Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TANITIM PROGRAMLARI 2016

2 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liselerinin Türkçe, Matematik ve Sosyal alandaki eşdeğeri olarak planlanmış, bu alandaki üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri geleceğin yöneticileri, hukukçuları ve bilim adamları olarak yükseköğrenime hazırla- mak, kendi kültür ve uygarlığını iyi tanıyan, çevre uygarlıkları iyi tahlil eden, altyapısı güçlü, iyi donanımlı bilgili öğrenci yetiştirmek, bakış açısı

3 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
ve yaklaşımı gelişmiş, özgüveni tam, demok-rasiyi sindirmiş, girişimci, aktif ve sosyal araş-tırmacı, toplum değerlerine ve insanî değerlere saygılı insanlar yetiştirmek üzere ilk defa 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır öğretim yılında sayıları 93’e ulaşmıştır.

4 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Sosyal Bilimler Liseleri’nde bir sınıftaki öğrenci sayısı 30’u geçemez. Karma ve yatılı okullarımızdır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü de okunabilir. Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Merkezi sınavla öğrenci almaktadır. Bu okullarda sene başında yapılan yabancı dil dersinden seviye belirleme sınavından başarılı

5 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
olan öğrenciler hazırlık sınıfını geçerek 9. sınıftan başlamaktadırlar. Okulumuz gelecek eğitim öğretim yılında iki şubeye toplam 60 öğrenci kabul edecektir. Yatılı kalacak öğrenciler şimdilik Kastamonu Fen Lisesi pansiyonunda barındırılacaktır. İlimizde yeni bir lise türü olan okulumuza Edebiyat ve Sosyal Bilimlere eğilimi olan öğrencilerin tercihlerinde yer vermelerinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

6 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Sosyal Bilimler Liseleri TM ve TS alanlarına kaynaklık etmekte ve bu alanlarda eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrencilere sağlam bir dil eğitimi de verilmektedir. OKULUN AMAÇLARI a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

7 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

8 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir. f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

9 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
h) Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okul mezunları TM – TS – S Puanı ile öğrenci alan tüm Fakülteleri tercih edebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

10 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
PROJE SEMİNER VE TOPLUMA HİZMET ÇALIŞMALARI Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde

11 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Bilim Danışma Grubu üyelerinin veya öğretmen-lerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışma-lardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plan dahilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür.

12 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

13 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Bankacılık (Fakülte) 4 TM-1 *Bankacılık ve Finans (Fakülte) 4 TM-1 *Bankacılık ve Finansman 4 TM-1 *Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) 4 TM-1 *Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM-1 *Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 TM-1 *Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 4 TM-1 *Ekonometri 4 TM-1

14 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Ekonomi 4 TM-1 *Ekonomi ve Finans 4 TM-1 *Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 TM-1 *İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 TM-1 *İktisadi Programlar 4 TM-1 *İktisat 4 TM-1 *İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 *İşletme 4 TM-1 *İşletme Enformatiği 4 TM-1

15 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
*İşletme-Ekonomi 4 TM-1 *Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 4 TM-1 *Lojistik Yönetimi 4 TM-1 *Maliye 4 TM-1 *Muhasebe (Fakülte) 4 TM-1 *Muhasebe ve Denetim 4 TM-1 *Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 TM-1 TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

16 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
*Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) 4 TM-1 *Pazarlama (Fakülte) 4 TM-1 *Sağlık İdaresi 4 TM-1 *Sağlık Kurumları İşletmeciliği 4 TM-1 *Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte) 4 TM-1 *Sağlık Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 *Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1 TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

17 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Tarım Ekonomisi 4 TM-1 *Tekstil Geliştirme ve Pazarlama 4 TM-1 *Turizm İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 *Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1 *Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte) 4 TM-1 *Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1

18 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Uluslararası Finans (Fakülte) 4 TM-1 *Uluslararası İşletme 4 TM-1 *Uluslararası İşletme Yönetimi 4 TM-1 *Uluslararası İşletmecilik 4 TM-1 *Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 4 TM-1 *Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte) 4 TM-1

19 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Uluslararası Lojistik Yönetimi 4 TM-1 *Uluslararası Ticaret (Fakülte) 4 TM-1 *Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 TM-1 *Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) 4 TM-1 *Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1 *Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 TM-1

20 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Aile ve Tüketici Bilimleri 4 TM-2 *Avrupa Birliği İlişkileri 4 TM-2 *Hukuk 4 TM-2 *Kamu Yönetimi 4 TM-2 *Küresel ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 *Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-2

21 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Siyaset Bilimi 4 TM-2 *Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 *Uluslararası İlişkiler 4 TM-2 *Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 4 TM-2 *Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2

22 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Antropoloji 4 TM-3 *Arkeoloji 4 TM-3 *Çocuk Gelişimi (Fakülte) 4 TM-3 *Edebiyat Programları 4 TM-3 *Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi 4 TM-3 *Felsefe 4 TM-3 *Felsefe Grubu Öğretmenliği 5 TM-3

23 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Klasik Arkeoloji 4 TM-3 *Prehistorya 4 TM-3 *Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM-3 *Psikoloji 4 TM-3 *Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 *Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 4 TM-3

24 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TM 3 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 TM-3 *Sosyal Programlar 4 TM-3 *Sosyoloji 4 TM-3

25 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 *Basın ve Yayın 4 TS-1 *Coğrafya 4 TS-1 *Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 *Dünya Dinleri 4 TS-1 *Gazetecilik 4 TS-1 *Görsel İletişim Tasarımı 4 TS-1

26 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Halkbilim 4 TS-1 *Halkla İlişkiler 4 TS-1 *Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 TS-1 *Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 TS-1 *İletişim 4 TS-1 *İletişim Bilimleri 4 TS-1 *İletişim Sanatları 4 TS-1

27 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *İletişim Tasarımı 4 TS-1 *Kültür Yönetimi 4 TS-1 *Medya ve İletişim 4 TS-1 *Medya ve İletişim Sistemleri 4 TS-1 *Radyo ve Televizyon 4 TS-1 *Radyo, Sinema ve Televizyon 4 TS-1 *Reklam Tasarımı ve İletişimi 4 TS-1

28 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Reklamcılık 4 TS-1 *Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 4 TS-1 *Sinema ve Televizyon 4 TS-1 *Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1 *Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 4 TS-1 *Türk Halkbilimi 4 TS-1 *Yeni Medya 4 TS-1

29 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 4 TS-2 *Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 4 TS-2 *Hititoloji 4 TS-2 *Sanat Tarihi 4 TS-2 *Sanat Yönetimi 4 TS-2 *Sümeroloji 4 TS-2

30 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
TS 2 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER *Tarih 4 TS-2 *Tarih Öğretmenliği 5 TS-2 *Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 *Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 5 TS-2 *Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2

31 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

32 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

33 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

34 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

35 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

36 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

37 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

38 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

39 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

40 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

41 PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ


"PROF. DR. SAİME İNAL SAVİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları