Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 “Kalkınma Plan/Programlarının Sonuç Odaklı İzlenmesi ve Değerlendirmesinde Atılacak Adımlar : “10. Kalkınma Planı için Gelişmeler ve Eylem Planı” Hazırlayan:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 “Kalkınma Plan/Programlarının Sonuç Odaklı İzlenmesi ve Değerlendirmesinde Atılacak Adımlar : “10. Kalkınma Planı için Gelişmeler ve Eylem Planı” Hazırlayan:"— Sunum transkripti:

1 1 “Kalkınma Plan/Programlarının Sonuç Odaklı İzlenmesi ve Değerlendirmesinde Atılacak Adımlar : “10. Kalkınma Planı için Gelişmeler ve Eylem Planı” Hazırlayan: Susan Stout & Arunaselam Rasappan

2 Arka Plan & Genel Bakış Arka Plan & Genel Bakış Uygulama Stratejisi Uygulama Stratejisi Üç Aşamaya Genel Bakış Üç Aşamaya Genel Bakış Aşama I: Detaylı Tasarım ve Kavramsallaştırma Aşama I: Detaylı Tasarım ve Kavramsallaştırma Aşama II: Hazırlık Faaliyetleri Aşama II: Hazırlık Faaliyetleri Aşama III: Uygulama Aşama III: Uygulama Özet Özet 2 İçerik

3 3 ARKA PLAN Türkiye ve kalkınma sorunları Türkiye ve kalkınma sorunları Boşluk analizi, bulgular & Tavsiyeler Boşluk analizi, bulgular & Tavsiyeler KSY’de İ&D’nin yeri ve rolü KSY’de İ&D’nin yeri ve rolü Türkiye’nin KP Güçlendirme Alternatifleri Türkiye’nin KP Güçlendirme Alternatifleri

4 4 GELİŞMELER Talep ve kararlılık Talep ve kararlılık KSY Gündemi’nin kabulü KSY Gündemi’nin kabulü ESOY Sistem Alternatifleri ESOY Sistem Alternatifleri Entegre yaklaşım, CEVAP’tır Entegre yaklaşım, CEVAP’tır Uygulama Stratejisi– Aşamalı Yaklaşım & tüm kalkınma ortaklarının sürece dahil edilmesi Uygulama Stratejisi– Aşamalı Yaklaşım & tüm kalkınma ortaklarının sürece dahil edilmesi Daha iyi sonuçlar için sistem yaklaşımı Daha iyi sonuçlar için sistem yaklaşımı Tüm kurumların sisteme dahil edilmesi Tüm kurumların sisteme dahil edilmesi Ana unsur ve çıpa olarak KP Ana unsur ve çıpa olarak KP

5 5 AŞAMA 1: TASARIM & KAVRAMSALLAŞTIRMA (3-4 ay)

6 6 AŞAMA 1 – KAVRAMSALLAŞTIRMA & TASARIM 10. KP’na uygulanacak ve kabul edilecek ESOY sistemi prensipleri, stratejileri ve bileşenlerini incelemek/bunlar üzerinde mutabık olmak için küçük görev ekibi. 10. KP’na uygulanacak ve kabul edilecek ESOY sistemi prensipleri, stratejileri ve bileşenlerini incelemek/bunlar üzerinde mutabık olmak için küçük görev ekibi. Kilit politika kurumlarının temsilcilerini kapsayacak ekip. Kilit politika kurumlarının temsilcilerini kapsayacak ekip. Ortak görev ekibi, 10. KP için taslak makro kalkınma sonuçları çerçevesi hazırlar. Ortak görev ekibi, 10. KP için taslak makro kalkınma sonuçları çerçevesi hazırlar.makro kalkınma sonuçları çerçevesimakro kalkınma sonuçları çerçevesi ESOY uygunluğunu sağlamak için 10. KP makro kalkınma sonuçları çerçevesini (MKSÇ) kontrol etme ve son haline getirme. ESOY uygunluğunu sağlamak için 10. KP makro kalkınma sonuçları çerçevesini (MKSÇ) kontrol etme ve son haline getirme. Kurumsal mekanizmalar ve yapılar kurulur (DPT & MB rolleri de buna dahildir) Kurumsal mekanizmalar ve yapılar kurulur (DPT & MB rolleri de buna dahildir)(DPT & MB rolleri de buna dahildir)(DPT & MB rolleri de buna dahildir) Anahtar kurumsal aktörler/paydaşların yönetim stratejisini değiştirmek ve ESOY odaklı kapasite arttırma çalışması yapılır. Anahtar kurumsal aktörler/paydaşların yönetim stratejisini değiştirmek ve ESOY odaklı kapasite arttırma çalışması yapılır.kapasite arttırmakapasite arttırma ESOY sistemi ve bileşenlerinin 10. KP’na uygulanması konusunda dokümantasyon ve kılavuzların hazırlanması. ESOY sistemi ve bileşenlerinin 10. KP’na uygulanması konusunda dokümantasyon ve kılavuzların hazırlanması.dokümantasyon ve kılavuzların dokümantasyon ve kılavuzların

7 7 Mevcut bütçe sistemlerinin incelenmesi ve bütünleşik bütçeleme sistemi hazırlanması Mevcut bütçe sistemlerinin incelenmesi ve bütünleşik bütçeleme sistemi hazırlanmasıbütünleşik bütçeleme sistemibütünleşik bütçeleme sistemi Güncel personel sisteminin incelenmesi ESOY ile bağlantı için tavsiyelerde bulunulması Güncel personel sisteminin incelenmesi ESOY ile bağlantı için tavsiyelerde bulunulması bağlantı Mevcut İ&D sistemlerinin incelenmesi ve bütünleşik İ&D sistemi hazırlanması Mevcut İ&D sistemlerinin incelenmesi ve bütünleşik İ&D sistemi hazırlanmasıbütünleşik İ&D sistemibütünleşik İ&D sistemi ESOY İ&D sistemiyle etkileşimin sağlanması için mevcut Yönetim Bilgi Sistemleri’nin incelenmesi ESOY İ&D sistemiyle etkileşimin sağlanması için mevcut Yönetim Bilgi Sistemleri’nin incelenmesietkileşimin sağlanması etkileşimin sağlanması Bütünleşik kalkınma planlaması, bütünleşik bütçeleme, izleme ve değerlendirme ile yönetim bilgi sisteminin tüm yönlerini kapsayacak şekilde dokümantasyon ve teknik kılavuzların hazırlanması Bütünleşik kalkınma planlaması, bütünleşik bütçeleme, izleme ve değerlendirme ile yönetim bilgi sisteminin tüm yönlerini kapsayacak şekilde dokümantasyon ve teknik kılavuzların hazırlanması 10. KP için yeni sistem konulu teknik kılavuzları ve politikayı (SOB dahil) kapsayan nihai tasarım belgesinin hazırlanması ve Bakanlar Kurulu onayının alınması 10. KP için yeni sistem konulu teknik kılavuzları ve politikayı (SOB dahil) kapsayan nihai tasarım belgesinin hazırlanması ve Bakanlar Kurulu onayının alınması AŞAMA 1 – KAVRAMSALLAŞTIRMA & TASARIM

8 8 AŞAMA II: ESOY Sistem Bileşenlerinin 10. KP’ye Uygulanması için Hazırlık Faaliyetleri (6-8 ay)

9 9 Program bazlı Tematik Grouplar (TG’ler) oluşturulur (9. KP Özel İhtisas Komisyonları kullanılır) ancak yeniden yapılanma & odaklanma gerekli Program bazlı Tematik Grouplar (TG’ler) oluşturulur (9. KP Özel İhtisas Komisyonları kullanılır) ancak yeniden yapılanma & odaklanma gerekliematik Grouplar (TG’ler) ematik Grouplar (TG’ler) TG’ler ve kilit paydaşlar için kapasite arttırımı yapılması TG’ler ve kilit paydaşlar için kapasite arttırımı yapılması DPT rehberliğinde ilerleyen TG’ler, belirli ESOY metod ve şablonları/formatları temelinde bir dizi tasarım ve formülasyon çalıştayları gerçekleştirir. DPT rehberliğinde ilerleyen TG’ler, belirli ESOY metod ve şablonları/formatları temelinde bir dizi tasarım ve formülasyon çalıştayları gerçekleştirir. ESOY metod ve şablonları/formatları tasarım ve formülasyon çalıştayları ESOY metod ve şablonları/formatları tasarım ve formülasyon çalıştayları TG’ler belirli ESOY uygunluğu olan program bütçe formatları kullanarak 10. KP bilgi ve belgelerini hazırlar TG’ler belirli ESOY uygunluğu olan program bütçe formatları kullanarak 10. KP bilgi ve belgelerini hazırlarbütçe formatlarıbütçe formatları DPT tarafından 10. KP bilgi ve belgelerinin konsolidasyonu- DPT tarafından 10. KP bilgi ve belgelerinin konsolidasyonu- Bilgi ve belgeler tematik alanları ve bunların altındaki programları temel almalıdır (ESOY’a uygun belirli formatlar kullanılarak) Bilgi ve belgeler tematik alanları ve bunların altındaki programları temel almalıdır (ESOY’a uygun belirli formatlar kullanılarak) 10. KP için entegre bütçe bilgi ve belgelerinin hazırlanması 10. KP için entegre bütçe bilgi ve belgelerinin hazırlanmasıentegre bütçe bilgi ve belgelerinin entegre bütçe bilgi ve belgelerinin 10. KP’nın Bakanlar Kurulu dikkatine ve onayına sunulması 10. KP’nın Bakanlar Kurulu dikkatine ve onayına sunulması 10. KP’nın 10. KP’nın 10. KP’nın Meclis’e sunulması 10. KP’nın Meclis’e sunulması AŞAMA II – Hazırlık Faaliyetleri: BKP

10 10 9. KP kapsamındaki mevcut bütçeleme sistemleri ve yapılarının incelenmesi ve detaylı analizinin hazırlanması (kalkınma bileşenli tek bütçe) 9. KP kapsamındaki mevcut bütçeleme sistemleri ve yapılarının incelenmesi ve detaylı analizinin hazırlanması (kalkınma bileşenli tek bütçe) Sonuç odaklı bütünleşik bir bütçeleme sistemi için bütçeleme yaklaşımı, sistemleri ve sürecinin incelenmesi ve güçlendirilmesi Sonuç odaklı bütünleşik bir bütçeleme sistemi için bütçeleme yaklaşımı, sistemleri ve sürecinin incelenmesi ve güçlendirilmesigüçlendirilmesi SOB sistemi ve formatlarıyla ilgili dokümantasyon ve kılavuzların hazırlanması SOB sistemi ve formatlarıyla ilgili dokümantasyon ve kılavuzların hazırlanması Önce, kilit politika kurumları için, sonra da bütçe sürecine dahil tüm icracı Bakanlıklar ve kurumlar için yeni bütünleşik bütçeleme sistemi alanında kapasite arttırımının üstlenilmesi; Önce, kilit politika kurumları için, sonra da bütçe sürecine dahil tüm icracı Bakanlıklar ve kurumlar için yeni bütünleşik bütçeleme sistemi alanında kapasite arttırımının üstlenilmesi; Belirli program bütünleşik bütçe formatları kullanarak 10. KP bilgi ve belgelerinin hazırlanması ve konsolide edilerek BKP’nin desteklenmesi Belirli program bütünleşik bütçe formatları kullanarak 10. KP bilgi ve belgelerinin hazırlanması ve konsolide edilerek BKP’nin desteklenmesi AŞAMA II – Hazırlık Faaliyetleri: Sonuç Odaklı Bütçeleme

11 11 Bütünleşik performans izlemesi ve raporlama sistemi üzerinde sistem tasarımı ve geliştirme çalışması Bütünleşik performans izlemesi ve raporlama sistemi üzerinde sistem tasarımı ve geliştirme çalışması Bütünleşik performans izlemesi Bütünleşik performans izlemesi 10. KP’na yönelik bütünleşik değerlendirme sistemi üzerinde sistem tasarımı ve kalkınma çalışması 10. KP’na yönelik bütünleşik değerlendirme sistemi üzerinde sistem tasarımı ve kalkınma çalışmasıbütünleşik değerlendirme sistemibütünleşik değerlendirme sistemi Bütünleşik İ&D sistemi için spesifik araçlar konusunda tasarım ve kalkınma çalışması Bütünleşik İ&D sistemi için spesifik araçlar konusunda tasarım ve kalkınma çalışması Mevcut sistemlerle etkileşim halindeki gerekliliklerin tespiti ve gözden geçirilmesi Mevcut sistemlerle etkileşim halindeki gerekliliklerin tespiti ve gözden geçirilmesi etkileşim halindeki gerekliliklerin etkileşim halindeki gerekliliklerin Bütünleşik İ&D sistemi için dokümantasyon ve teknik kılavuzların geliştirilmesi ve hazırlanması Bütünleşik İ&D sistemi için dokümantasyon ve teknik kılavuzların geliştirilmesi ve hazırlanması Kilit kurumlar ve yetkililer için kapasite arttırma. Kilit kurumlar ve yetkililer için kapasite arttırma. Bütünleşik İ&D sistemi uygulamasının gözetimi ve bütünlüğünün kontrol edilmesi Bütünleşik İ&D sistemi uygulamasının gözetimi ve bütünlüğünün kontrol edilmesi bütünlüğünün kontrol edilmesi bütünlüğünün kontrol edilmesi Ayarlamaların yapılması Ayarlamaların yapılması AŞAMA II – Hazırlık Faaliyetleri: İ&D

12 12 Yürürlükteki karar-destek sistemleri gözden geçirmesi ile politika, program karar alma süreçleri ve bilgi akışına dair hazırlık çalışması; Yürürlükteki karar-destek sistemleri gözden geçirmesi ile politika, program karar alma süreçleri ve bilgi akışına dair hazırlık çalışması; Kilit politika program karar alıcılarının ihtiyaçlarının ve bilgi gereksinimlerinin değerlendirilmesi ; Kilit politika program karar alıcılarının ihtiyaçlarının ve bilgi gereksinimlerinin değerlendirilmesi ;değerlendirilmesi değerlendirilmesi Politika ve programlar hakkında karar almayı geliştirmek için, ESOY altında bilgi yönetimi kapasitesi oluşturma; Politika ve programlar hakkında karar almayı geliştirmek için, ESOY altında bilgi yönetimi kapasitesi oluşturma;bilgi yönetimi kapasitesi oluşturmabilgi yönetimi kapasitesi oluşturma Mevcut e-devlet sistemi kullanımı ile bilgi sistem desteği oluşturacak altyapı kullanımı entegrasyonunun sağlanması için ön çalışmaların yapılması; ve ESOY sistemini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla, bir e- performans planlamasının kullanılması, izleme ve raporlama yapılması; Mevcut e-devlet sistemi kullanımı ile bilgi sistem desteği oluşturacak altyapı kullanımı entegrasyonunun sağlanması için ön çalışmaların yapılması; ve ESOY sistemini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla, bir e- performans planlamasının kullanılması, izleme ve raporlama yapılması;e- performans planlamasının e- performans planlamasının Her düzeydeki kilit politika ve programla ilgili karar almanın kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için, etkin bir karar-destek sisteminin geliştirilmesi ve tasarlanmasına yönelik ön hazırlık çalışması Her düzeydeki kilit politika ve programla ilgili karar almanın kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için, etkin bir karar-destek sisteminin geliştirilmesi ve tasarlanmasına yönelik ön hazırlık çalışması AŞAMA II – Hazırlık Faaliyetleri: YBS/KDS

13 13 AŞAMA III: ESOY sistemi kullanılarak 10. KP Uygulaması (5 yıl süreli KP)

14 14 AŞAMA III: Bölüm 1:10. KP Performans izleme ve güçlendirme (ilk 2-3 yıl) Bölüm 2:10. KP Performans izleme ve güçlendirme (ikinci 2-3 yıl) Bölüm 3:11. KP Politika ve program planlama ve oluşturma (10. KP’nin son senesi)

15 15 Performans arttırılması ve düzenlemesini desteklemek amacıyla, periyodik Teknik Danışmanlık sağlanması Yıllık formatif değerlendirme ve performans raporlaması ve ara dönem gözden geçirmesine hazırlık konusunda DPT & MB’ye sürekli teknik danışmanlık sağlanması ESOY sistemi altındaki formatif & özet değerlendirme yöntemleri kullanarak, 10. KP performansının ara dönem gözden geçirmesi için teknik destek sağlanması AŞAMA III – Bölüm 1: Sistem İzlemesi ve Güçlendirilmesi : 2012-2014

16 16 10. KP sonuna kadar, ara dönem incelemeye göre ESOY için sistem geliştirme ve bütünlük gözetimi ESOY değerlendirme yöntemleri kullanılarak, 10. KP performansı hazırlıkları & nihai değerlendirmesi için teknik yardım AŞAMA III – Bölüm 2: Sistem İzlemesi ve Güçlendirilmesi: 2014 – 2016

17 17 10. KP’dan alınacak performans bilgileri kullanılarak, 11. KP politikaları ve önceliklerinin hazırlanması 11. KP program stratejisi yöneliminin, 10. KP performansı temelinde hazırlanması 11. KP kalkınma sonuçları çerçevesi ön çalışmasının hazırlanması İhtiyaç olduğu yerde, ESOY sistemi bileşenleri ve araçlarında düzenlemeler AŞAMA III – Bölüm 3:11. KP Politika ve Program Planlama ve Oluşturma

18 Kilit Politika Kurumları Arasında Koordinasyon RefKurumFaaliyetler/İşlevsel Detaylar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)  KP için stratejik planlama ve yönlendirme  Makro öncelikler ve politikalar için teknik istişare ve yönlendirme  Makro öncelikler ve stratejiler konusunda üst kademe liderlere politika danışmanlık  MB ve diğer kilit kurumlarla işbirliği içerisinde, KP program ve sonuçlarının detaylı planlaması  Sektör çalışmaları ve stratejilerinin makro önceliklere uygunluğu  Sektörlere ve uygulama düzeylerine göre, önceliklerin ve ulusal sonuçların kademelendirilmesi  Bütçe dokümanlarının değerlendirilmesi dahil olmak üzere, KP için kaynak oluşturulması konusunda MB ve Hazine Müsteşarlığı’nın koordinasyonu  KP planlanması ve stratejik yönelimlere uygunluğu sağlamak için program/proje izlemesi  KP program sonuçları izlemesi ve ilerlemenin değerlendirilmesi  Ulusal öncelikler, programlar ve sonuçlar hakkında Performans İzleme ve Raporlama Birimi (PİRB) ve MB arasında koordinasyon. Maliye Bakanlığı  Mevcut bütçeleme sistemiyle entegrasyon  Entegre edilmiş bütçe sistemi geliştirme & hazırlama (DPT katkısıyla)  KP’ye kaynak sağlanması konusunda DPT ve Hazine Müsteşarlığı’nın koordinasyonu  KP ve yıllık entegre SOB için bütçe incelemesi, (DPT katkısıyla)  Kurumsal performans planlaması (DPT katkısıyla)  Kurumsal performans izleme & raporlaması  Kurumsal performans değerlendirmesi  Program hesap verebilirliği, KP odaklı sonuçlar ve yıllık bütçe öncelikleri için uygunluk testi/yürürlüğe koyma Hazine Müsteşarlığı  Bütçe oluşturma muhasebe sistemiyle etkileşim  Mali performans izlemesi ve raporlaması  Mali performans yönleri için iç denetim gözetimi  Program performansı değerlendirmesi ve tahsisatlarla bağlantılar  Program stratejileri, yapılar ve işlevleri hakkında kararlar alınması  Sonuçların izlenmesi ve değerlendirmeler 10. KP Performans İzleme & Rarporlama Kurumu (PİR Birimi, [1]  Program/proje performans izlemesi  Etki değerlendirmesi temelinde, Program/proje değerlendirmeleri  Yumuşak şekilde ilerlemenin sağlanması ve uygulamaya dair dar boğazların düzeltilmesi için uygunluğun sağlanması ve uygulama koordinasyonun tesis edilmesi  Bakanlar Kurulu’na & Meclis’e bağımsız performans raporlaması Devlet Personel Başkanlığı (İnsan Kaynakları Yön ü)  personel performans planlaması  personel performans değerlendirmesi  personel performansının program performansıyla entegrasyonu with program performance (Maliye Bakanlığı & DPT katkısıyla ) İlgili Bakanlıklar  Fiziki proje planlaması (DPT katkısıyla)  Fiziki projelerin uygulanması (DPT & PİRB katkısıyla)  Fiziki projelerin izlenmesi ve raporlanması (PİRB katkısıyla) Sayıştay  Program performans denetimleri  Paranın yerinde kullanılıp kullanılmadığını inceleyen denetimler Diğer Kurumlar  (Kapanış Konferansı’nda tartışılacak) [1] The issue of which key Politika agency should be responsible for performance monitoring, reporting, and enforcing accountability needs to be reviewed in greater detail. In some countries, this is the role of MB (Malaysia) while in others (Vietnam) it is the Ministry of Planning & Investment, and the President’s/PM’s Office (Botswana, South Africa, Namibia). This is part of the institutional setups that are required under the IRBM system.

19 19 Kurumsal Yapı ve Ekipler Mekanizma/Kurumİlgili TaraflarAmaç Politika Yönlendirme Komitesi (PSC)  DPT  MB  Hazine Müsteşarlığı  Sayıştay  Muhasebat Genel Müdürlüğü  Merkez Bankası  Politika Danışmanı (uzman)  Politika düzeyiyle ilgili konular  KP sistemine dair politika kararı  Kaynak sağlanması ve stratejik eylemlerle ilgili politika kararları Teknik Çalışma Komitesi (TÇK)  MB  DPT  Hazine Müsteşarlığı  TÜİK  Muhasebat Genel Müdürlüğü  Teknik Danışman (uzman)  KP güçlendirilmesine dair teknik yönler  ESOY’un teknik yönleri  Uygulama stratejileri ve süreçleri Tematik Çalışma Grupları (TÇG’ları)  DPT  MB  Muhasebat Genel Müdürlüğü  Özel Sektör temsilcileri  STK temsilcileri  Halk temsilcileri  Uluslar arası kuruluşların temsilcileri  Teknik Danışmanlar  KP önceliklerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi  Sektörel önceliklerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi  Kurumlar arası koordinasyon  Yatay ve dikey entegrasyon yönleri  Uygulama stratejileri ve koordinasyon Bütçe Reformu Komitesi (BRK)  MB  DPT  Muhasebat Genel Müdürlüğü  MB BÜMKO GM  Sayıştay  Teknik Danışmanlar  Bütçe incelemesi  Bütçe sistemi reformu kapsamındaki faaliyetler  Bütçe sistemlerinin oluşturulması  Bütçe sistemi bütünlüğünün kontrol edilmesi Personel Sistemleri Komitesi (PSK)  Devlet Personel Başkanlığı  MB  DPT  Personel performans sistemlerinin incelenmesi  KP ve ESOY’u desteklemek için İKY/İKG reformlarının incelenmesi  İK için bütçeleme ve UP gerekliliklerinin entegrasyonu ve koordinasyonu Muhasebe Sistemleri Komitesi (MSK)  Muhasebat GM  MB  BÜMKO  Muhasebe kodlarının incelenmesi  Muhasebe sistemi ve kodlarının tasarımı ve ayarlanması  Mali izleme ve raporlama gereklilikleri  Finansal ve finansal olmayan performans yönleri arasındaki etkileşim

20 Özet (1) Sistem tasarımı, temel bileşenler olan bütçeleme ve personel performansıyla kalkınma planlamasının entegrasyonunu sağlayacaktır Sistem tasarımı, temel bileşenler olan bütçeleme ve personel performansıyla kalkınma planlamasının entegrasyonunu sağlayacaktır Politika ve program yönlerini geliştirmek amacıyla, sonuçlar sistemi, sonuç odaklı izleme-değerlendirme ve karar destek sistemiyle desteklenecektir Politika ve program yönlerini geliştirmek amacıyla, sonuçlar sistemi, sonuç odaklı izleme-değerlendirme ve karar destek sistemiyle desteklenecektir Kilit Başarı Faktörü: Kilit politika düzeyindeki kurumların tam kararlılığı & katılımı Kilit Başarı Faktörü: Kilit politika düzeyindeki kurumların tam kararlılığı & katılımı DPT ve Maliye Bk, Ortak Görev Ekibi vasıtasıyla liderlik edecektir DPT ve Maliye Bk, Ortak Görev Ekibi vasıtasıyla liderlik edecektir Katılımcı (TÇG’ları, Ad Hoc Komite) Katılımcı (TÇG’ları, Ad Hoc Komite) 20

21 Özet (2) Kilit kurumların rol & işlevlerinin netleştirilmesi Kilit kurumların rol & işlevlerinin netleştirilmesi Tüm uygulama kurumlarının ve düzeylerin sürece tam katılımı (en alt düzeydekiler de dahil olmak üzere) Tüm uygulama kurumlarının ve düzeylerin sürece tam katılımı (en alt düzeydekiler de dahil olmak üzere) Bütçe ve personel anlamında yeterli kaynak verilmesi Bütçe ve personel anlamında yeterli kaynak verilmesi Aşamalara ayrılmış şekilde, sistematik ve yapılandırılmış uygulama Aşamalara ayrılmış şekilde, sistematik ve yapılandırılmış uygulama Tüm kilit düzeyler ve kurumlarda, karşılıklı değişim yönetimi stratejileri Tüm kilit düzeyler ve kurumlarda, karşılıklı değişim yönetimi stratejileri Çıkartılan derslerin benimsenmesi Çıkartılan derslerin benimsenmesi 21

22 22 TEŞEKKÜRLER

23 Link Atılmış Ek Yansıları 23

24 KSY’nin Temel Prensipleri Sonuçlar tüm düzeylere & bileşenlere odaklanır Kanıt temelli politika ve program kararları Kilit Bileşenler arasında Entegrasyon Yatay & Dikey Entegrasyon KSY Kaynak: 2009 Arunaselam Rasappan, Asian CoP AGM Çalıştayı, Kuala Lumpur, Kas. ADB

25 25 Örnek Makro Kalkınma Sonuçları Çerçevesi UKA seviyesindeki Makro düzey etki TPG’lerinin seçici kullanımı Seçilmiş ve anlamlı sektörel etki ve sonuç TPG’lerinin yerine göre kullanımı

26 26 Makro Kalkınma Sonuçları Çerçevesi (MKSÇ) Ulusal düzeyde stratejik bir “mantıksal çerçeve” Ulusal düzeyde stratejik bir “mantıksal çerçeve” Vizyon öncelikleri ve ulusal ASA’ları ortaya koyar Vizyon öncelikleri ve ulusal ASA’ları ortaya koyar Spesifik ulusal kalkınma amaçları ortaya koyar Spesifik ulusal kalkınma amaçları ortaya koyar ASA’lar için spesifik & odaklı TPG’leri ortaya koyar ASA’lar için spesifik & odaklı TPG’leri ortaya koyar TG ve Baş Aktörleri belirler TG ve Baş Aktörleri belirler İlgili sektörleri & alt-sektörleri belirler İlgili sektörleri & alt-sektörleri belirler Kilit kalkınma ortaklarını belirler Kilit kalkınma ortaklarını belirler Etki düzeyi sonuçlarının belirlenmesi Etki düzeyi sonuçlarının belirlenmesi

27 27 ESOY Uygunluğu Çok düzeyli mantıksal çerçeve kullanır Çok düzeyli mantıksal çerçeve kullanır Yatay ve dikey bağlantıları kullanır Yatay ve dikey bağlantıları kullanır Çoklu düzeyde bütünleşik program yaklaşımı kullanır Çoklu düzeyde bütünleşik program yaklaşımı kullanır Bütünleşik bütçeleme ve bağlantıları kullanır Bütünleşik bütçeleme ve bağlantıları kullanır Kaynak kullanımı, politika uygulamasıyla ilişkilendirilir Kaynak kullanımı, politika uygulamasıyla ilişkilendirilir Bütünleşik sonuç odaklı İ&D kullanır Bütünleşik sonuç odaklı İ&D kullanır Önemli olduğu yerde, ölçüm ve raporlama performansına odaklanır Önemli olduğu yerde, ölçüm ve raporlama performansına odaklanır Sistematik veri ve bilgi yönetimi kullanır Sistematik veri ve bilgi yönetimi kullanır

28 28 Kurumsal Yapı & Mekanizmalar Politika konusunda istişare & izleme kurumları Politika konusunda istişare & izleme kurumları Yönlendirme Komitesi (politika düzeyi) Yönlendirme Komitesi (politika düzeyi) Teknik İstişare Komitesi (teknik düzey) Teknik İstişare Komitesi (teknik düzey) Yönlendirme Komitesi (uygulama düzeyi) Yönlendirme Komitesi (uygulama düzeyi) Performans İzleme & Raporlama Kuruluşu Performans İzleme & Raporlama Kuruluşu İç değerlendirme mekanizmaları İç değerlendirme mekanizmaları Dış değerlendirme & hesap verebilirlik kurumları Dış değerlendirme & hesap verebilirlik kurumları Muhasebe & Mali gözetim kurumları Muhasebe & Mali gözetim kurumları Personel sistem kurumları Personel sistem kurumları Fiziksel varlık geliştirme & gözetim kurumları Fiziksel varlık geliştirme & gözetim kurumları Vs. Vs.

29 29 Kapasite Geliştirme Dinamikleri Çoklu-düzey (politika, teknik, operasyonel vs) Çoklu-düzey (politika, teknik, operasyonel vs) Çok aşamalı beceri geliştirme Çok aşamalı beceri geliştirme Çoklu beceriler ve disiplinler Çoklu beceriler ve disiplinler Değişim yönetimi yönleri Değişim yönetimi yönleri Hizmet sunumuyla ilgili kurumsal yapılar Hizmet sunumuyla ilgili kurumsal yapılar Entegrasyon, gözetim, izleme & raporlama için, kurumsal ve operasyonel yönler Entegrasyon, gözetim, izleme & raporlama için, kurumsal ve operasyonel yönler Kısa dönem müdahaleler ve uzun dönem temel oluşturma stratejileri Kısa dönem müdahaleler ve uzun dönem temel oluşturma stratejileri

30 30 Dokümantasyon & Kılavuzlar Politika Kılavuzları Politika Kılavuzları Teknik Kılavuzlar Teknik Kılavuzlar Eğitim el kitapları/materyalleri Eğitim el kitapları/materyalleri Eğiticilerin Eğitimi için öğretim materyalleri Eğiticilerin Eğitimi için öğretim materyalleri Uygulama El Kitapları Uygulama El Kitapları Araçlar, Şablonlar/Formatlar Araçlar, Şablonlar/Formatlar

31 31 Bütünleşik Bütçeleme Sistemi Program-odaklı bütçeleme Program-odaklı bütçeleme Bütünleşik tek bütçe (program bütçesi) Bütünleşik tek bütçe (program bütçesi) Bütünleşik bütçe (çok-kaynaklı fonlama) Bütünleşik bütçe (çok-kaynaklı fonlama) Bütünleşik bütçe (sermaye varlıkları/ operasyonel) Bütünleşik bütçe (sermaye varlıkları/ operasyonel) Kodlar kullanılarak çok-düzeyli düşey entegrasyon Kodlar kullanılarak çok-düzeyli düşey entegrasyon ASA, KP Amacı, sektörel amaç, program amacı vs göre, bütçe toplulaştırması ASA, KP Amacı, sektörel amaç, program amacı vs göre, bütçe toplulaştırması Program izlemesiyle bütçe entegrasyonu Program izlemesiyle bütçe entegrasyonu Personel performansıyla bütçe ilişkisi Personel performansıyla bütçe ilişkisi Değerlendirme bulguları, politika/program ayarlamaları & tahsisat kararları ile bütçe ilişkisi Değerlendirme bulguları, politika/program ayarlamaları & tahsisat kararları ile bütçe ilişkisi

32 32 Personel Yönetimi Personel maliyetlerinin, program bütçesine dahil edilmesi Personel maliyetlerinin, program bütçesine dahil edilmesi Program performansıyla entegrasyonu Program performansıyla entegrasyonu Performans değerlendirmeleriyle entegrasyonu Performans değerlendirmeleriyle entegrasyonu Performans, sonuçlar ve ödüller/yaptırımlarla entegrasyon Performans, sonuçlar ve ödüller/yaptırımlarla entegrasyon Değişim yönetimi stratejileriyle entegrasyonu Değişim yönetimi stratejileriyle entegrasyonu Program sonuçları ve hizmet sunumuyla entegrasyonu Program sonuçları ve hizmet sunumuyla entegrasyonu Toplam personel maliyetlerinin ulusal bütçeyle entegrasyonu Toplam personel maliyetlerinin ulusal bütçeyle entegrasyonu İK politikaları ve İKG stratejilerine etkileri İK politikaları ve İKG stratejilerine etkileri

33 33 Bütünleşik İ&D İzleme Planı & Değerlendirme Planı hazırlanması İzleme Planı & Değerlendirme Planı hazırlanması İ&D Çerçevesi hazırlanması ve program sonuç çerçeveleriyle entegrasyonu İ&D Çerçevesi hazırlanması ve program sonuç çerçeveleriyle entegrasyonu Program çerçevesinde entegre izleme Program çerçevesinde entegre izleme Çoklu düzey programları ve sonuçlarla bağlantılı program yaklaşımı kullanan değerlendirme Çoklu düzey programları ve sonuçlarla bağlantılı program yaklaşımı kullanan değerlendirme Politika ve program ayarlamaları, protokolleri, süreçleri ve prosedürleri Politika ve program ayarlamaları, protokolleri, süreçleri ve prosedürleri Politika gelişimi ve program ayarlamaları ile değerlendirmenin bağlantısının oluşturulması ve entegrasyonu Politika gelişimi ve program ayarlamaları ile değerlendirmenin bağlantısının oluşturulması ve entegrasyonu Ulusal, sektörel, Bakanlık ve İl düzeyinde İ&D Planları ve Sonuç Çerçeveleri Ulusal, sektörel, Bakanlık ve İl düzeyinde İ&D Planları ve Sonuç Çerçeveleri Merkezi olmayan gerçek zamanlı verilerin, uygulama düzeyinde toplanması Merkezi olmayan gerçek zamanlı verilerin, uygulama düzeyinde toplanması

34 34 Bütünleşik YBS/KDS Politika ve programlar konusunda, farklı karar alma düzeyleriyle entegrasyon Politika ve programlar konusunda, farklı karar alma düzeyleriyle entegrasyon Tüm karar alma bileşenleri ve düzeylerini kapsar Tüm karar alma bileşenleri ve düzeylerini kapsar İzleme ve değerlendirme arasında entegrasyon İzleme ve değerlendirme arasında entegrasyon Tamamlayıcı veri sistemlerinden bilgilerin alınarak entegre edilmesi Tamamlayıcı veri sistemlerinden bilgilerin alınarak entegre edilmesi Karar alma süresinin, elektronik hale getirilmesi Karar alma süresinin, elektronik hale getirilmesi Merkezi olmayan gerçek zamanlı veri toplamayı temel alan, gerçek zamanlı bilgi Merkezi olmayan gerçek zamanlı veri toplamayı temel alan, gerçek zamanlı bilgi Kritik program performans bilgisi üretimi ve analizi Kritik program performans bilgisi üretimi ve analizi Planlama, veri yönetimi & bilgi üretim/kullanımı için bilgisayar desteği Planlama, veri yönetimi & bilgi üretim/kullanımı için bilgisayar desteği E-devlet girişimleriyle bağlantı kurulması E-devlet girişimleriyle bağlantı kurulması

35 35 Tematik Gruplar (TG’lar) ESOY sistemi için kritik bir bileşendir ESOY sistemi için kritik bir bileşendir Gruplar, tematik alan veya program odaklıdır Gruplar, tematik alan veya program odaklıdır Gruplar Bakanlık (veya bazen, bir özel sektör kuruluşu) tarafından yönlendirilir Gruplar Bakanlık (veya bazen, bir özel sektör kuruluşu) tarafından yönlendirilir TG’lerin yalnızca planlama aşamasında değil bütün aşamalarda rolü vardır TG’lerin yalnızca planlama aşamasında değil bütün aşamalarda rolü vardır TG’ler 5 kalkınma ortağının, katılımcı program sonuçlarına entegre olmalarına yardımcı olur TG’ler 5 kalkınma ortağının, katılımcı program sonuçlarına entegre olmalarına yardımcı olur TG’ler çeşitli izleme & değerlendirme rolü üstlenir TG’ler çeşitli izleme & değerlendirme rolü üstlenir

36 36 İ&D Sistemi’nde YBS Arayüzü YBS, veri açısından İ&D sistemiyle bağlantılıdır YBS, veri açısından İ&D sistemiyle bağlantılıdır İlerleme ve performans verileri/bilgileri sağlamak için izleme yapılması İlerleme ve performans verileri/bilgileri sağlamak için izleme yapılması İlerleme ve performans kusurlarını telafi edici tedbirlere temel oluşturulması için değerlendirme yapılması İlerleme ve performans kusurlarını telafi edici tedbirlere temel oluşturulması için değerlendirme yapılması İ&D’nin, sistemli bir şekilde kritik perfomans kriterleri ve karar alma süreçleriyle entegre edilmesi İ&D’nin, sistemli bir şekilde kritik perfomans kriterleri ve karar alma süreçleriyle entegre edilmesi Mümkün olduğu kadar, gerçek zamanlı verilerin sağlanması Mümkün olduğu kadar, gerçek zamanlı verilerin sağlanması

37 37 Tasarım & Formülasyon Çalışması TG’ler makro kalkınma sonuçları çerçevesi yanı sıra ASA, UKH,TPG’leri inceler ve ele alır TG’ler makro kalkınma sonuçları çerçevesi yanı sıra ASA, UKH,TPG’leri inceler ve ele alır TG’ler kalkınma ortaklarının rollerini, sorumluluklarını ve katkılarını inceler ve ele alır TG’ler kalkınma ortaklarının rollerini, sorumluluklarını ve katkılarını inceler ve ele alır TG’ler, her katılımcının yapabileceği katkılar, yerine getirebileceği hizmetler ve zaman çizelgeleri konusunda fikir birliğine varır TG’ler, her katılımcının yapabileceği katkılar, yerine getirebileceği hizmetler ve zaman çizelgeleri konusunda fikir birliğine varır TG’ler, hizmetlerin yerine getirilmesi ve entegrasyon için program bağlantıları ve stratejileri hazırlar TG’ler, hizmetlerin yerine getirilmesi ve entegrasyon için program bağlantıları ve stratejileri hazırlar TG’ler, belirli formatlar kullanarak program ve projeler hazırlar TG’ler, belirli formatlar kullanarak program ve projeler hazırlar TG’ler, belirli formatlar kullanılarak sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve konsolide edilmesi TG’ler, belirli formatlar kullanılarak sunulacak bilgi ve belgelerin hazırlanması ve konsolide edilmesi

38 38 Bütçe Formatları Bütünleşik bütçeleme yaklaşımı kullanılması Bütünleşik bütçeleme yaklaşımı kullanılması Program yaklaşımının kullanılması Program yaklaşımının kullanılması Yatay & Dikey Entegrasyon hususlarının formatlara dahil edilmesi Yatay & Dikey Entegrasyon hususlarının formatlara dahil edilmesi Bütçede, belirli format ve şablonların kullanılması Bütçede, belirli format ve şablonların kullanılması Kurumsal bazda bütçenin sunulması Kurumsal bazda bütçenin sunulması Bütçelerin, aynı zamanda program bazında ASA’lar ve UKH’lere göre hazırlanması Bütçelerin, aynı zamanda program bazında ASA’lar ve UKH’lere göre hazırlanması Bütçe kod ayarlamaları Bütçe kod ayarlamaları Süreci ve kullanımı daha verimli ve etkili yapmak için bütçede e-sistem kullanılması Süreci ve kullanımı daha verimli ve etkili yapmak için bütçede e-sistem kullanılması Tematik alanlarda, TG’larca bütçe bilgi ve belgelerinin konsolide edilmesi Tematik alanlarda, TG’larca bütçe bilgi ve belgelerinin konsolide edilmesi DPT tarafından, genel bütçe bilgi ve belgelerinin konsolide edilmesi DPT tarafından, genel bütçe bilgi ve belgelerinin konsolide edilmesi

39 39 Bütçenin Güçlendirilmesi Mevcut bütçelerin entegre edilmesi Mevcut bütçelerin entegre edilmesi MBS temel prensiplerinin kullanılarak bütçelemenin revize edilmesi ve iyileştirilmesi MBS temel prensiplerinin kullanılarak bütçelemenin revize edilmesi ve iyileştirilmesi Performans Anlaşması’nın yeniden yapılandırılması/ayarlamalarının yapılması Performans Anlaşması’nın yeniden yapılandırılması/ayarlamalarının yapılması MBS dahilinde, İ&D gerekliliklerinin içerilmesi ve operasyonel hala getirilmesi MBS dahilinde, İ&D gerekliliklerinin içerilmesi ve operasyonel hala getirilmesi Program planlaması aşamasında, spesifik İ&D’nin dahil edilmesi Program planlaması aşamasında, spesifik İ&D’nin dahil edilmesi İ&D için, sistem & yapıların geliştirilmesi İ&D için, sistem & yapıların geliştirilmesi Sistematik performans İ&D’nin geliştirilmesi Sistematik performans İ&D’nin geliştirilmesi Belirli format ve protokoller kullanılarak sistematik performans raporlamasının geliştirilmesi Belirli format ve protokoller kullanılarak sistematik performans raporlamasının geliştirilmesi YBS’den alınan veri ve bilgileri kullanarak, YBS işlemleri ve aralarındaki bağların oluşturulması YBS’den alınan veri ve bilgileri kullanarak, YBS işlemleri ve aralarındaki bağların oluşturulması

40 40 Bütünleşik Performans İzlemesi Yapılandırılmış performans izlemesi Yapılandırılmış performans izlemesi Düşey & yatay entegrasyon prensipleri kullanılarak, çoklu düzeyde performans izlemesi Düşey & yatay entegrasyon prensipleri kullanılarak, çoklu düzeyde performans izlemesi Program ve personel performansını kapsayan performans izlemesi Program ve personel performansını kapsayan performans izlemesi Raporlanan performans bilgilerinin YBS ile ilişkilendirilmesi Raporlanan performans bilgilerinin YBS ile ilişkilendirilmesi Sistematik şekilde zamanında veri toplama ve raporlama Sistematik şekilde zamanında veri toplama ve raporlama

41 41 Bütünleşik Değerlendirme Program performans planlama & izlemeye değerlendirmenin entegre edilmesi Program performans planlama & izlemeye değerlendirmenin entegre edilmesi Program performansı iyileştirme metotları, ara dönem değerlendirme desteği ve formatif değerlendirme yaklaşımı kullanımı Program performansı iyileştirme metotları, ara dönem değerlendirme desteği ve formatif değerlendirme yaklaşımı kullanımı Politika yönlendirmeleri ve program düzeltmeleri için özet değerlendirmenin kullanımı Politika yönlendirmeleri ve program düzeltmeleri için özet değerlendirmenin kullanımı Özet & dış değerlendirme ile formatif değerlendirmenin ilişkilendirilmesi ve entegrasyonu Özet & dış değerlendirme ile formatif değerlendirmenin ilişkilendirilmesi ve entegrasyonu Verimlilik ve etkililiğin geliştirilmesi için e-sistemler ve entegrasyon çalışmaları Verimlilik ve etkililiğin geliştirilmesi için e-sistemler ve entegrasyon çalışmaları

42 42 Etkileşim Gereklilikleri Mevcut veri ve bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi Mevcut veri ve bilgi sistemlerinin gözden geçirilmesi Devam eden benzer çabalarla işbirliği yapılması Devam eden benzer çabalarla işbirliği yapılması Anket veri kaynakları ve araçlarıyla gerçek zamanlı verilerin entegre edilmesi Anket veri kaynakları ve araçlarıyla gerçek zamanlı verilerin entegre edilmesi Çoklu kaynaklardan ve zaman çizelgelerinden alınan verilerin gözden geçirilerek program odaklı veri gereklilikleriyle ilişkilendirilmesi. Çoklu kaynaklardan ve zaman çizelgelerinden alınan verilerin gözden geçirilerek program odaklı veri gereklilikleriyle ilişkilendirilmesi.

43 43 Bütünlük Kontrolü ve İnce Ayar Sunulacak bütün belge ve bilgilerin ESOY gereklilikleri açısından tutarlılığı, geçerliliği ve uygunluğunun gözden geçirilip kontrol edilmesi gerekir. Sunulacak bütün belge ve bilgilerin ESOY gereklilikleri açısından tutarlılığı, geçerliliği ve uygunluğunun gözden geçirilip kontrol edilmesi gerekir. 10. KP hazırlık çalışmalarının tüm aşamalarındaki faaliyetlerin ESOY gerekliliklerine uygunluk açısından incelenmesi ve kontrolünün yapılması gerekir. 10. KP hazırlık çalışmalarının tüm aşamalarındaki faaliyetlerin ESOY gerekliliklerine uygunluk açısından incelenmesi ve kontrolünün yapılması gerekir. Tüm form, format ve teslim edilecek belgelerin uygunluk, kalite ve tutarlılık açısından kontrol edilmesi gerekir. Tüm form, format ve teslim edilecek belgelerin uygunluk, kalite ve tutarlılık açısından kontrol edilmesi gerekir.

44 44 Bilgi Gereklilikleri Farklı kademelerdeki karar alıcıların değerlendirilmesi Farklı kademelerdeki karar alıcıların değerlendirilmesi Çoklu kullanıcılar tarafından alınan karar tiplerinin değerlendirilmesi Çoklu kullanıcılar tarafından alınan karar tiplerinin değerlendirilmesi Program/faaliyetlerden elde edilen bilgilerin anlaşılması ve uygulanmasının değerlendirilmesi Program/faaliyetlerden elde edilen bilgilerin anlaşılması ve uygulanmasının değerlendirilmesi Kritik karar alma düzeylerinde karar vermek için etkin ve etkili bilgi kullanımının değerlendirilmesi Kritik karar alma düzeylerinde karar vermek için etkin ve etkili bilgi kullanımının değerlendirilmesi Gelişmiş karar alma ve program sonuçları için destek sistemlerinin ve araçlarının değerlendirilmesi Gelişmiş karar alma ve program sonuçları için destek sistemlerinin ve araçlarının değerlendirilmesi Farklı seviyedeki kullanıcı ve karar alıcıların stratejik kullanımı ve KDS için kapasite geliştirme Farklı seviyedeki kullanıcı ve karar alıcıların stratejik kullanımı ve KDS için kapasite geliştirme

45 45 Elektronik Sistem Desteği Program performans planlaması ve entegrasyonu için e-sistem desteği Program performans planlaması ve entegrasyonu için e-sistem desteği Program izleme ve değerlendirmesi için e- sistem desteği Program izleme ve değerlendirmesi için e- sistem desteği Zamanında, doğru ve güvenilir bilgiler kullanarak, performans raporlaması için e- sistem desteği Zamanında, doğru ve güvenilir bilgiler kullanarak, performans raporlaması için e- sistem desteği Farklı düzeyler ve kullanıcılar için e-sistem Farklı düzeyler ve kullanıcılar için e-sistem


"1 “Kalkınma Plan/Programlarının Sonuç Odaklı İzlenmesi ve Değerlendirmesinde Atılacak Adımlar : “10. Kalkınma Planı için Gelişmeler ve Eylem Planı” Hazırlayan:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları