Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. 2 ÇEVRE A) Atık Yönetimi  Atık Koordinasyon Merkezi B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı  Görüntü Kirliliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. 2 ÇEVRE A) Atık Yönetimi  Atık Koordinasyon Merkezi B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı  Görüntü Kirliliği."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2 2 ÇEVRE A) Atık Yönetimi  Atık Koordinasyon Merkezi B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı  Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları  Hava Kirliliği Kontrolü  Çevresel Gürültü Kontrolü  Atık Su Kontrolü C) Çevre Bilincini Geliştirme Çalışmaları ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

3 3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ AFET Afet Yönetim Merkezi Çalışmaları  Belediye Arama Kurtarma Takımı (BAK)  Bilgi Bankası ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

4 4 ATIK YÖNETİMİ A) Atık Yönetimi Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü vb. işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Atık Koordinasyon Merkezi Atık yönetimi prensiplerine uygun olarak 27.11.2008 tarihinde hizmete açılan Atık Koordinasyon Merkezimiz, ilçemiz dahilindeki atıkların kaynağında ayrı toplanması ve bertaraf tesislerine yönlendirilmesi için vatandaş, yüklenici firmalar ve yetkilendirilmiş kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. 0216 414 38 15 (6 Hat) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

5 5 ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ Faaliyetleri;  Ambalaj Atıkları Yönetimi  Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Diğer Atıklardan Ayrı Toplanması  Atık Piller ve Akümülatörlerin Evsel Atıklardan Ayrı Toplanması  Elektrik Elektronik Ekipman Atıkları Yönetimi (Bilgisayar ekipmanı hariç)  Tadilat ve Moloz Atıkları Yönetimi  Genel Atık Yönetimi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

6 6 ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ

7 7

8 8  Ruhsat aşamasındaki tüm işletmeler Atık Koordinasyon Merkezine gelerek, Bitkisel Atık Yağlar, Plastik Torbalar ve Ambalaj Atıkları konularında bilgilendirilmekte ve çevre dostu işyerine sahip olabilmek için yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.  İşletmeler, daha sonra beyanda bulunulan çalışmalarla ilgili çevre denetim elemanlarınca denetlenerek, yerine getirmedikleri işlemlerle ilgili uyarılmakta; sonrasında olumsuzlukları gidermeyenler hakkında yasal prosedür uygulanmaktadır.

9 9 ATIK KOORDİNASYON MERKEZİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  Ruhsat başvurusunda bulunan tüm işletmeler, çevre dostu torba kullanımı konusunda Atık Koordinasyon Merkezimiz tarafından bilgilendirilmektedir.  Plastik Torba kullanımına devam eden işletmeler hakkında gelen tüm ihbarlar yine Atık Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilmekte ve bölge denetimlerinde söz konusu işletmelere gerekli yasal uyarılar yapılmaktadır.

10 10 AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ  Ambalaj Atıkları Ayrıştırma ve Transfer İstasyonuna gelen ayda ortalama 650 ton ambalaj atığı, ayrıştırılarak geri kazanım tesislerine gönderilmekte ve ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Kapıdan Kapıya Bilgilendirme ÇalışmalarıAmbalaj Atığı Geri Kazanım Konteyneri  Kapıdan kapıya bilgilendirme çalışmaları Yetkilendirilmiş Kuruluş Çevko ve Yüklenici Firma Altaş ortaklığında gerçekleştirilmektedir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

11 11 AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

12 12 HARİTALAR

13 13 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI  03.11.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığından bitkisel atık yağ üreticilerinin denetlenmesi ve bitkisel atık yağ üreticilerine idari yaptırım uygulanması konusunda yetki devri alan Müdürlüğümüz, İlçemizde atık yağ oluşumuna sebep olan lokanta, büfe, vb. işletmeleri denetlemekte ve yapılan denetimlerde bitkisel atık yağ sözleşmesine sahip olmayan firmaların sözleşme imzalamaları sağlanmaktadır.  Sözleşmesi olan işletmelerin ise Ulusal Atık Taşıma Formları incelenmektedir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

14 14 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI  Evlerde biriktirilen bitkisel atık yağlar; Belediye Bahçesinde, Gönüllü Evlerinde ve Muhtarlıklarda bulunan Atık Yağ Toplama bidonlarına ulaştırılmaktadır. Evlerde biriktirilen ve miktarı 5 litre olan atık yağlar kapıdan teslim alınmaktadır.

15 15 Çevre denetim ekipleri, denetimlerinde atık yağların yönetmeliğe uygun depolanması ve lisanslı toplayıcılar tarafından toplanması hususlarında 2007/41 sayılı tebliğ uyarınca çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca; Bölgedeki yeni açılacak işletmeler lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapmak koşuluyla ruhsat almaktadır. BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

16 16 Toplanan pil ve akümülatörlerin içlerindeki geri kazanılabilir tüm metaller ayrıştırıldıktan sonra kalan tehlikeli atıklar TAP tarafından atık piller, AKÜDER tarafından akümülatörler Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bertaraf edilmektedir. ATIK PİLLER VE AKÜMÜLATÖRLERİN EVSEL ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI Dış Mekan Atık Pil Kutusu

17 17 ATIK PİLLER VE AKÜMÜLATÖRLERİN EVSEL ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI İç Mekan Atık Pil Bidonu

18 18 Atık Koordinasyon Merkezimize e- atık (bilgisayar ekipmanları) ile ilgili gelen tüm bildirimler Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde bulunan “E-atık Atölyesine” yönlendirilmektedir. ELEKTRİK ELEKTRONİK EKİPMAN ATIKLARI YÖNETİMİ E-atık Atölyesi E-atık Atölye Çalışmaları ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

19 19 İNŞAAT VE HAFRİYAT ATIKLARI YÖNETİMİ  “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Kabul Belgesi” Müdürlüğümüzce verilmektedir.  Hafriyat ve moloz üreticileri; hafriyat atıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izinli döküm tesislerine ve moloz atıkları için, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisine Müdürlüğümüz tarafından yönlendirilmektedir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

20 20 ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE BERTARAFI B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı  Görüntü Kirliliği Analizi ve Temizliği Çalışmaları  Hava Kirliliği Kontrolü  Çevresel Gürültü Kontrolü  Atık Su Kontrolü  İnşaat ve Hafriyat Atıkları Kontrolü ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

21 21 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Reklam ve Tabela Denetimleri Yetki alanımızdaki işyerlerinden Müdürlüğümüze gelen başvuru ve şikayet dilekçeleri “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmelik” Kuralları ve 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve 5216 sayılı “Büyükşehir Belediye Kanunu” çerçevesinde değerlendirilmektedir. Reklam Tabela Denetimleri ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

22 22 Yönetmeliklere aykırı tüm ayaklı ve çatı reklam tabelaları, totem ve afişlerin bölge temizliği yapılarak, Yönetmeliğe uygun reklam öğeleri ve tabelaların denetim ve kontrolleri devam etmekte olup, tespitler vergilendirilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Reklam Denetim ÇalışmalarıBez Afiş Çalışmaları

23 23 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Uygulamanın halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için görsel destekli broşür basılmıştır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

24 24 GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Önce Sonra Hasanpaşa Mahallesi Sağlıklaştırma Projesi Bina Cephe Rehabilitasyon Projesi Proje kapsamında Kadıköy ilçesindeki yetki alanımız dahilindeki görüntü kirliliği kaynaklarının tespiti ve kirliliğin engellenmesi, yanlış uygulamalara müdahale için çözüm yöntemleri geliştirilmesi, her türlü reklam tabelaları, tente,afiş, klima, tesisat vb. eklentiler için kent estetiğine uygun tasarım ve uygulama standartları geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

25 25 Rasimpaşa-Yeldeğirmeni Sağlıklaştırma Projesi GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Mahalle Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında binaların dış cephelerinde yer alan yönetmeliğe uygun olmayan reklam, tabela, ilan vb. eklentilerin kaldırılması çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca dış cephe boya ihtiyacı olan binaların boyanması işlemleri için Belediyemiz ilgili Müdürlükleri ile ortak olarak çalışılmaktadır.

26 26 Tarihi Çarşı Canlandırma Projesi GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ANALİZİ VE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI Canlandırma Projesi kapsamında Kadıköy Tarihi Çarşı’da yer alan konut ve işletmelerde çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Apartman dış cephe boyaları, işletmelerin tabela, klima, tente vb. eklentilerinde standart uygulamalara gidilmiştir. Bölgede rutin denetimlere devam edilerek Tarihi Çarşı’nın dokusu korunmaktadır. Uygun Değil Uygun

27 27 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ  “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği” kapsamında ve 2006/19 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ilimiz dahilinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme hususunda 23.05.2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Belediyemize yetki devri yapılmıştır. Konutların Isınma Sistemleri ve Yakıt Denetimleri  İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde doğalgaza dönüşüm teşvik edilmektedir. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

28 28 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Koku ve Duman Denetimleri Koku ve Duman şikayetleri oluşturabilecek işyerlerinin denetimleri düzenli yapılmaktadır. Gerekli tedbirleri almayan işyerleri Zabıta Müdürlüğü marifetiyle mühürlenerek faaliyetten men edilmektedir. Koku Duman Denetim Çalışmaları ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

29 29 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

30 30 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

31 31 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Gürültü Kontrol Ve Denetim Çalışması 2.Bölge (Tarihi Çarşı)  Misak-ı Milli Sk.  İskele Sk.  Cemil Topuzlu Cad.  Bağdat Cad.  Bostancı Meydanı  Tarihi Çarşı  Moda  İnşaatlar ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

32 32 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Gürültü Kontrol ve Denetim Çalışması (Caddebostan İskele Sok.) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

33 33 Atıksu Kontrolü kapsamında; sanayi kaynaklı atık sularını her hangi bir arıtma yapmadan atık su kanalına verdikleri tespit edilen dolayısıyla çevrenin kirlenmesine yol açan işyerlerine İSKİ ve Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili yönetmelikler uyarınca faaliyetten men edilmektedir. ATIKSU KONTROLÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

34 34 ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI/ÇEVRE HAFTASI

35 35 ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI/AYÇEP İlçemiz İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik hazırlanan “Atık Yönetimi ve Çevre Eğitim Projesi” eğitim ve öğretim yılı süresince devam etmektedir.

36 36 ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI/SİTELERDE SIFIR ATIK İlçemizdeki tüm toplu yaşam alanlarında Atıkların Kaynağında Ayrışması ve Sıfır Atık Projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

37 37 ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Gönüllü Gruplarının İşbirliğinde Yürüttüğümüz Atık Yönetimi Çalışmaları ve Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası kapsamında seminerler düzenlenmektedir.

38 38 ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası kapsamında halkı çevre dostu ürün kullanımına teşvik etmek amacıyla bez torba dağıtılmaktadır.

39 39 AFET YÖNETİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI Afet Yönetim Merkezi Çalışmaları Tüm afetlere karşı çağdaş, sürdürülebilir ve sağlıklı kent hedefiyle fiziksel planlama çalışmalarımız ve ilçemizde afete hazırlık ve müdahale sürecinde kullanılacak kentsel donatı tespitlerimiz devam etmektedir.  Belediye Arama Kurtarma Takımı (BAK)  Bilgi Bankası ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

40 40 KADIKÖY MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ Erenköy Mahallesi sakinlerine Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı tarafından SSG-TAG ( Sivil Savunma Gönüllüsü Toplum Afet Gönüllüsü ) eğitimi, Afet Konteynırlarının tanıtımı ve içindeki malzemelerin kullanımı ile ilgili eğitimler verilmektedir. BAK Ekibi Eğitim Çalışmaları ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

41 41 BELEDİYE ARAMA KURTARMA TAKIMI (BAK) BAK-Kadıköy; 1999 Marmara depremi sonrası belediye bünyesinde kurulan, 30 kişiden oluşan, gönüllülük ruhu ile çalışan bir ekiptir. Bu ekip eğitimi kurumlarında çeşitli afet eğitimleri vermekte, tatbikatlara katılmaktadır. BAK Yangın TatbikatıBAK İlk Yardım EğitimiBAK Ekibi ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

42 42 BİLGİ BANKASI Afet çalışmalarında kullanılmak üzere toplu yaşam mekanlarının tespiti, yüksek risk altındaki yerlerin niteliksel ve niceliksel verilerinin toplanması, afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek kullanımlar ve kapasiteleri tespit edilerek GIS ortamına aktarılması ve güncellenmesi çalışmaları yapılmaktadır. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

43 43 TEŞEKKÜRLER…


"ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. 2 ÇEVRE A) Atık Yönetimi  Atık Koordinasyon Merkezi B) Çevresel Kirliliğin Önlenmesi ve Bertarafı  Görüntü Kirliliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları