Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asitler ve Bazlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asitler ve Bazlar."— Sunum transkripti:

1 Asitler ve Bazlar

2 Asitlerin Özellikleri
Suda çözündüklerinde H+ (hidrojen) iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Örnek: Hidroklorik asit çözeltisi

3 Asitlerin suda çözünmesi

4 Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Tatları ekşidir.

5 Asitler ayraç adı verilen bazı maddelerin rengini değiştirirler.
Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

6 Mermer ve metal yüzeyleri aşındırırlar.

7 Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı (H2) açığa çıkarırlar.
Zn + HCl ZnCl2 + H2

8 Yapısında hidrojen bulunmasa bile suda çözündüklerinde hidrojen iyonu oluşumuna neden olan bazı ametaller asidik özellik gösterirler ve bunlar aynı zamanda asit yağmuru oluşumuna neden olurlar.

9 Günlük hayatta kullandığımız asitler

10 Günlük hayatta kullandığımız asitler

11

12 Bazların Özellikleri Suda çözündüklerinde OH- (hidroksit) iyonu verebilen bileşiklere baz denir. Örnek: Sodyum hidroksit

13 Bazların suda çözünmeleri

14 Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
Tatları acıdır. Ör: Şampuan

15 Cam ve porselen yüzeyleri aşındırırlar.

16 Bazlar ayraç adı verilen bazı maddelerin rengini değiştirirler.
Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

17 Sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir.
Ör: Sabun

18 ÖNEMLİ NOT: 1) Yapısında OH bulunan her madde baz değildir! Örnek:
Formulü olan madde baz değil etil alkoldür. 2) Sirkede bulunan asetik asitin yapısında OH olmasına rağmen suya H iyonu verdiği için asittir.

19 ÖNEMLİ NOT 3) Bazı maddelerin yapısında OH bulunmadığı halde suda çözündüklerinde suya OH iyonu verebilirler. Örnek:

20 Günlük hayatta kullandığımız bazlar

21 Günlük hayatta kullandığımız bazlar
Arap sabunu Sönmüş kireç

22 Sorular

23

24

25

26 Bunlardan en önemlisi turnusol kağıdıdır.
Ayraçlar Maddelerin asit ve baz özelliği gösterdiğini her zaman duyu organlarımız ile anlamamız doğru değildir. Çünkü bu maddelerin yakıcı ve tahriş edici özelliği vardır. Bu nedenle bilim insanları bu maddeleri tespit edebilmek için belirteçler (ayraçlar) geliştirmişlerdir. Bunlardan en önemlisi turnusol kağıdıdır. Kırmızı Mavi

27 Ayraçlar Bilmemiz gereken ayraçlar aşağıdadır.

28 Asitlerin ve bazların kuvvetliliği

29 pH kavramı

30 Kuvvetli Asit Sulu çözeltide tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit denir. pH değeri azaldıkça asidin kuvveti artar. Yani pH ne kadar küçükse asit o kadar kuvvetlidir. Bir asit çözeltisine su ilave edilirse asitliği azalacağı için pH artar.

31 Kuvvetli Baz Sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşan bazlara kuvvetli baz denir. pH değeri arttıkça bazın kuvveti artar. Yani pH ne kadar büyükse baz o kadar kuvvetlidir. Bir baz çözeltisine su ilave edilirse bazlığı azalacağı için pH azalır.

32 Kuvvetli asitler ve bazlar aşağıdadır:

33 Sorular

34

35 Sanayide kullanılan bazı asit ve bazlar:

36 Asitler ve bazlar temas ettikleri maddelerin yapısını değiştirirler:

37

38

39 Asitler ile Bazlar karıştırılırsa ne olur?

40

41 Nötralleşme tepkimelerine örnekler:
Asit Baz Tuz Su Asit Baz Tuz Su Asit Baz Tuz Su

42 Her nötralleşme tepkimesinde su oluşmayabilir:
Bazın içinde oksijen olmaz ise tepkime sonucunda su oluşmaz. Çünkü oluşan sudaki oksijen bazdan gelir. Asit Baz Tuz

43 Asit Yağmurlarının Oluşumu
Sanayi ve egzoz gazları

44 Fosil yakıt denilen kömür ve petrol ürünlerini birçok yerde kullanmaktayız. Ev ve iş yerlerinde ısınmak için elektrik üretiminde santrallerde, motorlu taşıtların çalışmasında fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınan gazlar su buharı ile tepkimeye girerek asitleri oluşturur. Sülfürik asit (Zaç yağı) Nitrik asit (Kezzap) Karbonik asit

45 Bu asitler de yağış şeklinde yeryüzüne iner
Bu asitler de yağış şeklinde yeryüzüne iner. Hatta yağışlar her zaman yağmur şeklinde değil kar ve dolu şeklinde de inebilr. Asit yağmurları sırasında pH derecesi 2’ye kadar düşebilmektedir. Asit yağmurları düştüğü yerlere çeşitli zararlar vermektedir.

46 Bitkilere zararı Asit yağmurları yağdığı topraktaki mineralleri çözerek bu minerallerin yeraltı sularına karışmasına neden olmaktadır. Topraktan bu minerallerin uzaklaşması toprağın verimini düşürmektedir.

47 Ayrıca asit yağmurları sulara karışarak asidik özelliği artırmakta ve bu sularla sulanan meyve ve sebzeler hatta bunlarla beslenen canlılara zararlar vermektedir.

48 Tarihi yapılara etkileri

49 Su Arıtımı

50

51

52

53

54

55

56

57

58 1. yöntem:

59 2. yöntem:

60 3. yöntem: Sönmüş kireç ekleme: Suya atılan sönmüş kireç suyun sertliğine neden olan iyonların çökmesini sağlar.

61

62 Suların dezenfeksiyonyu (Klorlama)

63 Sağlıklı içme suyunun özellikleri
Renksiz, kokusuz, berrak ve tadı hoş olmalıdır. İçinde canlı kalıntıları, atıkları ve hastalık yapacak mikroorganizmalar olmamalıdır. Vücut için yararlı olan madensel tuzlar yeteri kadar olmalıdır. Sıcaklığı 6 ile 12 derece arasında olmalıdır. Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum tuzları fazla olmamalıdır. Kireçli olmamalıdır.


"Asitler ve Bazlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları