Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUR İ ZM FAKÜLTES İ GASTRONOM İ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUR İ ZM FAKÜLTES İ GASTRONOM İ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 TUR İ ZM FAKÜLTES İ GASTRONOM İ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

2 BÖLÜM HAKKINDA İzmir’de ve Türkiye’de bulunan tüm üniversiteler içinde ilk %100 İngilizce eğitim veren bölüm olma özelliğini taşımaktadır. 2015-2016 eğitim- öğretim yılında ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ilk öğrencilerini almıştır. 19.09.2016 2

3 BÖLÜM HAKKINDA Fakültemizin sektör ile i ş birli ğ i sonucunda mezun ve ö ğ rencilerimize staj ve çalı ş ma imkanları sunulmaktadır. İ zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün e ğ itim dili %100 İ ngilizce’dir. Derslerin tümünün İ ngilizce olmasının yanı sıra seçmeli yabancı dil dersleri ile, ö ğ rencilerimiz okulumuzdan mezun olurken en az 2 yabancı dile hakim olacaktır. 3

4 Bu bölümden mezun olmak için ö ğ rencilerin turizm i ş letmelerinde 60 i ş günü staj yapması gerekmektedir. Ö ğ renciler 2. Sınıf derslerini tamamladıktan sonra 60 gün zorunlu yaz stajlarını Bölüm Staj Yönergesinde belirlenen çerçeve içerisinde tamamlayacaklardır. BÖLÜM HAKKINDA 4

5 A ğ ırlama ve turizm endüstrisi alanındaki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibi olur; gastronomi ve mutfak sanatları alanının a ğ ırlama ve turizm endüstrisindeki yerini kavrar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular. Beslenme ilkeleri ve gıda bilimi hakkında bilgi sahibi olur ve alanında uygular. Turizm alanı ve gastronomi ve mutfak sanatları alanı ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular. Ulusal ve uluslararası gıda güvenli ğ i standartlarını bilir ve uygular. Bölümden mezun bir öğrenci; 5

6 Çe ş itli pi ş irme yöntemlerini bilir ve uygular. Ulusal, yerel ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamalar yapabilir. Menü planlama ilkeleri do ğ rultusunda çe ş itli menüler geli ş tirir. Yiyecek içecek maliyet analizi, kontrolü ve menü fiyatlandırması uygulamalarını bilir ve uygular. Alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Yiyecek ve içecek üretiminde çe ş itli alkollü ve alkolsüz içecekleri kullanabilir. Yiyecek/içecek büfesi dekorasyonu ve yiyeceklerin/içeceklerin görsel sunum tekniklerini bilir ve uygular. Satın alma a ş amasından sunum a ş amasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer. 6

7 Bölümden mezun bir öğrenci; Satın alma a ş amasından sunum a ş amasına kadar yiyecek içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir ve bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer. Mesleki etik standartları bilir ve uygular. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve ileti ş im teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır. İ ngilizce ve ikinci bir yabancı dilde ileri düzeyde okuma, anlama, konu ş ma ve yazma becerileri sahibi olur. İş letme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur. Bir yiyecek içecek i ş letmesi fizibilitesini yapabilir, yeni bir i ş letmenin kurulması sürecini yönetebilir. 7

8 Bölümden mezun bir öğrenci; Bir yiyecek içecek i ş letmesini etkin bir ş ekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular. Kendisini ki ş isel ve mesleki anlamda sürekli geli ş tirir, kendi kendine ö ğ renme için sorumluluk alır ve bunu gösterir. Ba ş kalarıyla takım olarak ve ba ğ ımsız olarak etkin bir ş ekilde çalı ş ır. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili ileti ş im kurar ve sunum becerileri gösterir. Ki ş isel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme gastronomi ve mutfak sanatları alanının gerektirdi ğ i ş ekilde özen gösterir. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olur ve Cumhuriyet’in temel de ğ erlerini benimser. Sanatsal ve sportif konulara ili ş kin bireysel yeteneklerini geli ş tirir. 8

9 BÖLÜM HAKKINDA Fakültemiz bünyesinde yer alan genç ve tecrübeli akademik kadromuz ile öğrencilerimize teknolojik yenilikler ışığında gastronomi ve mutfak sanatlarına ait tüm bilgileri vermek amaçlanmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne ait Uygulama Mutfağı ve Uygulama Restoranı 2014-2015 eğitim - öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 9

10 G ASTRONOMI VE M UTFAK S ANATLAR ı B ÖLÜMÜ A KADEMIK K ADROSU Prof. Dr. Atilla AKBABA Yrd. Doç. Dr. Melike Sakin YILMAZER Yrd. Doç. Dr. Perihan KENDİRCİ Bölüm Başkanı 10 Arş. Gör. Özlem YATKIN Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN

11 MEZUNLARIN GÖREV ALANLARI Bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde orta ve üst kademe mutfak yöneticisi, Restoranlarda mutfak personeli, yönetici, aşçı, Otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde restoran, bar vb. yöneticisi, Restoran, kafe, bar vs. işletmecisi olarak kendi işlerini kurabilme imkânı, Çeşitli “catering” işletmelerinde çalışma imkanı, Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı bulunmaktadır. 11

12 TUR İ ZM FAKÜLTES İ UYGULAMA RESTORANI VE MUTFA Ğ I 2015 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kapsamında açılan Uygulama Restoranı ve Mutfağı; öğrencilerimizin Dünya ve Türk Mutfakları hakkında teori ile birlikte pratik açıdan da kendilerini geliştirecektir. 12

13 Ayrıca Fakültemizin Türk ve Dünya Mutfaklarına kalifiye eleman yetiştirme misyonu da hayata geçmiş olacaktır. 19.09.2016 13

14 2013 – 2014 YILI SOSYAL VE B İ L İ MSEL ETK İ NL İ KLER İKÇÜ Bahar Şenliği kapsamında, Turizm Fakültesi, Gastronom i ve Mutfak Sanatları Bölümü’nce 07.05.2014 tarihinde ilk defa 1. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali (1st Traditional International Food Festival) düzenlenmiştir. 14

15 2013 – 2014 YILI SOSYAL VE B İ L İ MSEL ETK İ NL İ KLER Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından 30.04.2014 tarihinde ‘VATEL’ film gösterimi gerçekleştirilmiştir. 15

16 2014- 2015 YILI SOSYAL VE B İ L İ MSEL ETK İ NL İ KLER İKÇÜ Bahar Şenliği kapsamında, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nce 13.05.2015 tarihinde 2. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali (2nd Traditional International Food Festival) düzenlenmiştir. 16

17 17

18 2014-2015 YILI SOSYAL VE B İ L İ MSEL ETK İ NL İ KLER Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nce 25.06.2015 tarihinde düzenlenen ‘Çikolata Çalıştayı’ gerçekleştirilmiştir. 18

19 Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nce 11.05.2016 tarihinde 3. Geleneksel Uluslararası Yemek Festivali (3thTraditional International Food Festival) düzenlenmiştir. 19.09.2016 19 2015-2016 YILI SOSYAL VE B İ L İ MSEL ETK İ NL İ KLER

20 BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER 20

21 BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER 21

22 BÖLÜMÜMÜZDEN HABERLER 22

23 19.09.2016 23

24 İ lginize te ş ekkür ederiz…


"TUR İ ZM FAKÜLTES İ GASTRONOM İ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları