Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MICROSOFT WORD HAZIRLAYANLAR: BÖTE. Microsoft Word Programını açmak için izlenmesi gereken yol: Başlat Programlar Microsoft Word Word’de, bir doküman,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MICROSOFT WORD HAZIRLAYANLAR: BÖTE. Microsoft Word Programını açmak için izlenmesi gereken yol: Başlat Programlar Microsoft Word Word’de, bir doküman,"— Sunum transkripti:

1 MICROSOFT WORD HAZIRLAYANLAR: BÖTE

2 Microsoft Word Programını açmak için izlenmesi gereken yol: Başlat Programlar Microsoft Word Word’de, bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz.

3 Sık kullanılan bazı kısayol tuşlarını aklınızda bulundurun. Bunlar yazım sırasında büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Kopyala:Ctrl+C Yapıştır :Ctrl+V Kes :Ctrl+X Kaydet :Ctrl+S Kalın :Ctrl+K Eğik :Ctrl+T Altı Çizgili :Ctrl+Shift+A Sola yanaşık yaz:Ctrl+L Sağa yanaşık yaz:Ctrl+G Ortalayarak yaz :Ctrl+R İki yana yanaşık yaz:Ctrl+D Yazdırma :Ctrl+P Dokümanı Kapatma :Ctrl+F4

4 METNİ SEÇME ( BLOKLAMA) Word’de birçok işlem seçili olan veri üzerinde yapılır. Yapmanız gereken değiştirilecek kısmı seçip değiştirme işlemini uygulamaktır. Yaptığını işlem sadece seçili kısımda etkili olacaktır. Bir metin bir kaç yöntemle seçilir  Seçilecek metnin ilk karakterine kurser konumlandırıldıktan sonra, farenin sol tuşu basılı tutularak metnin sonuna doğru çekilir.  Shift+Yön tuşları kullanılarak metin seçilebilir.  Shift+Page Up / Page Down tuşları kullanılarak metin sayfa sayfa seçilir.  Shift+Ctrl+End tuşlarına basmak suretiyle bulunan noktadan metin sonuna kadar seçme işlemi gerçekleştirilir.  Düzen (Edit) /Tümünü seç (Select All) menü seçeneği yada Ctrl+A tuşlarına basılarak metnin tamamı seçilir.  Shift +Ctrl+Yön tuşları ile kelime-kelime veya paragraf-paragraf seçilebilir.

5 Veri Kopyalama-Veri Kesme Seçili olan bir veriyi kopyalamak için : `Araç çubuklarındaki Kopyala (Copy) düğmesi tıklanarak, `Düzen (Edit) /Kopyala(Copy) menü seçenekleri kullanılarak, `Ctrl+C veya Ctrl+Ins tuşlarına basılarak seçili Metin panoya kopyalanır. Seçili olan bir metni kesmek için:  Araç çubuklarındaki Kes (Cut) düğmesi tıklanarak,  Düzen (Edit) / Kes (Cut) menü seçenekleri kullanılarak,  Ctrl+X veya Shift+Del tuşlarına basılarak,

6 Kesilen yada Kopyalanan Veriyi Yapıştırma Panoda mevcut bulunan bir veri birkaç yolla yapıştırılabilir;  Araç çubuklarındaki Yapıştır (Paste) düğmesi tıklanarak,  Düzen (Edit) /Yapıştır (Paste) menü seçenekleri kullanılarak,  Ctrl+V veya Shift+Ins tuşlarına basılarak,

7 Doküman Oluşturma, Açma, Kaydetme  Yeni bir dokümana başlamak için Dosya (File)/ Yeni (New) menü seçenekleri veya araç Çubuklarındaki düğmesi kullanılabilir. Üzerinde çalışılan bir dosyayı saklamak için değişik yöntemler kullanılabilir.  Dosya ( File) /Kaydet (Save) menü seçenekleri ile,  Araç çubuğundaki düğme ile,  Ctrl+S tuşları ile,

8 Yazı Tipini Değiştirme Kelime işlemcilerde daktilo gibi tek tip yazı yazmak yerine farklı biçimler kullanarak dokümanınızın daha etkileyici olmasını sağlayabilirsiniz.

9 Yazıya Animasyon Verme Yazıya animasyon vermek için Biçim (Format) /Yazı tipi ( Font) menüsü ile açılan pencerenin metin efektleri( canlandırma) kısmını kullanacağız.

10 Yazıyı Büyük/Küçük Harfe Çevirme  Bir metnin tamamını yada bir kısmını büyük harfe çevirmek için Biçim Büyük Küçük Harf Değiştir menü seçenekleri kullanılır.

11 Özel Karakter Yazma  Klavyeden yazamadığımız veya harf değil de özel şekiller içeren fontlardaki karakterleri dokümana eklemek için Ekle- Simge menü seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu pencerede istediğiniz yazı tiplerinde uygun karakterleri çift tıklayarak dokümana ekleyebilirsiniz

12 Satırlara Madde İşareti ve Numara Ekleme  Madde işareti yada numara eklenecek satırlar seçildikten sonra araç çubuklarından olan düğmelerden biri seçilir.  Yada Biçim (Format)/Madde İmleri ve Numaralandırma menü seçenekleri kullanılarak aşağıdaki pencereye ulaşılır.  Bu pencerenin Madde İşaretleri ve Numaralı seçenekleri ile ilgili işaretler aktif hale getirilir.

13 Sayfa Numaraları Eklemek  Bir belgeye sayfa numaraları eklemek için Ekle- Sayfa Numaraları menü seçenekleri kullanılarak aşağıdaki pencereye ulaşılır: Konum kutusu aracılığı ile sayfanın üstüne mi/ altına mı ekleneceği belirlenir. Hizalama kutusu ile de numaranın hangi yana yerleştirileceği belirlenir.

14 Satır Aralığını Ayarlama  Bir metnin satır aralığı, metin satırları arasındaki dikey boşluğu belirler. Varsayılsan olarak tek satır aralığı kullanılır.  Bir metnin satır aralığını ayarlamak için ilk etapta istenilen metin seçilir. Daha sonra Biçim-Paragraf menü seçenekleri ile aşağıdaki pencereye ulaşılır.

15 Paragraf Hizalama Sola Hizala ( Align Left) Sola hizalar sağa Hizala ( Align Right) Sağa hizalar ortala (Center) Ortalar İki Yana Yasla ( Justify) Her iki yana hizalar Sola dayalı metin Ortalanmış metin Sağa dayalı metin

16 Paragrafları İçerden Başlatma  Word paragraflarla ilgili önemli ayarlar sunar. Paragraf ve ayarlarını yapmak için Biçim menüsündeki Paragraf seçeneğini veya cetveli kullanacağız.  Penceredeki Sol Sağ kutularına gireceğiniz değerlerle paragrafın satır başına ve sonuna olan uzaklıkları belirleyebilirsiniz. Bunu yapmanın daha kolay yolu ise cetvel üzerindeki küçük düğmeleri kullanmaktır.

17 Karakterler Arası Boşluğu Ayarlama  Bir metnin yazı aralığını değiştirmek için istenilen metin seçildikten sonra Biçim- Yazıtipi menü seçenekleri kullanılarak açılan penceredeki Aralık kutusuyla karakter aralığı Normal, Geniş ve Dar olarak ayarlanır. Konum kutusuyla da seçili olan satırın normal konumundan daha yukarı veya daha aşağıya yerleştirebilirsiniz.

18 Büyük Başlangıç Harfleri Oluşturma aha çok yazılı basınlarda kullanılan yazının ilk harfinin büyük yazılmasını Word’de siz de sağlayabilirsiniz. Büyük başlangıç harfleri oluşturmak için büyütülmek istenilen harf seçildikten sonra Biçim- Başlangıcı Büyüt menü seçenekleri ile aşağıdaki pencereye ulaşılır.

19 Metni Sütunlara Bölme Word’da bir metni 12 sütuna kadar ayırmak mümkündür. Bir metni sütunlara bölmek için;  Araç çubuklarındaki düğmesi kullanılabilir. Bu düğmeye basıp aşağı/sola doğru çekerek kaç sütuna bölmek istediğinizi belirleyebilirsiniz.  Yada Biçim-Sütunlar menü seçenekleri aracılığıyla aşağıdaki pencereden daha detaylı ayarlamalar yapılabilir.

20 Kenarlık Çizgileri ve Gölgelendirme İstediğiniz bir yazının veya tablonun etrafına değişik stillerde çerçeveler çizdirebilirsiniz. Kenarlık eklenecek metin parçası seçilerek Biçim- Kenarlıklar ve Gölgeleme menü seçenekleriyle aşağıdaki pencereye ulaşılır. Ayarlar kısmından ne tip bir çerçeve eklemek istediğinizi seçebilirsiniz.

21 Kenarlıklar  Görünüm-Araç Çubukları-Tablolar ve Kenarlıklar menüleri ile aşağıdaki araç çubuğunu aktif hale getirirseniz kenarlık işlemlerini daha kolay yapabilirsiniz. 1-Çizgi biçimi bu kutudan belirlenir. 2-Çizgi kalınlığı bu kutudan belirlenir. 3- Çizgi rengi bu kutudan belirlenir. 4- Çizginin ekleneceği kenarlar bu kutudan belirlenir. 5- Zemin rengi bu kutudan belirlenir.

22 Gölgeleme  İstediğiniz bir yazının iç kısmına değişik renklerde gölgeleme veya dolgu yapabilirsiniz. Biçim-Kenarlıklar ve Gölgeleme  Metin parçası seçilerek Biçim-Kenarlıklar ve Gölgeleme menü seçenekleri bir pencereye ulaşılır. gölgeleme, desen ve renk  Bu pencerenin Gölgeleme kısmına geçilirse gölgeleme, desen ve renk ayarları ile ilgili seçeneklere ulaşılır.

23 Sayfaya Kenarlık Ekleme  Sadece yazıya değil sayfaya da kenarlıklar ekleyebilirsiniz. Biçim- Kenarlıklar ve Gölgeleme menüleri ile açılan pencerenin sayfa kenarlığı kısmına geçerek sayfanıza ekleyeceğiniz çerçeve şeklini belirleyebilirsiniz. Penceredeki Genişlik kutusunu kullanarak kenarlık genişliğini artırabilirsiniz.

24 Sayfa Ayarı Bir belgenin sayfa yapısını değiştirmek için Dosya-Sayfa Yapısı menü seçenekleri kullanılarak açılan pencere kullanılır.  Bu pencerede sayfanın Üst, Alt Sol ve Sağ kenar boşlukları belirlenir.  Uygulama yeri listesinden yapılan ayarın nerede etkili olacağı belirlenir.  Kağıt boyutu bölümü ile kağıt boyutu ayarlanır.

25 Yazdırma Yazdırma penceresine ulaşmak için;  Dosya menüsünden Yazdır komutunu,  Ctrl-P tuşlarını kullanabilirsiniz,  Veya araç kutusundaki düğmesini kullanarak tümünü yazdırabilirsiniz. Dokümanınızı yazdırmadan önce mutlaka baskı ön izleme kullanarak dokümanınızın sayfa üzerinde nasıl durduğunu kontrol edin. Baskı Önizleme moduna geçmek için;  Araç çubuğundaki düğmesini  Veya Dosya-Baskı Önizleme menü seçeneklerini kullanabilirsiniz.

26 Resimlerle Çalışma  Word’de resim eklemenin değişik yolları vardır.  Kullanacağınız resmi Word’ün çizim özelliklerini kullanarak hazırlayabilirsiniz.  Kullanacağınız resmi Paint veya daha gelişmiş bir resim işleme programı ile oluşturmak isteyebilirsiniz.  Resimlerinizi başka bir programdan kopyalayıp, dokümanınıza yapıştırarak alabilirsiniz..  Her program resmi kesip/kopyalamayı desteklemeyebilir. Resimlerinizi beğendiğiniz programların ekranlarından (ç)alabilirsiniz.  Resimlerinizi, bir çok resim gruplandırıldığı Küçük Resim’den alabilirsiniz.  Tarayıcınız varsa resimleri tarayarak alabilirsiniz.  Bilgisayarınızda yüklü olan resim dosyalarını açabilirsiniz.

27 Resim işleme  Word’ün sunduğu imkanlarla resimlerinizin üzerinde bazı ayarlar yapabilirsiniz.  Görünüm-Araç Çubukları-Resim menüleri ile aşağıdaki araç çubuğunu aktif hale getirebilirsiniz.

28 Word’de Çizim Word’ün çizim araç çubuğunu kullanarak bir çok şekil kolayca oluşturabilirsiniz. Çizim araç çubuğunu aktif hale getirmek için;  Standart araç çubuğunda bulunan çizim düğmesine basabilirsiniz  Veya Görünüm-Araç çubukları Çizim menülerini kullanabilirsiniz. Araç çubuğundaki düğmeleri kullanarak Çizgi, Ok, Dikdörtgen, ve Çember/Elips gibi basit oluşturabilirsiniz.

29 Hazır Şekiller  Otomatik şekil düğmesi altındaki Çizgiler menüsünde çizgi,ok ve eğriler çizebileceğiniz seçenekler bulunur.  Temel Şekiller menüsünün altında ise bir çok hazır şekil bulunur.  Oklar menüsünde yön göstermek için kullanılabilecek bir çok hazır şekil bulunur.  Akış çizelgeleri menüsünde daha çok teknik bir konuyu şematik olarak anlatmak için kullanılan akış diyagramları için hazır şekiller bulunur.  Yıldızlar ve büyük başlıklar menüsünde değişik yıldız şekilleri ve kenarlık şekilleri bulunur.  Belirtme çizgileri menüsünde değişik konuşma balonları ve açıklama şekilleri bulunur.

30 Şekillerin İçine Yazı Yazma Araç çubuğundaki düğmeyi tıkladıktan sonra içine yazı yazmak istediğiniz şekli tıklarsanız Word otomatik olarak seçtiğiniz resmin iç kısmına bir yazı yazma çerçevesi ekleyecektir.

31 Çizim ve Dolgu Rengi, Deseni verme  Çizim rengini belirlemek için araç çubuğundaki düğmeyi kullanacağız  Çizim kalınlığını belirlemek için araç çubuğundaki düğmeyi kullanacağız  Dolgu rengini ve desenin belirlemek için araç çubuğundaki düğmeyi kullanacağız.

32 Word Art ( Süslü Yazılar) Word Art’ı Kullanarak dokümanımıza özel efektler içeren metinler yerleştirmek için; Ekle-Resim-WordArt menü seçeneklerinin Veya Çizim araç çubuğundaki düğmeyi kullanabilirsiniz


"MICROSOFT WORD HAZIRLAYANLAR: BÖTE. Microsoft Word Programını açmak için izlenmesi gereken yol: Başlat Programlar Microsoft Word Word’de, bir doküman," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları