Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alt Ekstremite Kan Damarları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alt Ekstremite Kan Damarları"— Sunum transkripti:

1 Alt Ekstremite Kan Damarları
ve Lenfatikleri Dönem I Öğrenci Amfisi Özkan OĞUZ

2 Dersin amacı; Bu ders sonunda dönem 1 öğrencileri, alt ekstremite kan damarları ve lenfatikleri ile ilgili özellikleri kavrayabileceklerdir.

3 Alt Ekstremiteyi Besleyen A.iliaca Dalları 1
A.iliaca interna A.iliaca externa

4 Alt Ekstremiteyi Besleyen A.iliaca interna Dalları 1
A.gluteus superior; A.iliaca interna’nın en büyük dalıdır A.gluteus inferior

5 Alt Ekstremiteyi Besleyen A.iliaca interna Dalları 2
A.gluteus superior; A.iliaca interna’nın en büyük dalıdır A.gluteus inferior

6 Gluteal Arterler’in Gluteal Bölgedeki Görünümü
A. gluteus superior; Gluteal kasları besler A. gluteus inferior; Gluteal kaslar Hamstring grubu kaslar N.sciaticus’u besler Çapraz anastomoz yapar..//

7 A.iliaca externa ve A.femoralis
A.iliaca externa’nın dalı olan a.femoralis alt ekstremiteyi besleyen asıl arterdir.

8 A.Femoralis Alt ekstremiteyi besleyen asıl arterdir
A.femoralis’in dalları; A.pudenda externa süperficialis A.pudenda externa profundus A.epigastrica süperficialis A.circumflexa iliaca superficialis A.profunda femoris A. femoralis’in en önemli dalı A. descendens genus

9 A.Profunda Femoris A. profunda femoris dalları;
A.circumflexa femoris medialis; Art.coxa’yı besleyen en önemli dal A.circumflexa femoris lateralis 3-4 tane aa.perforantes

10 A. Femoralis ve A. Profunda Femoris’in Derin Diseksiyonda Görünümü
A. profunda femoris dalları; A.circumflexa femoris medialis; Art.coxa’yı besleyen en önemli dal A.circumflexa femoris lateralis 3-4 tane aa.perforantes

11 Çapraz Anastomoz Arterleri 1 “A. iliaca interna ile a
Çapraz Anastomoz Arterleri 1 “A.iliaca interna ile a.iliaca externayı birbirine bağlar” Çapraz anastomozu oluşturan arterler; A.glutea inferior A.circumflexa femoris medialis A.perforans I

12 Çapraz Anastomoz Arterleri 2 “A. iliaca interna ile a
Çapraz Anastomoz Arterleri 2 “A.iliaca interna ile a.iliaca externayı birbirine bağlar” Çapraz anastomozu oluşturan arterler; A.glutea inferior A.circumflexa femoris medialis A.perforans I

13 A. ilica Externa’nın A. Epigastrica Inferior Dalı ile A
A.ilica Externa’nın A.Epigastrica Inferior Dalı ile A. iliaca Interna’nın A.Obturatorius Dalı Arasındaki Anastomoz

14 A.Poplitea

15 A.Poplitea Yan Dalları Üst ve alt genucular dallar;
A.superior medialis genus A.superior lateralis genus A.media genus A. surales A. inferior medialis genus A.inferior lateralis genus

16 Rete Articulare Genus “Diz Anastomozu”
A.poplitea yan dallarının hepsi diz anastomozunu yaparlar

17 A.Poplitea Uç Dalları A.tibialis anterior (küçük bir daldır)
A.tibialis posterior (büyük bir daldır)

18 A.Tibialis Posterior Dalları -1
A.fibularis A.nutricia tibialis A.plantaris medialis A.plantaris lateralis

19 A.Tibialis Posterior Dalları -2
A.fibularis A.nutricia fibularis R.communicans A.tibalis ile anastomoz yapar R.perforans A.arcuata ile anatomoz yapar Rr. malleolares laterales Rr. calcanei laterales

20 A.Tibialis Posterior Dalları- 2
A.plantaris medialis A.plantaris lateralis

21 A.Plantaris Medialis ve Lateralis
A.plantaris lateralis; Arcus plantaris; Aa.metatarsales plantares(I-IV); Aa.digitales plantares

22 A.Tibialis Anterior “Bacak ön bölgesindeki tüm oluşumları beslerler”
A.recurrens tibialis anterior A.recurrens tibialis posterior A.malleolaris anterior lateralis A.malleolaris anterior medialis

23 A. Dorsalis Pedis A. tibialis anterior’un devamıdır, a
A.Dorsalis Pedis A. tibialis anterior’un devamıdır, a.plantaris profunda adıyla ayak tabanına geçer Aa.tarsales madiales A.tarsalis lateralis A.metatarsalis dorsalis I A.digitalis dorsalis I A.arcuata; Aa.metatarsales dorsales (II-III-IV) Aa.digitales dorsales (II-III-IV)

24 Alt Ekstremite Arterleri “Genel Görünümü”
Ön yüzden görünüm Arka yüzden görünüm

25 Venler Yüzeyel ve Derin Olarak İki Gruba Ayrılırlar
Yüzeyel Ven Derin Ven

26 Venler Yüzeyel ve Derin Olarak İki Gruba Ayrılırlar
Yüzeyel venlerden derin venlere doğru dökülüm vardır Derin venler arterler ile yandaş seyrederler (v.commitantes)

27 Derin Grup Venler 1 «V. Tibialis Anterior»
V.tibialis anterior, ayak ve bacak ön lojunun venöz kanını v. poplitea’ya boşaltır

28 Derin Grup Venler 2 «V. Tibialis Posterior»
V.tibialis posterior, v. plantaris lateralis ve medialis’in birleşmesi ile oluşur V. tibialis posterior ve anterior birleşerek v. poplitea’yı oluşturur

29 Derin Grup Venler 3 «V. Tibialis Posterior»
V.tibialis posterior, v. plantaris lateralis ve medialis’in birleşmesi ile oluşur V. tibialis posterior ve anterior birleşerek v. poplitea’yı oluşturur

30 Derin Grup Venler 4 «V.Poplitea, V.Femoralis, V.iliaca Externa»
V.poplitea, hiatus adductorius’tan sonra v. femoralis adını alır V.femoralis, lig.inguinale’den sonra v.iliaca externa adını alır

31 Yüzeyel Grup Venler «V.Saphena Magna, V.Saphena Parva»
Vücudun en uzun venidir V. femoralis’e dökülür V.saphena parva; V.poplitea’ya dökülür

32 Venöz Dönüşüme Yardımcı Mekanizmalar
Kasların baskısı ile kan yukarı doğru hareket eder V.perforantes kapakçıkları derin venlere doğru açılırlar Kapakçıklar aşağıya tekrar dönmek isteyen kanı engellerler M. soleus’un içindeki venlerde kapakçık yoktur

33 Alt Ekstremite Lenfatik Dökülümü «Nodi Lymphatici Inguinales Superficialis, nodi iliaci externiye dökülürler;» Nodi lymphatici inguinales superficialis’e dökülen lenf damarları; Bacağın ön yüzü ve uyluk derisi Göbeğin alt bölgesinde karın duvarları derisi Erkekte penis ve skrotum derisi Kadında büyük ve küçük dudak derisi Anal kanal alt yarısının Ayağın iç tarafından başlayan medial grup lenf damarları

34 Alt Ekstremite Lenfatik Dökülümü «Nodi Lymphatici Poplitea»
Ayağın dış tarafından başlayan lateral grup lenf damarları dökülür

35 Alt Ekstremite Lenfatik Dökülümü «Nodi Lymphatici Inguinales Profundi, nodi iliaci externiye dökülürler» Nodi lymphatici inguinales profundus’a dökülen lenf damarları; Bacak arka yüzünün derisi Femoral ve popliteal damarlara eşlik eden lenf Erkekte glans penis Kadında klitoris Nodi lymphatici poplitea’dan çıkan lenf damarları


"Alt Ekstremite Kan Damarları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları