Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mevcut sistem hastalık üretiyor, Hastalıklarımızı ve emeğimizi istismar EDİYOR! Türk Tabipleri Birliği – İstanbul Tabip Odası ‘Sağlığımıza Yatırım Yapmayanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mevcut sistem hastalık üretiyor, Hastalıklarımızı ve emeğimizi istismar EDİYOR! Türk Tabipleri Birliği – İstanbul Tabip Odası ‘Sağlığımıza Yatırım Yapmayanlar."— Sunum transkripti:

1 Mevcut sistem hastalık üretiyor, Hastalıklarımızı ve emeğimizi istismar EDİYOR! Türk Tabipleri Birliği – İstanbul Tabip Odası ‘Sağlığımıza Yatırım Yapmayanlar Hastalıklarımızdan Ticaret Yapıyor’

2 " Doğallaşan eşitsizlikler" Kalıcı eşitsizlik kavramı "eşitliğin prensip edinilmediği siyasi ortamlarda süreklileşen ve adeta kendilerine doğallık atfedilmeye başlanan eşitsizliklere gönderme yapıyor." Sosyo-ekonomik eşitsizlik: Bu tarz eşitsizlik temelde hanenin gelir seviyesi gibi nesnel sosyoekonomik koşullardan kaynaklanıyor Ayrımcılık: Gelir seviyesi ne olursa olsun etnik kökene ve/veya anadile bağlı, din ya da mezhebe dayalı, ya da toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı kimlik, çoğunluğun eğilimlerinden ya da egemen ideolojiden ayrıştığı ölçüde aşağı görülme ve denk addedilmeme sebebi olabiliyo

3 Koşullar üzerinde ekonomik ve politik kontrolünün olup olmaması Sosyal, Toplumsal, Siyasi Süreçlere Müdahale Olanağı Demokrasi Özgürlük Örgütlülük vb Kaynaklara erişimi bulunup bulunmadığını İş Ve Yeterli Gelir, Eğitim Düzeyleri, Erken Çocukluk Bakımı, Sağlıklı Barınma Ve Beslenme Şartları, Toplumdaki ayrımcılıklar Sağlıktaki eşitsizliklerle mücadele;

4

5

6

7

8 Bazı hizmetler özele devredilmiş durumda

9

10

11

12 Paran kadar sağlık olağan hale gelirken yoksulluk ve eşitsizlik bedenlerle birlikte vicdanlarda da yaralar açıyor. Tedavi ve bakım hizmetleri bazı alanlarda özel sektöre devredilmiş durumda. Özel sektör yasal olarak sgk ücretlerinin % 200 ne kadar fark alıyor.ayrıca tanımlanmamış ilave ücretler alındığı sıklıkla kamuoyuna yansıyor. Kamu sağlık hizmetlerinde 12 kalemde ilave ücret ödemeden hizmete ulaşmak olanağı yok. Bu gün Vatandaşın cebinden çıkan ücret 2002 yılında toplam sağlık harcamasına yakınlaşmış durumda

13

14

15

16

17

18 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Sağlık çalışanlarına şiddet ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Sağlık çalışanlarına şiddet

19 Tüm çalışanlar gibi Sağlık çalışanlarıda Çalışırken ölüyor,ölümüne çalıştırılıyor. Yoğun ve sitresli bir ortamda uzun süre çalışmak durumunda kalıyorlar 30 saati geçen nöbetlerin karşılığını alamıyorlar,yeterli dinlenme olanağı bulamıyorlar. Güvensiz çalışma ortamlarında başta şiddet,mobing ve mesleki riskler nedeniyle hastalanıyor,yaralanıyor,ölüyorlar,öldürülüyorlar. Performans ödemesi nedeniyle hastalık ve yıllık izinlerini kullanamıyorlar. Hastalıklarında çalışan meslektaşlarımız görevleri başında ölüyorlar.

20 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Yıllık izinleri kullanabilme olanağı ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Yıllık izinleri kullanabilme olanağı

21 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) İş barışı ve dayanışma ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) İş barışı ve dayanışma

22 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Hastaya ayrılan zaman ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Hastaya ayrılan zaman

23 Temel tıp eğitimi ve uzmanlık Eğitiminde yaşanan sorunlar nitelikli hekim ve uzman yetiştirilmesine olanak tanımıyor.

24 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Eğitim etkinliklerine ayrılabilen zaman ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Eğitim etkinliklerine ayrılabilen zaman

25 ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Performans sonrası sağlığın niteliği ATO PERFORMANS ANKETİ (Aralık 2015) Performans sonrası sağlığın niteliği

26


"Mevcut sistem hastalık üretiyor, Hastalıklarımızı ve emeğimizi istismar EDİYOR! Türk Tabipleri Birliği – İstanbul Tabip Odası ‘Sağlığımıza Yatırım Yapmayanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları