Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOZGAT İLİ 75X100 MODERN HAYVANCILIK PROJESİ MÜMİN GÜNLER YOZGAT KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOZGAT İLİ 75X100 MODERN HAYVANCILIK PROJESİ MÜMİN GÜNLER YOZGAT KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ."— Sunum transkripti:

1 YOZGAT İLİ 75X100 MODERN HAYVANCILIK PROJESİ MÜMİN GÜNLER YOZGAT KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ

2 İÇİNDEKİLER Neden modern hayvancılık Nasıl modern hayvancılık olmalı Sağlanan destekler Proje yapısı Yozgat Platformunun rolü Hedeflerimiz Yaratılan katma değer Sonuç

3 Neden modern hayvancılık Verimli ve kaliteli ürün

4 Neden modern hayvancılık Sürdürülebilir kalkınma

5 Neden modern hayvancılık Rekabet olanağı

6 Neden modern hayvancılık AB tarım politikalarına uyum

7 Neden modern hayvancılık Milli gelire katkı

8 Neden modern hayvancılık Karlı bir yatırım

9 Nasıl modern hayvancılık olmalı Akıllı proje

10 Nasıl modern hayvancılık olmalı Modern ahır tesisi

11 Nasıl modern hayvancılık olmalı Teknolojik makine ekipman desteği

12 Nasıl modern hayvancılık olmalı Kaliteli ve doğru hayvan seçimi

13 Nasıl modern hayvancılık olmalı Doğru beslenme

14 Nasıl modern hayvancılık olmalı İzlenebilir bir model

15 Sağlanan destekler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hibeleri

16 Sağlanan destekler T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

17 Sağlanan destekler Orta Anadolu Kalkınma Ajansı hibeleri

18 Sağlanan destekler Ziraat Bankası kredileri

19 Sağlanan destekler Diğer

20 Proje yapısı Bölgeye uygun açık, yarı açık modern inşaat projesi

21 Proje yapısı Modern makine ekipman alımı

22 Proje yapısı Yem temini

23 Proje yapısı İşletme mantığı Kaynak temini Nitelikli personel temini

24 Proje yapısı Kaliteli hayvan ırkı

25 Yozgat Platformunun rolü Örnek model oluşturmak Her İlçe ve Beldeye 100 baş sağmal veya besi tesisi kurulmasına öncülük etmek Yatırımcıyı özendirmek Yatırımcıya ücretsiz proje desteği, bilgi desteği sağlamak Sağlanan desteklerin verimli kullanılmasını takip etmek

26 Belediyelerimiz, Üniversitemiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile hayvancılık yatırımına elverişli alanların belirlenmesine katkı sağlamak Faaliyete geçen tesislerin verimliliğinin kontrol edilebilir yapıya kavuşmasını sağlamak Üretilen ürünlerin pazarlanmasında rol almak Nitelikli hayvan teminine katkı sağlamak Yozgat Platformunun rolü

27 Hedeflerimiz Beş ile on yıl içerisinde her İlçe ve Beldeye toplam 75 sağmal süt üretim tesisi kuru lmasına öncülük etmekle ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sağlamak Ortak satın alma gücü oluşturmak Bölgeye, hayvancılık ve tarımla ilgili yan sanayinin gelmesine katkı sağlamak Yozgat’ın et ve süt üretiminde çekim merkezi olmasını sağlamak

28 Hedeflerimiz İlçe ve Belde Belediyelerinin 50 - 250 dönüm arasında arazi tahsislerinin oluşturulmasına katkı sağlayarak, yatırımcıların bölgeye ilgilerini çekmek

29 Yaratılan katma değer Yozgat’ta beş ile on yıl içinde 75 adet modern hayvancılık tesisi

30 Yaratılan katma değer Beş ile on yıl içinde 75.000 adet sağmal süt inek varlığı Günlük 2 milyon litre süt üretimi ile yıllık toplam 730 milyon kapasite Günlük 1.6 milyon TL süt geliri ile yıllık 584 milyon TL süt satım geliri

31 Beş ile on yıl iç erisinde 50.000 erkek hayvan satışından 250 milyon TL gelir Her yıl 500 bin dönüm ekilebilir alan En az 3000 kişiye doğrudan iş imkanı, dolaylı yoldan 50 bin kişiye istihdam ve gelir kaynağı (gübre bayi, yan sanayi, makine ekipman sektörü ve benzeri) Yaratılan katma değer

32 Yıllık toplam 834 milyon TL ciro Yaratılan katma değer

33 75 adet tesisin toplam aktifleri; arazi, makine ekipman ve tesiste bulunacak besi ve süt hayvanları ile 1.2 milyar TL ortalama büyüklük Yaratılan katma değer

34 Sonuç Bu projenin hayata geçmesi ile Yozgat ekonomisinde ciddi bir canlanma olacaktır. Bu projenin tamamlanması ile nitelikli ve vasıflı eleman yetişmiş olacaktır. Kişi başına milli gelirden alınan payda ciddi bir artış olacaktır. Kısacası, Yozgat et ve süt üretiminde marka bir şehir olacaktır.

35 Te ş ekkür Ederim


"YOZGAT İLİ 75X100 MODERN HAYVANCILIK PROJESİ MÜMİN GÜNLER YOZGAT KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları