Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PENETRAN KARIN TRAVMALARI BEÜ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PENETRAN KARIN TRAVMALARI BEÜ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D."— Sunum transkripti:

1 PENETRAN KARIN TRAVMALARI BEÜ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D.

2 Batın : Üstte diyafragma, altta pelvis, arkada vertebra, yanlar ve önde adalelerle sınırlanan boşluktur Sindirim sistemi, üriner sistem genital sistem organlarını ve büyük damarları barındırır

3 Künt ve penetran travmalar diye ikiye ayırabiliriz Ancak her iki travma sıklıkla aynı anda bulunabilmektedir Trafik kazası sırasında künt travmaya ilaveten bir cisim penetrasyonu da olabilir Keza darp edildikten sonra silahla yaralanma da ilave olmuş olabilir

4 Etiyoloji – Künt – Yüksekten Düşme – Araç içi-dışı trafik kazaları – Darplar – Penetran – Delici-kesici aletle yaralanmalar – Ateşli silah ile yaralanmalar – Künt + Penetran (Motosiklet kazası, yüksekten düşme, darp…)

5 Organ Yaralanma Dağılımı Künt (%)Penetran (%) İnce Barsak729 Karaciğer5128 Kolon523 Mide213 Dalak477 Pankreas66 Duodenum44

6 Ölümlerin %13-15’i kanama nedeniyledir Karın travmasından 48 saatten sonra sepsis ve sepsis komplikasyonlarına bağlı ölümler görülebilir İntrabadominal yaralanmalarda tek organ ya da tek sistem yaralanması enderdir

7 Ateşli Silah Yaralanmaları Mermi vücutta trasesini değiştirebilir ve giriş yerine göre çok farklı yerlerden çıkabilir ya da karın içinde kalabilir Yaranın dış muayenesi içerideki hasarı tahminde fazla faydalı değildir Alt toraks duvarında, pelviste, lomber bölgelerde veya sırtta basit bir penetran yara, ciddi bir abdominal yaralanmaya neden olmuş olabilir Bu nedenle kurşunla olan karın yaralanmalarında boyun, göğüs, her iki aksilla, perine, rektum ve gövdenin yan tarafları dikkatlice muayene edilmelidir

8 Kurşun yaralanmalarında kurşun peritoneal kaviteye girmese bile blast etkisi ile karın içinde yaralanmalara yol açabilir Kesici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmalarına göre daha basittir Ateşli silah yaralanmalarında ek olarak medulla spinalis yaralanmaları da görülebilir

9 Ateşli silah yaralanmalarında net bir organ yaralanmasından bahsetmek mümkün değildir. Kurşunun geçtiği tahmin edilen hattın çevresindeki organlarında yaralanmış olabileceği düşünülmelidir Kurşun yaralanmalarında mutlaka laparotomi endikasyonu vardır

10 Kesici - Delici Alet Yaralanmaları % 25-30 oranlarında cerrahi tedavi gerekir Yaranın derinliği önemlidir

11 Klinik Belirtiler Solid Organ Yaralanmaları Kanamaya bağlı semptomlar. Vital bulgu değişiklikleri ve hızlı hipotansiyon gelişimi Progresif kan kaybı sonucu taşikardi, cilt değişiklikleri, mental konfüzyon Abdominal hassasiyet, distansiyon ve/veya timpanizm karın içi ciddi hasarla birliktedir çok sonra ortaya çıkabilir

12 Hemoperitoneumlu bazı hastalar erkenden peritoneal hassasiyet verirken bir çoğu uzun süre asemptomatik kalabilir Sadece fizik muayene ile yetinmek intraabdominal yaralanmanın gözden kaçmasına neden olabilir %50 kan kaybı olan genç hastalar asemptomatik olabilir Bu nedenle stabil kabul edilen hastalarda ciddi intraabdominal yaralanmalar görülebilir

13 İçi Boş Organ Yaralanmaları Kan kaybı ve peritoneal kontaminasyon semptomları oluştururlar Gastrik perforasyonlarda asit irritasyonu erken bulgu verirken ince barsak ve kolon yaralanmalarında bakterial kontaminasyon nedeniyle 6-8 saat sonra inflamasyon bulguları ortaya çıkar Mesane yaralanmasında hematüri gözlenir İdrar steril olup peritoneal semptomlar oluşmayabilir.

14 Diafragma Yaralanmaları Direk toraks grafisinde batın organlarının toraksta görülmesi.

15 Ciddi Yaralanmış Bir Hastanın Değerlendirme Aşamaları Pimer Survey (İlk değerlendirme) Ressusitasyon Sekonder Survey (İkinci değerlendirme, ayrıntılı değerlendirme) Diyagnostik çalışmalar Devamlı takip, sık değerlendirme Tedavi

16 Kayıt Tutulması Hastaya yapılan tüm tıbbi girişimler kaydedilmelidir.

17 Abdominal Travmada Bakım ABC…(ACBC…..) Havayolu açıklığının korunması, gerekiyorsa entübasyon. % 100 oksijen. Hipovolemiye karşı uyanık olunmalıdır (çift damaryolu). Evisserasyon oluşmuşsa steril nemli pansuman malzemesi ile kapatılır.

18 Dolaşım Periferik nabızların palpasyonu. – Bazı arterlerden nabız hissedebilmek için olması gereken en az kan basıncı Karotid arteri60 mmHg Femoral arter 70 mmHg Radiyal arter 80 mmHg Kan basıncı ve nabız ölçümü. – Her 15 dakikada bir yapılmalıdır.

19 Şok Belirtileri Taşikardi, Hipotansiyon, Taşipne, Mental durum değişikliği, Terleme, Solgun görünüm.

20 Sıvı Ressusitasyonu Hedef; doku perfüzyonunun düzeltilmesi Önce periferal kateter takılır(14-16 gauge iki adet), sonra santral kateter uygulanır. Başlangıçta hayat kurtarıcı işlemleri engellememek için subklavian ve juguler ven tercih edilmez. Başlangıç sıvı tedavisi. Kristaloid sıvı (SF / Ringer Laktat) ….hızlı infüzyona başla.

21 Kristaloid/Kolloid Tedavisi Yetişkin 2 L (SF/RL) kristaloid  kan Çocuk 20 ml/kg kristaloid bolus  10 ml/kg kan 3:1 kuralı, Hemorajik şokta; 100 mL kan kaybına 300 mL elektrolit solüsyonu Çocuklarda şok Evre IV’e kadar gizlenebilir.

22 Sıvı infüzyonuna İyi Cevabın Göstergeleri Bilincin düzelmesi Vital bulguların normalizasyonu İyi periferal perfüzyon – Sıcak parmaklar – Normal kapiller tekrar doluş Yeterli idrar atımı (İdrar atımı organ perfüzyonun göstergesidir) – Yetişkinlerde 0.5 mL/kg/h – Çocuklarda 1mL/ kg/ h – İnfantlarda 2ml/kg/h

23 Hipovolemik Hasta Sıvı Ressusitasyonuna Cevap temelinde üç gruba ayrılır : 1. Cevapsız, Persistan Hipotansiyon 2. Geçici cevap verenler. 3. Cevap verenler; Kanama durmuştur.

24 Persistan hipotansiyon Kontrol edilemeyen kanama Boyun venleri boş CVP 5 cmH2O altı Kanama % 40 dan fazla

25 Kontrol Edilemeyen Kanama Mortalite yüksektir. Hızlı şekilde kanamanın kaynağı araştırılır. Hastaya kan verilir ve hasta acil olarak ameliyathaneye alınır.

26 Geçici Cevap Verenler Aktif kanama düşük derecede devam etmektedir. Penetran yaralanmalı hastalar ameliyata alınmalı. Multipl künt travmalı hastalarda ise CT ve anjiyografi gibi ileri incelemeler yapılmalıdır. Grubuna uygun kan verilir. Kanama %20-40 aralığında.

27 Monitorizasyon Tansiyon arteryel ve nabız ölçümü (15 dakika ara ile) Solunum sayısı ve arteriyel kan gazları Saatlik idrar atımı( Foley katater) Pulse oksimetri EKG NG

28 İkinci Bakıda ACBC… tekrarı Hastalar sistematik olarak baştan tırnağa muayene edilir; Sırt, aksilla perine gibi gizli kalabilecek alanlar muayene edilir. Rektal tuşe yapılarak sfinkter tonusu, kan, perforasyon, prostat değerlendirilir

29 Üreteral yaralanma şüphesi varsa(Meada kan, perineal ve skrotal hematom, yüksek yerleşimli prostat) hasta stabil ise kateterizasyondan önce üretrografi yapılır. Üretral yaralanması olan persistan hipovolemik şoklu hastalarda perkütan suprapubik sistostomi konulmalıdır(sistofix).

30 Tam ve eksiksiz hikaye Sık bilinç ve vitallerin kontrolü Konsültasyonlar Tanı ve kesin tedaviler

31 Tanı Anamnez Fizik muayene Labratuvar X Ray BT Laparskopi Laparotomi

32 Fizik Muayene Karın herhangi bir yaralanma bulgusu açısından incelenmelidir. İntraperitoneal yaralanması olan olguların % 20’si ciddi muayene bulgusu olmayabilir. Muayene kesinlikle güvensizdir (hassasiyet, defans olmayabilir, artabilir vs.) – Kafa travması ve bilinç düzey değişiklikleri – Alkol intoksikasyonu – İlaç intoksikasyonu – Mental retarde hasta – Kesinlikle kooperasyon kurulamayan hasta – Spinal kord yaralanması

33 Seri fizik muayene çok önemlidir Mümkünse aynı hekim tarafından, kayıt tutularak İlk 4 saatte 30 dakikada bir, sonra saatlik muayene

34 Fizik Muayene Bulguları Karın ağrısı, Karında duyarlılık, İçi boş organ Musküler defans, perforasyonu Rebaund hassasiyeti. Hipotansiyon, Taşikardi, Postural hipotansiyon, Oskültasyonda barsak sesleri azalmış veya Karın içi kanama alınmayabilir, Karında distansiyon.

35 Genital Muayene – Gereken tüm hastalarda mutlaka yapılmalıdır. – İnspeksiyon Üretra measında kan Perineal ya da skrotal hematom – Palpasyon Kitle, fıtık, hassasiyet olup olmadığına bak. – Vaginal (dijital) muayene ve kan testi mutlaka yapılmalı ve mukozal harabiyet düşünülürse spekulum muayenesi önerilir. – Ciddi vajinal kanamalarda acil tampon konulması gerekebilir.

36 Rektal Muayene – Tüm hastalara mutlaka uygulanmalıdır. – Bakılması gerekenler: Sfinkter kas tonusu Hassasiyet ve kitle Prostat Pozisyonu (yüksek yerleşimli ise üretra yaralanması olabilir.) Kanamayı düşündüren bulgu. Tüm bunlar foley kateter takılmadan önce yapılmalıdır.

37 Laboratuvar Tetkikleri Kan grubu ve cross-match Hemogram Hamilelik testi Serum amilaz düzeyi TİT Kan alkol ve madde düzeyi İlaç ve Toksin Düzeyi KCFT glikoz Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların kan düzeyi(digoksin vs) Hemostaz testleri.

38 Midenin dekompresyonuna izin verir Aspirasyon riskini azaltır Midede kalmış toksinleri uzaklaştırır. Üst gastrointestinal kanamayı gösterebilir Peritoneal lavajdan önce uygulanmalıdır. Hastada kanama diatezi, nasal ya da yüzde orta bölümede kırıklar varsa kontrendikedir, orofarengeal yerleştirilmelidir. Nasogastrik Tüp Drenajının Faydaları

39 Tedavi A,B,C…(ACBC…) Kan istemi, temini. Açık yaralanma varsa SF ile yıkanmalı. Ardından ıslak spançla yaranın üstü kapatılmalı. Çoklu travma önceliklerine dikkat.


"PENETRAN KARIN TRAVMALARI BEÜ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları