Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYİN TÜMÖRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYİN TÜMÖRLERİ."— Sunum transkripti:

1 BEYİN TÜMÖRLERİ

2 Beyin tümörleri Primer Supratentorial infratentorial Sekonder metastatik

3

4 Supratentorial kitlelerin genel özellikleri
Progresif nörolojik hasar Kibas artışı Baş ağrısı Bulantı Kusma Papil ödem Mental durum değişiklikleri Epilepsi Endokrin bozukluklar

5 İnfratentorial tümörlerin genel özellikleri
KİBAS bulguları Cerebellar bulgular ( ataksi, dismetri, disdiadokokinezi, tremor ) Kranial sinir hasarları ( beyin sapı tutulumu )

6 Primer kafa içi tümörler Nöroepitelyal tümörler Meninkslerde oluşan tm
Sinir kılıf hücreleri tm Hematopoetik tm Germ hücre tm Sellar bölge tm Komşu tm lerden lokal metastas

7 Nöroepitelyal tümörler
Astrositik tm Oligodendroglial tm Ependimal tm Koroid plexus tm Pineal tm Embriyonel tm

8 Astrositik tümörler En sık
Frontal, temporal, parietal,talamik yerleşimli daha az sıklıkla oksipital lobda yerlesir.

9 Klinik: - epilepsi ( düşük gradeli astrositomlarda sık ) - kibas bulguları - fokal beyin hasar bulguları ( hemiparezi ...)

10 Astrositomlar Pilositik(grade 1) Diffüz(grade 2) Anaplastik(grade3) Glioblastom(grade4)

11 Pilositik astrositom(Gr-1)
Yavaş büyüyen benign tümör Çocuk ve genç erişkin Hipotalamus, beyin sapı, serebellum, spinal kord Tedavi: cerrahi Prognoz iyi, hastaların %80 i 20 yıl sürviye sahip

12

13

14

15 Diffüz astrositom(Gr-2)
Çocuk ve genç erişkin Tedavi: cerrahi / rt gerekmiyor. Prognoz iyi, sürvi ortalama 5 – 10 yıl

16 Anaplastik astrositom(Gr-3)
40 lı yaşlarda sık Hızlı büyür, çevre doku infiltrasyonu olur. Tedavi: cerrahi + radyoterapi Prognoz: kötü

17

18

19 Glioblastom-(GBM):(Gr-4)
EN SIK PRİMER BEYİN TM. EN MALİGN astrositik tm. Yaygın infiltrasyon 50 li yaşlarda en sık Tedavi: cerrahi + rt + kt Prognozu en kötü olan

20

21 Oligodendrial tümörler
Oligodendrogliom (grade 2) Anaplastik oligodendrogliom (grade 3 )

22 Oligodendrogilom Oligodendrositlerden köken alan bir gliom tipi.
Astrositomlardan çok daha nadir. 30 – 50 yaşlar arası sıktır. Frontal loba yerleşir Ventrikül duvar tutulumu olursa; BOS ile yayılım görülür. Olguların %40 ında kalsifikasyon görülür. Özel patoloji bulgusu: FRİED EGG CELLS Tedavi : cerrahi Sürvi : yıl

23

24

25 Anaplastik oligodendrogliomlar
Tedavi: cerrahi + kemoterapi Kemoterapiye iyi yanıt Sürvi : ortalama 16 yıldır.

26 Ependimom Ependimal hücre kökenli tümörler.
Ependimal hücreler, ventriküler sistemin epitel hücreleridirler. Sınırları belirgin İyi huylu, grade 2 tm

27 İntracranial tmlerin %5-6 sı
Sıklıkla çocuklarda Sıklıkla 4. ventrikül ve kauda ekuina yerleşimli Yayılım BOS dolaşımı ve komşu doku infiltrasyon yolu ile Tedavi: cerrahi + kraniospinal rt önerilir

28

29

30 Koroid pleksus papillomu
Nadirler 2 yaşın altında görülür genellikle Aşırı BOS üretimi sonucu hisrosefali görülür Genellikle benign, nadiren malign Tedavi : cerrahi eksizyon

31

32

33

34 Pineal tümörler (grade 1) Pineositom Pineoblastom (grade 4)

35 Pineositom Pineal epitelden köken alır. Çok nadir tümörler Benign
Yayılım BOS ile Radyosensitif tümörler

36 Pineoblastom Nadir Pineal epitel kökenli Malign Yayılımı BOS yolu ile
Radyonsensitif

37

38 Medüllablastom (grade 4 )
Embriyonel tümörler Medüllablastom (grade 4 )

39 Medullablastom (grade 4 )
EN SIK MALİN PEDİATRİK BEYİN TÜMÖRÜ Serebellar vermis kökenli 4. ventrikül içinde büyürler %30 BOS yoluyla lateral ventriküle ve omuriliğe yayılım gösterirler

40

41 Klinik seyir: serebellar vermis hasarına bağlı gövde ve yürüme ataksisi
BOS akımı bozukluğuna bağlı KİBAS bulguları olur. Atlanması durumunda şiddetli papilödem ve görme kaybı ile sonuçlanabilir.

42 Tedavi : cerrrahi + kraniospinal rt
Ancak rt 3 yaşından küçük olanlara uygulanmaz. ( gelişme geriliği riski ) 5 yıllık sağ kalım %50- 85

43 Meningiomlar Primer intrakranial tm lerin %15 i Kadınlarda sık
Benign (genellikle) Araknoid granülasyonlardan gelişir, çoğunluk venöz sinüsler çevresinde bulunur.

44 Çevre sınırları net Küçük köprü venleri aracılığı ile beyinle ilişkili. Çevre dokularda şiddetli ödem görülür. Kalsifiye birikimler (psammoma cismcikleri) Bazen çoklu olabilir ( menengiomatozis)

45 MRI da kontrast sonrası tutulum belirgindir.
Anjiyografi ; venöz sinus tutulumu gözlenir Semptomatik olanlarda cerrahi tedavi Rt malign durumlarda endike Mortalite %3 ten düşük Prognoz tümörün yerine bağlı olarak değişir

46 Klinik: %25 inde tümör epilepsi ile ortaya çıkar
KİBAS bulguları görülebilir Tümör yerleşimine bağlı tipik klinikler ortaya çıkabilir. (parasaggital tutulumda; motor ve duyu refleks kaybı ) Bazen asemptomatik olabilir.

47

48 Sinir kılıfı tümörleri
Schwannom

49 Schwannoma (grade 1 ) EN SIK İNFRATENTORİAL tümörlerdir.

50 Schwannom (nörinom) Schwann hücrelerinin yavaş büyüyen, non invaziv tümörü. 8. kranial sinirin vestibüler kökü veya periferik sinirlerden köken alır. İntrakranial primer tmlerin %8 i %90 ünilateral

51 Nörofibrom : içinden sinir lifi geçen tm.
Malign dönüşüm riski schwannomlardan daha fazladır.

52 kliniği EN YAYGIN VE İLK SEMPTOM; UNİLATERAL PROGRESİF İŞİTME KAYBIDIR. Yavaş büyüdüğü için, vertigo nadir, tinnitus ise hafiftir. Tümör büyüdükçe; ataksi, bulantı, kusma, diplopi, tat duyusu kaybı, yüzde uyuşma olur.

53 Tanı MRI , nörootolojik testler
Tedavi cerrahidir. Fasial sinir korunur.

54

55 Lenfomalar ve Hematopoetik malignansiler
Hemanjiyoblastom Malign lenfoma

56 Hemanjiyoblastom SSS nin damar kökenli tümörleri.
Serebellum, beyin sapı, spinal kord da bulunurlar. Polisitemi, VHL, pancreas kistleriyle birlikteliği vardır. Tedavi: cerrrahi

57

58 Malin lenfoma Serebral hemisferde ortaya çıkar.
SSS nde primer olarak yada lenfomanın sistemik yayılımına sekonder olarak ortaya çıkar. Steroid tedavisine dramatik yanıt; MR da ani resolusyon olduğu için ‘’GHOST ‘’ tm adını alır. Tedavi: steroid + kt + rt

59 Germ hücreli tümörler Germinom Non germinom

60 Pineal ve suprasellar bölgelerde ortaya çıkarlar.
Neredeyse tüm hastalarda hidrosefali olur. Germinomların %10 unda hCG artışı olur Non germinom tmlerden; EST : %100 AFP koriokarsinom : %100 hCG teratomlar ise hCG AFP salgılamazlar.

61

62 Sellar bölge tümörleri
Kraniofaringiom Hipofiz adenomu Prolaktinom Akromegali Cushing hastalığı

63 Kraniofaringiom Hipofiz sapına yakın komşulukta bulunan tm
Solit ya da kistik yapıda olabilirler. Benin tm ler ancak tedavileri zor. Cerrahi tx: pterional, transkallozal ya da kombine Post op rt nüksü önler Post op DI oluşum riski vardır.

64 Hipofiz adenomu Anterior hipofiz gelişimli Benign
30 – 40 yaşlarında en sık Fonksiyonel ve nonfonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Fonksiyonel tm: erken bulgu verir, endokrin bozukluklar Non fonksiyonel tm: geç bulgu, bası etkisi ile semptomları oluşur.

65

66 klinik Makroadenomlar 1. kitle etkisi 2. komşu nöral yapılara bası
3. komşu hipofize bası ve hormon salgısında azalma 4. panhipofizer yetmezlik 5. intrasellar basınç artışı 6. kavernöz sinüs basısı

67 - Mikro ve makroadenomlar hormonal etkileri: prolaktin, ACTH, GH aşırı salınımı - Optik kiasma basısı olursa; BİTEMPORAL HEMİANOPSİ !

68 Tanı : MRI Cerrahi için: lat. X ray kullanılır. Sphenoid sinus u görmemize yardımcı. Endokrin değerlendirme: adrenal aks tiroid aks gonadal aks prolaktin seviyesi GH seviyesi nörohipofiz kontrol edilir.

69 Prolaktinom EN SIK HİPOFİZ TM.
Kadınlarda : infertilite, amenore ,galaktore Erkeklerde : infertilite, empotans Tedavi: bromokriptine (dopamin agonisti.) ancak PRL 500 mU den fazla ise cerrahi

70 Akromegali GH 10 mU in üzerinde ise transsphenoidal cerrahi düşünülmeli.

71 Cushing hastalığı Aşırı ACTH salınımı
Medikal tedavi yetersiz olabilir. Cerrahi : transsfenoidal (tm < 1 cm ), transfrontal (tm > 1 cm )

72

73

74 Beynin sekonder tümörleri
Metastatik tm

75 Metastatik tümörler EN SIK METASTAS: AC , MEME , BÖBREKLER
Parenkimal metastaslar en sık MCA tarafındadır. % 75 serebrum %25 serebelum

76

77 Tedavi Çok sayıda metastas varsa: RT veya medikal tx. bu sırada primer odak araştırılır. Lezyon tek ve ulaşılabilir ise : cerrahi eksizyon-RT Sistemik kanser yayılımı yoksa: 2 yıl sürvi varsa : 8 ay

78

79 Sabrınız için teşekkür ederim 


"BEYİN TÜMÖRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları