Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURAN (İNDİRİLİŞ SÜRECİ, İÇ YAPISI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURAN (İNDİRİLİŞ SÜRECİ, İÇ YAPISI)"— Sunum transkripti:

1 KURAN (İNDİRİLİŞ SÜRECİ, İÇ YAPISI)
Hazırlayan: Mustafa ASKIN

2 “Gerçekten bu Kur'an da en doğru yola iletir ve iyi işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu müjdeler.” (İsra-9)

3 KURAN İlahi kitapların sonuncusudur.
Hz. Muhammed (A.S) aracılığıyla gönderilmiştir.

4 KURANIN İNDİRİLMESİ Kuran Peygamberimize 610 yılında,
Ramazan ayının Kadir gecesinde, Peygamberimiz 40 yaşında iken, Hira mağarasında bulunduğu sırada indirilmeye başlanmıştır.

5 İlk inen Kuran ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
Bismillahirrahmanirrahim 1,2- Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı bir kan pıhtısından yarattı. 3,4,5- Oku! İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin ekremdir (en cömerttir). İlk inen Kuran ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir. İlk ayet “Oku” ile başlar.

6 KURANIN İNDİRİLİŞ ŞEKLİ
Kuran bütün olarak değil, parça parça indirildi. Ayet ve sureler bu günkü sıralanışıyla değil, karışık olarak indirildiler ve Peygamberimizin bildirmesiyle bu günkü sırasını aldılar. Ayet ve sureler genelde yaşanan bir olaya bağlı olarak, o konuda insanları aydınlatmak, hatalarını düzeltmek için indirildi.

7 KURANIN KORUNMASI Peygamberimiz döneminde: Hz. Ebubekir döneminde:
Peygamberimize vahiy geldiği zaman peygamberimiz, gelen vahyi hemen Müslümanlara bildirirdi. Gelen vahiyler, vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilir, yazıldıktan sonra özel bir sandık içinde saklanırdı. Bu resmi yazımın dışında pek çok Sahabi kendisi için de Kuranı yazıya geçiriyordu. Yazı malzemesi olarak genelde deri, bazen de taş, ağaç kabuğu vb. malzemeler kullanılırdı. Yazıya geçirilmenin yanında yüzlerce insan tarafından hemen ezberlenirdi. Hz. Ebubekir döneminde: Kuran toplanarak kitap haline getirildi. (Mushaf) Hz. Osman döneminde: Okuma birliğini sağlamak amacıyla 7 nüsha çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi. Kuran yazılarak ve ezberlenerek, hiç değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır.

8 Peygamberimizin deri üzerine yazılmış bir mektubu

9 Eski bir Kuran

10 Hz. Osman’a ait olduğu iddia edilen bir Kuran.

11 1200 yıl önce yazılmış bir Kuran

12 KURANIN YAPISI Kuran surelerden oluşur.
Sure: Kuranın değişik sayıdaki ayetlerin oluşan bölümlerine sure denir. Her bir surenin bir veya daha fazla adı vardır. Adlarını ya içinde geçen bir kelimeden ya da konusundan alırlar. (Kevser, İhlas) Sureler besmele ile birbirlerinden ayrılırlar.

13 SURELER Kuranda 114 sure bulunur.
Kuranın en kısa suresi Kevser suresidir Kuranın en uzun suresi Bakara suresidir Kuranın bu günkü dizilişe göre ilk suresi Fatiha suresidir. Kuranın bu günkü dizilişe göre son suresi Nas suresidir. Başında besmele olmayan tek sure Tevbe suresidir.

14

15

16

17 AYETLER Ayet: Sureleri oluşturan, bazen bir, bazen birkaç cümleden,
bazen de bir veya birkaç kelimeden oluşan, duraklarla birbirinden ayrılan Kuran’ın en küçük bölümleridir. Kurandaki toplam ayet sayısı yaklaşık 6666 dır. (6236)

18 VAHİY Vahiy: Allah’ın dilediği bilgi, emir ve yasaklarını peygamberler iletmesidir. Çeşitleri: Melek Aracılığıyla (Cebrail) Aracısız İhsan hadisi, ilk vahiy Çan sesi, terleme, ağırlık.

19 BAZI KAVRAMLAR: Cüz: Kuranın 20 sayfadan oluşan bölümlerine cüz denir. Kuranda 30 cüz bulunur. Mekki-Medeni: Kuranın hicretten (622) önce inen bölümlerine Mekki, hicretten sonra inen bölümlerine ise Medeni denir. Mushaf: Kuranın kitap haline getirilmiş haline mushaf denir. Mukabele: Bir kişinin Kuranı okuyup diğerlerinin onu takip etmesidir.

20 BAZI KAVRAMLAR: Meal: Kuranın başka bir dile, kelimelerin birebir anlamları gözetilerek çevrilmesidir.

21

22 BAZI KAVRAMLAR: Tefsir:
Kuranın, Kuranın diğer ayetlerine ve Hadislere dayanılarak geniş bir şekilde yorumlanıp açıklanmasına tefsir denir.

23

24 Hadis: “Sizin en hayırlınız Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

25 Müslümanlar Kuranı yazıya geçirmekle kalmamış, onu en güzel şekilde süslemeye çalışmışlardır.

26 Kuranı süslemek için Ebru Sanatından da yararlanılmıştır.


"KURAN (İNDİRİLİŞ SÜRECİ, İÇ YAPISI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları