Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.  1. Su temini ve sanitasyon,  2. Gıda Yardımı  3. Beslenme,  4. Barınak ve yerleşim yeri  5. Sağlık hizmetleri 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.  1. Su temini ve sanitasyon,  2. Gıda Yardımı  3. Beslenme,  4. Barınak ve yerleşim yeri  5. Sağlık hizmetleri 2."— Sunum transkripti:

1 1

2  1. Su temini ve sanitasyon,  2. Gıda Yardımı  3. Beslenme,  4. Barınak ve yerleşim yeri  5. Sağlık hizmetleri 2

3 Suların Klorlanması Otomatik Klorlama Makinesi 3

4  Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen sulardır.  Sağlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren sulardır.  İçilebilir su: Olağanüstü koşullarda temiz, olağan koşullarda sağlıklı sulardır. 4

5 Suyun dezenfeksiyonunda ;  Klor,  Kireç kaymağı,  kloraminler,  klordioksit,  Çamaşır suyu,  İyot,  Potasyum permanganat,  Ozon ve ultraviyole ışınlar kullanılır 5

6 Klor: Dezenfektan maddeler arasında, özellikle; - Ucuzluğu,uygulama kolaylığı ve sonuçlarının denetlenmesi yönünden en uygun dezenfektandır.  Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu sulara klor ilavesi sonucu meydana gelebilen halojenli bileşiklerin insanlar için kanserojen olmadığını açıklanmıştır. 6

7 Klor, - Gaz halinde doğrudan doğruya yada klor tableti şeklinde kullanılır. Klorun, dezenfektan etki gösterebilmesi için su ile en az 30 dakika temas etmesi gerekir. 7

8 İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılması halinde uç noktalardan alınan numunelerde serbest bakiye klor miktarı 0.5 mg/L olmalıdır. 8

9  Suyu kaynatmak bakteri ve parazitlerin çoğunu öldürür  Kaynadıktan sonra en az 1 dk devam edilmelidir  Klor veya iyot tabletleri kullanılabilir  %5,25’lik Sodyum Hipoklorid çözeltisinden1 çay kaşığı ile 20 lt su temizlenip kullanılabilir  Fakat en az 30 dk bekletildikten sonra kullanılmalı 9

10  Su şebekesinin kontamine olduğu düşünülüyorsa su borularının dezenfeksiyonu için şebekeye 1 saat boyunca 100 mg/litre oranında klor verilir, bu su kullanılmaz, akıtılır.  Daha sonra suda 0.7-1 ppm klor bulunacak şekilde klorlama yapılır.  Klorlama merkezi olarak yapılamıyorsa ferdi klorlamaya gidilir. 10

11  Afet bölgesine gidecekler aşağıdaki malzemeleri bulundurmalıdır.   Çadır ve uyku tulumu, ısınma ve yemek pişirme gereçleri   Geri dönüşümlü poşet torbalar, yakıt, tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak   Kuru gıda, konserve   Elbise, palto, çizme, yağmurluk   Fener, mum, kibrit, kazma, kürek, levye, ip   Sabun, deterjan, leğen, iğne, iplik 11

12  Ayrıca afet bölgelerinde kullanılacak olan ilaç ve malzeme ambalajının renk kodu standart olmalıdır.   KIRMIZI -Gıda   MAVİ -Giysi, ev araç gereci   YEŞİL -Tıbbi malzeme, ilaç 12

13  Kaynağı belli olmayan su ile temas eden hiçbir yiyecek maddesi tüketilmemeli  İçme amacıyla hazırlanan sular ile gıdalar iyice yıkanmalı ve pişirilerek yenmeli  Markası ve son kullanma tarihi belli olan konserveler tüketilmeli  2 saatten daha fazla oda ısısından fazla sıcaklıkta kalan gıdalarda en ufak tat,koku değişikliği varsa tüketilmemeli 13

14  Çadır kentlerin kapasiteleri;  Minimum 2.000 çadır (10.000 kişi) maksimum 3.000 çadır (15.000 kişi) olmalı, 200.000 kişiyi barındırmak için maksimum 20 minimum 13 adet çadır kent kurulmalıdır. 14

15  Yerleşim yerleri ve su kaynaklarından uzak, sineklere kapalı, koku çıkmayacak ve kolayca temizlenebilecek şekilde olmalı  Her 1000 kişiye 5 tuvalet hesaplanmalı  Kanalizasyon olan yerlerde onarım işlemleri derhal başlanmalı 15

16  Acil dönemde yeni kurulan kamp bölgelerinde 50-100 kişi için bir tuvalet ya da hendek kurulmalı, daha sonra 20 kişiye bir kabin olacak biçimde geliştirilmelidir.  İdeali bir aile için bir kabindir. Her kabinde bir musluklu bidon bulunmalı, kamplarda tuvalet hijyeni yakından izlenmelidir. 16

17 17

18  Boyu en az 5 metre, eni 1 metre ve derinliği 5 metre olan çukur kazılmalıdır. Çukurdan çıkan toprak her seferinde dışkının üzerine üstünü kapatacak kadar atılmalıdır.  Bir su bidonu üstten delinerek ip yardımı ile çekilip su akıtılmalıdır 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23  Afet esnasında ve sonrasında sorun yaratan değil, problem çözen bir yapıda olmalıyız.  Bu tip zor zamanlar bir birliktelik ve elbirliği ile tamamlanan bir ilişkiler bütünüdür.  Burada kaytarma yapan, temizliğine dikkat etmeyen, iş yapma sırası geldiğinde ortadan kaybolan ve yemek saatinde ortaya çıkan kişinin yaratacağı sıkıntı tüm yönetim ve organizasyonu berbat etmeye yeter.  Bu yapıdaki kişilerin yapmadığı işi, sırf problem çıkmasın diye üstlenen kişilerle, tembelliği adet haline getiren kişilerin çatışmasına sahne olmamalıdır. 23

24 24

25  Bulaşıcı hastalıklardan korunmada çevre sağlığı çalışmaları içinde, öncelikle temiz su sağlanması, uygun atık kontrolü ve barınak sağlanması ele alınmalıdır.  Bağışıklama çalışmaları kitlesel aşılamalar yerine çocuk ve gebelerin rutin aşılarını içermelidir.  Özellikle çocukların kızamık aşısı mutlaka yapılmalıdır.  Kitlesel ilaç uygulamaları korunmada etkili değildir. Hastaların belirlenip uygun ilaç ile tedavisi sağlanmalıdır. 25

26  Aşağıdakilerden hangisi insani yardımda minimum standartlardan biridir?  a) Su temini ve sanitasyon  b) Gıda yardımı  c) Beslenme  d) Barınak ve yerleşim yeri  e) Hepsi  Cevap : E 26

27  …………………….: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen sulardır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  a) İçilebilir su  b) Sağlıklı su  c) Temiz su  d) Maden suyu  e) Musluk suyu  Cevap : C 27

28  Aşağıdakilerden hangisi suyun dezenfeksiyonunda kullanılmaz?  a) Çamaşır suyu  b) Kireç kaymağı  c) Potasyum permanganat  d) Formaldehit  e) Klordioksit  Cevap : D 28

29  Ayrıca afet bölgelerinde kullanılacak olan ilaç ve malzeme ambalajının renk kodu standart olmalıdır. Aşağıdaki renk kodu eşleşmelerinden hangisi doğrudur?  a) Kırmızı - Gıda  b) Mavi – Tıbbi Malzeme, İlaç  c) Yeşil – Giysi, Ev araç gereci  d) Hepsi  e) Hiçbiri  Cevap : A 29


"1.  1. Su temini ve sanitasyon,  2. Gıda Yardımı  3. Beslenme,  4. Barınak ve yerleşim yeri  5. Sağlık hizmetleri 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları