Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE BEKLENTİSİ Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı Prof. Dr. Nükhet HOTAR 20.09.2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE BEKLENTİSİ Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı Prof. Dr. Nükhet HOTAR 20.09.2013."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE BEKLENTİSİ Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı Prof. Dr. Nükhet HOTAR 20.09.2013

2 2 GİRİŞTRENDS GELECEK PROGRAM EĞİLİMLER ANLAMI? GİRİŞ

3 Türkiye Nüfusu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 75 627 384 kişi oldu 3 Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 475 575 kişi ile bu yılda alacaktır. 2050 yılından itibaren nüfus düşmeye başlayacak 2075 yılında 89 172 088 kişi olması beklenmektedir. Türkiye’ de nüfus 2012 yılında, bir önceki yıla göre 903 115 kişi arttı. 2023 yılında 84 247 088 kişi olması bekleniyor

4 4 1935- 2012 Yılları arasında Nüfus Yapısı VE Nüfus Artış Hızı YIL Yıllık Nüfus Artış Hızı (% o )

5 Projeksiyonlara göre; Türkiye nüfusu, dünya ülkeleri arasında 2075 yılında 24. sıraya düşecektir. 5 Türkiye Nüfusu, 2013-2075 Birleşmiş Milletlerin 2012 yılı nüfus projeksiyonlarına göre dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişidir. 2012 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık % 1,1’ini oluşturan Türkiye, nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. Ülkesidir.

6 İstanbul’un nüfusu 2023 yılında 16,6 milyon olacaktır 2023‘te, 2012 ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarına kıyasla 60 ilin nüfusu artarken 21 ilin nüfusu azalacaktır. Nüfusu en fazla olan dört ilin sıralamasında bir değişiklik olmayacaktır. Ankara’nın nüfusu 5,9 milyona yükselirken İzmir’in nüfusu 4,4 milyon, Bursa’nın nüfusu 3,1 milyon olacaktır. 2012’de en büyük beşinci il olan Adana’nın yerini 2,6 milyonluk nüfusu ile Antalya alacaktır. 6 İSTANBUL 16,6 ANKARA 5,9 ANTALYA 2,6 ŞANLIURFA 2,4 BURSA 3,1 GAZİANTEP 2,3 İZMİR 4,4 KONYA 2,2 ADANA 2,3 KOCAELİ 1,9

7 Doğurganlık Hızı 7 %2,08 Türkiye'de şuanda 2.08 olan doğurganlık hızı 2050'li yıllarda 1,85 olacağı öngörülüyor %1,85 Bir ülkenin nüfusunu yenileyebilmesi için doğurganlık hızının toplam %2.1 BM Nüfus projeksiyonları, 2012 Doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir

8 NÜFUS YAŞ YAPISI (BİN KİŞİ) 2013- 2075 8

9 Çocuk Nüfusu 9 Çocuk nüfus (0-14 yaş) oranının 2023 yılında %25,7, 2050 yılında %19,1 ve 2075 yılında %17,6’ya düşeceği tahmin edilmektedir Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çocukların toplam nüfus içindeki oranı 2010 yılında %19 iken yine aynı yılda Türkiye’de bu oran %30,8’dir

10 Genç Nüfus 10 Ülkemizin toplam nüfusu 2012 yılı sonu itibariyle 75 627 384 kişi olup bunun %16,6’sını (12 591 641 kişi) gençler oluşturmaktadır. Genç nüfus oranı 1935 yılında %15,1, 1980-2000 yılları arasında ortalama olarak %20 iken bu yıldan sonra azalma eğilimi göstermiştir. Genç nüfusun %51,1‘ini genç erkekler, %48,9’unu ise genç kadınlar oluşturmaktadır. Sürveyans Türkiye nüfusunun %16,6’sı gençtir (15-24 yaş) Gençlerin Toplam Nüfus içindeki oranı, 2075 yılında %10,1’ e düşecektir. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %15,1’e, 2050 yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği tahmin edilmektedir.

11 11 Türkiye Nüfusunun ortanca yaşı yükseldi!..

12 Ülkemizde 2011 yılında 29.7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. 12 Ortanca yaş, nüfusu sayısal olarak eşit iki parçaya böler; alttaki genç, üstteki yaşlı nüfus grubunda birbirine eşit sayıda kişi bulunur. Ortanca yaşın artması nüfusun yaşlandığının bir göstergesidir. Nüfus projeksiyonlarına göre; 2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacaktır Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2050’de 42,9 ve 2075’te 47,4 olacaktır. Erkeklerde 2050’de 41,8 olacak olan ortanca yaş 2075’te 46’ya ulaşacaktır. Kadınlarda 2050’de 44’e ve 2075’te 48,7’ye ulaşacaktır. ORTANCA YAŞ, 2012-2075

13 Sinop, 2023 yılında da ortanca yaşı en yüksek il olacaktır 2023 yılında ortanca yaşı en yüksek olan Sinop (44,4) ilini, 42,9’luk ortanca yaş değeri ile Çorum izleyecektir. En düşük ortanca yaş, 2012 yılında Şırnak’ta (18,5) iken, 2023 yılında 20,8’lik değeri ile Şanlıurfa’da olacaktır. 13 ORTANCA YAŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU 5 İL, 2012-2023

14 Yaşlı Nüfusu 2012 14 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında %7,5’dir 2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranı %7,5’tir. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. 2012 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus oranının en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesidir (%16,5). Yaşlı nüfusun daha yoğun olarak yaşadığı diğer bölgeler, sırasıyla İstanbul (%14), Akdeniz (%11,7) ve Doğu Marmara (%9,9) bölgeleridir. Yaşlı nüfus oranı en düşük olan bölge, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’dir (%2,6). Birleşmiş Milletler’e göre, bir ülkenin yaşlı nüfus olarak tanımlanması için toplam nüfusunun % 15’inin yaşlı olması gerekmektedir.

15 Türkiye’ de Yaşlı Nüfus Artacak!.. 15 Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında Türkiye nüfusunda yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye yükselecektir%10,2’ ye yükselecektir Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı Değişimi, 2013- 2075 Türkiye’ de yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %10,2’ye yükselecektir! Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecektir. 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı %7,5’tir. 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise %10,2’ye yükselecektir. 2075’te yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı % 27,7 olacaktır

16 16 Seçilmiş Ülkelere Göre Genç Nüfusun Toplam Nüfus İçindeki Oranı (%), 2011 Seçilmiş ülkelere göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, 2011 yılında 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye (%16,8) olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasına göre genç nüfus oranı %11,8 iken, Amerika Birleşik Devletleri’nde %14,1 ve Kanada’da %13,3’tür. Bu oran, 2010 yılında Brezilya’da %17,2 ve Meksika’da %18,3’tür Kaynak: BM, Avrupa Ekonomik Komisyonu, İstatistiksel Veritabanı TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2011

17 17 ÇOÇUK TEŞVİĞİNE İLİŞKİN ÇALIŞILMAKTA OLAN BAŞLICA DÜZENLEMELER Analık izninin 16 hafta’ dan 18 hafta’ ya çıkarılması Yarı zamanlı çalışma sisteminin getirilmesi. En fazla 6 ay’ a kadar yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret ödenmesi. Esnek çalışma: Analık izni ve yarı zamanlı çalışmanın bitiminden, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar esnek zamanlı çalışmanın sağlanması. Esnek zamanlı çalışan kişinin yerine özel istihdam bürosu tarafından geçici eleman temin edilmesi. Asgari geçim indiriminin 4 çocuktan 3 çocuğa indirilmesi ( 3 çocuğu olana %100 vergi indirimi) Borçlanma imkanı: Borçlanmanın 2 çocuktan 3 çocuğa çıkarılması ( her çocuk için 2 yıl borçlanma.) 3 çocukta 6 yıl erken emeklilik imkanı. 26 yaşına kadar evlenen gençlere evlilik teşviki 26 yaşına kadar evlenenlere ihtiyaç kredisi. 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli faizsiz geri ödeme ve 4 yıl içinde çocuk olması halinde 1’ er yıl erteleme imkanı. Tüp bebek için katkı payı alınmaması. 2 Tüp bebek denemesinden, 3 denemeye çıkarılması.

18 18

19 19 AK PARTİ SOSYAL İŞLER BAŞKANLIĞI EYLÜL 2013


"TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE BEKLENTİSİ Ak Parti Sosyal İşler Başkanlığı Prof. Dr. Nükhet HOTAR 20.09.2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları