Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Biology.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Biology."— Sunum transkripti:

1 Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Biology

2 1.Soruyu aşağıdaki çiçek şemasına göre cevaplandırınız. Döllenme yeri; A)A B)B C)C D)D

3 2. Siyanobakteriler fotosentetik prokaryotlardır. Siyanobakteri hücreleri hangi organelleri içerir? I. Kloroplast II. Çekirdek III. Ribozom A)Sadece I B) Sadece II C) Sadece III D)I ve II

4 3. Şekildeki molekülün gösterilen parçasını aşağıdakilerden hangisi ne iyi ifade eder? A) Hidrofiliktir. B) Plazma zarının dış kısmını oluşturur. C) Fosfat atomlarından oluşur. D) Apolar kovalent bağ içerir.

5 4. Aşağıda bir DNA parçası gösterilmektedir.DNA replikasyonda sırasında üretilen tamamlayıcı zincir nasıl olacaktır? 3'-ATGCTGAACT-5' A) 5'-ATGCTGAACT-3' B) 5'-CGTAGTCCAG-3' C) 5'-GACCTGATGC-3' D) 5'-TACGACTTGA-3'

6 5. Aşağıdaki şemada gösterilen RNA sarmalının yapısı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) I. fosfat; II. riboz; III. Azotlu Baz B) I. fosfat; II. Azotlu Baz; III. Riboz C) I. Azotlu Baz; II. fosfat; III. riboz D) I. riboz; II Azotlu Baz; III. fosfat

7 6. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitten üç karbonlu şeker üretir? A) Fotosistem I B) Fotosistem II C) Elektron taşıma sistemi D) Kalvin Çemberi

8 7. Aşağıdaki şekilde normal bir kromozm ile yenilenmiş bir kromozom karşılaştırılmıştır.Bu yenilemeyi aşağıdaki şıklardan hangisi en iyi tanımlar.? A) Delesyon B)Duplikasyon C) Ayrılmama D) İnversiyon(ters çevirme)

9 8. Aşağıdaki soruyu şekilde belirtilen sineklerin filogenetik aile şemasına göre çözünüz. Filogenetik şemaya göre, hangi türleşme olayı en erken oluştu? A) Muscoidea ve Oestroidea B) Oestroidea ve Acalyptratae C) Syrphoidea ve Hippoboscoidea D Acalyptratae ve Hippoboscoidea

10 9. Grafik kemirgenler populasyonnda kürk rengi dağılımını göstermektedir. Zamanla, çevresel değişiklikler meydana gelir, bitki örtüsü zayıflar ve sadece açık ve koyu kayalar içerir.Doğal seleksiyon bu popülasyonda fenotip dağılımını nasıl etkileyecek? A) ortalama sağa doğru kayacak ve eğrinin merkezi daha yüksek olacaktır. B) ortalama aynı kalacaktır ve eğrinin merkezi daha düşük olacaktır C) ortalama sağa doğru kayacak ve eğrinin merkezi daha düşük olacaktır D) ortalama aynı kalacaktır ve eğrinin merkezi daha yüksek olacaktır.

11 10. Soyağacına göre 3.kişinin genotipi nedir? A) Taşıyıcı B) Etkilenmemiş C) Homozigot resesif D) Homozigot baskın

12 11. Aşağıdaki şemada gösterilen olay nedir? A)Genetik Bağlantı B) Bağımsız Dağılım C)Krossing over D)Ayrılmama

13 12. Dişi bir şempanze tutsakken bir yavru doğurdu. Yavrunun babası belli olmadığından dolayı bilimadamları iki erkek şempanzenin DNA larını test etti. Sonuçta elektroforez görüldü. Hangi bölümde DNA bölümü en geniştir? A)1 B)2 C)3 D)4

14 13. Aşağıdaki soruyu şekildeki hücre zarına göre çözünüz. Hangi moleküler yapı yağ içerir? A)A B)B C)C D)D

15 14. Aşağıdaki soruyu şekile göre çözünüz. Hangisi kardeş kromozom çiftidir? A)A B)B C)C D)D

16 15. Aşağıdaki soruyu şekile göre çözünüz. Hücreler hangi noktda gaz alışverişini gerçekleştirir? A)A B)B C)E D)D

17 16. Aşağıdakilerden hangisi insan bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar? A) Uyluk B) Ayak kemiği C) Diz kapağı D) Kürek Kemiği

18 17. Aşağıdaki özelliklerin hangisi monokotillerde mevcuttur? A) I B) II C)I ve II D) I ve III

19 18. Deoksijene edilmiş kan kalbin hangi bölümden akciğerlere pompalanır? A)1,2 ve 6 B)1,2 ve 7 C)2,4 ve 6 D)3,4 ve 5

20 19. Diyagram tohum gösterir. oklarla gösterilen yapıların işlevi nedir? A) Savunma B) Yayılma C) Kamuflaj D) Su alımı

21 20. Aşağıdaki grafikte hangi tip nüfus artışı temsil edilir ? A) Büyüme yok B) Yavaş büyüme C) Yavaş azalma D) Hızla artış

22 21. X hormonun grafikte durumuna göre, hangi günde yumurtlama olasılığı en fazladır? A)Gün 21 B) Gün 14 C) Gün 12 D) Gün 25

23 22. Yukarıdaki belirtilen şekil hangi moleküle aittir? A)Protein B)Karbonhidrat C)Lipid D)Nükleik Asid

24 23. Derin ortamlarda yaşayan organizmaların aşağıdaki adaptasyonlardan hangisine ihityacı yoktur? A) Basınca dayanma becerisi B) Gelişmiş göz yapıları C)Soğuğa karşı direnç D) düşük besin yoğunluğunda yaşama yeteneği

25 24. Meyvelerin içerdiği proteaz gibi davranan enzimler,çeşitli meyve özleri et örnekleri üzerinde denendi. Farklı pH değerlerindeki sonuçlar sıralandı. Aşağıda etkisiyle ilgili grafik var. Hangi pH derecesinin üstünde ananas özü %50 nin altında olmayan en yüksek etkisini göstermiştir? A) pH 4 - pH 10 B) pH 2 - pH 12 C) pH 6 - pH 8 D) pH 7 - pH 11

26 25. Sıradan bir ev temizleyici içinde bulunan bir malzeme olan 2-butoksietanolun termitlere zehirliliği test edildi. 2-butoksietanol un her bir milyonunda çeşitli parçalar içeren çözeltiler yapıldı ve bu her bir seyreltilmiş çözeltinin 15 ml si 150 gr odun yongası ile karıştırıldı. 20 olgun termit odun yongasına eklendi ve 24 saat sonrasında hayatta kalanların sayısı belirlendi ve kaydedildi. Sonraki grafik sonuçları göstermektedir. Hangi dozda termitlerin %50si yaşam mücadelesi vermiştir? A)15 PPM B)20 PPM C)25 PPM D)30 PPM

27 26. Sıradaki deney, oksinin bitki gelişimi üzerindeki etkisini test etmek için yapılmıştır. Oksin, jelatin blogunda çözüldü. Jelatin, oksinin biyolojik aktivitesini etkilemedi. Farklı bitki fideleri aşağıda belirtilen şekilde hazırlandı ve gelişme her beş günde bir ölçüldü. Deney sonuçlarına göre bitki uçları aşağıdaki maddelerden hangisini içerir? A) Jelatin B) Su C) Oksin D) Yapıştırıcı

28 27. Hayvanlar ve bitkiler azot ihtiyacını atmosferden karşılayabilir mi? A) Evet, hem hayvanlar ve bitkiler solunum sırasında azot alır. B) Evet, azot döngüsünün çoğu atmosferdedir. C) Hayır, sadece bitkilerin atmosferdeki azot alabilir. D) Hayır, onlar yeme ya da topraktan alımı yoluyla elde eder.

29 28. 1-Homo sapiens (modern insan) 2-Australopithecus afarensis 3-Australopithecus africanus 4-Pan troglodytes (modern şempanze) Fizksel benzerliklere dayanılarak hangi ikisi en benzerdir? A)1 - 2 B)1 - 3 C)2 - 3 D)2 - 4

30 29. % 0.9 eriyik solüsyonu içine yerleştirilen bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisini yapardı? A) değişmeden kalır B) şişme ve patlama C) büzüşür D) Şişme ve bölünür

31 30. Aşağıdakilerden hangisi yakınsak evrimin sonuçlarından değildir? A) Yapılar benzer işlevler sahiptir. B) Davranışlar benzerdir. C) Farklı türler birbirlerine benzer D) iki farklı türden yeni bir türün oluşması


"Euapps4Us Elazig Ataturk Anatolian High School Biology." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları