Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LALE DEVRİ 1718-1730.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LALE DEVRİ 1718-1730."— Sunum transkripti:

1 LALE DEVRİ

2 Osmanlı Tarihinde Lale Devri Diye Adlandırılan Dönem Hangi Tarih Ve Olaylar Arasındadır?
LALE Devri 1718 Pasorofça antlaşması ile başlar 1730 Patrona Halil İsyanına kadar devam eder

3 Bu Döneme Neden Lale Devri Denir?
İstanbul'da Lâle zevki artıp, yetiştirilmesi yaygınlaşmıştır. Devlet adamları dahil, İstanbulluların bahçelerinde lâle yetiştirip zevk edinmelerinden dolayı sair ve tarihçiler tarafından bu yıllara "Lâle Devri" denilmiştir.

4

5 Lale Devrinin Genel Özelliği Nedir?
Bu devir zevk ve eğlence devri gibi görülür Yıllarca süren harpler ve isyanlardan bıkmış olan ahali, andlasmalardan sonra korku ve endişeden uzak bir hayat sürmeye başladı. Lale Bahçeleri ve Köşklerin yapılıp eğlencelerin düzenlendiği bir dönemdir

6

7 Bu Dönemin Padişahı Ve Sadrazamı Kimdir?
Padişah:III.AHMET SadrazamNevşehirli Damat İbrahim Paşa

8 Bu Dönemde Yapılan Yenilikler Nelerdir?
1727 yılında İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından İlk Osmanlı Matbaasının kuruldu ve bir çok kitap basıldı İbrahim Müteferrika

9 Matbaanın Kağıt İhtiyacını Karşılamak için İstanbul da Bir Kağıt Fabrikası Kuruldu

10 Bütün memleket sathında park, bahçe tanzimi, köşk, saray, çeşme, sebil, imaret, medrese, kütüphane ve camiler dahil pek çok sanat eseri yapıldı

11

12 Bu Dönemde Gezinti ve Mesire Yerleri Çokça Ziyaret Edildi

13 Gezinti Alanlarının En Ünlüsü SADABAT ( Haliç) idi

14 İnşa ve tamir edilen sanat eserlerinin süslenmesi, için İstanbul'a Çini fabrikası kuruldu
Duvar Süsleme Çinisi

15 Avrupa'da sürekli olmayan elçilikler bulunduruldu

16 Osmanlı kültür, sanat ve ilim âleminde kıymetli şahsiyetler yetişti.

17 Bilim heyeti kurularak, doğu klâsiklerinden Arapça, Farsça, Yunanca eserler Türkçe’ye tercüme edildi. Şairler Korunup Desteklendi Lâle Devri'nin ünlü şairi Nedim dır

18 İstanbul da ilk kumaş fabrikaları kuruldu

19 Yeniçerilerden itfaiye bölüğü oluşturuldu

20 Bu Ocağa Tulumbacılar Ocağı Denilmiştir

21

22

23 İlk kez çiçek aşısının yapılması bu dönemde yapılan yeniliklerdendir

24 Lale Devri Nasıl Sona Erdi?
Lale devrinde saray ve diğer devlet ileri gelenlerinin zevki sefa içerisinde yaşam sürdüğü yönündeki izlenimler sonucunda yoksulluk içerisinde yaşayan halkın desteği ile patrona Halil isyanı başladı

25 İsyan Nasıl Sonuçlandı
28 Eylül 1730 tarihinde meydana gelen Patrona Halil isyanıyla Damat İbrahim Pasa ve yakınları, vazifeden alınıp, öldürüldü. Asilerin arzusu bitmeyerek, Yirmi üçüncü Osmanlı Sultani Üçüncü Ahmet in de tahttan indirilmesini istediler. İstanbul'da yapılan yalılar yağma edilip, yıkılarak Lâle bahçeleri tahrip edildi. Birçok güzide sanat eserleri de asilerin yağmacıların tahribine uğradığı gibi, sanatkârlar, sâirler, edipler ilim ve devlet adamları da öldürülüp, her hususta vahşice hareket edildi

26 III.Ahmet ten sonra kim padişah oldu?
I.MAHMUT

27 PATRONA HALİL


"LALE DEVRİ 1718-1730." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları