Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

dİn kültürü ve ahlak bİlgİsİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "dİn kültürü ve ahlak bİlgİsİ"— Sunum transkripti:

1 dİn kültürü ve ahlak bİlgİsİ
KURAN’IN TERCÜMESİNİ OKUMAK 10.SINIF

2 KUR’AN’IN TERCÜMESİNİOKUMAK
Düşünelim ve Tefekkür Edelim Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali

3 KUR’AN’IN TERCÜMESİNİ OKUMAK
Arapça çok geniş ve gelişmiş bir dildir. Bir nesne onlarca kelimeyle ifade edilebilir. Örneğin; sadece deve türü 20 farklı kelimeyle (yaş ve cinsiyet farklılığına göre) adlandırılmıştır. Ayrıca Yüce Allah’ın sözleriyle kastettiği mananın tam olarak ifade edilememesi ihtimali de söz konusudur. İnsanlardaki farklılıkların Kuran’ı anlamada da farklılıkların ortaya çıkmasına neden olacağı da aşikardır.

4 KUR’AN’IN TERCÜMESİNİ OKUMAK
Tüm bu sebeplerden dolayı, Kuran’ın bir başka dile aynı kasıt ve anlamla çevrilmesi mümkün değildir. Bu yüzden Kuran’ın tercümesi yoktur. Kuran’In meali vardır. Tercüme bir dilde yazılmış eseri birebir, kelime- kelime başka bir dile çevirmektir. Kuran’ı başka bir dile çevirirken tercüme yapılmak istense bile ortaya çıkan tercüme değil, yine Arapçadan dilimize geçmiş olan ifadeyle meal olacaktır.

5 MEAL OKUMAK Meal sözlükte; “anlam” demektir.
Terim anlamıyla “Kur’an’ın kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile tercüme edilmesidir.” Mealde kişinin kendi görüş ve yorum farklılıkları, yaptığı mealin farklılaşmasına neden olur. Mealler, Kuran’ın yerine geçmez. Meal, Kur’an’ın kendisi değil, çevirenin Kur’an’dan anladığıdır.

6 MEAL OKUMAK Meal okumanın amacı, ilahî mesajları anlamaktır. Her insan, Kur’an’ı indiği dilden anlamak ya da tefsirlerden derinlemesine araştırmak imkânına sahip olmayabilir. Bu durumda meal okumak, Kur’an’ı anlamak için gereklidir. Kur’an meallerinde farklılıkların olması, Kur’an’da çelişki olduğu anlamına gelmez. Bu farklılıklar aynı mananın farklı cümlelerle verilmesinden ibarettir.

7 MEAL OKUMAK Meallerdeki farklılıkların bazı sebepleri şunlardır:
1. Kur’an kelimelerinin bazen başka bir dilde birebir karşılığı olmayabilir. Bu durumda meallerde farklı kelimelerin kullanılması kaçınılmaz olur. 2. Çevirmenlerin ayetleri anlama düzeylerinin ve anladıklarını ifade etme becerilerinin farklı olması, meallere ifade farklılıkları olarak yansır. 3. Çevirmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel yapıların farklılığı ayetleri anlamalarında etkili olur. Bu farklılık da bazen meallere yansır. 4. Ayetlerin anlam derinliği ve zenginliği sebebiyle çevirmenler anladıklarının tümünü meale yansıtamayıp bazı tercihlerde bulunabilirler. Bu da meallerde bazı farklılıklar şeklinde kendisini gösterir.

8 MEAL OKUMAK Aşağıda Bakara suresinin 2. ayetinin anlamı üç farklı mealden verilmiştir. Meal farklılıklarının anlam farklılığı içerip içermediğini inceleyiniz. - “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an-ı Kerim Meali) - “İşte Kitap, onda şüphe yok, hidayettir muttakilere.” (Elmalılı Hamdi YAZIR, Kur’an-ı Kerim ve Meali) - “Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahî kelam, Allâh’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş) tir.” (Muhammed ESED, Kur’an Mesajı)

9 TEFSİR OKUMAK Tefsir, Kuran’ın uzun uzun açıklanması ve yorumlanmasıdır. Kuran’da yer alan ayetlerin hangisinin nerede, nasıl ve hangi olaya binaen indirilmiş olduğunu, anlamının neler olabileceğine dair diğer ayet ve hadislerden yararlanarak açıklama ve yorumlama yöntemidir. Tefsirler Kuran’ın yerine geçmez. Meallere göre daha detaylıdır. Kişinin Kuran’ı okuyup daha iyi anlayabilmesi için tefsirlere başvurması ve tefsir okuması gereklidir.

10 DEĞERLENDİRME Tefsir ve Meal ne demektir? CEVAP:
Tefsir; Kur’an ayetlerini indikleri zamanı, mekânı ve ayetin indiriliş sebebini göz önünde bulundurarak uzunca açıklamak ve yorumlamaktır. Meal; Kuran’ın anlamının, aynısını veya aslına yakın olarak kısa bir şekilde bir başka dile çevrilmesidir.

11 DEĞERLENDİRME A- Aşağıdaki soruları doğru yanlış olarak cevaplayınız
1- (...) Kuran'ı sadece yüzünden okumak yeterlidir, meal okunmasa da olur. 2- (...) Tefsir, Kuran'ın kısaca başka dillere çevrilmesidir. 3- (...) Kuran'ın ilk müfessiri Hz. Muhammed (sav)'dir. B- Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 1- Tefsir yapan kişiye denir.


"dİn kültürü ve ahlak bİlgİsİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları