Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Tabanı Yönetimi Dersi 1. Laboratuvarı Arş. Gör. Pınar CİHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Tabanı Yönetimi Dersi 1. Laboratuvarı Arş. Gör. Pınar CİHAN."— Sunum transkripti:

1 Veri Tabanı Yönetimi Dersi 1. Laboratuvarı Arş. Gör. Pınar CİHAN

2 Laboratuvar Kuralları  Laboratuvarın dersin tamamına etkisi %30 oranındadır.  Laboratuvar devam zorunluluğu %80’dir.  Laboratuvar başladıktan sonra 10 dk.’dan fazla geç kalan öğrenciler lab’a alınmayacaklardır. Quiz haftalarında bu süre 15 dk.’dır.  Laboratuvarın kendi içindeki dağılımı: %40 yoklama, %60 Quizler (her bir quiz %20) şeklindedir.

3 İçerik  DDL Komutları  Tablo yaratma  Sütun tanımı  Tablo silme  Tablo adı değiştirme  Sütun ekleme  DML Komutları  Satır ekleme  Satır silme  Satır güncelleme  Sorgulamalar

4 DDL (Data Definition Language – Veri tanımlama dili) Komutları  Yeni nesneler oluşturmak ve bu nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.  DDL Temel Komutları CREATE Nesne oluşturmak için kullanılır. ALTER Nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır. DROP Nesneleri silmek için kullanılır.

5 Tablo Yaratma Default ifadesi ile beraber kullanılır. Eğer kayıt girilirken bu alana veri girilmemişse default value ne ise o değer kullanılır. Sütun tipi: Char(n), Varchar(n), Numeric(p,s), double(p,s), Int4, Integer  Yeni tablo yaratmak için CREATE TABLE komutu kullanılır. Create table TableName( Yaratılmak istenen tablo adı FieldName FieldType (Width) PrimaryKey, Sütun adı FieldName FieldType (Width) Default (Default value), FieldName FieldType (Width) not null, FieldName FieldType (Width), Alan genişliği FieldName FieldType, Primary key (PkeyField1,PkeyField2)) ; PrimaryKey : eğer bir kolon primary key olarak tanımlanacaksa sonuna primarykey yazılır. Primary Key ( ) : Bu ifade eğer bir veya birden fazla kolon seçilecekse kolon adı yanına değil ayrı bir satır olarak yazılır. Primary key komutunun yanında parantez içine alan adları yazılır.

6 DDL 1. Örnek ADISOYADINO char[20] numeric Öğrenci tablosu ADI, SOYADI, NO olmak üzere 3 hücreden oluşan bir tablo olsun. SQL ile bu tabloyu yaratınız.

7 Cevap Create table Ogrenci ( Adi Char(20) not null, Soyadi Char(20) not null, No Numeric, Primary Key ( No ) );

8 Tabloya Kolon Ekleme  Var olan bir tabloya yeni kolon eklemek için ALTER TABLE … ADD kalıbı kullanılır.

9 DDL 2. Örnek  Öğrenci tablosuna char(11) tipinde “Telefon” isimli bir kolon/sütun ekleyiniz.

10 Cevap Alter table Ogrenci add Telefon char(11);

11 Tablo Silme  Yaratılan tabloyu ortadan kaldırmak için DROP TABLE komutu kullanılır.

12 DDL 3. Örnek  Yarattığımız öğrenci tablosunu ortadan kaldırınız.

13 Cevap Drop table Ogrenci;

14 DML (Data Definition Language - Veri işleme dili) Komutları  Veriler üzerinde işlemler yapmak için kullanılır.  Veritabanında oluşturduğumuz tablolara veri girişi yapmak; mevcut verileri değiştirmek veya verileri silmek istediğimizde DML komutlarını kullanırız.  DML Temel Komutları INSERT veritabanına yeni veriler eklemek için kullanılır. UPDATE veriler üzerinde değişiklik /güncelleme yapmak için kullanılır. DELETE veritabanından veri silmek için kullanılır. SELECT veritabanındaki verileri seçmeyi sağlar

15 Tabloya Satır Ekleme  Tabloya yeni satır eklemek için INSERT kullanılır: Insert Into Tablo1 (Alan1,Alan2) Values ('String İfade',Sayısal İfade...)

16 DML 1. Örnek  Ögrenci tablosu ADI, SOYADI, NO olmak üzere 3 hücreden oluşan bir tablo olsun. Bu tabloya AD = "Serkan" SOYAD = "Türkel" NO = 4683 bilgilerini ekleten SQL cümlesini yazın. ADISOYADINO metin[20] sayı

17 Cevap Insert Into Ogrenci (ADI,SOYADI,NO) Values ('Serkan','Türkel',4683)

18 Tablodan Satır Silme  Tablodan belli satırları silmek için DELETE FROM kullanılır: (Tablodaki bilgilerin tamamı silinecekse Where kullanılmaz!) Delete From Tablo1 Where Silme şartı

19 DML 2. Örnek  Yarattığınız öğrenci tablosundan numarası 4556 olan öğrencinin kaydını silen SQL cümlesiniz yazınız.

20 Cevap Delete From Ogrenci Where Ogrenci.NO=4556

21 Tablodan Kayıt Değiştirme  Belirtilen kriterlere göre tablodan ilgili kayıt/kayıtları alarak değerlerini değiştirmeye yarayan SQL komutu UPDATE... SET kalıbıdır: (Tablodaki satırların tümü aynı değişime uğrayacaksa Where kullanılmaz!) Update Tablo1 set Alan1='String İfade', Alan2=Sayısal İfade,... Where Güncelleme Şartı

22 DML 3. Örnek  Öğrenci tablosuna eklediğimiz 4683 numaralı Serkan Türkel 'in adını ve soyadını, Adı = "Ali", Soyadı = "Sert" şeklinde değiştiren SQL cümlesini yazınız.

23 Cevap UPDATE Ogrenci SET ADI = 'Ali', SOYADI = 'Sert' Where Ogrenci.NO = 4683

24 Sorgulamalar  Veritabanında bulunan tablolardaki bilgileri sorgulamak için de yine SQL dilini kullanırız.  Tablolardaki belli bilgileri listelemek için SELECT komutu kullanılır.  Kullanımı: Select TabloAdı.Alan1, TabloAdı.Alan2,... [ * ] From TabloAdı Where Sorgulama şartı

25 Sorgulamalar 1. Örnek  "Ogrenci" tablosundan ADI ve SOYADI hücrelerini seçen bir sorgu oluşturun.

26 Cevap Select Ogrenci.ADI, Ogrenci.SOYADI From Orgenci

27 Sorgulamalar 2. Örnek  "Ogrenci" tablosundan ADI ve SOYADI hücrelerini seçen bir sorgu tüm hücreleri seçin.

28 Cevap Select Ogrenci.ADI, Ogrenci.SOYADI, Ogrenci.NO From Ogrenci yada Select * From Ogrenci

29 Sorgulamalar 3. Örnek  "Ogrenci" tablosunda bulunan kayıtlardan Adı Serkan olan öğrencileri seçiniz.

30 Cevap Select * From Ogrenci Where Ogrenci.ADI = ‘Serkan’

31 Sorgulamalar 4. Örnek  "Ogrenci" tablosunda soyadında " r " harfi geçen öğrencileri seçiniz

32 Cevap Select * From Ogrenci Where Ogrenci.SOYADI like ‘% r %’

33 Sorgulamalar 5. Örnek  "Ogrenci" tablosunda bulunan kayıtlardan numarası 1044 ile 2866 arasında olan öğrencileri seçiniz.

34 Cevap Select * From Ogrenci Where No BETWEEN 1044 AND 2866


"Veri Tabanı Yönetimi Dersi 1. Laboratuvarı Arş. Gör. Pınar CİHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları