Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Verilerin grafiklerle gösterilmesi / 271. Amaç Öğrenciler verilerin grafiklerle gösterilmesi konusunda bilgi sahibi olması ve SPSS kullanarak verileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Verilerin grafiklerle gösterilmesi / 271. Amaç Öğrenciler verilerin grafiklerle gösterilmesi konusunda bilgi sahibi olması ve SPSS kullanarak verileri."— Sunum transkripti:

1 Verilerin grafiklerle gösterilmesi / 271

2 Amaç Öğrenciler verilerin grafiklerle gösterilmesi konusunda bilgi sahibi olması ve SPSS kullanarak verileri grafiklerle gösterebilmesi. 2 / 272

3 Öğrenim Hedefleri Raporlamada şekillerin kullanım amaçlarını sayabilir Grafiklerde bulunması gereken temel özellikleri sayabilecek, Temel grafik çeşitlerini sayabilir ve özelliklerini açıklayabilir, Verilere uygun grafik seçebilmek –Tek değişken olduğunda –Çok değişken olduğunda –Numerik veri olduğunda –Kategorik veri olduğunda Temel grafikleri SPSS kullanarak yapabilmek Frekans dağılımının yönünü belirleyebilmeli 3 / 273

4 Şekillerin kullanımı Kullanma nedenleri 1.Delil (evidence) Sonucu destekleyen delil olma özelliği. Ör:Yeni keşfedilen bir bakterinin flageliumlarına ait elektron mikroskop görüntüsü. 2.Etkinlik (efficiency) Uzun ifadeler yerine şeklin daha kısa ve etkili anlatımı. Ör: Aile ağacı, aile bireyleri arasında mendelian otozomal geçen yeni keşfedilmiş bir hastalığın gösterimi. 3.Vurgu (emphasis) 4 / 27

5 Raporda kullanılan şekiller: –Grafik, –Diagram, –Akış şeması, –Foto ğ raf, –Radyolojik görüntü, –Mikrografi, –Anatomik çizimler, –Aile ağacı v.b. –Haritalar 5 / 27

6 BİLDİĞİNİZ GRAFİK TÜRLERİ? / 276

7 Grafiklerin Özellikleri Ne, nerede, ne zaman sorularına yanıt veren, önemli ilişkileri belirten bir başlığı, sıra numarası olmalıdır. Dikey ve yatay eksenlerin gösterdikleri değişkenler ve varsa bunların birimleri açık biçimde belirtilmelidir. Genellikle bağımlı değişken dikey, bağımsız değişken yatay eksende gösterilir. Grafik çok sayıda çizgi veya eğrilerle karmaşık hale dönüştürülmemelidir. Grafikler genellikle önemli verilerin özetlerini, vurgulayan noktalarını göstermek amacıyla düzenlenirler. Bu bakımdan çok ayrıntı vermek hatalıdır. / 277

8 Frekans dağılımı Ampirik (deneysel; empirical) frekans dağılımı, her bir değişkenle ilgili gözlemlerin, bunların sınıflarının, veya kategorilerinin gözlem frekansı (sıklığı) açısından gösterilmesidir. Frekans yerine relatif (nisbi) frekans kullanmamız halinde iki ya da daha fazla grup arasında frekans dağılımlarını karşılaştırabiliriz. 8 / 278

9 FrequencyPercent Valid Percent Cumulative Percent ValidSingle 245,65,7 Married 33577,979,885,5 Divorced 204,74,890,2 Widow 419,59,8100,0 Total 42097,7100,0 MissingNo response 3,7 System 71,6 Total 102,3 Total 430100,0 / 279

10 Frekans dağılımlarının gösterilmesi Frekans dağılımları kategorik veriler veya bazı tam sayılı numerik veriler için kullanılır; verilerin görsel olarak sunulmasını sağlar. Bar veya sütun grafikleri: –Her bir kategori için ayrı bir yatay veya dikey sütun çizilir. –Sütunun boyu değişkenin ilgili kategorideki sıklığı (frekansı) ile orantılıdır. –Sütunlar arasındaki boşluklar değişkenlerin kategorik veya tam sayılı olduğunu gösterir. 10 / 2710

11 www.aile.net/agep/istat/08_09/diyabet.sav dosyasını SPSS ile açalım. “marital status değişkeninin frekans dağılımına bakalım. Sütun grafiğini çıkaralım.www.aile.net/agep/istat/08_09/diyabet.sav Analyze>Descriptive Statistics > Frequencies> [“Marital status” değişkenini “Variable(s)” alanına geçirelim]>ok Şimdi aynı frekans dağılımını sütun grafiği ile gösterelim: Graphs>Interactive>Bar [X eksenine “Marital status” değişkenini koyalım]>OK / 2711

12 / 2712

13 Pasta grafiği: daire şeklindeki bir pasta her bir dilimi değişkenin ilgili kategorisinin frekansını temsil edecek şekilde dilimlere ayrılır. Graphs>Interactive>Pie>Simple [Slice by kutusuna “Marital status” değişkenini sürükleyelim. Üstteki “Pies” sekmesini tıklayıp “Percent” kutucuğunu işaretleyelim]>OK 13 / 2713

14 / 2714

15 ÇİZGİ GRAFİK Sürekli verinin grafik sunumunda kullanılır. Yatay eksen (x ekseni) -genellikle zaman olan- bir değişkeni, dikey eksen (y ekseni) x’e göre değişen diğer ekseni, her ikisi de ölçütleriyle gösterilir / 2715

16 Graphs>Legacy Dialogs>Line>Category Axis “İzlem süresi” değişkenini sürükleyelim]>OK / 2716

17 / 2717

18 Histogram Bu grafik de sütun grafiğine banzer. Ancak, sütunlar arasında boşluk yoktur. Sütunlar bir değeri değil, belli aralıktaki değerleri temsil eder. Bu grafik daha çok numerik değişkenlerde verilerin dağılım şeklini incelemek için kullanılır. / 2718

19 SPSS Histogram grafiğinin çizimi “Weight” değişkeninin histogram grafiğini çizelim. Graphs>Legacy Dialogs>Histogram [X eksenine “Weight” değişkenini sürükleyelim. Üstteki “Histogram” sekmesini tıklayıp “Normal curve” kutucuğunu işaretleyelim]>OK / 2719

20 / 2720

21 Boxplot (saplı kutu grafiği): Asansör grafiği, kutu ve sakal grafiği (box and whisker plot) de denir. “Hata ayıklama ve uç değerler” konusuna bakınız. 21 / 2721

22 Scatter diagram (saçılma grafiği, nokta grafikler): iki ayrı numerik veya ordinal değişkeni grafikle göstermenin bir yolu nokta grafikleridir. Graphs>Interactive>Scatterplot [X eksenine “Height” değişkenini, Y eksenine de “Weight” değişkenini sürükleyelim]>OK 22 / 2722

23 / 2723

24 Frekans dağılımının şekli Hangi istatistiksel testi uygulayacağımız büyük oranda verilerimizin dağılımına bağlıdır. Genelde verilerimizin dağılımı unimodaldir, yan tek bir pik noktası vardır. Bazen bimodal (iki ayrı pik noktası) ve uniform (tüm veriler eşit) dağılımlar da söz konusu olabilir. Unimodal verilerde verinin en büyük ve en küçük değerler arasında nasıl dağıldığını görmek önemlidir. 24 / 2724

25 Verilerimizin özellikle bakmak istediğimiz özellikleri şunlardır: –Simetrik dağılım: bir orta değer etrafında eşit olarak dağılır. Histogram grafiğinde çan eğrisinin iki tarafı da simetriktir. –Sağa eğimli (pozitif eğimli): histogram grafiğinde çan eğrisinin kuyruğu sağa doğrudur. –Sola eğimli (negatif eğimli): histogram grafiğinde çan eğrisinin kuyruğu sola doğrudur. 25 / 2725

26 / 2726

27 Özet 27 / 2727


"Verilerin grafiklerle gösterilmesi / 271. Amaç Öğrenciler verilerin grafiklerle gösterilmesi konusunda bilgi sahibi olması ve SPSS kullanarak verileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları