Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uyum programımızın gerekliliklerini anlamak Etik ve uyum davranışı Smith & Nephew Üçüncü Şahıs Satıcıları tarafından özelleştirilebilecek ve kullanılabilecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uyum programımızın gerekliliklerini anlamak Etik ve uyum davranışı Smith & Nephew Üçüncü Şahıs Satıcıları tarafından özelleştirilebilecek ve kullanılabilecek."— Sunum transkripti:

1 Uyum programımızın gerekliliklerini anlamak Etik ve uyum davranışı Smith & Nephew Üçüncü Şahıs Satıcıları tarafından özelleştirilebilecek ve kullanılabilecek şablon sunum

2 Bugünün sonuna kadar öğrenecekleriniz Güven kazanmanın bizim için nasıl bir rekabet üstünlüğü yaratacağını anlamak Uyum programımızın gerekliliklerini anlamak Bu gerekliliklere uymaları için çalışanlarımız ve alt distribütörlerimizden beklentilerimizi anlamak YASALAR UYGULA KURALLAR ANLA FARKINDA OL RİSKLER SAHİPLEN

3 Güven kazanmaya yönelik adımlar Güven işletmelere faaliyet lisansı sağlar – Bu, yüksek düzenlemelere tabi sektörlerde özellikle doğrudur – Ama güvenmediğiniz biriyle iş yapar mıydınız? Dürüst davranarak güven kazanabiliriz Uyum programımızın gerekliliklerine uyarak dürüst davranışlar sergileyebiliriz Uyumlu olun Dürüst hareket edin Güven kazanın

4 Bir uyum programının amaçları Hukuk ve etik davranışlarla uyumu teşvik eden bir kültür yaratmak Yasadışı davranışı önlemek ve tespit etmek Çalışanlara ve alt distribütörlere geçerli kurallara uymaları konusunda yardımcı olmak Şirket içinde kontrol ve tutarlılığı kolaylaştırmak Uyumda bir başarısızlık durumunda şirketi korumak Hissedarlarımızla güven inşa etmek

5 Uygun etkileşim ilkeleri Bir HCP veya Devlet Görevlisine teklif ettiğiniz herhangi bir şeye şunlar altında izin verilmelidir: – HCP'nin ikamet ettiği/çalışma yaptığı ülkedeki yasa dâhil yürürlükteki yasalar – Endüstri kuralları – HCP'ler ve Devlet Görevlileri ile etkileşimler hakkında politikamız

6 Sağlık personeli ile etkileşimlerimiz Doktor-hasta ilişkisine saygı duyarız Bir HCP, Devlet Görevlisi ya da başka herhangi bir kişiye uygunsuz bir ödemeyi asla teklif etmeyiz ya da yapmayız HCP'ler ile olan etkileşimlerimizde şunları teklif edebiliriz: – Hediyeler – Ürün eğitimi veya üçüncü şahıs konferansları için sponsorluklar – Hibeler, bağışlar ya da hayırsever katkılar – Danışmanlık anlaşmaları Bunları, bir HCP'yi ürünlerimizi kullanmaya teşvik etmek veya geçmiş alımları için onu ödüllendirmek üzere teklif etmeyiz

7 Yemekler Yemekler şu şekilde olmalıdır – Değerde mütevazı – Uygun bir iş etkileşiminin parçası – Uygun bir mekanda düzenlenen Aşağıdaki kişi başı sınırlara uyun: – Kahvaltı - [yerel para birimi cinsinden tutar] – Öğle Yemeği - [yerel para birimi cinsinden tutar] – Akşam Yemeği - [yerel para birimi cinsinden tutar] Bir HCP'nin misafirleri için yemek sunmayın Yemeğin bir parçası olarak ya da başka herhangi bir zamanda dinlenme veya eğlence sunmayın Bir yemeğin maliyetini sınırlamalardan kaçınmak için bölmeyin Bir yemeği ödemek için kendi paranızı kullanmayın (geri ödeme için şirkete sunmalısınız)

8 Hediyeler Sağlık personeli veya devlet görevlilerine verilen hediyeler şu şekilde olmalıdır – Değerde mütevazı – Nadir – Tıp mesleğiyle ilgili olmalı, hastalara yarar sağlamalı veya gerçek bir eğitimsel işlev yerine getirmeli Tek bir hediye [yerel para birimi cinsinden tutar] aşamaz – Buna geçerli tüm vergiler dâhildir Hediye olarak nakit ya da hediye kartları gibi nakde eşdeğer şeyler vermeyin Eğer hediye şirket işi adına sunulursa, hediye almak için kendi paranızı kullanmayın

9 Eğitim veya konferanslar için sponsorluklar Faaliyetin odak noktası olan tıp uygulaması ile meşgul olan veya etkinlikle tıbbi bir ilgisi olan HCP'leri seçin Sponsorluğun parçası olarak aşağıdaki makul giderleri ödeyebiliriz: – Faaliyete kayıt ücretleri – Ulaşım – Konaklamalar – Yemekler HCP'leri uygun ve sağlam bilimsel konferansları olan faaliyetlere gönderin Varsa, sosyal etkinlikler mütevazı, küçük ve önemsiz olmalı ve bağımsız olarak katılımcı çekme etkisine sahip olmamalıdır. HCP sponsorluklarını onay için [uygun tarafın görevini girin] sunun. Sponsorluk sağlamadan önce HCP'nin işverenine [bildirin/onay alın]

10 Eğitim veya konferanslar için sponsorluklar Bir faaliyete katılırken geçirilen zaman için bir HCP'ye ücret ödemeyin. Bir HCP'nin misafirini (örn. eşi gibi) davet etmeyin veya seyahat, konaklama veya yemek masraflarını ödemeyin. Bir faaliyete katılan HCP'ler için eğlence dinlenme etkinlikleri için ödeme yapmayın

11 Hibeler ve bağışlar Her zaman organizasyondan finansman talebini yazılı olarak göndermesini isteyin. Gözden geçirme için herhangi bir hibe veya bağış talebini [uygun tarafın görevini girin] gönderin Aşağıdaki koşulların herhangi birinde hibe veya bağış sunmayın: – Bağımsız bir HCP için – Bir fiyat imtiyazı teklif etmek için – Ürün ya da hizmetlerimizin geçmiş, şu an veya gelecekteki kullanımını takdir etmek için – Parti, eğlence veya benzer etkinlikleri finanse etmek için Uygun şirket yönetimi tarafından onaylanmadan önce asla bir hibe veya bağış için vaatte bulunmayın.

12 Reklam, sergi ve stant ücretleri Reklam, sergiler veya stantları finanse etmeden önce, faaliyetin uygun olup olmadığı tarafımızca değerlendirilecektir Sergi / stant ücretleri standın boyutu, katılımcıların sayısı, sergi salonu saatleri ve eşdeğer bir faaliyetteki stant için maliyetlerle makul ve orantılı olmalıdır [Uygun tarafın görevini girin], [yerel para birimi cinsinden tutarı girin] veya üzerindeki reklam veya sergi/stant ücretini önceden yazılı olarak onaylamalıdır Ürünlerimiz veya hizmetlerimizin geçmiş veya potansiyel alımları karşılığında, reklam veya sergi / stant ücretlerini asla ödemeyin

13 Promosyon malzemeleri Sadece tıbbi cihaz iş ortaklarımızdan onaylı promosyon malzemelerini kullanın Promosyon, ürün onaylarımız ve yürürlükteki yasa ve düzenleyici koşullarla tutarlı olmalıdır Asla müşteriyi yanıltmayın veya aldatmayın, ürünü olduğundan farklı şekilde sunmayın, herhangi bir sahte ifade ya da asılsız performans iddiası dâhil etmeyin veya onaylanmamış ya da "etiket dışı" bir kullanım için ürünün güvenli ya da etkili olduğunu ima etmeyin veya önermeyin Basılı materyaller, web siteleri vb. dâhil olmak üzere, kendi promosyon malzemelerinizi oluşturmayın

14 Gider raporlama HCP'ler, Devlet Görevlileri ve diğer müşteriler için tahakkuk eden tüm giderler için geri ödeme talep edin HCP'ler, Devlet Görevlileri ve diğer müşterilere yapılan tüm ödemeler için geri ödeme talep edin. Ödemeler danışmanlık ücretleri, hibeler, bağışlar vb.ni kapsayabilir. [Gider raporlama sürecini listeleyin]

15 İhaleler Bir "ihale", ürün veya hizmet satmak için bir tedarikçiden gelen bir teklif ya da bu tür teklifler yapmak için bir alıcıdan gelen davet (bir Teklif Talebi veya RFP gibi) anlamına gelebilir Şirketimiz bir ihaleye cevap verebilir Kamu veya özel ihale teklifleri "ilave" koşullar içerebilir – Bu "ilave" koşullar yasal, şeffaf, belirli olmalı ve ihaledeki tüm teklif verenlerden eşit olarak istenmelidir Adil rekabeti bozan şekilde davranmayın. Bu, şunları içerebilir İhale yetkililerini ihaleyi almak için doğru olmayan biçimde etkilemeye çalışmayın

16 Çıkar çatışmaları Bir HCP veya Devlet Görevlisinin hiçbir yakın aile üyesini, HCP veya Devlet Görevlisinin ürün ya da hizmetlerimizi kullanmasını veya satın almasını ya da iş bağlamasını veya işi elinde tutmasını teşvik etmek amacıyla ücretle çalıştırmayın

17 Ürün şikayetleri Herhangi bir şekilde bir ürün şikayeti duyarsanız, uygun tıbbi cihaz iş ortağına söylemelisiniz – Yazılı – Elektronik – Sözlü Şikayet, dağıtım için piyasaya sürüldükten sonra, bir ürünün kimliği, kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği, güvenliği, etkinliği ya da performansı ile ilgili eksikliklere ilişkin iddiadır

18 Yasaklanmış faaliyetler Bir sağlık personeline ya da devlet görevlisine verilen sipariş ya da ürünlerimizin kullanımı için teşekkür etmek amacıyla para vermeyiz Mevcut ya da gelecekteki ürün siparişlerinin bir ödülü olarak, bir sağlık personelinin veya devlet görevlisinin ürün eğitim toplantısında veya tıbbi konferanslarda sponsorluğunu yapmıyoruz Eş için giderleri ödemiyoruz Sahte danışmanlık sözleşmeleri veya diğer sahte işlemlerle yasadışı ödemeleri desteklemiyoruz Bir sağlık personelinin veya devlet görevlisinin arkadaşını veya akrabasını, ürün satışını teşvik etmek veya ödüllendirmek için ücretle çalıştırmıyoruz

19 Endişeleri bildiririz Herhangi bir fiili ya da şüpheli kötü davranışı rapor edin Şunlardan herhangi birine söyleyebilirsiniz: Müdürünüz Şirket başkanınız Ya da iş ortaklarımızın raporlama hatlarıyla (varsa) temasa geçebilirsiniz http://www.smith-nephew.ethicspoint.com/ İyi niyetle fiili ya da şüpheli kötü davranışı rapor eden kişiye karşı hiçbir misilleme eyleminin yapılmadığından emin olacağız 19

20 Dürüst davranarak olanak yaratın Uyum programımız işimiz için bir güçtür HCP veya Devlet Görevlileri ile etkileşimde bulunmanın doğru yolları vardır Yanlış yapılması halinde, bu etkileşimler siz, şirketimiz ve temsil ettiğimiz şirketler için risk teşkil edebilir Dürüst hareket ederek işimizi büyütmek istiyoruz!

21 Sorular? Ayrıcalıklı ve Gizli; Yalnızca Dâhili Kullanım İçin


"Uyum programımızın gerekliliklerini anlamak Etik ve uyum davranışı Smith & Nephew Üçüncü Şahıs Satıcıları tarafından özelleştirilebilecek ve kullanılabilecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları