Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arzum ‘Her i ş in bir Arzum'u vardır.’. * Tarihçe * Yönetim Yapısı * İş letmenin Sahipleri * Vizyon-Misyon * Ürünleri * Rakipleri * Sosyal Sorumluluk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arzum ‘Her i ş in bir Arzum'u vardır.’. * Tarihçe * Yönetim Yapısı * İş letmenin Sahipleri * Vizyon-Misyon * Ürünleri * Rakipleri * Sosyal Sorumluluk."— Sunum transkripti:

1 arzum ‘Her i ş in bir Arzum'u vardır.’

2 * Tarihçe * Yönetim Yapısı * İş letmenin Sahipleri * Vizyon-Misyon * Ürünleri * Rakipleri * Sosyal Sorumluluk Projeleri * Ödülleri * İ Ç İ NDEK İ LER

3 * TAR İ HÇE Arzum bir aile ş irketidir. Temelleri Kazım Kolba ş ı ve karde ş leri Kemal ve İ brahim Kolba ş ı tarafından 1953 yılında Güney İ thalat Kolektif Ş irketi’nin kurulmasıyla atıldı.

4 1960 yılında Delta markasını ta ş ıyan TV ve radyo üretimine ba ş ladılar. İş leri iyice büyüten karde ş ler, kendi markaları ile küçük elektrikli ev aletleri, ütü, mekanik süpürge, meyve presi, ARZUM markası ile üretilen ve piyasaya sunulan ilk ürünler oldu. 1998 yılında ise FEL İ X markası pazara lanse edildi.

5 MARKALARI

6 *YÖNETIM YAPISI 2008 yılı itibariyle Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A. Ş.’nin Yönetim Kurulu Ba ş kanı olarak MURAT KOLBA Ş I atandı.atandı.

7 1 Eylül itibariyle Türkiye'nin küçük ev aletleri markası Arzum'un yeni CEO'su Mete Zadil oldu.

8 *ORTAKLIK PAY DA Ğ ILIMI

9 *VIZYON En DE Ğ ERL İ küçük ev aletleri GRUBU olmak.

10 *MISYON Elektrikli ev aletleri sektöründe, faaliyetlerini yerine getirirken ülkemiz, toplumumuz, mü ş terilerimiz ve çalı ş anlarımız için verimli, yararlı ve artı de ğ er yaratan bir kurulu ş olmak.

11 *ÜRÜNLERI *Gıda Hazırlama *Pi ş irme ve Kızartma * İ çecek Hazırlama *Ütü *Temizlik *Ki ş isel Bakım

12 ARZUM ÜRÜNLER İ

13 FEL İ X ÜRÜNLER İ

14 *RAKIPLERI

15 *SOSYAL SORUMLULUK PROJELERI Satranç Turnuvaları Sponsorlu ğ u Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Kadınlar Satranç Ş ampiyonası'nın sponsorlu ğ unu Arzum Elektrikli Ev Aletleri olarak 2009'dan beri sürdürmektedir.

16 Kör Liderler Projesi Görme engelli bireylerin sosyal ve ekonomik geli ş imini artırmaya yönelik olarak Young Guru Academy(YGA) tarafından Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin deste ğ i ile gerçekle ş tirilen bir sosyal sorumluluk projesidir.

17 GOLF TURNUVASI SPONSORLU Ğ U Ş irket, 2013 yılında ilk defa düzenlenen, ‘Arzum Süper Lig Matchplay, Tekler Karı ş ık Chip and Put Golf Turnuvası’nın ana sponsoru olarak yer almı ş tır.

18 *ÖDÜLLERI Arzum, 2011 yılında piyasaya sundu ğ u ‘Fırrın’ adlı ekmek kızartma makinesi ile uluslararası tasarım ödülü IF Design Awards’da ve Turquality kapsamında düzenlenen Design Turkey’de ödüle layık görüldü.

19 Düzenlenen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım 2008 ödülleri yarı ş masında elektrikli ev cihazları kategorisinde Arzum Cezve Türk Kahvesi Robotu ‘ İ yi Tasarım Ödülünü’ kazandı.

20 ROJB İ N SAYIL MAL İ YE 1.Ö Ğ RET İ M TE Ş EKKÜRLER…


"Arzum ‘Her i ş in bir Arzum'u vardır.’. * Tarihçe * Yönetim Yapısı * İş letmenin Sahipleri * Vizyon-Misyon * Ürünleri * Rakipleri * Sosyal Sorumluluk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları