -Toksin -Leukotoxin 26.000-29.000 Da Lökositler Eritrositler duyarlı 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER Hemolizinler

28 δ-Toksin NEC Sekretuvar ishaller Nötrofil fonksiyon bozukluğu TNF- aktivasyonu Hemolizinler

29

30 2-SÜPER ANTİJENLER Staflokoksik Toksik Şok Sendromu Toksini -TSST-1 Mol ağırlığı = 22.049 Da Faj I ve I+ III suşlar. Menstural dönem. Baş ağrısı,yüksek ateş, konvulsyon, bulantı, kusma Enterotoksin 26-34.000Da Termostabil (100C’de 30 dak) Tripsin,pepsine ve mide asidine dirençli SEA, SEA, SEB, SEC 1,2,3, SEC 1,2,3, SED, SEE, SEE, SEG, SEH ve SEI SEB, SEC = Non menstural – TSS’olgularının % 50’si

31 3-EPİDERMOLİTİK TOKSİN Faj II suşları. ETA:30.000 Da. ETB : 29.500 Da Exfoliatif toksin Staph.Scarled Skin Sendrom Toksini -SSSS- Haşlanmış deri sendromu toksini Lyell sendromu toksini Stratum granülosumda mukopolisakkarit matriksi çözer.

32

33 ENZİMLER LipazLipaz HyalorinidazHyalorinidaz KatalazKatalaz Plazma koagülazPlazma koagülaz Serbest koagülaz Serbest koagülaz Bağlı koagülaz Bağlı koagülaz DNAaseDNAase StaphylokinazStaphylokinaz PenisilinazPenisilinaz ProteinAProteinA EKZO PROTEİNLER

34 LİPAZ: Sebumu -Trigliserit, kollesterol-kullanırSebumu -Trigliserit, kollesterol-kullanır Kolonizan faktördürKolonizan faktördür Staph epidermitis + P.acnes kalıcı florada yer alır.Staph epidermitis + P.acnes kalıcı florada yer alır. HYALORİNİDAZ: Bağ dokuyu tahrip eder yayılma faktörüdür.Bağ dokuyu tahrip eder yayılma faktörüdür. KATALAZ: Oksijen radikallerine karşı korur.Oksijen radikallerine karşı korur.

35 KATALAZ AKTİVİTESİ 2H 2 O 2 Katalaz 2H 2 O + O 2

36 PLAZMA KOAGÜLAZ S. aureus Fibrinojen fibrine döndürülür 1-Serbest koagülaz :Stafilotrombin

37 PLAZMA KOAGÜLAZ 2-Bağlı koagülaz :Klambing faktör

38 S. aureus S. intermedius S. hyicus S. delphini S. schleiferi Hayvan patojenleri İnsan patojenleri PK + STAFİLOKOKLAR

39 DNAse Termolabil nükleazTermolabil nükleaz Konak doku genomunu tahrip eder.Konak doku genomunu tahrip eder. STAPHYLOKİNAZ Plazminojeni plazmine çevirirPlazminojeni plazmine çevirir PENİSİLİNAZ-β LAKTAMAZ Beta laktamlara direnci sağlarBeta laktamlara direnci sağlar MRSA -Metisilin Rezistan Staph aureus- MRSA -Metisilin Rezistan Staph aureus- VRSA ? VRSA ?

40 Hastane Toplum kökenli Penicillinase-üreten S. aureus MRSA S.aureus’da ANTİBİYOTİK DİRENCİ

41

42 Hastane de kazanılan Toplumda kazanılan Klevens et al JAMA 2007;298:1763-71 14% 86% MRSA İNFEKSİYONLARI HASTANE KÖKENLİDİR

43 Nasal S. aureus Kolonizasyonu National Health and Nutrition Examination Survey 2001-02 S. aureus: 32.4% MRSA: 0.8% MRSA colonization associated with age ≥60 years & being female Yaş (yıl ) Yaş (yıl )

44 STAPH.AUREUS NASAL KOLONİZASYONU Yenidoğan : % 5 2. Hafta : % 50 6. Hafta :% 20-80 kalıcı/geçici Non-kolonize : %20-40

45 STAFİLOKOK İNFEKSİYON/TOKSEMİLERİ 1-Konjenital-Down sendromu- veya kazanılmış immun yetmezlik sendromları-Diabet, Romatoid artrit immun yetmezlik sendromları-Diabet, Romatoid artrit 2-Hypogammaglobulinemia 3-Kronik granülamatöz hastalıklar 4-Deri travmaları 5-Yabancı cisim 6-Süper infeksiyonlar 7-Alkolizm, IVD kullanıcıları, maliğnensililer 8-Sık antimikrobial kullananlar PREDİSPOZAN FAKTÖRLER

46 Süpüratif DYD infeksiyonları Toksemiler İmpetigo Gastroenteritler İmpetigo Gastroenteritler Folükül TSS Folükül TSS Fronkül Haşlanmış deri sendromu Fronkül Haşlanmış deri sendromu Karbonkül Karbonkül Sistemik enfeksiyonlar Osteomyelit Osteomyelit Endokardit Endokardit Üriner sistem infeksiyonları Üriner sistem infeksiyonları pünomoni pünomoni STAFİLOKOK İNFEKSİYON/TOKSEMİLERİ

47 Apokrin bezi Kıl Lökosidin Hyalorunidaz pü pü oluşumu Koagülaz yolu ile fibrin ve duvar oluşumu Apse poşu Staph aureus

48 İMPETİGO

49

50 FOLİKÜLİT

51 FRONKÜLİT

52 KARBONKÜL

53 Gram Pozitif koklar Katalaz Oksidaz Staphylococc us Streptococc us + _ Gram Boya _ + Bacitracin Duyarlılık testi Koagulaz _ + KNS Staphylococcus epidermidis Staphylococcus saprophyticus Macrococci Micrococci S R Staphylococcus haemolyticus TANI

54 SefalosporinlerAminopenisilinler Amoksilin klavunat TetrasiklinlerTMP-SMXMetisilinVankomisin TEDAVİ

55


"Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17 STAPHYLOCOCCUS. PÜYOJENİK KOKLAR Enfekte dokuda güçlü inflamatuvar cevap oluşturan ve immun cevaptan korunmada etkili virülans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları