Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ

2 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup- düzeltin ve Allah'tan korkup sakının umulur ki esirgenirsiniz " (el-Hucurat 49/10). Buyurmana rağ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz “Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz” (Müslim, Birr, 25)

3 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ İslâm kardeşliğinin devamı için Müslümanların, birbirlerinin hak ve hukukuna karşılıklı olarak saygılı olmaları şarttır. Peygamber efendimiz (SAV), Bir Müslüman’ın diğer Müslüman’a karşı görevi bulunduğunu bildirmiş Bunları ayet ve hadislerin ışığında ela alalım.

4 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Hz. Ebû Hureyre (r.a.) anh anlatıyor: “Rasûlüllâh s.av buyurdular ki: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : “Bir müslümanın diğer bir müslüman üzerinde beş hakkı vardır:

5 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ رَدُّ التَحِيَّةِ ( رَدُّ السَّلَامِ ) ، وَإجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ ( وَاتِّبَاعُ الْجَنَازِةُ ) ، وَعِيَادَةُ الْمَر۪يضِ، وَتَشْم۪يتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ.”  “Verilen Selâmı almak,  Da’vete gitmek (icâbet etmek),  Cenâzeye katılmak,  Hastayı ziyâret etmek,  “Elhamdülillâh!” dediği taktirde hapşırana yerhamükellâh (diyerek teşmitte bulunmak).”

6 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ رَدُّ التَحِيَّةِ ( رَدُّ السَّلَامِ 1-“Verilen Selâmıı almak, Selam, insanlar arasında sevgi ve samimiyeti artırır, güven duygusunu güçlendirir. Öyleyse kardeşlerimizin selamına karşı kayıtsız kalmamalıyız. Kardeşlerimizin selamına ondan daha güzeliyle mukabele etmeliyiz. Onlar: “Selamün aleyküm” dediğinde, biz de: “Ve aleykümselâm ve rahmetullahi ve berekâtühü” diyerek daha güzeliyle ona mukabele etmeliyiz.

7 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz din kardeşine rastladığında ona selâm versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar ve taş girer de tekrar karşılaşırlarsa, tekrar selâm versin.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 135)

8 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Selam tanışmaya vesiledir… Konuşmaya, yardımlaşmaya, dayanışmaya vesiledir. Konuşmaya selamlaşma ile, besmele ile başlamazsa, gıybet, malayaniye ve dedikoduya kapı aralanır. Şeytan adeta bal sürer dilimize, öyle bir tatlılaşır ki o an arkadaşı çekiştirmek…

9 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Ebû Ümâme (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İnsanların Allah katında en makbulü ve O’na en yakın olanı, önce selâm verendir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 133: Tirmizî, İsti’zân, 6) Selamı önce veren, alandan daha hayırlıdır.

10 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ MÜSLÜMAN KARDEŞİNİN DAVETİNE İCABET ETMEK وَإجَابَةُ الدَّعْوَةِ، 2- Da’vete gitmek (icâbet etmek), Dâvete icabet etmek, dâvet edilen yere gitmek, müslümanlar için önemli vazifelerden biridir. Düğün davetlerine mutlaka katılmak gerektiği ve bunun vacip olduğu hususunda İslâm âlimleri görüşbirliği içindedir.

11 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Bunun dışındaki dâvetlere katılmak sünnet ya da müstehabdır. Şu kadar var ki, haram ve günahların işlendiği dâvetlere icabet edilmesi dinimizde câiz görülmemiştir. Çünkü haram davranışlar dâvete katılmaya engel teşkil eder.

12 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ  Peygamber Efendimiz, sahâbe-i kirâmın bütün dâvetlerine icabet etmiştir. Dâvet edenin toplum içindeki sosyal mevkiine, zenginlik ve fakirliğine göre bir ayırım yapmamıştır. Fakirlerin çağırılmadığı dâvetleri hoş karşılamadığı gibi sadece zenginlerin çağırıldığı dâvetleri de kınamıştır. Çünkü dâvetler, zengini ve fakiri, yaşlısı ve genciyle inananların birlikte bulunduğu ve aralarında ülfetin, muhabbetin, şefkat ve merhametin tezâhürünün görüldüğü bir hayır meclisi niteliği taşır. Meşru dâvetlere katılma zaruretinin sebebi de bu olsa gerektir.

13 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ ( وَاتِّبَاعُ الْجَنَازِةُ ) ، 3- MÜSLÜMAN KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILMAK  Ölüm, her insanın dünya hayatında kar ş ıla ş aca ğ ı sondur. Ondan kaçmak ve kurtulmak mümkün de ğ ildir. Mü’minlerin sa ğ lıklarında birbirlerine kar ş ı görevlerinin sonuncusu da ölüm anında cenazeye i ş tirak etmek, namazını kılmak ve onu kabrine defnetmektir. Bu, ölene kar ş ı son vazife oldu ğ u gibi, arkada kalan yakınlarına kar ş ı da bir hak ş inaslıktır. Müslümanlar, sevinçli anlarında oldu ğ u gibi kederli zamanlarında da birbirlerinin yanında olmalıdırlar. İş te cenaze, bu kederli anların en acıklı ve en ibretlisidir. Ölüm hepimiz için en büyük nasihat ve derstir. Bu sebeplerden dolayı, cenazeye i ş tirak etmek vazifelerimiz arasındadır. Cenazenin arkasından gitmek vazifesi, onun namazını kılmakla sona ererse de kabre defnedinceye kadar bulunmak daha faziletlidir.

14 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Teçhiz, Tekfin ve Defin İşlemleri Ruhun bedeni terk etmesi haline ölüm denir. Cenaze için yapılması gereken hazırlıklara “teçhiz”, kefenlenmesine “tekfin”, kabre konulmasına da “defin” denir. (Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, VII,.353)

15 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Cenazeyi Alkışlamanın Dini Hükmü Cenaze törenlerinde acı, ızdırap, göz ya ş ı, hasret, ayrılık ve üzüntü dolu bir yas ve matem atmosferi olu ş maktadır. Buraya katılan herkes; tam bir sükunet, teslimiyet ve tefekkür halini ya ş amaktadır. Hal böyle iken; bazı cenazelerin; camiye ve kabristana nakli esnasında alkı ş landı ğ ı görülmektedir. Halbuki İ slam tarihinde ve kültürümüzde cenazenin alkı ş la defnedildi ğ i bir döneme rastlanmamı ş tır. Alkı ş, daha çok hayatta olanlara takdir hislerini dile getirmek için yapılır. Geçmi ş te ve günümüzde yapılan bir çok toplantı, tören ve protokol hizmetlerinde yapılan alkı ş lar da bu amaca yöneliktir.

16 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Kur’ân-ı Kerim’de dua, Kabe’yi tavaf ve namaz kılmak gibi hallerde ıslık ve alkışın bir işaret olarak câhiliyye devrinde Araplarca kullanıldığı bildirilmektedir. Fakat onların bu davranışları Kur’ân’ın şu ayetiyle kınanmıştır: وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ “Onların, Kabe’nin yanında duaları, ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir…” (Enfal; 8/35)

17 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ  Ölenlerin arkasından Kur’ân okumak,  Kabirlerini ziyaret etmek,  Ölenin vasiyetini yerine getirmek,  Öleni hayırla anmak,  Taziyede bulunmak gibi görevleri de yerine getirmeliyiz.

18 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ HASTA OLAN KARDEŞİNİ ZİYARET ETMEK وَعِيَادَةُ الْمَر۪يضِ،  4- Hastayı ziyâret etmek, Hasta ziyaretinin, Allah’ın rızasını kazanmak demek olduğunu bundan daha güzel anlatmak mümkün değildir. Allah Teâlâ, herhangi bir hastayı ziyaret etmeyi, bizzat kendisini ziyaret etmek gibi değerlendirmektedir.

19 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ يَا ابْنَ آدَمَ مَرضْتُ فَلَم تَعُدْني ، قال : ياربِّ كَيْفَ أعُودُكَ وأنْتَ رَبُّ العَالَمين ؟ قال : أمَا عَلْمتَ أنَّ عَبْدي فُلاَناًَ مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أمَا عَلمتَ أنَّك لو عُدْته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم اطعمتك فلم تطعمني ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال : يارب كيف اسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لو جدت ذلك عندي  Yine Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:  “ Allah Teâlâ kıyâmet gününde şöyle buyurur:  -“Ey âdemoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin.” Âdemoğlu:  - Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasıl ziyaret edebilirdim? der. Allah Teâlâ:  - “Falan kulum hastalandı, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey Âdemoğlu! Beni doyurmanı istedim, doyurmadın” buyurur. Âdemoğlu:-  - Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasıl doyurabilirdim? der. Allah Teâlâ:  - “Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, verdiğini benim katımda mutlaka bulacağını bilmez misin? Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, vermedin” buyurur. Âdemoğlu:  - Ey Rabbim! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirdim? der. Allah Teâlâ:  - “Falan kulum senden su istedi, vermedin. Eğer ona istediğini verseydin, verdiğinin sevâbını katımda bulurdun. Bunu bilmez misin?” buyurur. ( Müslim, Birr, 43)

20 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ  Hasta ziyareti (iyâdet-i marîz), hastanın hal ve hatırını sormak, gönlünü almak ve gücü yettiğince ihtiyaçlarını karşılamak demektir. Bu çerçevede hasta ziyareti müekked sünnettir. Vâcip olduğu görüşünde olan âlimler de bulunmaktadır. Bir hastayı, bulunduğu yerleşim biriminde hiç kimse ziyaret etmez ve ihtiyaçlarını karşılamazsa, orada yaşayan bütün müslümanlar bundan sorumlu olur. Böylelikle hasta ziyareti de farz-ı kifâye hükmünü alır.

21 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ وَتَشْم۪يتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ 5-MÜSLÜMAN KARDEŞİ HAPŞIRDIĞINDA “YERHAMÜKELLAH” DEMEK Peygamberimiz (sav): “Aksırmak Allah’tan, esnemek şeytandandır.” (Tirmizî, Edeb, 7) buyurur. Aksırmanın, sağlık açısından bedeni dinçleştirme ve zihnî uyanıklığı temin yönünden çeşitli faydaları vardır. Buna karşılık esnemenin uyuşukluk ve miskinlik belirtisi olduğu kabul edilir. Bu durumda aksırmak bir nimettir. Her nimet gibi, bu da Allah’tandır.

22 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Eliyle ve Diliyle Hiçbir Müslümana Zarar Vermemek عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. (Buhari, İman, 1)

23 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Mü’min”, Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan anlamına geldiği gibi, başkalarına güven veren ve güvenilen kişi anlamını da taşır. Öyle ise mümin, ahdine vefalı, anlaşmalarına sadık, sözü özü bir, dostluğuna güvenilen bir insandır. Hz. Peygamber, iman ile güvenilir kimse olmak arasında sıkı bir bağ bulunduğunu bildirmiştir. Bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

24 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Kişinin kalbinde iman ve küfür bir arada bulunmaz. Güvenilirlik ve hainlik de bir arada olmaz.” (İbn Hanbel, II, 349) “ المسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤمِنُ مَنْ أمِنهُ الناسُ على دمائهم وأمْوَالِهِمْ "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü'min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir." (Tirmizî, İman 12) buyurdun. Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a andolsun ki, kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez.” ( İbn Hanbel, III, 54)

25 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ  -Kimseyi Küçük Görmemek, Kibirlenmemek, Hakaret Etmemek, Kötü Söz Söylememek ve Gösteriş Yapmamak  Büyüklere saygi, küçüklere merhamet göstermek:  Anne ve Babamıza, büyük kardeşlerimize, ögretmenlerimize ve yasça bizden büyük olanlara saygi göstermek, bizden küçüklere kimsesizlere, güçsüz ve yetimlere merhamet etmek,yardımcı olmak önemli bir ahlâk kuralıdır.  Peygamberimiz (s.a.v.) bu konunun önemini hakkinda şöyle buyuruyor: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا Büyüklerine saygi göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.

26 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ Hasis Duygularla (Gıybet, Haset, Su-i Zan, Nankörlük...) İlgili Kul Haklarından Kaçınmak Müslümanlar arasında herhangi bir sebeple dargınlık olursa, vakit geçirmeden dargınlar hemen barışmalıdır. Peygamberimiz (s.a.v): "Bir müslüman diğer din kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz.’’ buyurarak dargın durmamanın kötü bir davraniş olduğunu bildirmiştir, uzun süre küs duranların büyük günah işlediklerini belirterek şöyle buyrulmuştur: "Bir kimse Müslüman kardeşi ile bir sene küs durursa onun kanini dökmüş gibi günaha girmiş olur."( Riyazüssalihin)

27 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ يَا اَيُّهَا الَّذينَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Alay etmek, kötü isim takmak, su-i zan yapmak, kusur araştırmak, gizliyi deşmek, arkadan çekiştirmek sığar mı kardeşliğe? (Hucurât, 49/10-12)

28 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لا يخُونُه ولا يكْذِبُهُ ولا يخْذُلُهُ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ عِرْضُهُ ومالُه ودمُهُ التَّقْوَى هَاهُنا “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terk etmez. Her Müslüman’ın, diğer Müslüman’a ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır.” (Tirmizî, Birr 18) اِنَّ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ Namusa dil uzatanlar, iffetli kimselere iftira atanlar tel’in ediliyordu vahiy ile (Nûr, 24/23). Bir Müslüman’ın şeref ve namusuna dil uzatmanın büyük günahların en büyüklerinden olduğunu hatırlattınız (Ebu Davud, Edeb, 35), Maalesef dilimizi tutamadık.

29 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ مَنْ عَيَّرَ اَخَاه بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ “ Bir kimse kardeşini bir kusur ile ayıplarsa, o kusuru işlemeden, o kimse ölmez.” (Seçme Hadisler, s. 239)

30 KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ


"KAZIM KARABEKİR MERKEZ CAMİİ T.C. BAĞCILAR MÜFTÜLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları