Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar Op.Dr. Serdar BALCI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar Op.Dr. Serdar BALCI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar Op.Dr. Serdar BALCI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2 Cinsel İlişki İle Bulaşabilen Hastalık Etkenlerinin Önemli Olanları: BAKTERİLER u Treponema Pallidum u Neisseria Gonore u Klamidya Trochomatis u Mycoplasma Hominis u Ureaplasma Urealyticum u Gardnerella Vaginalis u Calymatobacterium Granulomatis u Shigella grubu u Grub B streptokoklar u Hemophilus Ducrei

3 Virüsler u Herpes Simplex tip I ve II u Hepatitis B u Molloscum Contagiosum virüsü u HPV u HIV Protozoanlar u Trichomonas Vaginalis u Entamoeba Histolitica u Giardia Lamblia Mantarlar u C. Albicans u C. Tropikalis u C. Glabrata Ektoparazitler u Sarcoptes Scabiei u Phytrius Pubis Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalık Etkenleri:

4 Kadınlarda Oluşan Hastalık Tabloları: u Vulvitis u Skeneitis u Bartholinitis u Üretritis u Proktitis u AIDS u Genital siğiller u Vaginitis u Servisitis u Endometritis u Salpenjitis u Lenfogranüloma venereum u Fitz Hugh Curtis Sendromu u CIN, VIN, Cervix Ca

5 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Giderek Yaygınlaşmasının Başlıca Nedenleri: u Gebeliği önleyici yöntemlerin gelişmesi –KOK ve RİA u Kentleşme, göçler nedeniyle toplumdaki değer yargılarının değişmesi u Bazı hastalıkların belirtisiz olması u Tıp personelinin yetersiz bilgiye sahip olması u Turist veya yurt dışında çalışanların seyahatlerde hastalıkları taşıması

6 KLİNİK BULGU:  P ü rülan yeşilimsi vajinal akıntı vardır.  Prüritis vardır  Vajinal and servikal mukoza hiperemik olarak görülür. (Çilek manzarası) TEŞHİS:  Pap smearde saptanabilir. Trichomonas vaginalis

7 Candida Enfeksiyonu Nedenleri :  Diabetes mellitus  Doğum kontrol ilaçları  Antibiotik tedavisi Semptomları:  Beyaz peynirimsi akıntı  prüritis

8 u Klamidya ve Gonore en sık görülen iki enfeksiyondur ve tüm cinsel yolla bulaşan hastalıkların %80’ini oluşturur.

9 Cinsel Yolla bulaşan hastalıklar hangi risklere yol açar? u HIV (3-5 kat artar) u İnfertilite u Ektopik gebelik u Kongenital enfeksiyon, fetal ölüm, erken doğum, düşük doğum ağırlığı u Servikal ve anogenital kanserler (HPV)

10 Neisseria Gonorrhoeae u Klinik – Kadınlarda %80-85 asemptomatik kolonizasyon mevcuttur. – Pürülan kokusuz bir akıntı, – Poliüri (sık idrar gitme) – Dizüri (idrar yaparken yanma hissi) – vulvada yanma hissi – kızarıklık başlıca şikayetlerdir.

11 Neisseria Gonorrhoeae ve Gebelik  korioamnionitis (gebelikte plasenta ve zarlarında enfeksiyon)  prematürite, IUGR (gelişme geriliği)  neonatal sepsis (yeni doğan bebekte enfeksiyon)  postpartum endometritis (lohusalıkta rahim enfeksiyonu)  Yeni doğanda oftalmia neonatarum u Riskli vakada ilk vizitte ve ileri gebelikte kültür yapılmalıdır.  EŞ TEDAVİSİ MUTLAKA VERİLMELİDİR.

12 u KLİNİK – Genellikle semptomsuz – En sık semptom » akıntı, » dizüri (idrarda yanma) – %40 N. Gonore ile birliktedir. u OLUŞAN HASTALIKLAR Chlamydia Trachomatis Üretritis Servisitis Endometritis Salpenjitis Perihepatitis Konjunktivitis

13 Chlamydia Trachomatis ve Gebelik  Korioamnionitis (gebelikte plasenta ve zarların enfeksiyonu)  Prematürüte, IUGR (gelişme geriliği)  Perinatal ölüm  postpartum endometritis (lohusalıkta rahim enfeksiyonu)  Yenidoğanda konjuktivit ve pnömoni

14 u Etken Treponema pallidum u Primer Sifilis: İlk belirti şankr (6-8 hf içinde iz bırakmadan iyileşir) u Sekonder (dissemine) sifilis: roseoller, papül ve makül lezyonlar, kondiloma lata u Latent Sifilis: Klinik belirti olmaz ancak serolojik testler (+) u Tersiyer sifilis: Kardiyovasküler veya Sinir sistemi tutulumu ERKEK VEYA KADIN CİNSEL ORGANINDA ŞÜPHELİ LEZYON GÖRDÜĞÜNÜZDE DOTORUNUZA BAŞVURUNUZ!! SİFİLİZ

15 Sifiliz ve Gebelik u Ölü doğum u non-immun hidrops fetalis, u erken geç konjenital sifiliz

16 HIV enfeksiyonu ve AIDS u En sık bulaşma cinsel ilişki, daha sonra kan ve kan ürünleri ile ve gebelikte olur. u HIV virüsü taşıyan bir iğnenin batması veya cerrahın elinin kesilmesi durumunda hastalık başlama riski %0,5’tir. u Cilt teması ile bulaşma olmaz!

17 HIV ENFEKSİYONU BULAŞMASI

18 u KLİNİK (4 DÖNEM) 1. Akut HIV enfeksiyonu (Kilo kaybı, ateş, yorgunluk, myalji … 2-3hf sürer testler (-) 2. Asemptomatik dönem (Belirti yok ama anti-HIV (+)) 3. Yaygın lenfadenopati dönemi (İmmün yetmezlik bulguları) 4. AIDS (Fırsatçı enfeksiyonlar) u Laboratuvar – ELİSA (tarama için %99 ) – Western Blot testi (doğrulama için) HIV enfeksiyonu ve AIDS

19 HIV enfeksiyonu, AIDS ve Gebelik u GEBELİK ÖNCESİ u Yüksek riskli kadınları bilgilendirikmesi ve taranması u Gebeliğin anne, fetus/bebek için risklerini anlatılması u PRENATAL u Yüksek riskli annelerin taranması u Muayene ve incelemede gerekli önlemlerim alınması

20 Genital Herpes Enfeksiyonları u DNA virüsüdür, 2 tipi var u Genital enfeksiyonlarının %85’i tip II tarafından oluşturulur u Virüs sinir ganglionlarında ve lokal olarak dokuda saklı kalır.

21

22 Herpes Enfeksiyonları ve Gebelik u Gebelikte primer enfeksiyon düşük, erken doğum, IUGR (gelişme geriliği) ve neonatal herpes enfeksiyonu risklerin artırır. u Primer enfeksiyonda bulaşma riski %50; rekürrent enfeksiyonda %4’dür. u Asemptomatik hastalarda bu oran 4/10.000

23 Kondiloma Akuminata u HPV tarafından oluşturulur. u Genital siğil olarak da bilinir.  HPV ve  servikal kanser arasında ilişki var !! ( tip 16,18,31,45) u Tedavide lokal tahribat yapılır (lazer, elektrokoter, kimyasal ajanlar)

24 Sonuç ve Öneriler: u Cinsel yolla bulaşan hastalıklar erkekte, kadında ve gebelik sırasında geçiş ile bebekte ciddi tehlikeler oluşturabilir. u Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önemli bir kısmının kesin tedavisi mevcuttur. u Cinsel aktivitenin başlamasında sonraki ilk 3-6 ayda jinekolog kontrol muayenesi gereklidir.

25 u Cinsel aktif her kadının yılda bir jinekolojik muayeneden geçmesi gerekir. u Gebelik planlayan çiflerin gebelik öncesi muayene ve danışmanlık hizmetlerini hekimlerinden alması uygun olacaktır.


"Cinsel İlişki İle Bulaşan Hastalıklar Op.Dr. Serdar BALCI Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları