Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU : ASSURE MODELİ DİKAB: BİRİNCİ ÖĞRETİM GRUP ÜYELERİ: EMİNE RÖZGAR HABİBE ÜNÜVAR TUĞBA ÖZEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU : ASSURE MODELİ DİKAB: BİRİNCİ ÖĞRETİM GRUP ÜYELERİ: EMİNE RÖZGAR HABİBE ÜNÜVAR TUĞBA ÖZEN."— Sunum transkripti:

1 KONU : ASSURE MODELİ DİKAB: BİRİNCİ ÖĞRETİM GRUP ÜYELERİ: EMİNE RÖZGAR HABİBE ÜNÜVAR TUĞBA ÖZEN

2 ASSURE MODELİ AŞAMALARI : A. Öğrenen analizi 1. Hedef kitlemiz 18-25 yaş aralığında 2. Öğrenenlerin öğrenim durumu lisans düzeyindedir. 3. Hedef kitlemiz öğrenci statüsüne sahiptir. 4. Sosyal kültürel ve ekonomik düzeyleri karmadır. 5. Eğitim kavramlarını anlayan bilgi seviyesindedirler. 6. Görme duyma gibi yeteneklere sahiptirler. 7. Düşünebilme sorgulayabilme eleştirebilme gibi yetilere sahiptirler.

3 8. Önbilgi yeterliliğine sahiptirler. 9. Algısal yeterliliğe sahiptirler. 10. Soyut düşünebilme kabiliyetine sahiptirler. 11. Dedüksiyon, endüksiyon, analoji akıl yürütme ilkelerine sahiptirler. 12. Fiziksel psikolojik ve biyolojik yeterliliğe sahiptirler. 13. Öğretim programının yer alacağı uygun ortam (sıcaklık, oturma düzeni ses ve ışıklandırma gibi) gerekli araç ve gerece sahiptir.

4 HEDEF VE DAVRANIŞLAR 1. Assure modelinin terim anlamını yazar. 2. Assure modelinin sözcük anlamını yazar. 3. Assure modelinin kelime açılımını söyler. 4. Assure modelinin şemasını çizer. 5. Assure modelinin öğrenen analizinin içerik bilgisini açıklar. 6. Assure modelinin öğrenen analizinin genel karakteristik özelliğini yazar. 7. Karmaşık olarak verilen aşamaları doğru bir şekilde sıraya koyar.

5 8. Öğrenen bilgilerden ortaya ürün koyma yeteneği kazanır. 9. Aşamaların içeriklerini %80 doğruluk oranı ile belirtebilecek. 10. Assure modelinin 2. aşaması olan hedeflerin belirlenmesi, içeriğini yazar. 11. Kazanımları belirlemedeki kaynağı açıklar. 12. Assure modelindeki öğrenen analizinde öğrenme stillerinin hangi alanları kapsadığını açıklar. 13. Modeldeki kaynağın tanımını yapar. 14. Aşamalar arasındaki ilişkiyi açıklar.

6 15. Assure modelini başka bir konu ile ilişkilendirerek açıklar. 16. Assure modelindeki Gagne’nin öğretim durumundaki sayısını açıklar. 17. Gagne’nin 9 aşamalı öğretim durumlarını sayar. 18. Gagne’nin 9 aşamalı öğreti durumundaki “dönüt sağlama” aşamasının yerini söyler. 19. Gagne’nin 9 aşamalı öğretim durumunun önem sırasının açıklar.

7 20. Assure modelinin medya ve materyallerin kullanımı aşamasında materyalin nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağını açıklar. 21. Öğrenen analizinin giriş özelliklerini açıklayabilme. 22.Öğrenen analizinin öğrenme biçimini açıklayabilme. 23. Hedef davranışları belirleme öğelerini yazar.

8 İşbirlikli öğreneme ve düz anlatım yöntemini seçtik. Yönteme uygun sunum (müzik resim metin yazılım) formatını seçtik. Powtoon sunum tekniğini kullandık. YÖNTEM VE MATERYAL SEÇİM

9 Materyali sunacağımız ortam ışık ses sıcaklık bakımından uygundur. Sunumda dikkat çekici öğelere yer verildi. Örneğin ; animasyonlar resim, grafik, renkler, müzik metin gibi öğeler kullanıldı. İçeriğin sunulması aşamasında ise Assure modeli işlendi. MATERYAL KULLANIMI

10 Aktif katılım için soru-cevap ve bilgisayar destekli öğretim uygulanır. Uygulamalı şekilde anlatılır. Bu uygulamalar üzerinden tartışmalar ve yorumlar yapılır ve bu sayede öğrenci etkinliği sağlanır. ÖĞRENENLERİN KATILIMI

11 İŞ ANALİZİ 18.03.2016: Grup üyeleri belirlendi. Grup üyeleri : HABİBE ÜNÜVAR EMİNE RÖZGAR TUĞBA ÖZEN İş analizi tanım olarak bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların ya da sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek içim gerekli bilgi ve beceriler ve işin yapıldığı koşulların araştırılması için kullanılan tekniktir.

12 Proje başlangıcından itibaren grup üyeleri etkileşimli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Haftalık ödevlerde ise konu dağılımı yaparak çalıştık. Projeyi tamamladıktan sonra yaptığımız çalışmaları Emine Rözgar Power Point sunusu haline getirdi. Habibe Ünüvar ise grup dosyasını oluşturdu.

13 MALİYET ANALİZİ Powtoon programının maliyeti yüksek olduğu için(89 dolar) programı indirmedik. Google hesabından projemizi hazırladık. Grup dosyamızın maliyeti ise 5 tl’dir.

14 ZAMAN ANALİZİ 25.03.2016: Grubumuzun hazırlayacağı ödev belirlendi. KONU: ASSURE MODELİ Hazırlanacak olan ödevin Prezi programında hazırlanmasına karar verildi. 08.04.2016: ASSURE MODELİ hakkında internet üzerinden araştırma yapıldı. Materyal hazırlama üzerine düşünüldü. ASSURE MODELİ’nin aşamalarını takip ederek ortaya ne koyabiliriz diye akıl yürüttük.

15 15.04.2016: Konumuz olan Assure modeli’ni hangi tasarım modeliyle hazırlayıp sunacağımızı tartıştık. Assure modeli’ ini yine Assure modeli ile anlatmanın daha etkili olacağına karar verdik. Assure modeli’nin ilk aşaması olan öğrenen analizinde hedef kitleyi belirledik. Hedef kitlemiz lisans düzeyindeki öğrencilerdir.

16 20-25 yaş aralığında olan hedef kitlemizin önbilgi, becerileri,yetenekleri tutum ve davranışları,hazır bulunuşluk düzeylerine göre bir yol izledik. Emine Rözgar Prezi slayt programını materyal seçiminde kullanmak amacıyla belirledi. Assure modeli ile konumuzu hazırlamaya karar verdik. Tuğba Özen çalışmamızı Assure modeli ile yapmamızı önerdi. Emine Rözgar Youtube ‘den konuyla ilgili araştırma yaptı. Habibe Ünüvar hedef kitleyi belirledi.

17 22.04.2016 tarihinde Assure modeli üzerinde çalışmaya başladık. Hedef davranışları ve kazanımlar araştırıldı. 29.04.2016 tarihinde 19 tane hedef ve davranışlar detaylı bir şekilde araştırılıp yazıldı. 03.05.2016 tarihinde bazı teknik sıkıntılar yüzünden Prezi programını kullanamadık. Fakat alternatif bir yol olarak Google hesabı üzerinden Prezi programını kullanarak çalışmamızı 8. aşamaya kadar yaptık.(Tuğba Özen- Habibe Ünüvar)

18 04.05. 2016 tahinde toplanıldı. Prezi programında hazırladığımız çalışmamıza devam ettik. Emine Rözgar materyal hazırlamada yardım etti. Daha sonra Tuba Özen ve Habibe Ünüvar değerlendirme aşamasına kadar tamamladılar. 05.05.2016 tarihinde tekrar toplandık ve hocamız Prezi de yapmış olduğumuz çalışmamızı beğenmedi.Bunun üzerine başka programlar araştırdık ve Emine Rözgar’ın önerisi ile Powtoon programına karar verdik. Daha sonra program hakkında araştırmalar yaptık. Programın ingilizce olmasından dolayı youtube ‘den programın nasıl kullanılacağına baktık.

19 Programı kullanmaya başladık. Animasyonları, yazı tiplerini, fotoğrafları, yazı tiplerini,kullanılacak sesi,renkleri, arka planı seçtik. Çalışmamız uzun sürdü.06.05.2016 tarihinde Emine Rözgar yaptığımız sunumu hocamıza gösterdi. Hocamız bazı çalışmalarımızı beğenmedi. 08.05.2016 tarihinde Habibe Ünüvar ve Emine Rözgar slaytın geri kalanını oluşturduk. Daha önceki slaytlarda bazı değişiklikler yaptık.09.06.2016 da Powtoon programındaki sunumuzun son rötuşlarını yaptık ve tamamladık.

20 Powtoon Genel Özellikleri: Powtoon, videoları veya profesyonel sunumları oluşturmak için öğrenciler, öğretmenler tarafından kullanılabilecek ücretsiz animasyon sunum aracıdır. Powtoon sunumlarınıza animasyonlar ekleyebileceğiniz bir animasyon aracıdır. Powtoon kullanıcıların sunumlarına veya videolarına animasyonlar eklenmesini sağlayarak, sunum becerilerinizi ve verimliliğinizi artırıyor. İnternet üzerinden çalışan bu programla,kendi sitesi üzerinden üye olarak profesyonel sunumlar yapabilirsiniz.

21 Powtoon Avantajları: *Öncelikle ücretsiz olması, *Sunuma animasyon eklenebilir olması ve bu animasyonların çeşitliliğinin fazla olması, *Web tabanlı olarak internet üzerinden kullanılabilmesi, *Kullanımı basittir ve kullanıcıların dikkatini çeker. *Yaptığınız animasyonu ya da slaytı diyelim Youtube’a yükleme imkanı sağlaması avantajlarındandır.

22 Powtoon Dezavantajları *Ücretsiz versiyonunda yapılabilecek şeylerin kısıtlı olması, *Hazırlanan sunumun veya animasyonun bilgisayara indirilememesi, *Ücretsiz versiyonunda video limiti 5 dakika ile kısıtlanmış olması, *Powtoon logosunu kaldırmak isterseniz ücretli versiyonuna geçmeniz gerekmesi dezavantajları arasında yer almaktadır.


"KONU : ASSURE MODELİ DİKAB: BİRİNCİ ÖĞRETİM GRUP ÜYELERİ: EMİNE RÖZGAR HABİBE ÜNÜVAR TUĞBA ÖZEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları