Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞA KİRLİLİĞİ. 1) Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞA KİRLİLİĞİ. 1) Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını."— Sunum transkripti:

1 DOĞA KİRLİLİĞİ

2 1) Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir? A) Sera B) Gaz C) Bileşik D) Ekosistem E) Mikroorganizma 2) Gerek içten gerekse dıştan yanmalı motorlarda kullanılan benzin ve mazot (motorin) gibi yakıtlarda motorda yandıktan sonra egzozlardan dışarı atık gazlar çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan değildir? A) Hidrokarbonlar B) Argon C) Azot oksitler D) Kurşun oksitler E) Kükürtdioksitler

3 3) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliğini önleme çalışmalarından biri değildir? A) Eğitime ağırlık verilmelidir. B) Kaliteli yakıt kullanımı teşvik edilmelidir. C) Yalnızca fosil yakıtlar kullanılmalıdır. D) Egzozlara filtre zorunluluğu getirilmelidir. E) Isınmada doğal gaza ağırlık verilmelidir. 4) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliği sebeplerinden değildir? A) Korozyon B) Pestisit C) Herbisit D) Erozyon E) Gübre ve arıtma çamuru

4 5) Her endüstriyel proses (üretim), doğal su sistemine zararlı olabilecek atıklar verir. Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanım alanlarına göre su atık gruplarından değildir? A) Üretim işlemleri atıkları B) Soğutma suları C) Çalışanların temizliği ile ilgili atıklar D) Sıcak sular E) Sıhhi kullanımla ilgili atıklar 6) Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz? A) Fabrikalara filtre ve arıtma tesisleri konulmalıdır. B) Üretimde doğaya zarar vermeyecek maddeler kullanılmalıdır. C) Birey olarak çevremizdekileri daha az kirletme konusunda uyarmalıyız. D) Alıcı ortamların durumu iyileştirilmelidir. E) Alıcı su ortamlarının seyreltme potansiyelleri kullanılmamalıdır.

5 7) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin insan ve çevreye etkileri arasında yer almaz? A) Erozyon B) Yaşlılık ve çoraklık C) Taşlık ve kayalık D) Organik maddeler E) Gübre ve gübreleme 8) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenleri arasında yoktur? A) Kimyasal gübre B) Egzoz gazları C) Erozyon D) Sanayi atık suları E) Suni yem

6 9) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler arasında yer almaz? A) Orman alanları korunmalıdır. B) Tarımsal araziler amaç dışı kullanılmamalıdır. C) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar akarsulara boşaltılmalıdır. D) Belediyeler şehir çöpleri için geri dönüşüm üniteleri kurmalıdır. E) Sanayi bölgelerinde kimyasal katı ve sıvı atıklar toprağa bırakılmamalıdır.

7 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 10) ………..,dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. 11) Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme …….. denir. 12) ………………... …………………. sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı, hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. 13) Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebeplerin ……………… ………………. büyük etkisi olmuştur. 14) İnsan yaşamıyla ilgili (antropojenik) kaynaklardan kanalizasyon sistemine verilen suların toplamına ….…. ……….. denir. 15) …………………., toprağın verimini artırmak için yapılsa da bazı durumlarda önemli toprak sorunlarına neden olmaktadır.

8 1) A 2) B 3) C 4) A 5) D 6) E 7) D 8) E 9) C 10) Çevre 11) Sera 12) Sosyal ve ekonomik 13) Havanın kirlenmesine 14) Atık sular 15) Gübreleme

9 İŞ GÜVENLİĞİ

10 1) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir? A) Meslek hastalığı B) Sigortalılık C) İşçi sağlığı D) İş güvenliği E) Hiçbiri 2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarından biri değildir? A) Çözücüler B) Yüksek ve alçak basınçta çalışma C) Soğuk ve sıcakta çalışma D) Tozlar E) Radyasyon

11 3) Öğrenci Mustafa, iş yeri doktoruna giderek meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıdakilerden hangisi doktorun Mustafa’ya önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir? A) Çalışanların eğitimi C) Havalandırma B) Koruyucu araçlar D) Gezinme E) İşe giriş muayenesi 4) Yol açan etmenlere göre meslek hastalıklarının göre sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Kimyasal kaynaklı B) Fiziksel kaynaklı C) Biyolojik kaynaklı D) Matematik kaynaklı E) Psikolojik kaynaklı 5) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz? A) Ağır metaller C) Gazlar B) Radyasyon D) Çözücüler

12 6) Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hâle getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş olan tıp dalına ne denir? A) İş güvenliği B) İşçi sağlığı C) İşçi D) İş yeri sağlığı E) Hiçbiri 7) İşçi Ramazan, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve Ramazan iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için Ramazan’ın hangi iş güvenlik önlemini alması gerekmektedir? A) Baret kullanmalıdır. B) Eldiven takmalıdır. C) Koruyucu gözlük kullanmalıdır. D) İş önlüğü giymelidir. E) Üretim kayıplarını önlemelidir.

13 8) Binalarda havalandırma tesisatları iyi çalışmaz ve yüksek sıcaklık olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Nabız yükselir. B) Terleme artar. C) Dikkat azalır. D) Verimlilik artar. E) Baş dönmesi yaşanır. 9) Öğrencilere işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını anlatan öğretmen, meslek hastalıklarının sınıflandırılması konusunu anlatırken aşağıdakilerden hangisini saymamalıdır? A) Kimyasal kaynaklı meslek hastalığını B) Matematiksel kaynaklı meslek hastalığını C) Biyolojik kaynaklı meslek hastalığını D) Psikolojik kaynaklı meslek hastalığını E) Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları 10) İş kazalarının ℅ kaçı önlenemez kazalardır? A) ℅98’i B) %50’si C) ℅2’si D) %8’i E) ℅13’ü

14 1) B 2) C 3) D 4) A 5) E 6) B 7) A 8) D 9) B 10) C


"DOĞA KİRLİLİĞİ. 1) Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasına sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları