Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temmuz 2016. Doğumu da, ölümü de elinde olmayan insan, dünyada iki boyutlu yaşar. Birincisi: Hayvan denilen canlılarda olduğu gibi yeme-içme-cinsellik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temmuz 2016. Doğumu da, ölümü de elinde olmayan insan, dünyada iki boyutlu yaşar. Birincisi: Hayvan denilen canlılarda olduğu gibi yeme-içme-cinsellik."— Sunum transkripti:

1 Temmuz 2016

2 Doğumu da, ölümü de elinde olmayan insan, dünyada iki boyutlu yaşar. Birincisi: Hayvan denilen canlılarda olduğu gibi yeme-içme-cinsellik (biyolojik yaşam) şeklinde seyreder. Aradaki fark: Yapılanları hayvan içgüdüsel, insan ise aklı ile bilinçli yapar... İkincisi: “Diğer canlılarda olmayan özellikleri” ile sahip olduğu madde dışı boyutudur. Onu melekten üstün veya hayvandan aşağı yapan (Cennete veya Cehenneme götüren) boyutudur. İnsan bu boyutta tercih sahibidir...

3 ÖN BİLGİLER Bu konunun anlatımında adı geçecek olan “kova” için: “genellikle sıvı şeyler taşımaya yarayan kulplu kap”; kap için de, “taşımak veya saklamak maksadıyla içine herhangi bir madde konulabilen kova, torba, sepet, sandık vb. şeklindeki nesne” olarak tanım yapabiliriz. SIZMANEDİR?SIZMANEDİR? KAPLATAŞIMANEDİR?KAPLATAŞIMANEDİR? sızma / akma Su, sıvı - akıcı bir madde olduğundan içine girdiği kabın şeklini alır ve yer çekimi etkisiyle kap dışına çıkmaya çalışır. Kabın yüzeyini ve altını oluşturan kısmında delik (veya delikler) varsa veya kabı oluştururken ek yerlerinde açıklıklar kalmışsa su buradan dışarı çıkar. Çıkan suyun miktarına göre “sızma / akma” var; deriz... Yine sudan örnek: Suyun kaynağından (birikinti su, çeşme, akarsu, depolanmış su vb. yerlerden) alınıp zayi edilmeden” (dökülmeden) Taşımanın verimliliği: Kayıplarla ters orantılıdır; yani, ne kadar az kayıp, o kadar “başarılı taşıma” demektir... “zayi edilmeden” (dökülmeden) kullanılacağı yere kaplarla taşınması olayıdır. Taşımanın verimliliği: Kayıplarla ters orantılıdır; yani, ne kadar az kayıp, o kadar “başarılı taşıma” demektir... Hidrojen(H) yanar, oksijen(O) yakar; Su (H 2 O) söndürür. "Kâinatın işleyişine ait Yüce Allah’ın (cc) koyduğu yasalar”a sünnetullah denir... Su da ona tabidir. Taşımada “sızdırmayan kap” ne ise, İslâmi bir hayat içinde “sağlam iman” odur. İnsan sevaplara yakın, günahlara uzak olduğu oranda, “başarılı hayat” sürer.

4 BİLGİ, BİLGİSAYARDA DAHA ÇOKTUR İnsanın doğadan faydalanarak bilgi üretmesi felsefe ideolojiler Semavi bilgilere vahyin yolu” “fiziki hayatı” için gereklidir... Bazıları bununla yetinmeyip felsefe ve ona dayanarak da ideolojiler üretmişlerdir. Bunları hayat tarzı yapanlar günümüzde de devam etmektedir... Semavi bilgilere iman edenler ise, “vahyin yolu”nu kendilerine “hayat tarzı” yapmışlardır. Tarzlarını koruyabilenler “özde” olmuşlardır... Ateist olduğu bilinen bir akademisyen TV’de karşısındakine; “akıllı olduğunu, yolunu akılla bulduğunu, dine ihtiyacı olmadığını, din yerine aklı tavsiye ettiğini...” söylediğinde karşısındaki “Akıllı olduğuna inanmıyorum, akıllı olsaydın Allah’a inanırdın” diyerek söze başladı... BİLGİYETMEZİMANGEREKİRBİLGİYETMEZİMANGEREKİR VAHYEKULAKVERMEKVAHYEKULAKVERMEK niçin yarattığını, yüklediği görevleri, verdiği yetkileri, taşıyacağı sorumlulukları, geçmişi ve geleceği” Akıl, sadece maddi alemi algılayabilir ve vahiyle bildirilenleri kabul veya reddedebilir; Kâinatın yaratıcısı ve kullanıcısı Yüce Allah, insanı muhatap alarak “niçin yarattığını, yüklediği görevleri, verdiği yetkileri, taşıyacağı sorumlulukları, geçmişi ve geleceği” bildirmese (akıl bunları bilecek şekilde yaratılmadığına göre) biz nasıl bilecektik? Akıl, sadece maddi alemi algılayabilir ve vahiyle bildirilenleri kabul veya reddedebilir; tabii ki, sahibinin tercihiyle... GÖREMEDİĞİ “NEFSİNİN” KENDİSİNE “GÖRMEDİĞİME İNANMAM” DEDİRTMESİNİ “AKILLILIK SANANLAR” (İNKÂRCILAR), (CEZALANDIRMAKTA ACELE ETMEYEN) YÜCE ALLAH’IN (cc) NİMETLERİYLE YAŞADIKLARINI UNUTUYOR OLMALILAR...

5 TAŞIMADA VERİMLİLİK Sözlükte: “Evlere çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse” olarak tanımlanan “saka”lık, günümüzde “damacana suyu” taşıyanlara dönüşmüştür... Bizim saka’lıktan kastımız ise, insanların bu hayattan ahirete “sevap-günah” taşıyor olmalarıdır. ATEİSTTAŞIYICI Tarzını “inkâra uygun” seçenler, yaşantılarının din dışı olduğunu önemsemezler. Yolun sonunda ahirete günah taşımış olduklarını göreceklerdir. SEKÜLERTAŞIYICI HÜMANİSTTAŞIYICI RADİKALTAŞIYICI Neden yaşadığının bilincine tam varamamış olanlar, hayatına “dinin özünü” sokmazlar. Böyle bir ömrün bilançosunda sevap hanesi neredeyse boştur. Hayat tarzını vahye uygun değil de “felsefi akımlar” üzerine kuranların durumu, dışı parlak içi pis kaplarla su taşımaya benzer; sonuç hüsrandır. İyi niyet yetmez; doğru olan yapılmalıdır. Aksi halde; topladım sanılanlar sonuçta zarar verebilir veya toplar toplar biranda kaybedilebilir. Her iki durumda zarardır. DÜNYA, BİZ “SAKA”LARIN SEVAP – GÜNAH YÜKLENME YERİDİR.

6 SEÇMEÖZGÜRLÜĞÜ Hayvanlar ve bitkiler insan için yaratıldığından sünnetullah gereği ya yem olurlar veya toprak. Kendilerine yetki ve sorumluk verilmediğinden ahiret hayatları (Cennet ve Cehennemleri) olmayacaktır... İnsan ise; Allah’a kulluk etsin diye yaratılmıştır. Görev-yetki-sorumluluk bilincinde olsun diye kendisine akıl verilmiş, yol haritası olarak da “vahiy” indirilmiştir. Ve insan “vahyin hükümleriyle” imtihan olurken; kimin emir ve yasaklara uyduğu, kimin uymadığı (görevli meleklerce) tespit edilmektedir... İNSAN VARDIR, AHİRET İÇİN YAŞAR Bir yaratanın olduğuna samimi inananlar (iman edenler) vahiy disiplini içine girerler. Bu “disiplin” kendisi ve başkalarının aleyhine değildir. Dahası Cennet, imana ve vahye uygun hayata bağlı olduğundan, imanından ve eylemlerinden (ibadetlerden) pişmanlık duymaz... İNSAN VARDIR, PUTUNU YAPAR VE TAPAR PUTUNU YAPAR VE TAPAR Nasıl mı? Kişi, tarzını oluştururken “Dinin emir ve yasaklarını kabul etmeden yaşayacağım” diyorsa, ilâhlık taslıyor demektir; bu aleni inkârdır... Dinin sınırlarını inkâr etmeden çiğnemek ise, günah sayılan eylemdir... İnkâr, insanı dinden çıkarır. İmansız bir hayatın sonu doğrudan (ebedi) Cehennemdir. Günah, insanı dinden çıkarmaz, affedilmemiş günahın cezası (sınırlı) Cehennem azabıdır. insanı dinden çıkarmaz, affedilmemiş günahın cezası (sınırlı) Cehennem azabıdır. Doğrudan Cennetlikler bu grubun içinden çıkacaktır.

7 AHİRETE GİDEN YOL Başlangıç Yüce Allah (cc ) kitabı Kur’ân’da; insanı en güzel bir biçimde yarattığını, dünyayı nimetlerle donatarak insanın emrine verdiğini söylemekte ve insanın hayat yolculuğunda “emir ve yasakları”na uymasını istemektedir... Şeytan Gel, gel, “HAZ” burada, bedava. GRAFİK ANLATIMGRAFİK ANLATIM En doğrusunu Yüce Allah bilir. bilir. İnsan dünyaya geldiğinde (Yolun Başında) “Sevap (su) kovası” ve “günah (benzin) kovası” boştur. 1 İnsanın dünya hayatı; doğumuyla başlayıp, ölümüyle biten bir yolculuktur. Bu yolculuğun çocukluk dönemi, insanın sorumlu kılınmadığı dönemidir... Vahiy dini İslâm, insanın ergenlik sonrası hayatındaki söylem ve eylem tercihlerini “sevap ve günah” olarak tasnifler.... Özetle: Yüce Allah (cc) vahiyle; insana tercih yapma hakkı verdiğini, tercihlerini değerlendireceğini bildirmiştir. İnsanın imtihanı budur...ANLATIMIMIZA GRAFİK OLARAK DEVAM EDELİM. (BUNUN İÇİN DE DÜNYAYA AİT VERİLERİ VE BENZETMELERİ KULLANACAĞIZ.) Yol üstünde çeşmeler vardır. Bazılarından su (sevap), bazılarından da benzin (günah) akar. Cehennem engelini (ateşi) aşmak isteyenler sevabı (suyu) buradan alabildikleri gibi ateşi sevenler de günahı (benzini) buradan alırlar. Benzin akıtan muslukların başında gözle görülmeyen şeytan vardır. O, insanların kovalarına su yerine benzin alması için türlü türlü ikna yolları kullanır... İnsan istediği çeşmeyi kullanma iradesine sahiptir. Yol üstünde çeşmeler vardır. Bazılarından su (sevap), bazılarından da benzin (günah) akar. Cehennem engelini (ateşi) aşmak isteyenler sevabı (suyu) buradan alabildikleri gibi ateşi sevenler de günahı (benzini) buradan alırlar. Benzin akıtan muslukların başında gözle görülmeyen şeytan vardır. O, insanların kovalarına su yerine benzin alması için türlü türlü ikna yolları kullanır... İnsan istediği çeşmeyi kullanma iradesine sahiptir. İnsanın ERGENLİĞE geçişi, “bilinçle kova doldurmaya başlangıç” çizgisidir.

8 Bir Müslüman, Cennete gitmek ve orada ebedi olarak kalmak ister. İstek sahipleri şeytanın varlığını unuttukları her anda onun tuzağına düşüp günah işleyebilirler. İşlenilen her günah sahibinin ahiret azabı için bir yakıttır... Bu gerçekleri bilip de gereğini yerine getirmeyenler (hatalarında ısrar edenler) ŞEYTANIN oyuncağı olmaya devam ederler... GRAFİK ANLATIMGRAFİK ANLATIM AHİRETE GİDEN YOL Yolda Giderken Dünyada zaman, ayağın altında yürüyen bant gibidir, durmaz. Pişman da olunsa bir anı tekrarlamak (geriye giderek değiştirmek) mümkün değildir. Kazanılan sevap ve günah amel defterine yazılmıştır. (Su ve/veya benzinin kovaya girmesi gibi.) En doğrusunu Yüce Allah bilir. bilir. Şeytan Kihhh,kihhh... Salağı nasılda kandırıyorum. ● Şeytan: "... onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım." ● Şeytan: "... onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım." (Kur'ân 7/16). ● "Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur... Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor." ● "Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur... Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor." (Kur'ân 4/120). ● "Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar." ● "Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar." (Kur'ân 43/37). ● "...Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti." ● "...Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti." (Kur'ân 6/43). "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım..." "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım..." ﴾Kur'ân 7/17﴿ 2 “ŞEYTAN KANDIRDI” SÖZÜ, GÜNAH İÇİN MAZERET OLAMAZ.

9 Bitmeyecek sanılan ömür bitmiş, yolun sonuna gelinmiştir... Herkes “O öldü” dese de sadece bedeni ölmüştür. Bedeni çürürken ruhu “Berzah Alemi”nde yaşamaya devam etmektedir; Ve, tüm yaşadıkları vahiyle söylenenlerin ispatı olmaktadır. AHİRETE GİDEN YOL Yolun Sonu En doğrusunu Yüce Allah bilir. bilir. Geniş bilgi için İNSAN ÖLÜR MÜ? konusuna bakınız. Ruhum yaşıyor, bedenim toprak oluyor. Yeniden dirildiğimde yeni bedenimle sorguya alınacağım ve bana soracaklar GRAFİK ANLATIMGRAFİK ANLATIM 3 KIYAMET (Kâinatın ölümü) NİYETLERİM VE AMELLERİM VE EBEDİ HAYAT İÇİN YENİDEN DİRİLİŞ NE GETİRDİN?

10 Yeniden dirilme ve mahşerde toplanma vardır. Sevapların ve günahların delilleri ile dolu “amel defteri” ile “ilâhi mahkemeyi” beklemek en zor anlardır. Sonrası mı?... Sorgulanmak... GRAFİK ANLATIMGRAFİK ANLATIM “Mademki suya ihtiyaç hissetmedin su kovanı boş, benzin kovanı dolu getirdin, istediğin olsun; benzini kullanman için gir ateşe ve orada ebedi kal...” denilse ne yapabilirdin? “Allah’ı inkâr etmemen senin adına bir kazanç; ancak, vahyin emir ve yasaklarını hafife alarak hayatına sokmamak da ne oluyor? Senin getirdiğinin çoğunluğu benzin, su az. Önce benzini yakmak için gir ateşe” denilse; ebedi olmasa da o ateşe dayanabilir misin? “Güzel, su kovan dolu; öbür kovaya çok az benzin bulaşmış. Allah’ın rahmeti sonsuzdur. Doğrudan Cennete (veya çok hızlı Cehennem içinden geçerek Cennete) geç...” denilse, nasılda sevinirdin değil mi? Sorgunun bir sonrası, hak edilen yere (Cennet veya Cehennem’e) gidiştir. SIRADA AHİRET HAYATI Mahşer4 En doğrusunu Yüce Allah bilir. bilir. “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. "Oku kitabını! (...)” "Oku kitabını! (...)” ﴾Kur’ân 17/13-14﴿ “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. "Oku kitabını! (...)” "Oku kitabını! (...)” ﴾Kur’ân 17/13-14﴿ Dünyada ateist idim; vahye ve ahirete inanmazdım. Vahyii inkâr etmedim, seküler olarak dini az yaşadım. Özde Müslüman olabilmek için her gayreti gösterdim; yine de günahlarım olmuştur. Onlar için de tövbe etmeye çalıştım.

11 HARMAN ZAMANI Yüce Allah; insana akıl verdi düşünebilmesi için, vahiy indirdi doğru yolu görebilmesi için, Peygamberler gönderdi pusula olsunlar diye, sevap sebeplerini yarattı Cennete girebilsinler diye... İnsanların azı teşekkür etti, çoğu nankörlük yaptı (inkârcı oldu)... ATEŞE YÜRÜYENLERDEN; KABINA SU DOLDURANLA, BENZİN DOLDURAN AYNI OLMAZ. Peygamberler, dünyada iken Cennetle müjdelenenler, Allah’ın bilmediğimiz sevgili kulları Cehenneme uğramadan doğrudan Cennete gideceklerdir. Çünkü, onlar dünyadaki hayat tarzları ile (eylemleriyle) bunu hak etmişlerdir... Peygamberler, dünyada iken Cennetle müjdelenenler, Allah’ın bilmediğimiz sevgili kulları Cehenneme uğramadan doğrudan Cennete gideceklerdir. Çünkü, onlar dünyadaki hayat tarzları ile (eylemleriyle) bunu hak etmişlerdir... Mümin olmakla birlikte üzerinde affedilmemiş günah lekesi olanlar, Cehennemde yanarak lekelerinden temizlenecek ve daha sonra Cennete alınacaklardır. Mümin olmakla birlikte üzerinde affedilmemiş günah lekesi olanlar, Cehennemde yanarak lekelerinden temizlenecek ve daha sonra Cennete alınacaklardır. CENNET TEMİZDİR; ANCAK, TEMİZLER GİREBİLİR... İnkârcılar, münafıklar, Allah’a şirk koşanlar doğrudan Cehennem’e gönderilecek ve orada ebedi kalacaklardır. İnkârcılar, münafıklar, Allah’a şirk koşanlar doğrudan Cehennem’e gönderilecek ve orada ebedi kalacaklardır. Cehennem tasvirleri: Ayak altından vuran ateş beyni patlatacaktır. (Azabın en hafifi buymuş.) Bir başkası: İnsan kemiklerine kadar yanacak, tekrar vücut sahibi olacak ve tekrar yanacak. Ölüm olmadığından azap tekrar edip duracak. (Diğer tasvirler için yerimiz kalmadı.) Cehennem tasvirleri: Ayak altından vuran ateş beyni patlatacaktır. (Azabın en hafifi buymuş.) Bir başkası: İnsan kemiklerine kadar yanacak, tekrar vücut sahibi olacak ve tekrar yanacak. Ölüm olmadığından azap tekrar edip duracak. (Diğer tasvirler için yerimiz kalmadı.) BÖYLE BİR YERİ HANGİ AKIL SAHİBİ İSTER Kİ? En doğrusunu Yüce Allah bilir. bilir.

12 ÖZETLEYELİM: Dünyayı panayır (eğlence yeri) gibi görüp kuralsız (din dışı) yaşamak isteyenler, bedelsiz kullandıkları nimetlerin hesabını yolun sonunda (ahirette) en ağır şekilde ödeyeceklerdir... Kova, su, benzin, taşıma örneklemesi üzerinden devam edelim... SEPETLE VEYA DİBİ OLMAYAN KOVAYLA SU TAŞINMAZ Allah’a inanmayıp vahiy dışı sistemleri hayat tarzı seçenler (İslâm’ı dışlayanlar), kendini Müslüman olarak tanımlamakla birlikte “şirk koşmak, münafıklık yapmak” gibi insanı din dışına çıkaran eylemlerde bulunanlar, sepetle veya altı olmayan kovayla su taşımak isteyenler gibidirler. Ömür boyunca doldursalar damla suları yoktur, ebedi ateş onları beklemektedir. DELİK KOVAYLA NE KADAR OLABİLİYORSA Delik sayısına ve büyüklüğüne bağlı olarak kovanın su tutma kapasitesinin düşmesi gibi, inkâr etmemekle birlikte seküler yaşayanların (günahkârların) günah çeşitliliği ve sürekliliğine bağlı olarak sevap kazanma ihtimalleri düşük olacaktır... Böyleleri kaba su koymak istemeyenler gibidir... Dünya hayatının fiziki yaşantısı hiçte kolay değildir. Yiyecek-içecek bulacaksın, barınma ihtiyacını karşılayacaksın, hastalıklarla mücadele edeceksin, yakınlarının geçimi dahil sayısız çaba harcayacaksın... Kısa bir dünya hayatı için bunca uğraşı göze alıyorsun da “ebedi ahiret hayatı için” hangi hazırlığı yapıyorsun?.. Akıllıyım diyen cevabını kendine versin?... SEKÜLERİZM Özel hayat dahil hayata dini sokmamak, Allah yokmuş gibi yaşama isteği... Nimetler için “şükür gözyaşları”, hatalar için “pişmanlık gözyaşları” Cehennem ateşi için en etkili sulardır... “Allah kullarına rahmetiyle davranır” diyerek, gereğini yerine getirmeden (seküler) yaşamak, kendini aldatmaktır.

13 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Temmuz 2016


"Temmuz 2016. Doğumu da, ölümü de elinde olmayan insan, dünyada iki boyutlu yaşar. Birincisi: Hayvan denilen canlılarda olduğu gibi yeme-içme-cinsellik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları