Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1 : Genel Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1 : Genel Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 1 : Genel Kavramlar
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ DERS NOTLARI Bölüm 1 : Genel Kavramlar Öğr. Gör. Hüseyin TURGUT

2 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Veri Oluşan olayları temsil eden işe yarar/işe yaramaz ham duyu malzemeleridir. Duyu organlarının algıladıklarıdır. verinin, işlenerek karar verici için anlamlı ve kullanışlı hale gelmesidir. Anlamlı verilerdir. KAVRAMLAR TERİMLER Bilgi Öğr Gör Hüseyin TURGUT

3 Algı Yargı KAVRAMLAR TERİMLER
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru ya da yanlış olabilir. hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur. kişinin, bir şey konusunda olumlu ya da olumsuz düşünce söylemesi. KAVRAMLAR TERİMLER Yargı Öğr Gör Hüseyin TURGUT

4 Doğru Gerçek KAVRAMLAR TERİMLER
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Doğru Genel olarak düşüncede yer alan ve düşünülen o bir şeyin mevcut olarak görülmesi yani var olması durumuna gerçek adı verilmektedir. Yani bir durum, olgu ya da olay hem düşüncede hem de düşünce dışında vardır. Düşüncede var olan ve düşünülen bir şeyin akla uygun olması. Doğru kavramı, değişebilir, tartışmaya açıktır ve yanlışlanabilir. sabittir, tartışmaya açık değildir ve değişemez, tektir. Fakat gerçek aranırken ortaya atılan doğrular tamamen kanıtlanabilir bir özellikte değildir. Bu bağlamda doğru ve gerçek iç içe girmiştir. Eğer gerçek doğru ortaya konulmazsa gerçeğe de ulaşılamaz. Doğruyu bulmak gerçeğe ulaşmanın bir basamağıdır. KAVRAMLAR TERİMLER Gerçek Öğr Gör Hüseyin TURGUT

5 Mantık doğru, akla uygun düşünme yetisi ve yolu.
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Mantık doğru, akla uygun düşünme yetisi ve yolu. akıl yürütmede, düşüncede doğruluk, düzgünlük, tutarlılık. Doğru ya da yanlış olarak 2 farklı cevabı olan önermenin cevaplanması KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

6 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Duyu insanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tat alma organları aracılığıyla algılama yeteneği, bu organların işlevi. "İnsan beş duyusuyla iş görür" KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

7 Duygu duyularla algılama, duyumsama. eş anlamlısı:his
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Duygu duyularla algılama, duyumsama. eş anlamlısı:his bir olay, kimse ya da nesnenin insanın iç dünyasında oluşturduğu, uyandırdığı yankı, etki, tepki, izlenim. KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

8 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Nöroloji sinir sistemini inceleyen ve onun tedavisi ile uğraşan hekimlik dalı. eş anlamlısı:sinirbilim KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

9 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Öngörü bir işin ilerde ne durum alacağını kestirme, önceden anlayabilme. ileriyi görebilme yeteneği. "Onun öngörüsü olmasa, işler sarpa sarardı" KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

10 Öznel Nesnel KAVRAMLAR TERİMLER
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Öznel nesnelerin gerçeğine değil kişinin duygu, düşünü ve sezgilerine dayanan, kişiye göre ve kişisel olan, öznede oluşan, özneye ilişkin olan. "Güzel ya da çirkin öznel kavramlardır“ eş anlamlısı:sübjektif eş anlamlısı:objektif Nesnel; öznel, kişiye özgü olmayan, tamamen kanıtlanabilir yargılardır. Hiçbir zaman nesnel yargılara kişi kendi düşüncesini katmaz. Eğer katarsa nesnel değil, öznel bir yargı besler. KAVRAMLAR TERİMLER Nesnel Öğr Gör Hüseyin TURGUT

11 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Felsefe var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. eş anlamlısı:düşünbilim bir bilgi alanının ya da bilimin temelini oluşturan ilkeler bütünü. "Sanat felsefesi, bütün sanatlarla ilgilenir" KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

12 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Psikoloji ruhbilim. bir bireyi, bir topluluğu belirleyen, yönlendiren düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinin tümü. KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

13 Tez- Hipotez - Teori - Yasa
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Tez- Hipotez - Teori - Yasa Tez (İddia) Nedir? Tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek. Hipotez (Önerme) Nedir? Bir gözlemin, bir olayın, bir olgunun ya da bilimsel bir problemin, üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren, öneri niteliğinde açıklama. Teori (Kuram) Nedir? Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir. Yasa (Kanun) Nedir? Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız. KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

14 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Metafizik  felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir KAVRAMLAR TERİMLER Öğr Gör Hüseyin TURGUT

15 Zeka Akıl KAVRAMLAR TERİMLER
YAPAY ZEKAYA GİRİŞ Zeka insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü. RUHBİLİM TERİMİ soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara uyma yeteneklerinin toplamı. KAVRAMLAR TERİMLER Akıl düşünme, kavrama, anlama yetisi. eş anlamlısı:us bellek. "Bunu aklımda tutacağım" Öğr Gör Hüseyin TURGUT


"Bölüm 1 : Genel Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları