Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanıta Dayalı Tıp Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Doç. Dr. Rabia.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanıta Dayalı Tıp Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Doç. Dr. Rabia."— Sunum transkripti:

1 Kanıta Dayalı Tıp Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Doç. Dr. Rabia KAHVECİ

2 2 Tıbbi müdahalelerin yalnızca % 15’i kanıta dayalıdır. Yayınların sadece % 1’i bilimsel özenli sonuç veren yayınlardır.

3 Kanıta Dayalı Tıp Klinik tecrübe,seçimler, yargılar,etik kanıtlar Hasta değerleri, beklentileri

4 Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Klinik tecrübe,seçimler, yargılar,etik kanıtlar Hasta değerleri, beklentileri Politik tecrübe Toplum değer ve beklentileri

5 SAĞLIK POLİTİKASI Klinik kararlar Sağlık profesyonelleri Hastalar Hasta güvenliği DEVLET POLİTİKASI ÜLKE EKONOMİSİ PLANLAMA Endüstri İnovasyon İş-işsizlik Pazar Medya Yatırımlar İhaleler ………

6 Karar sürecinde alternatif yaklaşımlar  Politik  Güce dayalı  Akılcı  Bilimsel kanıtlara dayalı  Ayırdedici özellikleri öne çıkaran  Stratejilerle uyumlu (misyon, hedefler)  Profesyonellerle paylaşılan (dahil ederek ve motive ederek) STD Yaklaşımı

7 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi (STD) Politik araştırma STD karar organlarına, bir sağlık teknolojisinin tüm etkilerine yönelik, güvenilir ve bilimsel olarak ispat edilebilir bulgular sağlamaktadır Hedefi politik kararlara bilimsel destek sağlamaktır

8 Hangi teknolojiler: İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi ve cerrahi prosedürler, bu hizmetlerin verildiği kurumsal veya destek sistemler Hangi alanlar: Önlem, tanı, tedavi, rehabilitasyon Hangi yönler: Tıbbi, ekonomik, hukuki, kültürel, sosyal, etik, organizasyonel

9 STD Ekibi Sağlık Profesyonelleri (Doktor, Eczacı, Hemşire, Sağlık memuru, laborant, psikolog, vs..) Bilgi işlemci, kütüphaneci Yönetici, Politikacı, Akademisyen, Ekonomist, Hukukçu, Tıp etiği uzmanı, Sosyolog, Biyomedikal mühendis…

10 KANITLAR POLİTİK KARARLAR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KANITA DAYALI SAĞLIK POLİTİKASI Kanıtlara ihtiyaç duyulan ve sağlık politikası kararlarının alındığı her ortam STD için doğru zemindir. RK

11 Politikacılar gerek hesap verebilirlik gerekse etik sorumluluk açısından kaynakları en verimli şekilde kullanmak üzere değerlendirmeler yapmak durumundadırlar

12 Teknolojik Strateji Teknoloji Seçimi Teknolojik değerlendirme Eski ve yeni teknolojiler arasında mali kaynakların dağılımı nasıl yapılabilir? Departmanlar arası teknolojik kaynaklar nasıl dağılabilir? Teknoloji dağılımı Bizim sağlık bakım süreçlerimizi hangi teknolojiler destekler? Yeni bir teknolojinin alınması için zamanlama doğru zamanlama nedir? Teknoloji kullanımının etkililik, maliyetler, organizasyonel yapı, profesyonel yetkinlikler, vs üzerine etkisini değerlendirilir? Teknoloji yönetimi Teknoloji stoku nasıl korunur ve geliştirilir? Güvenlik nasıl sağlanır? Riskler nasıl azaltılır?

13 EKONOMİ Sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalı SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların en iyi şekilde (en ekonomik, etkili, verimli, rasyonel) kullanarak en yüksek düzeyde sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluşturan sosyal gruplar ve fertler arasında en iyi bölüştürmek FARMAKOEKONOMİ Farmakoekonomi sağlık ekonomisinin özellikle ilaç tedavisine odaklanan alt branşıdır.

14 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME STD sağlık politikası, satın alma, sağlık hizmetleri organizasyonu ve idaresi ve klinik uygulamalar gibi alanlarda karar vericileri desteklemek ve bilgilendirmek üzere sağlık teknolojilerinin klinik etkililiği, maliyet etkililiği ve daha geniş alanda etkileri (sosyal, etik, vs) ile ilgili yüksek kalitede bilgi sağlamayı hedefleyen multidisipliner bir araştırma alanıdır. Politik karar sürecindeki belirsizlikleri gidermeyi hedefler. STD’nin hastanelerde gelişimi ise sağlık teknolojileri değerlendirilirken belli organizasyonel koşulların dikkate alınması gereği konusunda farkındalığın artmasının bir sonucudur.

15 KARAR DÜZEYLERİ MAKRO MEZO MİKRO Ulusal düzey Hastaneler Klinik uygulamalar

16 KARAR DÜZEYLERİ MAKRO MEZO MİKRO Ulusal düzey MAKRO MEZO MİKRO Hastaneler Klinik uygulamalar

17 Hastane tabanlı STD (H-STD) İnovatif sağlık teknolojilerinin planlama ve yönetiminde kullanılan bir yöntem Klinisyenler ve idareciler arasında diyaloğu geliştirir Sağlık bakım kalitesini artırma, kaynakların hakkaniyetli dağılımı konusunda bir strateji Hastane düzeyinde daha iyi politika ve klinik uygulamalar için bilgiyi artırır Hastanede akılcı ve kanıta dayalı karar alma sürecini destekler Karar sürecinde şeffaflığı arttırır Teknolojinin uygun kullanımını teşvik eder Hastane bütçesinin yönetimi ve kaynakların verimli dağılımı için bir araçtır

18 Nasıl daha başarılı olunur? (Uluslar arası tecrübe) STD’nin misyonu bir bütün olarak sağlık sistemi hedefleri ile uyumlu ise; STD hastanenin stratejik planı içinde yer alıyor ve misyonu ile uyumlu ise, misyon hastane içinde net ve resmi olarak bildirilirse; Hastanedeki kilit karar vericiler STDyi destekler ve STD sonuçlarını dikkate alarak karar verirse; Hastane STD programını desteklemek için kurumsal yapıyı düzenler ve ilgili kaynakları tahsis ederse; STD maliyet düşürücü olarak değil kaliteyi artırıcı yöntem olarak benimsenirse; STD hastane değerlerini dikkate alırsa; STD süreci hızlı ve şeffaf ise, süreç iyi düzenlenir ve profesyoneller sürece gerçekten katılırsa; STD açık ve net önerilerle sonuçlanır ve sonuçlar iyi iletilirse; Konu seçimi ve önceliklendirme mekanizması varsa; Uygun metodoloji ve belirli protokollere uyularak yürüyor ve kaliteli değerlendirmeler yayınlıyorsa; Ekibin kalifikasyonu yüksekse; Etki analizi ile maliyetler, kalite, hasta güvenliği, çalışan eğitimi, hizmet sunumu üzerine etkiler değerlendiriliyorsa…

19 H-STD’ye yönelik güçlükler Yerleşmiş rutinler STD için bilgi ve kaynak eksikliği “Teknolitis” Zaman kısıtlılığı (öncelik olarak görülmemesi) Alternatif yollar Bağışlar, ödünç verme, kiralama veya teknoloji girişini gizleyen diğer yollar Metodolojik eğitim ihtiyacı Yeni teknolojinin girişinin daha üst düzeyde kararlaştırılmış olabilmesi

20 “Politika üzerine etkisi olmayan STDler tamamen emek kaybıdır.” -Dr Maurice McGregor, McGill Üniversitesi STD Birimi Başkanı

21 Aktivitelerin Odağı Klinik uygulamalarYönetim kararları Yüksek (Ekip-grup- birim) Komite modeliSTD Birim modeli Düşük (bireysel)Ateşe modeliMini-STD modeli Organizasyonel Kompleksite

22 H-STD ile ilgili farklı mevzular: Metodoloji Dahiliyet Politik bakış ve irade Transfer edilebilirlik Yaygınlaştırma İşbirliği Etki değerlendirmesi (hastane yöneticileri, klinisyenler, hastalar, hastane bütçesi)

23 Global STD kaynakları HTAi – HTA Early Career Network – ISG on DC – ISG on H-HTA INAHTA Euroscan ISPOR  EUnetHTA  AdHopHTA  Integrate-HTA  MedtecHTA  Advance-HTA

24 Bilgi edinmek ve bu bilgiyi yaymak maliyetlidir, ancak cehaletin ve halka daha kötü sağlık hizmeti götürmenin bedeli çok daha ağırdır

25 Teşekkürler… 25


"Kanıta Dayalı Tıp Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Hastane Tabanlı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Doç. Dr. Rabia." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları