Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ

2 OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Nedir?
Occupational Health and Safety Assessment Series İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)Değerlendirme Serisi

3 TS 18001 (OHSAS) STANDARDININ TARİHSEL GELİŞİMİ
1996’da BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri Rehberi 1997’de Technical report NPR 5001 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla British Standards Institution tarafından OHSAS olarak, 2001 yılında TS (OHSAS) olarak yayımlandı.

4 TS (OHSAS) SERİSİ OHSAS : İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu (2001) OHSAS : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS Uygulama Rehberi (Şubat 2004)

5 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
Kuruluşun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili İSG risklerini yönetmek için kullanılan parçası. Bu sistem; kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve İSG sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için kaynakları kapsar.

6 OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları Nelerdir ?

7 Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması,
Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar, İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması, Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti  ve üretim maliyetlerinde azalma,

8 İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetlerini en aza indirmek,
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin sağlanması, Resmi makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğunun kanıtlanması ve yasal ceza riskinin azaltılması,

9 OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve ISO ile uyumludur, mevcut kalite sistemi OHSAS 18001’i de içererek var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir. Çalışanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve üretimi de artar.

10 Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine İhtiyacı Var Mı
Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine İhtiyacı Var Mı? Neden?

11 İSG Yönetim Sistemi Belgesi Almanın Yararları
Karlılığı arttırmak, İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak, Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek, Motivasyon ve katılımı arttırmak, Ulusal yasa ve Dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak, Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak, Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak,

12 Kuruluşların OHSAS 18001 Karşısındaki Durumu
Belgeyi alabilecek durumda olup almayanlar, Hiç ihtiyaç hissetmedikleri halde 6 ay içinde almaya çalışanlar, Almış olup yapısal bozuklukları olanlar, Belge hedefi ile olaya sistematik, bütünsel bir şekilde yaklaşıp hızlı bir şekilde mesafe kaydetmek isteyenler, Alabilecek duruma hızla gelebileceği halde hedefi “olgun – işleyen” bir sistem olduğu için belge hedefi koymadan yavaş ama sağlam adımlarla ilerleyen firmalar.

13 Occupational Health and Safety Assessment Series
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Assessment Series STANDARDI

14 TS 18001 (OHSAS) Standardı 1.KAPSAM 2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER 4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI 4.1 GENEL ŞART 4.2 İSG POLİTİKASI 4.3 PLANLAMA 4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü İçin Planlama 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Hedefler 4.3.4 İSG Yönetimi Programları 4.4.UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.1 Yapı ve Sorumluluk 4.4.2 Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik 4.4.3 Danışma ve İletişim 4.4.4 Dokümantasyon 4.4.5 Doküman ve Veri kontrolü 4.4.6 İşletme Kontrolü 4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler 4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme 4.5.2 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi 4.5.4 Tetkik 4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

15 Amaçlar Kuruluşun faaliyetleri ile birleştirilen, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek için bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,

16 Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
Kuruluşun beyan edilen İSG Politikasına kendi kendine uymayı sağlamak, Bu gibi uygunlukları diğerlerine göstermek, Kuruluşun İSG Yönetim Sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmek.

17 Tanımlar Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay. Tetkik: Faaliyet veya faaliyetlerle bağlantılı sonuçların, planlanan düzenlemelere uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını, kuruluşun politikasını ve hedeflerini gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme. Sürekli iyileştirme: Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için, İSG yönetim sistemini geliştirme prosesi.

18 Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum. Tehlike Tanımlanması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi. Olay: Kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum. NOT: Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylara “hasarsız olay” denir. Olay terimi “hasarsız olay”ları da kapsar.

19 İlgili Taraflar: Kuruluşun İSG performansı ile ilgilenen ya da bu performanstan etkilenen kişi veya grup. Uygunsuzluk: Doğrudan ya da dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın hasar görmesi, işyerinin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek; yönetim sistemi performansından, kanunlardan, prosedürlerden, uygulamalardan ve çalışma standardlarından veya benzerlerinden herhangi bir sapma.

20 Performans: Kuruluşun İSG politika ve hedefleri temel alınarak, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili İSG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

21 Risk: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi. Katlanılabilir risk: Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

22 Durum Tespiti “Biz şu anda neredeyiz”
Kuruluşun ön durum değerlendirmesi yapılarak, “Biz şu anda neredeyiz” sorusuna cevap aranmalıdır.

23 Durum tespitinde; a- Mevcut İSG yasal mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli, b- Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler veya riskler tanımlanmalı, c- Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için uygun olup olmadığı tespit edilmeli, d- İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir.

24 İnceleme sonuçları; Dokümante edilmeli, İSG yönünden yapılacak çalışmalara temel oluşturmalı, İSG yönetim sistemini sürekli iyileştirilmesinin ölçülebilmesi için başlangıç noktası teşkil etmelidir.

25 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ELEMANLARI

26 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET UYGULAMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PLANLAMA

27 Puko döngüsü. Lütfen inceleyiniz.
PUKÖ Döngüsü

28 PLANLA İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi (neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman) Mevcut durumu analiz etme Hedeflerin belirlenmesi Kayıtların analizi Tehlikelerin Belirlenmesi Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı ) İç talimatlar hazırlama

29 UYGULA Riskleri Değerlendirme
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

30 KONTROL ET Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?
Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme İlgili kişileri bilgilendirme

31 ÖNLEM AL Kalıcı bir denetleme sistemi kurma
Etkili önlemleri standartlaştırma Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama

32 İSG POLİTİKASI Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış, tüm sağlık ve güvenlik hedeflerini, sağlık ve güvenlik performansını geliştirme karar ve iradesini açıkça ortaya koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olmalıdır.

33 Yönetimin Gözden Geçirmesi
İSG Politikası İSG POLİTİKASI Yönetimin Gözden Geçirmesi Performans Ölçüm Girdileri POLİTİKA Tetkik Planlama

34 Politika; Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı; Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içermeli; En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli; Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli;

35 Politika; Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile tüm çalışanlara duyurulmalı; İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

36 ÖRNEKLER: Bütün çalışanları, misafirleri ve çalışmalarımızdan etkilenen üçüncü şahısları faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek kazalardan korumak. Kazaya sebep olabilecek bütün şartları ortadan kaldırarak yüksek standartta güvenli bir iş yeri ortamı sağlamak. Alt işverenlerin de çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarına riayet edecek şekilde çalışmalarını yürütmelerini sağlamak.

37 PLANLAMA PLANLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME POLİTİKA
TETKİK UYGULAMA VE İŞLETME

38 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK KONTROLÜ İÇİN PLANLAMA
Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

39 Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir;
Rutin veya rutin olmayan faaliyetler; İş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (alt işverenler ve ziyaretçiler dahil); Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki olanaklar.

40 Risk Değerlendirmenin Amacı
Risk değerlendirme çalışmaları ile Risklerin sınıflandırılması, Önlemlerle ortadan kaldırılabilecek risklerin belirlenmesi ve Ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirmesi ve Risk Kontrolü İçin Yapılacak Planlama Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri, Aktiviteleri (taşeronlar ve misafirler dahil), İş yerinde sağlanan olanakları kapsamalıdır. Aşagıdaki işlemler prosedürle(rle) dokümante edilmeli; Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, her bir tehlike ile ilgili riskin derecelendirilmesi ve katlanılabilir sınırların belirlenmesi, tüm riskler için risk kontrol ölçüm ve izleme yöntemlerinin tasarlanması, tanımlanmış risklerin azaltılması için yapılan iyileştirme çalışmalarının nasıl izleneceğinin belirlenmesi, kontrol önlemlerini uygulamak için gerekli olan beceri ve eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması, operasyonel kontrol elemanları olan zorunlu kontrol ölçümleri detaylandırılması bu işlemlerin kayıt yöntemleri

41 Risk Analizinin ve Yönetiminin Yararları
İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar. İşyeri çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar. İşyeri yönetiminin de İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar. Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir. İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar. İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar. İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar. İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.

42 Kontrol Hiyerarşisi Prosedürler, talimatlar, eğitim
mühendislik kontrolleri yönetsel önlemler kişisel koruyucular eleme (bitirme) uyarılar, ikazlar çok etkin az etkin

43 Risk değerlendirme ekibinde kimler yer almalıdır?
Ekipte ; İş Güvenliği Mühendisi, İşyeri Hekimi, İşletmenin geçmişini bilen yönetim sorumlusu, Operasyonel deneyimi olan teknik eleman, Bakım elemanı ve Çalışanlar bulunabilir.

44 Risk değerlendirmesi çalışmaları ne zaman yapılır ?
İlk çalışma ya da hizmet sunumunun öncesinde Çalışma/proses, ürün, donanım ya da malzemelerdeki dikkate değer bir değişikliğin ardından, Proses esnasındaki bir iş kazası ya da kazaya ramak kalmayı takiben, Olağandışı durumlara hazırlık sürecinde, Sistematik olarak belirlenmiş periyotlarla

45 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR Kuruluş, kendisine uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunlara ulaşmak için bir prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kuruluş bu bilgileri güncel durumda tutmalıdır. Kuruluş, çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkındaki bilgileri iletmelidir.

46 HEDEFLER Kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini oluşturmalı ve sürdürmelidir. NOT - Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmelidir.  

47 Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken;
yasal ve diğer şartları, İSG tehlikelerini, risklerini, teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini dikkate almalıdır. Hedefler sürekli iyileştirme taahhüdünü de içeren İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.

48 ÖRNEKLER: Çalışmalarımız Nedeniyle Üçüncü Kişilere Verebileceğimiz Zararları Minimize Etmek. Potansiyel Tehlikelerin Azaltılması, Acil Durum Halinde Çevre Güvenliğinin Sağlanması Ve Müdahalelerin Hızlandırılması. Yaralanmasız Kazaları …..… Yılında %…… Azaltmak İşletmemiz Çalışanlarına Her Kademede İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Planlı Ve Programlı Eğitim Sağlamak.

49 İSG YÖNETİMİ PROGRAMLARI
Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için İSG yönetim programı veya programları oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu programlar şu dokümantasyonu içermelidir;

50 Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki;
Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi.

51 İSG Yönetim Programları düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde İSG yönetim programları kuruluşun faaliyetlerinde, ürünlerinde, hizmetlerinde veya işletme şartlarındaki değişikliklere göre yeniden düzenlenmelidir.

52 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
YÖNETİM PROGRAMI POLİTİKA HEDEF FAALİYETLER SORUMLULAR ZAMAN ARALIĞI İLGİLİ DÖKÜMAN KAYNAK ARAÇLAR AÇIKLAMA SONUÇ

53 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
UYGULAMA VE İŞLETME PLANLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME UYGULAMA VE İŞLETME TETKİK KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

54 YAPI VE SORUMLULUK Kuruluşun İSG yönetimini kolaylaştırmak için, İSG risklerini etkileyen faaliyetlerini, proseslerini yöneten, yerine getiren ve doğrulayan personelin sorumlulukları ve yetkileri, rolleri tarif edilmeli, dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır.

55 İş Sağlığı ve Güvenliği için nihai sorumluluk, üst yönetimin üzerindedir.
Kuruluş üst yönetiminden bir üyeyi, İSG Yönetim Sisteminin doğru uygulanması, kuruluşun tüm alanlarında ve her proses adımındaki gerekliliklerin sağlanması için özel bir sorumluluk ile atamalıdır.

56 Yönetim, İSG Yönetim Sisteminin uygulanması, kontrolü ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamalıdır. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için, Kuruluş yönetiminin atadığı bir kişi; tarif edilmiş görev sorumluluk ve yetkiye sahip olmalıdır; İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak, İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi performansı hakkındaki raporları sağlamak.

57 Bütün bunlar yönetimin sorumluluğu ile birlikte İSG performansının sürekli iyileştirilmesinde yönetimin taahhüdünü göstermelidir.

58 YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Sistemleri politikalarının, amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde Üst Yönetime yardımcı olur, Yönetime, Yönetim Sistemleri ile ilgili raporlar hazırlar ve sunar, Yönetim Sistemlerinin kontrollerinin ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlar, Yönetim Sistemleri planlama ve kontrol sisteminin tasarımı ve geliştirilmesinde Üst Yönetime yardımcı olur ve uygulamalarla ilgili raporlar sunar, Yönetim Sistemleri El Kitabı’nın ve Yönetim Sistemlerinin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer dokümanların hazırlanmasını, dağıtımını, revizyonunu ve muhafazasını sağlar, Yönetim Sistemleri eğitim planlarını hazırlar ve koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlar,

59 YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Sistemleri sorunlarının belirlenmesini ve iyileştirme önerilerinin geliştirilmesini ve seçim mekanizmalarının yürütülmesini sağlar, Uygun olmayan hizmete ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını ve koordinasyonunu sağlar, Yönetim Sistemleri sorunlarının çözümü için Üst Yönetime danışmanlık yapar, Çevre, İş Hukuku ve İş Sağlığı mevzuatlarını takip ederek Sistem Danışmanı ile birlikte güncelliğinin uygulanmasını sağlar, Prosedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar.

60 İSG MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belgeleme ve yazışma hizmetlerini yürütmek. Tüm faaliyetlerde emniyet incelemesi yaparak emniyetsiz durumları belirlemek ve düzeltici önlemleri almak veya aldırmak. İşyerinin özelliklerine göre emniyet ve kaza önleme programının yapılmasını koordine etmek ve hazırlanmış olan programın uygulanması sırasında gerekli kontrolleri yapmak. Bir kaza olduğunda “Kaza İncelemesi” yapmak. Kazaların tekrarlanmasını önleyecek önlemleri belirlemek ve yapılmasını önermek. Alınan genel teknik emniyet tedbirlerinin sürekliliğini sağlamak.

61 İSG MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, personelin yetiştirilmesi konusunda tekliflerde bulunmak Yıllık kaza rapor ve istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak. Bünyesinde bulunan yangınla mücadele personelinin ve araçlarının etkinliğini en üst düzeyde tutmak için, her türlü faaliyeti göstermek, ihtiyaçları belirlemek ve bağlı amirlerine bildirmek. Yangına ilk müdahale ve yangınla mücadele planlarının hazırlanmasını koordine etmek. Teknolojik gelişmeleri, konusundaki yayınları izlemek, yenilikler ve ihtiyaçlar üzerine tekliflerde bulunmak.

62 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
İş yerinde, personel, İSG’yi etkileyebilecek konularda yeterli olmalıdır. Yeterlilik, uygun eğitim, öğretim ve/veya tecrübe terimleri ile tanımlanmalıdır. Kuruluş, ilgili her seviye ve fonksiyonda çalışanların haberdar olacağı prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir,

63 Bu prosedür; İSG politika ve prosedürlerine, İSG yönetim sistemi gereklerine uygunluğun önemini, Kuruluşun kendi iş faaliyetlerinin, gerçek veya potansiyel faaliyetlerinin İSG üzerindeki sonuçları ve İSG’nin kişisel performansın geliştirilmesine faydalarını,

64 Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de dahil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG Yönetim Sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumluluklarını Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçlarını içermelidir.

65 Eğitim prosedürleri aşağıdaki farklı seviyeleri dikkate almalıdır;
Sorumluluk, yetenek, yeterlilik ve bilgi düzeyi

66 Hazırlanabilecek Formlar
Eğitim Çağrı Formu Eğitim Kayıt Formu Personel Eğitim Kartı Eğitim Planı Eğitim Değerlendirme Formu

67 DANIŞMA VE İLETİŞİM Kuruluş, uygun İSG bilgilerinin çalışanlara ve ilgili diğer taraflara iletildiğinden ve onlardan bilgi alındığından emin olmasını sağlayan prosedürlere sahip olmalıdır.

68 Çalışanların katılımı ve işbirliği ve danışma ile ilgili düzenlemeler belgelenmeli ve ilgili taraflar bilgilendirilmelidir.

69 Çalışanlar; Risklerin yönetimi için politika ve prosedürlerin oluşturulması ve gözden geçirilmesine katılmalıdır, İş yeri sağlık ve güvenliğini etkileyecek her değişiklik için görüşleri alınmalı,

70 Sağlık ve güvenlik konularında temsil edilmeli,
İSG temsilcilerinin ve yönetimin atadığı kişinin kim olduğu hakkında bilgilendirilmelidirler.

71 Hazırlanabilecek Formlar
Yazışma Formatı İç Yazışma Kayıt Formu Yazışma Teslim Tutanağı Kargo Teslim Tutanağı Gelen Faks Listesi Arama Notu Arayanlar Listesi Şikayet ve Öneri Formu Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

72 DOKÜMANTASYON Kuruluş, bilgiyi kağıt veya elektronik ortam gibi uygun bir ortamda oluşturmalı ve sürdürmelidir;

73 Not : Dokümantasyonun etkinlik ve verimi için gerekli olan en az seviyede tutulması önemlidir.

74 DOKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ
Kuruluş, bu standardın gerektirdiği bütün dokümanları ve verileri kontrol etmek üzere aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı ve sürdürmelidir; Dokümanların yerleri belli olmalıdır, Periyodik olarak gözden geçirilmeli, gerekli olduğunda revize edilmeli ve yetkili personel tarafından yeterlilikleri onaylanmış olmalıdır,

75 İSG sisteminin fonksiyonlarını etkili olarak yerine getirmek için gerekli işlemlerin yapıldığı yerlerde veri ve ilgili dokümanların geçerli sürümleri bulundurulmalıdır, Geçersiz hale gelmiş doküman ve veriler tüm yayın ve kullanım noktalarından derhal uzaklaştırılmalı veya istenmeyen şekilde kullanılmaları engellenmelidir, Yasal gereklilikler veya bilgi saklama amaçları ile veya her iki amaçla saklanan arşiv dokümanları ve verileri uygun bir şekilde belirlenmelidir.

76 Hazırlanabilecek Formlar
Dokümanların Numaralandırılması Talimatı İç Kaynaklı Doküman Revizyon Takip ve Dağıtım Listesi Dış Kaynaklı Doküman Dağıtım ve Revizyon Listesi

77 İŞLETME KONTROLÜ Kuruluş, kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken yerlerdeki belirlenmiş riskler ile ilgili faaliyet ve işlemleri tanımlamalıdır. Kuruluş, bakım dahil, bu faaliyetlerin aşağıdakiler ile belirli şartlar altında yürütülmesini sağlamak için gerekli planlamayı yapmalıdır; Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması ve sürdürülmesi,

78 Prosedürlerdeki işletme kriterlerinin hükme bağlanması,
Kuruluş tarafından satın alınan veya kullanılan malların, donanım ve hizmetlerin tamamlanmış İSG riskleri ile ilgili prosedürlerin oluşturulması, sürdürülmesi; ilgili prosedür ve şartların tedarikçi ve yüklenicilere iletilmesi,

79 İSG risklerini kaynaklarında ortadan kaldırmak veya azaltmak için iş yerinin tasarım, proses, tesis, makine aksamı, işletme prosedürleri ve iş organizasyonu ve bunların insan yetenekleriyle adaptasyonunu da içerecek şekilde prosedürlerin oluşturulması ve sürdürülmesi.

80 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE
YAPILMASI GEREKENLER Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek veya azaltmak için plan ve prosedürler oluşturmalı ve bunları sürdürmelidir.

81 Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir. Kuruluş, pratik olan yerlerde bu gibi prosedürleri periyodik olarak da denemelidir.

82 YANGIN Yangın Güvenliği https://www.youtube.com/watch?v=M81CM7gIhSw
YARALININ YANGIN BÖLGESİNİN DIŞINA ALINMASI SESLİ OLARAK ETRAFTAKİLERİ UYAR BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA YARALI VARSA BİLDİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ İLE İLK MÜDAHALEYİ YAP İLK YARDIM VE İLK TIBBİ MÜDAHALE YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN MÜDAHALESİ ACİL DURUM TOPLANMA YERİNDE SAYIM YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ İTFAİYEYİ ARA EKSİK KİŞİLERE AİT ÇALIŞMA BÖLGESİ ARAŞTIRMASI İLK YARDIM VE TIBBİ MÜDAHALE KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME, YANGIN TOPLANTISI YANGIN RAPORU YARALI VAR MI? EKSİK VAR MI? İŞLETME İMKANLARI YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN YETERLİ Mİ? EKSİK KİŞİLER BULUNDU MU? H E E: EVET H: HAYIR Yangın Güvenliği https://www.youtube.com/watch?v=M81CM7gIhSw Yangın söndürücü https://www.youtube.com/watch?v=s_sOa-2etg

83 DEPREM Çay https://www.youtube.com/watch?v=1Ca08wqyVZ4 E: EVET
H: HAYIR ETRAFI SESLİ OLARAK UYAR MAKİNE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUNMA BÖLGESİNE GİT, (MASA ALTI, DUVAR BİRLEŞİM NOKTALARI VB.) İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ? BİNA DIŞINA AÇILAN KAPIYA ÇOK YAKIN MISIN?(İLK KORUNMA BÖLGESİNDEN DAHA YAKIN) H E HIZLI BİR ŞEKİLDE BİNAYI TAHLİYE ET YARALI ARAŞTIRMASI İLK YARDIM, TEDAVİSİ BİNAYI TAHLİYE ET DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN UZAK DUR HASAR ARAŞTIRMASI, NORMAL DURUMA DÖNÜŞ ÇALIŞMALARI, TOPLANTI, RAPORLAMA, İŞE DEVAM KARARI KAZA, KİMYASAL DÖKÜLME, YANGIN VARSA; İLGİLİ ACİL MÜDAHALE PLANLARI DEPREM ETKİSİ BİTTİ Mİ? AÇIK ALANDA ARAÇ İÇİNDEYSEN, ARACI DÜŞEBİLECEK DİREK VS. CİSİMLERDEN UZAK ALANA GÖTÜR, ARAÇ İÇİNDEN ÇIKMA KORUNMA BÖLGESİNDE KAL GÜVENLİ BÖLGE DIŞINA ÇIKMA Çay https://www.youtube.com/watch?v=1Ca08wqyVZ4

84 İŞ KAZASI SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE AMİRİNE HABER VER
YARALANMA VAR MI? KONTROL İÇİN HASTANEYE GİT, BÖLÜM YETKİLİSİNE HABER VER HASARIN ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI KAZA YERİNDE İNCELEME KAZA PAPORU HAZIRLANMASI TEDAVİ REVİR-HASTANE AMBULANSLA İLK MÜDAHALE BÖLÜM YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER ÇALIŞMA ALANINDA İLK YARDIM YETERLİMİ? MALZEME HASARI VAR MI? İLK YARDIM H E İŞ KAZASI E: EVET H: HAYIR

85 SEL SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE MALZEME HASARI VAR MI?
E: EVET H: HAYIR SESLİ OLARAK ETRAFTAN YARDIM İSTE ÇALIŞMA ALNINDA İLK YARDIM YETERLİ Mİ? E H YARALI VAR MI? İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNİ ARA KAZA HAKKINDA BİLGİ VER AMBULANSTA İLK MÜDAHALE TEDAVİ REVİR-HASTANE SEL BÖLGESİNDE İNCELEME KARŞI ÖNLEMLERİN UYGULANMASI HASAR ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ MALZEME HASARI VAR MI? İLK YARDIM İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLİSİNE BİLGİ VER

86 ÖRNEK

87 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
UYGULAMA VE İŞLETME PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDEN GELEN GERİ BESLEME KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET TETKİK YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

88 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

89 Bu prosedürler; Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı, Kuruluşun, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli,

90 Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı,

91 Kazaları, hastalıkları, olayları (hasarsız olaylar dahil) ve yetersiz İSG performansının diğer geçmiş delillerini izlemek için düzenleyici tedbirleri sağlamalı, Müteakip düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştırmak için yeterli izleme ve ölçme sonuçlarının ve verilerin kaydedilmesi.

92 Performans ölçmesi ve izlemesi için izleme donanımı gerekiyorsa, kuruluş bu tür ekipmanların bakım ve kalibrasyonu için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kalibrasyon ve bakım faaliyetlerinin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir.

93 Hazırlanabilecek Formlar
İş Kazası Formu İş Kazaları ve Viziteye Çıkılan Hastalıklar İstatistik Verilerin Değerlendirme Çizelgesi

94 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Kuruluş, sorumluluk ve yetkiyi belirlemek amacı ile, prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

95 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Olaylardan, kazalardan ve uygunsuzluklardan gelen sonuçları hafifletmek için tedbir alınması,

96 Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve tamamlanması,
Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması, Bu prosedürler, Önerilen bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden geçirilmelidir.

97 Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır. Kuruluş, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden kaynaklanan dokümante edilmiş prosedürlerdeki değişiklikleri uygulamalı ve kaydetmelidir.

98 Hazırlanabilecek Formlar
Düzeltici ve önleyici faaliyet izleme formu DÖFİF izleme tablosu

99 KAYITLAR VE KAYITLARIN YÖNETİMİ
Kuruluş, hem tetkik ve gözden geçirme sonuçları hem de İSG kayıtlarının tanımlanması, sürdürülmesi ve düzenlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

100 İSG kayıtları, okunaklı, ayırt edilebilir ve kapsadığı faaliyet bakımından izlenebilir olmalıdır. İSG kayıtları her an ulaşılabilir durumda olmalı; hasara, tahribata veya kaybolmaya karşı korunmuş şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıtların muhafaza edilme zamanları tespit edilmeli ve kaydedilmelidir. Kayıtlar, sistem ve kuruluş için uygun olan bir şekilde, bu standarda uygunluğu göstermek için muhafaza edilmelidir.

101 TETKİK Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere periyodik İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmek için bir tetkik programı ve prosedürü oluşturmalı ve sürdürmelidir.

102 a) İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlanmadığının tayin edilmesi;
Bu standardın şartları dahil, İSG Yönetim Sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu; Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme durumu, Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği,

103 b) Önceki tetkiklerin sonuçlarının gözden geçirilmesi,
c) Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması.

104 Tetkik programı bir takvimi de kapsayacak şekilde; kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayandırılmalıdır. Prosedürler tetkikin yapılması ve sonuçların rapor edilmesi için şartlar ve sorumluluklar kadar kapsamı, sıklığı, metodolojileri ve yeterlilikleri de belirlemelidir.

105 Mümkün olan yerlerde tetkikler denetimi yapılan faaliyet için sorumluluk sahibi olanlardan bağımsız bir personel tarafından icra edilmelidir. Not - Buradaki “bağımsız” kelimesi mutlaka kuruluş dışından anlamına gelmemektedir.

106 Hazırlanabilecek Formlar
2016 Yılı İç Tetkik Soru Listesi İç Denetim Planı İç Denetim Raporu

107 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET DIŞ FAKTÖRLER YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ İÇ FAKTÖRLER POLİTİKA

108 Kuruluşun üst yönetimi, İSG Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kendi belirlediği aralıklarda İSG Yönetim Sistemini gözden geçirmelidir.Yönetimin Gözden Geçirme prosesi, yönetimin bu değerlendirmeyi yapmasına imkan veren gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamalıdır. Bu gözden geçirme doküman haline getirilmelidir.

109 Yönetimin Gözden Geçirmesi, İSG yönetim sistemi tetkik sonuçlarının, değişen durumların ve sürekli iyileştirme için taahhüdün ışığında, İSG yönetim sisteminin politikası, hedefleri ve diğer elemanlarında değişikliklere olan muhtemel ihtiyaca değinmelidir.


"İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları