Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"— Sunum transkripti:

1 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 1-İlçede görevli memur ve diğer kamu görevlileri, 2-ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri, 3- ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları hakkında 1-İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri, Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri, Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları hakkında Kaymakam Vali

2 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında Görev yaptıkları ilin Valisi Kuruluşun en üst İdari Amiri

3 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 1-Bakanlar Kurulu kararı ile atananlar 2-Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Başbakan veya ilgili Bakan TBMM Genel Sekreteri TBMM Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında TBMM Başkanı

4 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 1-Büyükşehir belediye başkanları, İl ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri, İl genel meclisi üyeleri hakkında Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı

5 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdaki mercilerden hangisinin soruşturma izin verme yetkisi yoktur? (MEB GYS, 2009) A) Vali B) İl Millî Eğitim Müdürü C) Bakan D) Kaymakam

6 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il merkezindeki okullarda görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? (Müdürlük,2011) A) Vali B) Bakan C) Okul Müdürü D) İl Millî Eğitim Müdürü

7 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun • Yetkili merciin yokluğunda yetki vekilleri tarafından bizzat kullanılır. • Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. • Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

8 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler: İhbar veya şikayetin işleme konulması için; 1-Soyut ve genel nitelikte olmaması, 2-Kişi veya olay belirtilmesi, 3-İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, 4-İhbar veya şikayet dilekçesinde; dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur. • İddiaların, sıhhati şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile iş veya veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmaz. • Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

9 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ön İnceleme Başlatılması • İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde ön inceleme başlatır. Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. • İhbar veya şikayet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

10 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmayacak ihbar ve şikâyet dilekçesidir? (Müdürlük,2011) A) İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi B) İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olması C) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresinin bulunması D) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması

11 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ön İnceleme Başlatılması • İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde ön inceleme başlatır. Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymazlar. • İhbar veya şikayet eden kişilerin konu ile ilgili olarak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

12 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ön İncelemede Görevlendirileceklerin Belirlenmesi 1. İzin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabilir. 2. Yetkili merci tarafından görevlendirecek denetim elemanlarınca yapılabilir. 3. Yetkili merci tarafından inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçına yaptırılabilir. 4. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. 5. İşin özelliğine göre yetkili merci, incelemeyi başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır. 6. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

13 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Başka Mercilerin Ön İncelemesinde Görevlendirilemeyecekler 1-Yargı mensupları 2-Yargı kuruluşlarında çalışanlar 3-Askerler • Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine sahiptir. • Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapılabilir. • Farklı görüşler ön incelemeyi yapanlar tarafından raporda gerekçeleri ile ayrı ayrı belirtilir. • Yetkili merci ön inceleme raporuna göre soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

14 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (İl Eğt.Den.Yrd, 2013)    A) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler. B) Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. C) Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşlere yer verilmeden tek rapor yetkili merciye sunulur. D) Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

15 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Asil Öğretmenlik, 2015) A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir. B) Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır. C) Yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler. D) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

16 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ön İncelemede Süre: Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını bu Kanun kapsamında suçun işlenildiğini öğrendiği tarihten itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verir. Zorunlu hallerde bu süre 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 30 GÜN 15 GÜN • Yetkili merci belirtilen sürelerde memur veya kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

17 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma İzninin Kapsamı: 1. Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar. 2. Soruşturma ile ilgili olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. 3. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

18 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun İtiraz Süresi: Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; itiraz yoluna gidebilir. Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren 10(on) gündür. İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç 3(üç) ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

19 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Soruşturma izni verilmesine karşı memur veya kamu görevlisi Soruşturma izni verilmemesine karşı Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi Yetkili merciin kararı tebliğinden itibaren 10 GÜN

20 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yetkili mer­cinin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edebilir? (Müdür Yardımcılığı, 2009) Yedi On On beş Otuz

21 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Karara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler: Danıştay İkinci Dairesi bakar. 1-Bakanlar Kurulu kararı ile atananlara 2-Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine TBMM Genel Sekreteri ve yardımcılarına Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine 1-Büyükşehir belediye başkanlarına 2-İl ve ilçe belediye başkanlarına İtirazlar öncelikle incelenir. En geç 3 ay içinde karara bağlanır. Verilen karar kesindir.

22 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Karara Karşı İtiraz Edilecek Mahkemeler: Yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu; Bölge İdare Mahkemesi bakar. 1-İlçede görevli memur ve diğer kamu görevlilerine 2-İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyelerine 3- İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarına 1-İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerine 2-Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyelerine 3-Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarına Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerine Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlilerine İtirazlar öncelikle incelenir. En geç 3 ay içinde karara bağlanır. Verilen karar kesindir.

23 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “İtiraz” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (İl Eğt.Den.Yrd, 2013) A) İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır. B) İçişleri Bakanının izin verdiği soruşturmalarda, itiraz mercii bölge idare mahkemesidir. C) Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. D) Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir.

24 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre müsteşarlar hakkında yapılacak olan hazırlık soruşturmasını aşağıdakilerden hangisi yapar? (Asil Öğretmenlik, 2015) A) İlgili Bakan B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı C) Danıştay Savcısı D) Maarif Müfettişi

25 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun • İştirak Halinde İşlenen Suçlar: Bu kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda; memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır. • Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci: Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

26 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar ve Valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturmasını; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar. Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturmasını İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar.

27 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararının alınmasını gerektiren hususlarda; 1. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesine, 2. Kaymakamlar için İl Asliye Ceza Mahkemesine, 3. Diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimine başvurulur.

28 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun DAVAYA BAKMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME Cumhurbaşkanlığı Genel sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşarlar ve Valiler için Kaymakamlar için YARGITAYIN İLGİLİ CEZA DAİRESİ İL AĞIR CEZA MAHKEMESİ Diğer Memur ve Kamu görevlileri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemelerdir.

29 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun • Vekiller, asillerin tabi olduğu usule tabidir. • Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir. • Haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakkı saklıdır.

30 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilen aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? (Müdür Yardımcılığı, 2009) A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memur­lar ve diğer kamu görevlileri B) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri C) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe bele­ diye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri D) Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri

31 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki soruşturma izni verilenler hakkında hangi-sinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? (Asil Öğretmenlik, 2015) A) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak kararla atanmayan kamu görevlileri B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri D) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar

32 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda öğretmenler için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? (Asil Öğretmenlik, 2015) A) Bölge idare mahkemesine B) İl asliye ceza mahkemesine C) Yargıtayın ilgili ceza dairesine D) Yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine

33 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili yapar? (Müdür Yardımcılığı, 2011) A) Valiler B) Kaymakamlar C) İl Emniyet Müdürü D) İl Millî Eğitim Müdürü

34 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli­lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil (zorunlu hâller hariç) en geç kaç gün içinde verir? (Müdürlük, 2009) A) 10 B) 15 C) 30 D) 45

35 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ? Çıkmış Soru 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön incelemeyle birlikte ve zorunlu hâllerde verilen süre de dâhil olmak üzere en geç kaç gün içerisinde verir? (Müdürlük,2011) A) Yirmi B) Otuz C) Kırk beş D) Altmış


"Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları