Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN."— Sunum transkripti:

1 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI 9 Aralık 2014

2 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyet Alanları 1.Politika Oluşturma, İzleme ve Değerlendirme 2.Araştırma ve Yayınlar; Bilimsel Etkinlikler 3.Sürdürülebilir Üretim 4.Uluslararası İşbirlikleri 5.Verimlilik İstatistikleri 6.Eğitim ve Danışmanlık

3 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Üst Plan, Program, Strateji Belgeleri Kapsamındaki Sorumluluklar 10. Kalkınma Planı – Öncelikli Dönüşüm Programları 1.1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı (Bileşen 1 ve 3) 1.14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı (Bileşen 3) 2014 Yılı Programı Tedbir 247. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Tedbir 248. Verimliliğin artırılmasına yönelik programlar Tedbir 399. Verimlilik ve temiz üretim potansiyeli belirlenmesi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014) Eylem 36: Verimlilik göstergeleri Eylem 43: Verimlilik politika ve stratejisi Eylem 44: Eko-verimlilik Programı, Temiz Üretim Merkezi KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2014) Eylem No 2.1.3: KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık Eylem No 2.5.5: Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Eko-verimlilik Programı yürütülecektir. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011- 2020) Eylem Y7.1.2.5: Temiz Üretim Merkezi Eylem US.2.2.6: Su Verimliliği Kılavuzları Eylem S.2.2.1.3: İyi Uygulamaların Paylaşılması

4 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2018)

5 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2018) Temel Amaç “Sanayinin Verimlilik Temelli Yapısal Dönüşümünü Hızlandırmak” Hedefler 1.Verimlilikle ilgili alanlarda politika oluşturma süreçlerini geliştirmek ve izlenebilirliği artırmak 2.Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumu güçlendirmek ve işgücü verimliliğini artırmak 3.İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirlerle sermaye verimliliği oranlarını yükseltmek 4.Sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşüm sürecinde uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak 5.Üretimin mekânsal organizasyonuyla elde edilen faydayı artırmak; bu doğrultuda bölgesel ve sektörel güç birlikleri oluşturmak 6.Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek

6 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik İstatistikleri Yıllık Verimlilik Göstergeleri Yıllık Verimlilik Göstergeleri Üç Aylık Verimlilik Göstergeleri Üç Aylık Verimlilik Göstergeleri Birim Emek Maliyeti 2003 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Haziran Çalışılan Saat Başına Katma Değer Çalışan Kişi Başına Katma Değer 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim 2005 Yılı Başlangıç Yayımlanma: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi Yıllık İstatistikler: 16 ana faaliyet altında 836 faaliyet kolu Üç Aylık İstatistikler: 9 ana faaliyet altında 352 faaliyet kolu Çevresel Verimlilik ve Kaynak Verimliliği Göstergelerinin Geliştirilmesi Gösterge HammaddeGSYİH/Yerli malzeme tüketimi GSYİH/Atık oluşumu GSYİH/Tehlikeli atık oluşumu SuGSYİH/Su kullanımı GSYİH/Atık su oluşumu EnerjiGSYİH/Enerji kullanımı GSYİH/Sera gazı emisyonu

7 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Diğer Projeler KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi KOBİ’lere Yönelik Verimlilik Eğitimleri için Model Fabrika Kurulması Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Sanayide Elektrik Motorlarının Dönüşümü Verimlilik Akademisi

8 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Yakın Dönemde Gerçekleştirilecek Etkinlikler Verimlilik Haftası (27 Nisan - 3 Mayıs 2015) Verimlilik Proje Ödülleri (Nisan 2015) 5. Ulusal Verimlilik Kongresi (Ekim 2015) Türk-Alman Bilim Yılı Kapsamında “Kaynak Verimliliği Çalıştayı” (Mart 2015)

9 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Üretim Tamamlanan Çalışmalar 1.Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı (2014-2017) hazırlanması 2.Temiz Üretim Merkezinin Kurulması 3.Sürdürülebilir Üretim Sempozyumları 4.Eğitimler ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 5.Kalkınma Ajansları ile İşbirliği Faaliyetleri 6.Temiz Üretim Bilgi Platformu www.temizuretim.gov.trwww.temizuretim.gov.tr 7.UNIDO-UNEP Küresel Kaynak Verimli Temiz Üretim Ağı (RECPnet) Üyeliği

10 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Ulusal Temiz Üretim / Eko-Verimlilik Programı (2014- 2017) Kaynak Verimliliğinin Artırılması Ürünlerin Yaşam Döngüleri Boyunca Ortaya Çıkan Çevresel Etkilerinin Azaltılması Atıkların Yeniden Kullanımı/Geri Dönüşümü/Geri Kazanımı Endüstriyel Simbiyoz Temiz Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Programın Odak Alanları 1.Kısa vade: Temiz Üretim/Eko-Verimlilik konusunda ülkemizdeki bilinç düzeyini, paydaşlar arası uyumu ve işbirliğini, insan kaynağını ve kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütülmesi; 2.Kısa-orta vade: Paydaşların projelerine teknik ve finansal destek sağlanması; 3.Uzun vade: Ulusal politikalara yön verme

11 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temiz Üretim Merkezinin Kurulması 06/04/2013 tarih ve 218 sayılı Bilim Kurulu'nun 5 nolu kararı ile; Gebze’de, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

12 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Temiz Üretim Bilgi Platformu http://www.temizuretim.gov.tr

13 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sürdürülebilir Üretim: Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar HEDEF Sanayide sürdürülebilir büyümeye ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak. FAALİYETLER Ulusal Eko-Verimlilik Programının (2014-2017) uygulanması Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (Tamamlanma: 2015) Sanayide Düşük Verimli AC Elektrik Motorlarının Dönüşüm Programı Bilinçlendirme Çalışmaları; Sektörel Kılavuzlar ve Rehber Dokümanlar Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, mevzuat düzenlemeleri Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarına Yönelik Finansal Destek Mekanizmalarının Oluşturulması Türkiye İmalat Sanayinde Mevcut En İyi Tekniklerin Yaygınlaştırılması Yoluyla Sürdürülebilir Üretimin Artırılması IPA II Projesi Kalkınma Ajansları ile Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme Etkinlikleri ve Ortak Projeler

14 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi Amaç Sanayide hammadde, enerji ve suyun etkin ve sürdürülebilir kullanımı ile elde edilebilecek potansiyel ekonomik ve çevresel faydaları analiz edecek bir metodoloji geliştirilerek, bu potansiyelin niceliksel olarak ortaya konması Projenin Hedefleri İmalat sanayiinde kaynak verimliliği potansiyelinin analizi için metodoloji geliştirilmesi Hammadde, enerji ve su kullanımındaki kaynak verimliliği potansiyelinin parasal, miktarsal, sektörel ve bölgesel olarak analiz edilmesi Yürütülme Biçimi Projenin Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülebilmesi için imzalanan protokol ile proje başlamıştır. 2015 yılında tamamlanacaktır.

15 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü 10. Kalkınma Planı: “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı” 3. Bileşen: Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması -Sanayi AC Motor Envanteri -Asgari Verim Standartları, Mevzuat ve Denetimler -Verim Artırıcı İlave Teçhizat Kullanımı -Motor Test Laboratuvarı -Vergi Farklılaştırma Çalışması -OSB Enerji Yönetim Birimleri -KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programları -İşbirliği Ağları, Rehber Dokümanlar -En İyi Tekniklerin Yaygınlaştırılması -Son Kullanıcı Farkındalığı

16 Teşekkür ederim. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü


"T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları