Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ ARAŞTIRMA SUNUMU (Ağustos -2016)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ ARAŞTIRMA SUNUMU (Ağustos -2016)"— Sunum transkripti:

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ ARAŞTIRMA SUNUMU (Ağustos -2016)

2 SUNUM AKIŞI T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016 Sunum kapsamında;  Trakya Üniversitesi’nin TÜBİTAK-ARDEB programı hakkında yürüttüğü faaliyetler hakkında kısa özet  Görüşülen kişinin unvanı,  Görüşülen kişinin görev yaptığı fakülte,  Bugüne kadar bir bilimsel araştırma projesi yapılıp yapılmadığı,  En son hangi yıl bilimsel proje yapıldığı,  Destek veya teşvik alınan kurum ya da kuruluşlar,  TÜBİTAK-ARDEB proje destek programları hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğu,  Unvana göre TÜBİTAK-ARDEB Proje Destek Programları hakkında ne kadar bilgi sahibi olunduğu,  TÜBİTAK-ARDEB programlarına yönelik çalışmaların etkileri, konuları incelenmiştir.

3 TÜBİTAK-ARDEB PROGRAMI HAKKINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER-1 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016 TÜBİTAK-ARDEB programları hakkında yapılan etkinlik ve tanıtım faaliyetleri;  Proje oluşturma ve yapım teknikleri hakkında eğitimler verilmiştir.  TÜBİTAK’ı tanıtıcı broşür dağıtımı ve okul panolarına asılmıştır.  TÜBİTAK-ARDEB web sitesi dizayn edilip güncel tutulması sağlanmıştır.  Öğretim üyelerine bilgilendirme e-maillerinin gönderilmiştir.  Akademisyenlerin ARDEB kayıtlarını güncellemeleri sağlanmıştır.  "Proje Teşvik İkramiyeleri" ve "Proje Performans Ödülleri" hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. TÜBİTAK-ARDEB projeleri hazırlanırken yaşanılan sorunlara yönelik alınan önlemler;  Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin verilmiştir.  Danışma masası kurularak danışmanlık hizmeti verilmiştir.  Yurt içi ve yurt dışından üniversite dışından eğiticiler getirilmek suretiyle farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.  Mentörlük desteği sağlanmıştır.  Proje yazım tekniklerini anlatan seminer ve toplantılar düzenlenmiştir.

4 GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN UNVANI n% Profesör5911,5% Doçent6913,4% Yardımcı Doçent13325,9% Öğr. Gör.11622,6% Uzm. / Uzm. Dr.61,2% Arş. Gör. / Arş. Gör. Dr.8817,1% Okutman203,9% Lisansüstü Öğrenci163,1% Doktora2,4% Belirtmeyen51,0% Toplam514100,0% T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016

5 n% Meslek Yüksek Okulları10420,2% Tıp Fakültesi8115,8% Fen Fakültesi6312,3% Yüksek Okullar418,0% İktisadi ve İdari Bilimler F.326,2% Eğitim Fakültesi275,3% Edebiyat Fakültesi275,3% Mühendislik Fakültesi224,3% Mimarlık Fakültesi173,3% Eczacılık Fakültesi163,1% Sağlık Bilimleri Fakültesi112,1% İlahiyat Fakültesi71,4% Diş Hekimliği Fakültesi2,4% Güzel Sanatlar Fakültesi1,2% Diğer4,8% Belirtmeyen5911,5% Toplam514100,0% GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN GÖREV YAPTIĞI FAKÜLTE T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016

6 EN SON HANGİ YIL BİLİMSEL PROJE YAPILDIĞI n=307n=307 2014’ten itibaren yapılan bilimsel projelerde belirgin bir artış olmuştur. T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016

7 PROJE DESTEĞİ ALINAN KURUM YA DA KURULUŞLAR 2016 yılında TÜBAP ve TÜBİTAK projelerinde artış olmuştur. T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016

8 TÜBİTAK-ARDEB PROJE DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SAHİBİ OLUNDUĞU n=514n=514 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016 2016 yılında katılımcıların %48,1’i TÜBİTAK-ARDEB proje destek programları hakkında orta düzeyde bilgi sahibi olurken, %23,4’ü bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Soruya yönelik ortalama ise (3,11) olarak hesaplanmıştır. Bu durumda katılımcıların çoğunlukla orta düzey bilgi sahibi oldukları saptanmıştır. 2015 yılında katılımcıların %49,6’sı TÜBİTAK-ARDEB proje destek programları hakkında bilgi sahibi iken, bu oranın 2016 yılında %76,7’ye yükseldiği görülmektedir. Bu durumda 2016 yılında bilgi sahibi olanların oranında %27’lik bir artış sağlanmıştır. 2016-2017 yılında yapılan tanıtıcı ve farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların, TÜBİTAK-ARDEB proje destek programlarının bilinirliğinin artmasında etkili olduğu söylenebilir.

9 20152016 Ortalama Profesör3,63,75 Doçent3,53,43 Yardımcı Doçent3,43,21 Öğr. Gör.3,02,95 Uzm./Uzm Dr.3,73,67 Arş Gör./Arş. Gör. Dr.3,02,65 Okutman2,12,50 Lisansüstü Öğrenci2,82,50 Doktora-3,00 Belirtmeyen-4,40 Genel Ortalama3,33,11 Unvana Göre TÜBİTAK-ARDEB Proje Destek Programları Hakkında Ne Kadar Bilgi Sahibi Olunduğu ARDEB destek programı hakkında en fazla bilgi sahibi olanlar profesörler iken en az bilgi sahibi olanlar; araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrenciler’dir. T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016

10 TÜBİTAK-ARDEB PROGRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİLERİ-1 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016 Yapılan çalışmalar ile;  2016 yılında ilk kez bilimsel araştırma projesi yapanlarda  2014 yılından itibaren gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinde  En fazla bilimsel proje üretenler; profesörler ve doçentler olmuştur. Aynı zamanda öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinde bilim üretme potansiyeli olduğu görülmekte olup, bu durumun gelecek yıllarda yapılan bilimsel proje sayısında artış sağlayacağı söylenebilir.

11 TÜBİTAK-ARDEB PROGRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİLERİ-2 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016  2016 yılında 1 defa ve 5’ten fazla defa bilimsel araştırma destek ve teşvik alanların oranında  2016 yılında TÜBAP ve TÜBİTAK-ARDEB destek programlarından yararlananların oranında  Unvan arttıkça alınan teşvik veya destek sayısında  2015 yılında katılımcıların %49,6’sı TÜBİTAK-ARDEB proje destek programları hakkında bilgi sahibi iken, bu oranın 2016 yılında %76,7’ye yükseldiği görülmektedir. Bu durumda 2016 yılında bilgi sahibi olanların oranında %27’lik bir artış sağlanmıştır. Söz konusu artış 2016 yılında TÜBİTAK-ARDEB programları hakkında farkındalık düzeyinin arttığının bir göstergesidir.  2016-2017 yılında yapılması düşünülen bilimsel projelerin alanlara göre dağılımına bakıldığında, katılımcıların %53,5’i Fen Bilimleri, %34,6’sı Sosyal Bilimler alanında bilimsel proje yapmayı düşündüğünü belirtmiştir.

12 TÜBİTAK-ARDEB PROGRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİLERİ-3 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016  2016-2017 yılında profesörlerin %36,4’ü Tıp alanında bilimsel proje yapmayı düşünürken; doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin çoğunlukla Sosyal Bilimler alanında bilimsel proje yapmayı düşündüklerini belirtmişlerdir.  Fakültelere göre bilimsel projelerde an fazla teşvik veya desteği %23 oranı ile Tıp Fakültesi, %18,3 ile Fen Fakültesi alırken, en az teşvik veya desteği %29,1 oranı ile Meslek Yüksekokullarının aldığı görülmektedir.  Proje yazım teknikleri eğitimi ve mentörlük desteği Trakya Üniversitesi mensuplarının ARDEB projelerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak için yürütülen çalışmalardır. Araştırma bulgularında bu yöndeki istek ve beklentilerin, üniversitede yürütülen çalışmalarla aynı doğrultuda olup, beklentilerin karşılandığı saptanmıştır.

13 TÜBİTAK-ARDEB PROGRAMLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ETKİLERİ-4 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016  2016 yılında, üniversiteden yapılan duyurulardan, arkadaşları aracılığıyla ve internet sayfasından bilgi sahibi olanların oranlarında artış sağlanmıştır.  TÜBİTAK-ARDEB programları hakkında uygulanan bilgilendirme kanallarının (e-mail, TÜBİTAK-ARDEB web, broşür vb.) etkin bir şekilde kullanıldığı görülmekte olup, 2016 yılında bu kanallar aracılığı ile bilgi sahibi olanların oranında artış saptanmıştır.  2016-2017 yılında T.Ü’nin yapmış olduğu tanıtıcı ve farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaların, TÜBİTAK-ARDEB proje destek programlarının bilinirliğinin artmasında etkili olduğu söylenebilir.  Hazırlanan projelere yönelik danışmanlık hizmeti sunularak konunun uzmanı bilim adamları tarafından bilimsel destek sağlanması ve projenin eksik yönlerinin tespit edilerek bunların giderilmesine yardımcı olunması, T.Ü’nin araştırmacılara tanıdığı kolaylıklar olarak düşünülebilir. Söz konusu maddelerde yaşanan gelişmeler, T.Ü’nin bilimsel araştırma destek programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarının olumlu yansımaları olarak değerlendirilebilir.

14 T.Ü. TÜBİTAK-ARDEB Projeleri Araştırma Sunumu Ağustos 2016 Trakya Üniversitesi’nin 2016-2017 yılında TÜBİTAK-ARDEB ve bilimsel araştırmaları destekleme ve geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların olumlu yansımaları, araştırma sonucunda görülmüştür. Söz konusu çalışmaların gelecek yıllarda da titizlikle devam etmesi, alınan önlemlerin ve çabaların sonuçsuz kalmayacağının bir göstergesidir. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda da yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi, akademisyen ve öğrencilerin karşılanmamış beklentilerinin tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi, Trakya Üniversitesi’nin bilim üretme kapasitesinin arttırılmasında önem arz etmektedir.


"TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK ARDEB PROJELERİ ARAŞTIRMA SUNUMU (Ağustos -2016)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları