Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

2 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Tarihçesi Türk dili ve edebiyatı bölümü, 1975 yılında Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 25 Şubat 1980 tarihinde, bu fakültenin, Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere antropoloji, sanat tarihi, coğrafya, eski ön Asya dilleri, arkeoloji, kütüphanecilik, tarih, toplum bilimleri ile yabancı diller bölümleri olmak üzere dokuz bölümden oluşmasına karar verilmiştir. 1980-81 yılında Tarih Bölümünün açılması üzerine Edebiyat Fakültesi; Antropoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere üç bölüm ile eğitim devam etmiştir. Daha sonra 28.03.1983 tarihinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi haline getirilmiştir.

3 Türk dili ve edebiyatı bölümü, halen İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak eğitim-öğretimine devam etmektedir. Türk dili ve edebiyatı, mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslar arası alanlarda etkin, verimli ve ileri dönük bir şekilde kullanan; eğitim ve öğretim için gerekli bütün donanımlara ve ortamlara sahip; il, bölge ve ülke çapında gerçekleştirilen faaliyetlerde etkin bir bölümdür. Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bilimsel çalışmalar yapabilecek elemanlar yetiştirmek için, son on yıldır öğretim kadrosunda büyük bir gelişme gösteren Türk dili ve edebiyatı bölümü, lisans, lisans üstü eğitim çalışmaları ve bölüm elemanlarının yaptığı yayınlarla, Türkolojinin Türkiye'deki sayılı merkezlerinden birisi durumuna gelmiştir.

4 Yönetim Prof. Dr. Ahmet BURAN Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Birol AZAR Bölüm Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ Bölüm Başkan Yardımcısı

5 YENİ TÜRK DİLİ AD Prof. Dr. Ahmet BURAN Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZEK Arş. Gör. Bilgit SAĞLAM Arş. Gör. Yelda YEŞİLDAL AKADEMİK PERSONEL

6 YENİ TÜRK EDEBİYATI AD Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ Doç. Dr. Tarık ÖZCAN Yard. Doç. Dr. Fatih ARSLAN Yard. Doç. Dr. Mutlu DEVECİ Yard. Doç. Dr. Veysel ŞAHİN Arş. Gör. Nazlı MEMİŞ AKADEMİK PERSONEL

7 ESKİ TÜRK DİLİ AD Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER Yard. Doç. Dr. Çimen ÖZÇAM Yard. Doç. Dr. Birol İPEK Arş. Gör. Murat AKA AKADEMİK PERSONEL

8 TÜRK HALK EDEBİYATI AD Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Yard. Doç. Dr. Birol AZAR Yard. Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK Arş. Gör. Gülda ÇETİNDAĞ SÜME Arş. Gör. Serdar Deniz ÖZDEMİR AKADEMİK PERSONEL

9 ESKİ TÜRK EDEBİYATI AD Prof. Dr. Ali YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Sevim BİRİCİ Arş. Gör. Ayşegül AKDEMİR AKADEMİK PERSONEL

10 OKUTMANLAR Okt. Dr. Zekiye Gül ELBİR Okt. Mahmut BAHAR Okt. Mustafa UZUN Okt. Ayşe YERLİKAYA Okt. Hasan ÖZÇAM Okt. Ünal YILDIRIM Okt. Gökşen YILDIRIM Okt. Betül HASTAOĞLU AKADEMİK PERSONEL

11 Kaşgarlı Mahmut Kütüphanesi 1993 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim elemanlarının girişimleri ile oluşturulan ve şu anda yaklaşık 3500 kitap, ansiklopedi ve süreli yayın ile hizmet veren Kaşgarlı Mahmud Kütüphanesi, bölüm içi seminer çalışmalarının, lisansüstü tez savunmalarının ve toplantıların gerçek- leştirildiği bir mekândır.

12 Bölümden Mezun Olanların Çalışma Alanları Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim okullarında, etüt merkezlerinde ve özel öğretim kurumlarında Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyeliği yapma ve araştırma alanlarına göre çeşitli etkinlikler düzenleme şansları da bulunmaktadır. İlgi ve yeteneklerine göre ayrıca sanatla ilgilenen veya edebi hazinesini geliştirmiş öğrencilerimiz gazetecilik, radyo ve televizyon spikerliği, yazarlık, kütüphanecilik gibi mesleklerde de başarı sağlamaya elverişli bir şekilde mezun olurlar.

13 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

14 Genel Etkinlik İstatistikleri

15 Yıllara Göre Öğretim Elemanı Sayıları

16 Yıllara Göre Öğrenci Sayımız


"İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları