Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2. YENİ HAREKETİ 1940 Sonrası Şiiri LÜTFİ BAŞDAŞ 12/D 1789 İSMAİL MALAZGİRTLİ 12/D 1694.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2. YENİ HAREKETİ 1940 Sonrası Şiiri LÜTFİ BAŞDAŞ 12/D 1789 İSMAİL MALAZGİRTLİ 12/D 1694."— Sunum transkripti:

1 1 2. YENİ HAREKETİ 1940 Sonrası Şiiri LÜTFİ BAŞDAŞ 12/D 1789 İSMAİL MALAZGİRTLİ 12/D 1694

2 2 İkinci Yeniciler adı verilen akım ‘sanat için sanat’ anlayışına dayanan, sürrealizmden daha aşırı soyutlama anlayışını sürdüren akımdır. Bu akım 1.yeni (Garip) akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bir topluluk olarak ortaya çıkmayan bildirgesi bulunmayan belirli bir ilkeleri bile olmayan grupken, Muzaffer Erdost’ un yazdığı yazılarında etkisiyle bir çatı altında toplanıldı. GENEL ÖZELLİKLERİ

3 3 Şiirimizde daha çok uzun soluklu olmasa da, geniş bir okuyucu kitlesi bulamasa da Türk şiirine yeni boyutlar, yeni öğeler getirmişler. Daha çok yorum ve izlenim şiirleri yazmışlardır. Orhan Veli ve arkadaşlarının yalın anlatımına tepki olarak doğmuştur. Şiir görüntülerin verildiği bir amaç olmalıdır. Şiirde doğa betimlemelerine yer verilmemeli, öteki türlerde anlatılmayanlar dil getirilmelidir. GENEL ÖZELLİKLERİ

4 4 EDİP CANSEVER SEZAİ KARAKOÇ TURGUT UYAR ECE AYHAN CEMAL SÜREYYA İLHAN BERK SANATÇILAR

5 5 EDİP CANSEVER(1928-1986) İlk şiiri ‘İstanbul’ dergisinde yayımlanmıştır. İstanbul,Yücel,Fikirler,Edebiyat Dünyası, dergilerinde yayınlanan ilk gençlik şiirlerini ‘İkindi Üstü’ adlı kitapta toplamıştır. İlk kitabından 7 yıl sonra yayımladığı Dirlik Düzenlik’te kendisini özgü bir şiir evreni kurduğu görülür. 1957’de yayınlanan ‘Yerçekimli Karanfil’ ile kendisine özgü bir şiir evreni kurmuş; 2.Yeni akımının özgün örneklerini vermiştir. ‘Dize İşlevini Yitirdi’ gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiştir.

6 ESERLERİ; Gül Dönüyor Avucumda ― Düz Yazı İkindi Üstü,Dirlik Düzenlik,Yerçekimli Karanfil,Umutsuzlar Parkı,Petrol,Sevda ile Sevgi,İlkyaz Şikayetçileri... ― Şiirler 6

7 7 SEZAİ KARAKOÇ (1933 - …) Başlangıçta Pazar Postası’nda 2.Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazmış; daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir. Yeni biçim araştırmalarıyla, değişik imgelerle, kendine özgü, mistik ve islami içeriğe yer veren eserleriyle kuşağının en iyileri arasına girmeyi başarmıştır. Dergi ve gazetelerde sanat yazıları, eleştirileri,Fransız şiirinden çeviriler yayımlamıştır. Başlangıçta 2. Yeni şairleri arasında yer alan sanatçı sonraları iyice mistisizme ve içsele yönelmiştir. Din ve İnanç yoluyla fizik ötesi kaygıları yenmiş mistik bir şairdir.

8 ESERLERİ; Mağara ve Işık – Şiir Düzyazı / Tarihin Yol Ağzında – Röportaj Yunus Emre, M. Akif, Mevlana – İnceleme Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler – Öykü Yazılar, Ölümden Sonra Kalkış, Makamda – Deneme Körfez, Şahdamar, Hızır’la 40 Saat, Sesler, Alın Yazısı Saati – Şiir 8

9 9 TURGUT UYAR (1927 – 1985) Çeşitli dergilerde yer alan şiirleriyle adını duyurmuştur. İlk Dönem şiirlerinde çevresinin yaşayışının izlenimleri üzerinde durmuş, daha sonra iç derinliğe inmeye başlamıştır. Ölçülü uyaklı ilk dönem şiirinde daha çok kişisel yaşantısını yansıtır. Aşk,ayrılık,ölüm temalarını işlediği bu dönem şiirinde Garip akımının izleri görülür. 1945 şiiri biçim ve öz bakımından yenileştiren şairlerin en güçlülerindendir. Lirik şiirin geleneksel sınırlarını zorlamıştır. Günümüzde Türkçeyi en güzel kullanan şairler arasındadır.

10 ESERLERİ; Bir Şiirden – İnceleme Arz-ı Hal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistan’ı, Tütünler Islak, Her Pazartesi... - Şiir 10

11 11 ECE AYHAN ( 1931 – 2002 ) Şairin ilk şiiri 1954 yılında Türk Dili’nde yayımlanmıştır. 1954-1955 yılları arasında Türk Dili, Varlık ve Yenilik dergilerinde çıkan şiirlerinden sonra, Pazar Postası, Seçilmiş Hikayeler ve Yeditepe Dergileri’nde yazdı. 2. Yeni şiirinin en önemli temsilcisi olarak gösterilse de kendisi ‘İkinci Yeni’ tanım yerine ‘Sivil Şiir’ önerdi ve kullanıldı. Günümüz Türk şiirinin modern ustalarından biridir. Her şiirinde hem şiir hem Türkiye üzerin görüşlerini anlatır. Sivil şiir, Sıkı şiir, morjinolik, etik gibi belirli kavramları ön çıkar.

12 ESERLERİ; Yurt Sual, Bakışsız Bir Kedi Kara, Sivil Şiirler, Çok Eski Adıyladır, Devlet ve Tabiat... 12

13 13 CEMAL SÜREYYA ( 1931 – 1990 ) Şiire lise yıllarında aruz denemeleriyle başlamış, ilk şiiri ‘Şarkısı- Beyaz’ 1953’de Mülkiye dergisinde yayımlanmıştır. Çeşitli yayın evlerinde danışmanlık, ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yapmıştır. Geleneğe karşı olmasına rağmen, geleneği şiirinde en güzel kullanan şairlerden birisidir. Kendine özgü söyleyiş biçimi v şaşırtıcı buluşlarıyla zengin birikimi ile duyarlı, çarpıcı, yoğun, diri imgeleriyle İkinci Yeni şiirin en başarılı örneklerini vermiştir.

14 ESERLERİ; Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Güz Bitiği - Şiir Günü Birlik, Şapkam Dolu Çiçekle - Deneme Üstü Kalsın, 999.Gün - Günlük 100 Aşk Şiiri, Mülkiyeli Şairler - Antoloji Onüç Günün Mektupları, Folklor Şiire Düşman - Düz Yazı 14

15 15 İLHAN BERK ( 1918 – 2008 ) İlhan Berk’in şiiri, değişik evrelerden geçmiştir. İlk şiirlerini toplumcu anlayışla kaleme almıştır. Hece Ölçüsünün kullanıldığı bu şiirlerde, o dönemin şiir anlayışına özgü bir karamsarlık göze çarpar. İlhan Berk, daha sonra 1990’lara doğru Yeni Edebiyat anlayışı içinde yer almış, Servet-i Fünun (Uyanış), Ses, Yığın, Yeryüzü, Kaynak gibi dergilerde yazmıştır. 1953’te Yenilik dergisinde yayımladığı ‘Saint- Antoin’in Güvercinleri’ İkinci Yeni şiir akımının habercisi olmuştur.

16 ESERLERİ; Başlangıcından Bugüne Kadar Beyit, Mısra Antolojisi - Antoloji Güneşi Yakanların Selamı, Günaydın Yeryüzü, İstanbul Kitabı, Türkiye Şarkısı - Şiir 16


"1 2. YENİ HAREKETİ 1940 Sonrası Şiiri LÜTFİ BAŞDAŞ 12/D 1789 İSMAİL MALAZGİRTLİ 12/D 1694." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları