Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyoloji’ye Mesleki Açılım Prof.Dr.Sami Şener.  Sosyal bilimci, içinde yaşadığı toplumun nabzını tutan  toplumsal olaylardaki dağılma, çözülme ve sapmalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyoloji’ye Mesleki Açılım Prof.Dr.Sami Şener.  Sosyal bilimci, içinde yaşadığı toplumun nabzını tutan  toplumsal olaylardaki dağılma, çözülme ve sapmalar."— Sunum transkripti:

1 Sosyoloji’ye Mesleki Açılım Prof.Dr.Sami Şener

2  Sosyal bilimci, içinde yaşadığı toplumun nabzını tutan  toplumsal olaylardaki dağılma, çözülme ve sapmalar karşısında özel bir duyarlılığa sahip olması gereken  toplumsal olayların içine girerek olayları özümseyip, sağlıklı bir değerlendirme yapan ve çözüm yolu üreten kişilidir.  Sosyolog, sosyal bilimi; en metotlu şekilde yapan ve sosyal yapı ve kurumları analiz eden meslek adamıdır

3 Sosyoloji’ye yer ve rol bulmak  Sosyoloji,Sosyal bilimlerin bileşkesi  Sosyal sistemleri dizayn etme rolü  Kurumsal yapıları şekillendirme ve rehabilitasyon  Sosyal grupların yapılarını analiz etme  Sosyal ilişkilerin kanunlarını bulma  Toplumsal inşa hareketini gerçekleştirme

4 Sosyolojik Araştırmanın metotları  Gözlem  Görüşme  Anket  Grup ile Beyin fırtınası toplantıları  Benzer sosyal olayların sonuçlarından hareket etme  Önceki çalışmaların bulgularından faydalanma  Konuya ait diğer bilgi ve belgelerden istifade

5 Meslek seçerken dikkat edilecek hususlar  Yeteneklerimiz ile uyumlu  Bize sosyal prestij sağlayabilen  Zevk ve arzu ile yapılan bir iş  Üzerinde yeni bilgi ve deneyimler yapabileceğimiz bir çalışma  Belli bir mesleki gruba aidiyetimizi sağlayan  Maddi getiri ve prestij sağlayan bir alan

6 Hangi Mesleklerde çalışabiliriz Halen çalışılan kamu alanları:  Felsefe Grubu Öğretmeni  Rehberlik uzmanı (Dershanelerde)  Denetimli Serbestlik Büroları  Sosyal Hizmetler kurumu  Tarım İl Müdürlükleri  Şehir Planlama Birimi  Sosyal Hizmet Gelişim Merkezleri  Çevre Bakanlığı (Çet raporları hazırlama)  Aile Danışmanlığı

7 Özel sektör kurumları  Reklam ve Tanıtım hizmetleri  Saha araştırma Şirketleri  Metin yazarlığı  Müşteri ilişkileri birimi  Halkla İlişkiler birimi  İnsan Kaynakları birimi

8  Çalışılabilecek alanlar:  İnsan Kaynakları yönetimi danışmanı  Sosyal etkinlikler ve motivasyon danışmanı  Toplumsal oryantasyon uzmanlığı  Performans değerleme uzmanlığı  Göç ve yerleşim uzmanlığı  Saha araştırma koordinatörü  Aile Danışmanı  Suç Araştırmaları

9  Eğitim Planlama organizatörü  Eğitim ihtiyaç analizcisi  SPSS tablo ve grafikleri hazırlama  Anket değerlendirme ve analizi  İletişim Danışmanı  STK’larda araştırma ve danışmanlık  Sosyal yardım kurumlarında araştırmacı  Şehir sosyologluğu

10 Meslekte başarılı olabilmek  Meslek ile ilgili iyi bir bilgi birikimine sahip olmak  Mesleğin nasıl uygulanacağı hakkında tecrübe sahibi olmak  İşin iyi bir sunumu yapabilmek  iş konusunda ekiple çalışabilmek  Ekip elemanlarının görüşlerini almak  İşe yeni boyutlar kazandırabilmek  İşin tanıtımını sürekli hale getirmek  Toplumsal ihtiyaçlara göre işi revize etmek

11 Temel Çalışma fonksiyonlarımız  Akademisyenlik  Araştırmacılık  Danışmanlık  Eğitimcilik /Öğretmenlik  Kurumsal proje yürütücülüğü  Performans yönetimi uzmanı  İnsan kaynaklarını geliştirme uzmanlığı  Toplumsal analizcilik

12 Sosyoloğun sahip olması gereken yetenekler  Problemleri iyi analiz edebilmek  Olaylar arasındaki bağlantıları iyi yakalayabilmek  İyi gözlem yapabilmek  Olayları hazırlayan sebepleri görebilmek  Olayların sonucunda meydana gelen durumu yorumlayabilmek  Türkçeyi çok iyi kullanabilmek ve yazabilmek  Olayları açıklarken, örnekler ile desteklemek

13 Araştırmacılık  Sosyal araştırmalar:  Aile, Çevre, Gençlik, Yaşlılık, Suç, Tüketim, Eğitim seviyesi, Toplumsal gruplar, Şiddet eğilimleri, Şehirleşme, Dini eğilimler, Toplumsal kimlik gibi  Mesleki Araştırmalar:  Meslek seçimi, Polislerin İntiharı, Sosyal Güvenlik kültürü, Kariyer Seçimini etkileyen faktörler, Yöneticilerin İletişim kapasitesi, Rehber Öğretmenlerde duyarlılık gibi.  Saha ve Pazar araştırmacılığı:  Tüketici Araştırmaları, Müşteri beklentisi araştırmaları, Kurum İmajı Araştırmaları, Halkın beklentileri gibi

14 Danışmanlık türleri  Yönetici danışmanlığı  İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı  Halkla İlişkiler ve Tanıtım danışmanlığı  İletişim danışmanlığı  Aile İlişkileri danışmanlığı  Gençlik sorunları danışmanlığı  STK Danışmanlığı  Gençlik danışmanlığı  Aile Danışmanlığı

15 Eğitimcilik  Eğitim organizatörü ve planlamacısı  Eğitim ihtiyaç analizi araştırmacısı  Kurumsal konular Eğitimcisi: Kurum Kültürü, Halkla İlişkiler, Motivasyon, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kişisel Gelişim, Verimlilik, Yönetim Politikası, Yönetim Liderliği

16 İnsan Kaynaklarında sosyal danışmanlık  Personelin kuruma adaptasyonu  Personelin başarı ve verimliğini sağlama  Personel geliştirme çalışmaları  Kurum içi çatışmaları rehabilite etme  Kurum içi insan ilişkileri  Kurum içi iletişim sistemini kurma

17 Kurumsal proje yürütücülüğü  Yönetimin etkinliğini ölçme  İnsan İlişkilerinin potansiyelini araştırma  Personel motivasyonunu ölçme/ geliştirme  Kurum kültürünü yerleştirme/etkinleştirme  İnsan Kaynaklarının sosyal fonksiyonlarını güçlendirme  Kurumsal imaj etkinliğini araştırma  Birimler arası etkin iletişimi gerçekleştirme

18 Proje hazırlama alanları  Avrupa Birliği Projeleri  İş Kur projeleri  Kalkınma ajansları Projeleri  Tübitak Projeleri  Hazine ve Dış Ticaret projeleri  Çeşitli Bakanlıklara ait projeler  STK’lara ait projeler  Belediyelere ait projeler  İl özel idaresi projeleri  Bakanlık projeleri

19 Sosyoloji’ye meslek ve sosyal statü kazandırma  Sosyologların kurumsal birlikteliğini sağlama  Sosyologların kurumsal yapılar içinde bir araya gelmesi  Sosyoloji mesleğinin fonksiyonlarına sahip çıkması  Sosyal konulara ait, yeni projeler hazırlamaları  Çeşitli kurumlar ile görüşerek sosyolojiye ihtiyacı hissettirme  Toplumsal problemleri çözebilecek uygulamalı çalışmalar yapabilme


"Sosyoloji’ye Mesleki Açılım Prof.Dr.Sami Şener.  Sosyal bilimci, içinde yaşadığı toplumun nabzını tutan  toplumsal olaylardaki dağılma, çözülme ve sapmalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları