Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Haziran 2016. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Temel Fonksiyonumuz  Personel Sayısı  Görevler 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Haziran 2016. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Temel Fonksiyonumuz  Personel Sayısı  Görevler 2."— Sunum transkripti:

1 1 Haziran 2016

2 Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Temel Fonksiyonumuz  Personel Sayısı  Görevler 2

3 Organizasyon Şeması Daire Başkanı Taşınır Mal Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü 3

4 Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetin temin edilmesinde alımlara temel teşkil edecek veri tabanının oluşturulması, kalite kriterlerinin belirlenmesi, gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması, taşınır kayıt ve kontrol sisteminin düzenlenmesi; yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek mal ve hizmetler için ihale açılması ve gümrük izinlerinin alınması; ulaşım, haberleşme, temizlik gibi hizmetlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesi. Üniversitedeki tüm destek hizmetleri ile ilgili faaliyetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini planlamak, izlemek ve denetlemek ile birlikte, Üniversitemiz tüm akademik ve idari birimlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak Başkanlığımızdan talep ettikleri istekleri karşılamak. Güvenlik hizmetleri, peyzaj çalışmaları, ulaşım hizmetleri, temizlik hizmetleri ve Üniversitenin tüm organizasyonlarında destek hizmeti vermek; Üniversitenin tüm birimlerinin tüketim ve dayanıklı demirbaş isteklerini ekonomik ve verimli bir şekilde aksatmadan sağlamak ve tüm bu hizmetlerin kontrolünü yaparak üniversitenin gelişimine sürekli ve azami katkıyı sağlamaktır. 4 Temel Fonksiyonumuz

5  DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÜÇ MÜDÜRLÜKTE TOPLAM (HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL DAHİL) 231 PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR.  İdari İşler Müdürlüğü (1 Müdür, 2 Şef, 6 Memur, 3 Danışma Görevlisi, 10 Şoför, 30 Güvenlik Görevlisi, 6 Hizmetli) 58 Personel,  Satınalma Müdürlüğü ( 1 Müdür, 5 Memur) 6 Personel,  Taşınır Mal Müdürlüğü (1 Müdür, 4 Memur) 5 Personel,  Hizmet Alımı (Polis 29+Temizlik ve Çay Ocağı 103+ Peyzaj 30) 162 Personel, Personel Sayısı 5

6  Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin, ödenekler çerçevesinde satın alma işlerinin yürütülmesi,  Üniversitemizde hurdaya ayrılan, kullanılmaz hale gelen veya kullanımı ekonomik olmayan taşıt ve demirbaşların satış işlemlerinin yapılması,  Yurtdışı alımlarda gümrük muafiyet işlemlerinin yürütülmesi,  Taşınır mal işlemlerinin (her türlü malzemenin giriş-çıkış depolama, zimmet, terkin, devir ve sayım) yürütülmesi,  Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,  Genel temizlik ve çay ocakları işletilmesi hizmetlerinin yürütülmesi,  Güvenlik ve çevre kontrolü işlerinin yürütülmesi,  Üniversitemize gelen ziyaretçilerin ilgili kişilerle görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,  Üniversite binaları, lojman ve yurtların güvenliği için ilgili emniyet müdürlükleri ile güvenlik antlaşmasının hazırlanması ve bu antlaşmaya uygun olarak güvenlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve denetimi, 6 Görevler

7  Kurum araçlarının trafik, yasa ve mevzuatına uygun olarak sigorta, muayene, plaka ve kayıt işlemleri ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi,  Üniversite yeşil alanlarının temizliği ve bakımına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  Üniversite kampus alanlarının çevre düzenlenmesi, ağaçlandırma, yeşillendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  Ulaşım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi,  Üniversitemizde düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve törenlerde ilgili birimlere destek hizmeti verilmesi,  Süreçlerde sürekli olarak iyileştirme önerilerini geliştirmek, kalite kriterlerinin belirlenmesi, planlanması ve sürecin yeni akışının uygulanması, 7 Görevler

8 8 2015- 2016 YILI TÜKET İ M VE DAYANIKLI TAŞINIR G İ R İ Ş VE DEV İ R-ÇIKIŞ İ ŞLEMLER İ B İ LG İ S İ Düzenlenen Belge 2015 yılı İşlem Sayısı 2015 Yılı Tutarı (Som) 2016 yılı İşlem Sayısı 2016 Yılı Tutarı (Som) İstek Belgesi1015Adet - 557 Adet - Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi Giriş İşlemi 711Adet 46.565.872,69 345 Adet 18.377.752,97 Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi Devir- Çıkış İşlemi 1.433Adet 124.994.217,20 1.084 Adet 515.969.893,10 Dayanıklı Taşınır Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi Giriş İşlemi 179Adet 60.245.820,83 76 Adet 7.163.849,65 Dayanıklı Taşınır Malzemeleri Taşınır İşlem Fişi Devir- Çıkış İşlemi 1.441Adet 125.126.393,90 72 Adet 3.753.875,60

9 9 2015 YILI SATINALMA B İ LG İ LER İ İşin Adıİşin BedeliMüteahhit Firma/Kişi 1Servis Sözleşmesi (Günlük)2.000,00 SomViktor SERGEVİÇ 2Fen ve Müh. Binası Mobilya Alımı82.847,00 DolarMobilsoft A.Ş. 3Fen ve Müh. Binası Çeker Ocak Alımı17.100,00 DolarMobilsoft A.Ş. 5Rektörlük Binası Tefriş Malz. Alımı259.950,00 DolarMobilsoft A.Ş. 6Peyzaj İşçiliği Hizmet Alımı3.749.823,00 SomEgemendüü Azamat 7Masaüstü Yayıncılık Cihaz Alımı31.850,00 DolarPoligrafya 8Fen ve Vet. Fak. Sarf Malzeme Alımı17.361,00 DolarBirge Medikal 10Müze Mobilya Alımı645.000,00 SomÇ.P. ŞARŞANKULOV 12Temizli ve Çay Ocakları İşl. İhalesi22.800.000,00 SomOcOO Semanur

10 10 2015 YILI SATINALMA B İ LG İ LER İ Üniversitemiz Akademik ve İdari birimleri tarafından talep edilip Rektörlük onayı olan çeşitli malzeme ve hizmetler yaklaşık 1.023.746,00 Amerikan Doları bedelle Açık İhale ve doğrudan temin usulüne göre yurt içi ve yurt dışından temin edilmiştir

11 11 2016 YILI SATINALMA B İ LG İ LER İ S.NOİşin Adıİşin Bedeli (Som)Müteahhit Firma/Kişi 1Peyzaj İşçiliği Hizmet Alımı3.649.000,00OcOO Ayat Eko 2Temizli ve Çay Ocakları İşl. İhalesi17.499.000,00OcOO Egemendüü Azamat

12  Üniversitemiz Akademik ve İ dari birimleri tarafından talep edilip Rektörlük onayı olan çeşitli malzeme ve hizmetler yaklaşık 452.428,00 Amerikan Doları bedelle do ğ rudan temin usulüne göre yurt içi ve yurt dışından temin edilmiştir 12 2016 YILI SATINALMA B İ LG İ LER İ

13 13 2016 YILI D İ K İ LEN B İ TK İ B İ LG İ S İ (A Ğ AÇ,ÇALI, SARMAŞIK, GÜL, V.B.) Cinsi Geçen Yıllar Toplam ağaç sayısı 2016 06.04.201628.04.2016 22.04.2016 TOPLAM Ağaç10.557382409 10.988 Çalı6.606 2.00010.000 18.606 Sarmaşık530 Gül7.750 TOPLAM (MEVCUT)25.443382402.00910.000037.874 TOPLAM KURUYAN-3.789 GENEL TOPLAM21.654382402.009 34.085 Mevsimlik Çiçek 3.0001.500 4.500 Çimlendirilen Alan

14 14 ARAÇ AKARYAKIT, BAKIM VE ONARIM G İ DERLER İ B İ LG İ S İ Araç Plaka Marka 20142015HAZİRAN 2016 2014- 2015 YILLARI AKARYAKI T TÜKETİM % ORANI 2014-2015 YILLARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ % ORANI 2014- 2015 YILLARI KM % ORANI Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Rektör Makam Aracı 3831 BC 2011 Hyundai SantaFe 116.375,00 13.089,00 14.268 84.94013.524 11.462 45.300 15.149 6.627 - 27,01 3,32 - 20 Rektör Makam Aracı 4751 BB 2002 Mercedes 320E 24.600,00 6.400,00 2.776 40.26059.934 4.852 4.770 568 63,66 836,47 75 Rektör Vekili Makam Aracı 1014 BC 2003 Mercedes 320 241.441,00 158.558,00 27.980 204.370116.620 25.561 96.100 32.350 13.591 - 15,35 - 26,45 -9-9 Hizmet Aracı 3832 BC 2011 Hyundai Accent 61.619,00 10.928,00 10.291 49.18019.978 8.808 18.257,59 4.453 3.927 - 20,19 82,81 - 14 Hizmet Aracı 3833 BC 2011 Hyundai Accent 97.788,00 9.456,00 17.815 78.04751.164 14.258 42.620 21.218 9.446 - 20,19 441,07 - 20 Minibüs (9 koltuklu) 0096 BC 2007 Mercedes- Benz 205.596,00 137.594,00 29.428 137.490100.800 23.535 68.820 350.900 14.686 - 33,13 - 26,74 - 20

15 15 ARAÇ AKARYAKIT, BAKIM VE ONARIM G İ DERLER İ B İ LG İ S İ Araç Plaka Marka 20142015HAZİRAN 2016 2014- 2015 YILLARI AKARYAKI T TÜKETİM % ORANI 2014-2015 YILLARI BAKIM ONARIM GİDERLERİ % ORANI 2014- 2015 YILLARI KM % ORANI Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Akaryakıt (Som) Bakım ve Onarım (Som) Km Hizmet Aracı 4293 BC 2006 Toyota Corolla 74.276,00 19.950,00 12.659 64.7609.300 11.733 34.000 10.750 7.265 - 12,81 - 53,38 -7-7 Hizmet Aracı 4294 BC Toyota- Avensis (Hizmet Aracı) 96.136,50 48.465,00 13.827 83.09324.700 13.439 35.480 19.033 6.601 - 13,57 - 49,04 -3-3 Hizmet Aracı 2078 BС Mercedes Vito 80.984,00 15.965,00 8.865 77.53529.100 9.132 32.070 89.740 4.156 - 4,26 82,27 3 Kamyonet- Yük Aracı 6933 BA 2001 Gazel 32.598,00 16.600,00 3.475 36.0044.100 4.157 12.436 2.100 1.734 10,45 - 75,30 20 Ambulans 6903 BA Mercedes - 11.820,00 -1.490 100 - 100,00 Otobüs 7556 BA 1998 Mitsubishi Prenses 75.495,00 7.800,00 2.448 15.66830.662 559 35.550 2.800 1.629 - 79,25 293,10 - 77 Servis Aracı KGBH 5276 2000 Ford Transit 116.264,00 73.230,00 19.291 103.14055.480 20.583 13.762,27 1.850 2.587 - 11,29 - 24,24 7 Mutfak Aracı 0059 BC 2013 Kia BONGO 115.181,00 21.705,00 19.375 94.81041.550 16.682 54.330,62 27.650 11.358 - 17,69 91,43 - 14 1.338.353,50 551.560 182.498 1.070.786,40 556.912 164.860,70 493.496,48 577.993 84.175

16 16 1.Taşınır mal otomasyon programı 2.Satınalma ve İhale Programı KULLANILAN YAZILIM PROGRAMLARI

17 TEŞEKKÜRLER. 17


"1 Haziran 2016. Sunum Planı  Organizasyon Şeması  Temel Fonksiyonumuz  Personel Sayısı  Görevler 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları