Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 MART 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 MART 2009."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 MART 2009

2 Gündem 1. Toplantının Amacı 2. Çalışma Takvimi 3. Çalışmalar Hakkında Genel Bilgilendirme 4. DPT İFM Portalı 5. Gruplar Arası Bilgi Paylaşımı 6. Finans Merkezi Performans Göstergeleri 7. Eylem Planı 8. Çalışma Grupları Kapsamı 9. Bundan Sonraki Süreç

3 Toplantının Amacı Başkan ve raportörler ile TCMB, İMKB ve TSRŞB yetkililerini bir araya getiren koordinasyon toplantısı. Bu toplantı gündeminde, 1. Çalışmaların işleyişi ve ortaya çıkan hususlarla ilgili konular görüşülecektir. 2. Gruplar arası bilgi alışverişi ve uyumu gereken konular tartışılacaktır. 3. Üst seviyede karar alınmasına ihtiyaç duyulan konular tespit edilecektir. 4. Çalışmaların belirli standartta ve uyum içerisinde yürümesi için gerekli kararlar alınacaktır.

4 ÇALIŞMA TAKVİMİ  20 Ocak 2009: Çalışma gruplarının oluşturulması (Tamamlandı)  22 Ocak 2009: Başkan ve raportör isimleri ile üye kurumların DPT’ye iletilmesi (Tamamlandı)  28 Ocak 2009: Çalışma grubu üyelerinin isimlerinin bildirilmesi (Tamamlandı)  3 Şubat 2009: Çalışma grubu başkan ve raportörleri ile DPT koordinasyonunda toplantı (Tamamlandı)  6 Şubat 2009: Çalışma grupları ilk toplantısı (Tamamlandı)  6 Şubat – 8 Mayıs 2009: Grup çalışmalarının yürütülmesi 9 Mart 2009: Ön Gelişim Raporu (Tamamlandı) 16 Mart 2009: Geniş katılımlı toplantı 8 Mayıs 2009: Grup çalışmalarının sonlandırılması  15 Mayıs 2009: Çalışma grubu raporlarının teslimi  15 Mayıs 2009-15 Haziran 2009: Grup raporlarının konsolidasyonu ve strateji belgesi taslağının hazırlanması  15 Haziran 2009: Belgenin nihaileştirilmesi için geniş katılımlı toplantı  15 Haziran-15 Ağustos: Belge içinde bütünlük sağlanması, redaksiyon  15 Ağustos: Belgenin nihaileştirilmesi  15 Ağustos-15 Eylül 2009: Çeviriler, basıma hazırlama  15 Eylül 2009-30 Eylül 2009: Strateji belgesinin basımı  6-7 Ekim 2009: Strateji belgesinin açıklanması

5 Çalışmalar Hakkında Genel Bilgilendirme Çalışma gruplarında 81 adet farklı kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsil edilmektedir. Çalışma gruplarında mükerrer katılımlar çıkarıldığında 262 katılımcı yer almaktadır. Çalışma grupları en az 2’şer genel katılımlı toplantı yapmıştır. Kurulan alt çalışma grupları eposta ve toplantı yoluyla çalışmalarını yürütmektedir. Çalışma grupları, büyük oranda ön taslak raporlarını oluşturmuştur.

6 DPT İFM Portalı http://ifm.dpt.gov.tr/login.aspx Yada DPT ana sayfasından ilgili link tıklanarak ulaşılabilir.

7 DPT İFM Portalı Tarafımıza bilgileri iletilen 262 üyeye “Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” bilgileri iletilmiştir. Eposta adresi iletilmeyen üyelerin portaldan faydalanabilmesi için bilgileri tarafımıza (ifm@dpt.gov.tr) iletilmelidir.ifm@dpt.gov.tr Portalın faydasını artırabilmek amacıyla üretilen belgelerin tarafımıza (ifm@dpt.gov.tr) gönderilerek portalda yer almasının sağlanması gerekmektedir.ifm@dpt.gov.tr Ayrıca, portalda yer alan bilgilerin ve belgelerin güncelliği çalışma grubu başkan ve raportörleri tarafından sürekli kontrol edilmelidir. Tespit edilen hususlar ifm@dpt.gov.tr adresine en kısa sürede iletilmelidir.ifm@dpt.gov.tr

8 Gruplar Arası Bilgi Paylaşımı İFM Organizasyon Çalışma Grubunun taslak çalışmalarında şu öneriler de yer almaktadır: 1. Kurulacak yapının görevleri arasında: 1. İFM’nin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetleri planlamak ve koordine etmek (Tanıtım ve İmaj Çalışma Grubunda çalışılması muhtemel bir konu) 2. Daimi komiteler kurulması 1. Bu komiteler; 1)Hukuk, 2)Piyasalar ve Enstrümanlar, 3) Vergi, 4) Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve, 5) Altyapı ve Teknoloji, 6) Tanıtım ve İmaj ve 7) İnsan Kaynakları. (İlgili çalışma gruplarının daimi komitelere dönüşme konusunda düşünceleri nelerdir?)

9 Gruplar Arası Bilgi Paylaşımı Vergi Çalışma Grubu, Ön Gelişim Raporunda şu hususu dile getirmiştir: 1. Kural bazlı yada ilke bazlı düzenleme sistemine göre çalışmaların yönü değişecektir. Bu husus Finansal Ürün ve Hizmet Çalışma Grubu yanında Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Çalışma Grubunu yakından ilgilendirmektedir.

10 Finans Merkezi Performans Göstergeleri 1. İFM gelişiminin takip edilmesinde ölçülebilir ve gözlemlenebilir göstergelerin belirlenerek görece ve mutlak anlamda İstanbul’un finans merkezi konumunun ortaya konması öncelikli olarak Mevcut Durum Çalışma Grubundan beklenmektedir. 2. Söz konusu bu göstergeler İFM Organizasyon Çalışma Grubunun önereceği yapının görevleri arasında olabilecek muhtemel takip görevini yapmasında baz teşkil edebilecektir. 3. Örneğin, eylem olarak yer alan bir Kanun değişikliğinin takibi yasalaşma durumuna bakarak yapılabilir. Ancak finans merkezi hedefine ulaşımın takibi Kanun yasalaşmasını takipten öteye gitmeli ve pratikte elde edilen sonucu ortaya koyabilmelidir. 4. Örneğin, City of London tarafından hazırlanan Global Financial Centres Index adlı raporda insan kaynakları, iş ortamı, piyasaya giriş, altyapı, rekabet edebilirlik gibi alanlarda çeşitli göstergeler kullanılarak finansal merkezlere ilişkin genel bir endeks oluşturulmakta ve bu sayede çeşitli finansal merkezlerin birbirlerine görece konumu izlenebilmektedir.

11 Eylem Planı 1. Çalışma grupları eylem planları hazırlayacak ve kamu ve özel sektör katkısı ayrımında finansman ihtiyacını ortaya koyacaktır. 2. Eylem Planı örneği için GAP Eylem Planına http://ekutup.dpt.gov.tr/gap_eylem/plan.asp adresinden ulaşılabilir. Tüm eylem dokümanı http://www.gap.gov.tr/Turkish/Genel/eylem812.pdf adresinden temin edilebilir. http://ekutup.dpt.gov.tr/gap_eylem/plan.asp http://www.gap.gov.tr/Turkish/Genel/eylem812.pdf 3. Eylem Planı aşağıda başlıkları verilen formatta hazırlanacaktır: Eylem Adı Sorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Başlama- Bitiş Tarihi Yapılacak İşlem ve Açıklama Finansman İhtiyacı (Kamu ve Özel ayrımında) Eylem Takip Göstergeleri, Beklenen Katkı ve Fırsat Maliyeti

12 Çalışma Grupları Kapsamı 1. Çalışma gruplarına yeni katılım Mart ayı sonuna kadar kabul edilecektir. Nisan ayından itibaren bu yönde talepler alınmayacaktır. Ancak, çalışma grubu başkanları gerekli gördüğü taktirde davette bulunabilecektir. 2. Finans Merkezinin yapılanması bir serbest bölge olarak düşünülmemektedir. 3. DPT tarafından çalışma gruplarının ön gelişim raporları çerçevesinde görev kapsamlarının daha net bir şekilde belirlenmesi gerekli midir?

13 Bundan Sonraki Süreç 1. Nisan ortasında mevcut katılım çerçevesinde yeni bir koordinasyon toplantısı yapılsın mı? 2. Çalışma grupları en geç 8 Mayıs 2009 tarihinde son toplantısını yaparak raporlarını nihai hale getirecektir. 3. Son toplantıda dile getirilen görüşler doğrultusunda raporlar redakte edilerek en geç 15 Mayıs 2009 tarihinde 1. Başkanlar tarafından DPT’ye resmi yazı ve eposta yoluyla ifm@dpt.gov.tr adresine ulaştırılacaktır.ifm@dpt.gov.tr 4. İletilen raporlar doğrultusunda taslak bir strateji belgesi oluşturularak DPT İFM Portalında üyelerin görüşüne açacak ve 15 Haziran 2009 tarihinde geniş katılımlı toplantıda tarafların görüşünü alacaktır. 5. En geç 15 Ağustos 2009 tarihinde İFM strateji belgesi nihai hale getirilecektir.

14 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 Mart 2009 Teşekkürler...

15 ÖN GELİŞİM RAPORLARINDAN DERLENEN ÇALIŞMA GRUPLARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

16 Hukuk Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Yargı sisteminden ve ihtisas mahkemelerinin bulunmamasından kaynaklanan sorunlar 2. Tahkimin yanı sıra, diğer mahkeme dışı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin de dikkate alınmasının gerektiği, arabuluculuk gibi yöntemlerin de kurumsal olarak yapılabileceği 3. Bilirkişilik müessesesinden kaynaklanan sorunlar 4. Mevzuat ile ilgili sorunlar 5. Kanunlaşma Süreci Devam Etmekte Olan Tasarılara İlişkin Önerilerin Değerlendirilmesi 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Tahkim Alt Çalışma Grubu 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. AB düzenlemeleri ile uyum sağlanmasına ilişkin önerilerin incelenmek üzere Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Çalışma Grubu’na iletilmesi 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. Tahkim merkezinin hukuki statüsünün oluşturulması konusunda akademik danışmanlık alınması

17 Finansal Ürün ve Hizmet Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Mevcut ürünlerde yaşanan sorunlar, mevzuatı olan ancak piyasası olmayan ürünler, piyasada bulunmayan yeni ürünler 2. Vergisel düzenlemeler, operasyon ve sistemler, türev enstrümanlar, yasal altyapı ve düzenlemeler, faizsiz finansman araçları, dövize dayalı menkul kıymetler, özel sektör borçlanma araçları, ödünç menkul kıymet piyasası, sabit getirili menkul kıymetler. 3. Yabancı yatırımcılara dönük anket çalışması 4. Düzenlemelerin kural bazlı yerine ilke bazlı olması 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Finansal Ürünler Alt Çalışma Grubu ile Operasyonel Altyapı ve Hizmetler Alt Çalışma Grubu 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. Hukuki altyapı ve vergi sistemi gibi konulardan kaynaklanan sorunlar. 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, bankaların hazine departmanı çalışanları, faizsiz finans ve enerjiye dayalı araçlar konusundaki uzmanlar 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. Enerji borsaları ve enerjiye dayalı finansal ürünler, dünya uygulamaları, Türkiye pazarının değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti. 2. Faizsiz finansal ürünler, dünya uygulamaları, Türkiye’de mevcut durumun değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti.

18 Vergi Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Ülkemizdeki finansal ürün ve sektörlerle ilgili vergisel sorunların tespit edilmesi 2. Finans merkezlerindeki vergisel uygulamaların bütünsel bir yaklaşımla (vergi tekniği, vergi usulü, vergi yapısı ve idari yapı) incelenmesi 3. Uluslararası uygulamalar arasındaki farkların tespit edilmesi 4. Basit, açık, güven veren, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir vergi sistemi için gereken unsurların ortaya konulması 5. İFM vizyonuna hitap edecek bir vergi sistemi için genel çerçevenin çizilmesi 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. İFM vizyonuna hitap edecek bir vergi sistemi için genel çerçeveyi çizmek üzere vergi uygulamalarında yer almış kişilerden oluşan İstanbul çalışma grubu kurulmuştur. 2. Vergi tekniği alt çalışma grubu kurulmuştur. 3. Diğer ülke uygulamalarını incelemek üzere bir grup oluşturulmuş ve görev dağılımı yapılmıştır. 4. İdari yapı konusunda mevcut raporları da kullanarak çalışma yapacak bir alt çalışma grubu oluşturulmuştur. 3. Diğer Gruplarla İletişim İhtiyaçları 1. Finansal ürün ve hizmet çalışma grubundan finansal ürün listesinin istenmesinde, hukuk çalışma grubu ve insan kaynakları iletişim kurulmasında fayda görüldüğü belirtilmiştir. 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. -

19 Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Uluslararası standartlara uyum 2. Denetleyici kurumsal yapı 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Çalışma kapsamına paralel olarak 2 adet alt çalışma grubu kurulmuştur. 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. Hukuk Çalışma Grubu: Finansal kurumların borçlularının iflası durumunda finansal kurumların alacaklarına ilişkin hususlar (mal kaçırma amacıyla iflasın ertelenmesi vb.) 2. Vergi Çalışma Grubu: Finansal sistemdeki bazı aktörlerin aynı veya benzer faaliyet alanlarında olup farklı vergi uygulamalarına tabi olması hususu. 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. Maliye Bakanlığı 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. -

20 Altyapı Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. - 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. 3 adet alt çalışma grubu kurulmuştur: 1) Finans, 2) Ulaşım ve 3) Haberleşme ve Bilişim 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. - 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. - 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. -

21 İFM Organizasyon Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. İstanbul’un finans merkezi olmasını destekleyecek ve İFM strateji belgesinin takibini yapacak bir yapı tasarımı. 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Bağımsız yeni bir kurum ile YOİKK benzeri bir kurul yapısını çalışmak üzere 2 adet alt çalışma grubu kurulmuştur. Alt çalışma grupları çalışmalarını tamamlamış ve yapıları sona ermiştir. 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. - 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. - 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. -

22 Tanıtım ve İmaj Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi 2. Mevcut Durum Analizinin Yapılması 3. Hedef Kitleye Mesaj Verilmesi 4. Türk Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Suretiyle Desteğinin Alınması 5. Muhtemel ve Mevcut Rakiplerin Analizlerinin Yapılması 6. Tanıtım ve İmaj Çalışmasının Başlatılması 1. Reklam ajansına anlatılması ve tanıtımda kullanılacak sloganın yaratması 2. Medya alım ihalesi, hedef kitlesine en etkin şekilde ulaşım sağlanması 3. PR şirketi ile anlaşarak yurtiçi ve yurtdışında tanıtım faaliyetlerinin planlanması 4. Çalışmaların profesyonel kurumlarca yapılması gerektiğinden bütçe ayrılması 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. Muhtemel ve Mevcut Rakiplerin Analizlerinin Yapılması için SWOT analizi yapılması gerektiği, bu konuda Mevcut Durum Çalışma Grubu’na talep yapılması 2. Finansal bir serbest bölgenin mi hedeflendiği yoksa başka modellerin mi benimseneceği gibi somut hedeflerin belirlenip, finans merkezi için “tanıtım ve imaj” çalışmalarının doğru yöne odaklandırılması 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. Reklam ajansı ile anlaşma 2. Medya alım ihalesi 3. PR şirketi ile anlaşma

23 İnsan Kaynakları Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. İFM çerçevesinde insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi, 2. İFM için nitelikli işgücü hazırlanması ve mesleki yeterliliğin artırılması için önerileri 3. İFM insan kaynağı hedefine ulaşılmasında karşılaşılması olası sorunlar ve çözüm önerileri 4. İFM insan kaynakları paydaşlarının belirlenmesi, bunların koordinasyonu ve iletişimine ilişkin öneriler 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Alt çalışma grubu kurulmamış ancak oluşturulan çalışma taslağındaki konulara yönelik her kurumdan yazılı görüş istenmiştir. 3. Diğer Gruplarla İletişim İhtiyaçları 1. Finansal Ürün ve Hizmet çalışma grubunun hangi finansal ürün ve hizmetlere odaklanılacağına ilişkin görüş ve kararlarının öğrenilmesinin, İnsan Kaynakları grubu çalışmaları açısından önemli olduğu belirtilmektedir. 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. Bankaların insan kaynakları yetkililerinden gruba takviye yapabilir. 2. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan bir temsilcinin gruba katılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. TBB’nin gruba daha sıklıkla ve ilgiyle katılımı faydalı olacaktır. 2. Marmara Üniversitesinden katılan üyelerin görevlendirilmesi konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. 3. Finansal ürün ve hizmetlerin hangilerinde merkez olmaya çalışılacağı, insan kaynağı çalışmalarında hangi yöne odaklanılması gerektiği, finansal merkez bir serbest bölgenin mi hedeflendiği yoksa başka modellerin mi benimseneceği gibi konuların netleşmesi önem arz etmektedir. 4. İFM çalışmalarının bundan sonraki aşamasında, tek işi ve önceliği bu proje olan, projeye yönelik öncelik ve hedefleri belirleyerek gruplara yön veren, çalışmaların finansmanı için bütçesi olan bir kurumsal yapının oluşturulmasının yerinde olacağı belirtilmiştir. 6. İhtiyaç Duyulabilecek Danışmanlık Hizmetleri 1. İnsan kaynakları beklenti anketi 2. Rakip ve potansiyel finans merkezlerinde insan kaynağına ilişkin planlar ve teşviklere ilişkin araştırma

24 Mevcut Durum Çalışma Grubu 1. Çalışma Grubunun Kapsamı 1. Türkiye’de finansal sistemin yapısını ortaya koymak 2. Finansal sektörün uluslararası kıyas ve analizini yapmak 3. Finans merkezinin tanımı ve özelliklerini ortaya koymak 4. İstanbul’un finansal merkez olma potansiyelini değerlendirmek 5. Finansal sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak 2. Kurulan Alt Çalışma Grupları 1. Türkiye’de finansal piyasaların yapısı, büyüme önündeki engeller ve önerilerle ilgili her sektör temsilcisinin ilgili oldukları sektörlerle ilgili görüşlerini iletmeleri istenmiştir. 3. Diğer Gruplarda Çalışılması Önerilenler 1. - 4. Katılım Talep Edilen Kurumlar 1. - 5. Çalışma Grubuyla İlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1. -


"İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 16 MART 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları