Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görev ve Sorumluluklar 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3- Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görev ve Sorumluluklar 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3- Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Görev ve Sorumluluklar 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3- Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2 Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar: (1) Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. (2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak. Ayrıca Üniversiteler, yardımcı doçentlik kadrosuna atama için 2547 sayılı Kanunda aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18.09.2016

3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Doçentliğe atanmada aranacak şartlar: Doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Ayrıca Üniversiteler, doçentlik kadrosuna atama için, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

4 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Profesörlüğe atanmada aranacak şartlar: 1)Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 2) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak, Ayrıca Üniversiteler, profesörlük kadrosuna atama için 2547 sayılı Kanunda aranan asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yardımcı doçent kadro ilanları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde, doçent ve profesör kadro ilanları ise en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de Rektörlükçe ilân edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI


"Görev ve Sorumluluklar 18.09.2016 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3- Ö ğ retim Üyeli ğ ine Yükseltilme ve Atanma YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları