Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Haziran 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Haziran 2011."— Sunum transkripti:

1 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Haziran 2011

2 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 2 SODES  Sosyal Destek Programı (SODES),  istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında  göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların  değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

3 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 3 Değerlendirme Süreci - 1 SODES BİS aracılığıyla proje teklifleri hazırlandı Valilikler projeleri ön değerlendirmeye tabi tutarak proje tekliflerini DPT’ye iletti Projeler bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek

4 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 4 Değerlendirme Süreci - 2 Projeler proje koordinasyon birimi tarafından;  SODES kapsamına girip girmediği,  Projenin ilin ihtiyaçlarına karşılık verip vermediği,  İldeki proje tekliflerindeki mükerrerliklerin azaltılması,  Sürdürülebilirlik,  Projenin amacı,  Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,  STK’ların yetkinliği, kuruluşunun bir yıl önce olması, benzer proje tecrübelerinde başarılı olup olmadıkları,  Projede belirlenen faaliyetlerin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi, bakımlarından değerlendirildi.

5 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 5 Değerlendirme Süreci - 3 Projeler SODES-BİS aracılığıyla;  Maliyet etkinliği,  Sürdürülebilirliği,  Temel faaliyetleri,  Hedef kitlesi,  Proje tecrübesi,  Ortak durumu, bakımlarından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan başarılı projeler dikkate alınarak puanlandı.

6 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 6 Değerlendirme Süreci - 4 Projeler Dış Uzmanlar tarafından iller arasında önceliklendirmenin yapılması ve daha nitelikle projelerin desteklenmesi amacıyla; Projenin SODES’in Amaçlarına Uygun Olması Projenin İç Tutarlılığı Projeninin Hedef Gruplar Üzerindeki Etkisi bakımından değerlendirilecektir.

7 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 7 Projenin SODES’in Amaçlarına Uygun Olması Projenin, SODES Usul ve Esaslarında belirtilen amaçlara uygunluğu, yani ilgili bölgelerden başlayarak ülkemizin beşeri sermayesinin gelişmesine ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkısı sorgulanacaktır. Bu çerçevede; Marjinal katkısı yüksek olacak projeler özellikle çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik ÖSS / SBS kursları Etüt Projeleri Kadınlara yönelik bilgi bilinç artırıcı projeler (ana çocuk sağlığı) Sosyal aktivasyon projeleri (spor eğitimleri ve turnuvalar, kültürel faaliyetler) Gençlere, işsizlere yönelik Meslek edindirme faaliyetleri yapacakları katkılar bakımından sorgulanarak yüksek puan verilerek değerlendirilecektir.

8 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 8 Projenin İç Tutarlılığı Projeler, proje teklifinin özeti, hedef grupları, faaliyetleri, takvimi, performans göstergeleri ve bütçesi arasındaki uyumluluk bakımından değerlendirilecektir. Bu kapsamda; Proje özetinde yoksul çocuklarla ilgili hususlara vurgu yapıldığı halde faaliyetlerde belirtilen sorunların çözümüne yönelik bir eylem yer almıyorsa, Hedef gruplarda belirtilen grupla faaliyetler örtüşmüyorsa, Faaliyetler belirtilen zaman aralığında gerçekleştirilebilir değilse, Projenin bütçesi rasyonel olarak hazırlanmamışsa, faaliyetlerle bütçe uyumlu değilse, Proje iç tutarlılığı bakımından düşük puanla değerlendirilecektir.

9 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 9 Projenin Hedef Gruplar Üzerindeki Etkisi Projelerin hedef gruplar üzerindeki uzun vadeli olumlu etkileri sorgulanacaktır. Projeler; Proje faaliyetlerinin kalıcı etkileri, Projenin hedef gruplar için gerçek fırsatlar oluşturup oluşturmadığı, Proje kapsamında sadece bir faaliyetle kalmayıp, piknik, gezi gibi faaliyetlerle proje yararlanıcılarının sosyal olarak aktifleştirilmesine destek olunup olunulmadığı bakımından değerlendirilecektir. Bu kapsamda; İstihdam garantili meslek kursları ve hedef grupların aktifleşmesini sağlayacak artı faaliyetler içeren projelere yüksek puan verilecektir.

10 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 10 Tercih Edilen Projeler - 1 Öncelik verilmesinde fayda görülen projeler: Hedef kitlesi ildeki toplumsal bütünleşmeye en fazla katkı sağlayacak kesimlerden oluşan projeler (ör. kenar mahallelerde yaşayan eğitim, kültür, sanat ve spor imkanlarına erişimde zorluk çeken çocuklar ve gençler) Maliyet etkinliğinin en fazla olduğu projeler Benzer proje tecrübesine sahip, proje uygulama yetkinliği olan kuruluşlar tarafından sunulan projeler (ör: geçmiş SODES tecrübesi olumlu olan projeler) Nitelikli ortaklıklara sahip projeler (özellikle projenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak nitelikte ortakları olan projeler)

11 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 11 Tercih Edilen Projeler – 2 Öncelik verilmesinde fayda görülen projeler: İçerisinde birbirini bütünleyen birden çok faaliyet içeren projeler (ör: içinde kültürel faaliyetler, ödüllendirmeler, aile ziyaretleri vs. olan etüt projeleri) Müteakip yıl kendi kendini döndürebilecek tarzdaki projeler (ör: pazarlama imkanı sağlanan atölyeler) Beşeri sermayeyi güçlendiren, uzun vadede de etkiler ortaya koyabilen projeler İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için Kosgeb, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları ve İl Özel İdareleri Gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlar.

12 Tercih Edilmeyen Projeler – 1 SODES Kapsamında Değerlendirilmeyecek Olan Projeler Dolaylı Etkileri SODES Amaçlarıyla Örtüşen Projeler Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler Sadece Sosyal Yardımlardan Oluşan Projeler Proje faaliyetleri arasında yararlanıcıları ödüllendirmek üzere hediyeler verilebilir Kamu Kurumlarının Rutin Faaliyetleri Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi projeler DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 12

13 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 13 Tercih Edilmeyen Projeler – 2 SODES Kapsamında Öncelikli Görülmeyen Projeler Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmeyen projeler Tarım projeleri (Mesleki eğitim olabilir, sadece fıstık, ceviz ağacı fidesi dağıtımı olmaz) Sağlık Projeleri Sadece park yapımı ya da rekreasyon alanı projeleri (Bu tarz projeler ancak odağında spor imkanlarını artırmayı hedefliyorsa olabilir)

14 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 14 TEŞEKKÜRLER... TEŞEKKÜRLER...


"1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Haziran 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları