Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012."— Sunum transkripti:

1 Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012

2 Dizin Dizinleme Dizinlerin özellikleri Dizinlerin oluşturulma amaçları Dizinlerin kullanımları Özler ve genel özellikleri Ders İçeriği BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş23.02.2012

3 Cleveland, D. B. ve Cleveland, A. D.  Chapter 1 Lancaster  Chapter 1 ve 2 Booth  Chapter 1 Makaleler ve Videolar –Ders web sayfası ilk hafta okuma listesi altında. BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Kaynaklar Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

4 Erişim Kayıt altına alma ihtiyacı Bilgi artışı Kültürel miras Kimlikleme ihtiyacı Yeni bilgi kaynakları – denetim? Ontolojiler Semantic Web Semantic Web 2.0 Bilgi... BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş23.02.2012

5 Dizin nedir? Bir koleksiyonu meydana getiren malzemenin belli bir sıraya göre yapılan ve o koleksiyonun en kolay ve rahat biçimde kullanılmasına yardım eden, yer ve içindekileri gösteren bir liste BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizin - Tanım Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

6 Bir veri tabanında hızlı keşif ve erişim sağlayan spesifik terimler listesi. -Verinin bilgisayarlarca kolaylıkla işlenebilecek şekilde düzenlenmesi -Gövdeleme, -Ontoloji oluşturma BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizin - Tanım Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

7 Yayınlanmış materyallerin bir veri tabanına uygun bir biçimde eklenebilmesi için yapılandırılmış veriler/sunuşlardır. Yapılandırılmış Veri? Yapılandırılmamış Veri? BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizin - Tanım Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

8 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Yapılandırılmış Veri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

9 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Yapılandırılmamış Veri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

10 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Yapılandırılmamış Veri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

11 Bir dokümana/materyale kullanıcıların erişimini sağlamak için tasarlanmış girişlerin sistematik bir şekilde düzenlenmesiyle oluşan listelerdir. Dizinleme? İndeksçi? BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizin Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

12 Bilgi ihtiyacını karşılamada ilgisiz bilgilere ulaşılmaması Çözüm: her ortamda kayıtlı bilgilerin dizinlerinin hazırlanarak, erişimin sağlanması BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

13 Belgelerden (kitaplar-süreli yayın makaleleri, web siteleri, veri tabanları, el kitapları, kataloglar, grafik çizimler ve resimler, CD, video ve mikroformlar, vb.) alınan bilgileri analiz etme. BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

14 Farklı kullanıcı amaçları ve farklı konular Hem bir bilim dalı olarak hem de bir sanat dalı Entelektüel bir süreç, konu uzmanlığı BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

15 Bilgi kaynaklarının «var» olmasını sağlayan temel unsur Bilginin erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlar 21. yüzyılın en önemli bilgi hizmetlerinden biri BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

16 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Büyük Resim Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Seçilen Dokümanlar Öz HazırlamaDizinleme Veri Tabanı Arama Stratejileri Bilgi İhtiyacı Sistem Sözlükleri Doküman Depoları Dokümanlar Doküman tanımlama Doküman sunumu

17 Yalnızca uzun metinler dizinlemede kullanılır! Sadece basılı metinlerin dizine ihtiyacı vardır! Dizinleri kimse kullanmaz! Tam metin arama ve bilgi erişim mekanizmaları dizinlere olan ihtiyacı kaldırır! İnternet’te arama yapabilmemiz dizinlere ihtiyaç duymamamızı sağlar! BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

18 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

19 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

20 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

21 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

22 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

23 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

24 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

25 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinleme Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

26 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinlerin özellikleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Entelektüel Özellikler Bütün ilgili terimlerin belirlenen dizin biçimine uygun düzenlenmiş olması Kullanılan bütün terimlerin kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya uygun nitelikte, açık ve anlaşılır bir şekilde verilmiş olması İlişkili terimler arasında yöneltmelerin kullanılması Dizinin kullanımı, kapsamı, düzeni ve tipografik özelliklerine yönelik bir giriş bölümü bulunması

27 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Dizinlerin özellikleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Sunum Özellikleri Terimlerin sunuluş düzeni dizin bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalı Altbaşlıkların kullanımı ve kullanılan hiyerarşinin düzeni tutarlı bir biçimde sunulmalı Yer belirteçlerinin veriliş biçimlerinde kullanılan yapı standart bir düzende olmalı

28 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Web Dizinleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Site haritaları İçerik haritaları Site Dizinleri Web Arşivleri

29 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Web Dizinleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

30 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Web Dizinleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

31 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012 Web Arşivleri Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

32 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş

33 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Dokümanın özetinin kısaltılmış biçimde sunumu Öz Dizin terimleri

34 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Özetlere benzer şekilde metinsel bir ifadenin en önemli görülen bölümlerini içeren unsurlar. Genellikle 150 – 250 kelimeden oluşur. Makale / Rapor ya da Bilimsel bir çalışmada kullanılan yöntem, konunun önemi ve elde edilen sonuçlar gibi temel bilgileri verir. Öz /Abstract Genişletilmiş Öz / Extended Abstract Öz

35 BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş Okuyucuya makaleyi/metnin tamamını okuyup okumama konusunda karar vermede yardımcı olma, Özü verilen çalışmada elde edilen temel bulguların neler olduğunu gösterme, Okuyucuların metinde verilen bilgileri okumadan önce metnin taslağı hakkında fikir sahibi olmaları, Danışma kütüphanecilerinin kullanıcılara daha hızlı hizmet vermeleri, Teknik eserlerin danışmanlarca detaylara takılmadan değerlendirilmesi. Genel Özellikleri

36 Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012


"Hafta 2: Dizinleme ve Öz Hazırlamaya Giriş BBY 306 Dizinleme ve Öz Hazırlama 23.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları