Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Autocad Nedir? Autocad, standartlara ve teknik resim kurallarına göre çizim yapabilen gelişmiş bir bilgisayar destekli tasarım programıdır. 26.03.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Autocad Nedir? Autocad, standartlara ve teknik resim kurallarına göre çizim yapabilen gelişmiş bir bilgisayar destekli tasarım programıdır. 26.03.2012."— Sunum transkripti:

1 Autocad Nedir? Autocad, standartlara ve teknik resim kurallarına göre çizim yapabilen gelişmiş bir bilgisayar destekli tasarım programıdır.

2 Birçok sektörde (inşaat, makine, elektrik vb)
Birçok sektörde (inşaat, makine, elektrik vb). tasarım amaçlı olarak rahatlıkla kullanılmaktadır. Autocad ile 2 boyutlu çizimler yapılabildiği gibi 3 boyutlu çizimler de yapılıp modellenebilir Gerçeğine birebir uygun modeller elde edilebilir. İstenilen açıdan bakılıp modelin her tarafı bakılıp incelenebilir.

3 Elle çizimin dezavantajları
Saatlerce çizim yapıldıktan sonra çizimde meydana gelen bir hata emeklerin boşa gitmesine sebep olur. Çizimde meydana gelen hatalar sonucu oluşan tahribat ve izler çizimin kalitesini düşürür.

4 Autocad ile çizimin avantajları
Çizimlerin kaliteli ve temiz olması Çizimlerin elle çizmeye göre daha hızlı olması Yapılan çizimin çok hassas olması. Çizimlerde kolay değişiklik yapılabilmesi. Farklı ölçeklerde hızlı çizim. Tasarım yaparken farklı alternatiflerin denenmesi. Önceden oluşturulmuş standart parçaların çizime kolayca yerleştirilmesi. Perspektif görünüşlerin kolay elde edilmesi Kolay arşivleme. Tasarlanan ürünü detaylı olarak görebilme. Geometrik hesaplamaların ve çizimlerin kolay yapılabilmesi

5 Autocad Programı yapısı
Çizim Alanı : Bütün çizimler siyah renkli olan bu bölgeye yapılır UCS simgesi : Çizim alanının sol alt kısımda bulunur. Koordinat sisteminin yönünü ve sıfır noktasını gösterir Programın en sol alt köşesinde bulunan farenin hareketi değişen 3 adet rakam sırasıyla farenin X, Y, Z koordinatlarını göstermektedir

6 Autocad Programı yapısı
Başlık çubuğu : Programın en üstünde bulunan mavi kısımdır. Burada çalışılan dosya ismi de yazar Ana Menü : Çizimleri için kullanılacak tüm komutlar Ana menüdeki menülerde bulunur Çizim Araç Çubuğu : Draw (çizim) menüsündeki bulunan çizim komutları bulunmaktadır.

7 Autocad Programı yapısı
Komut satırı : Programın alt kısmında “Command” yazan beyaz kısımdır. Kullanıcı bu kısıma komutlarını yazar. Komutları çalıştırmak için Draw menüsü kullanılabileceği gibi Çizim araç çubuğu ve Komut satırı kullanılabilir.

8 Autocad çizim komutları
1. Line (Çizgi çizme) komutu : Çizgi çizmek için kullanılan komuttur. Çizgi çizmek için Draw menüsünden Line komutu veya çizim araç çubuğundan Line tuşu kullanılır. Her çizginin bir başlangıç birde bitiş koordinatları vardır. Bu koordinatlar fare ile girilebileceği gibi Komut satırından da girilebilir. 100,150 200,150

9 ÇizimYöntemleri 1. Mutlak koordinatlara göre çizim : Bu çizim yönteminde kullanıcı çizilen şeklin her koordinatını kendi hesaplar ve Komut satırına girer. Bu yöntemle çizim zordur. Koordinatlar hep orijin noktasına göre hesaplanır. Aşağıdaki 100 birimlik yatay çizgiyi bu yöntemle çizelim: 100,150 200,150 Command : _line Specify first point : 100,150 Specify next point or [Undo] : 200,150

10 2. İzafi koordinatlara göre çizim : Bu çizim yöntemi Mutlak koordinatlara göre çizime göre daha kolaydır. Her koordinat girilirken orijine göre değil bir önceki koordinata göre hesaplama yapılır. Aşağıdaki 100 birimlik yatay çizgiyi bu yöntemle çizelim: 100,150 200, 150 Command : _line Specify first point : 100, 150 Specify next point or [Undo] 0

11 3. İzafi kutupsal koordinatlara göre çizim : Bu çizim yöntemi İzafi koordinatlara göre çizime benzer fakat açılı çizimler için kullanılır. Her koordinat girilirken orijine göre değil bir önceki koordinata göre hesaplama yapılır. Aşağıdaki 100 birimlik 45 derecelik çizgiyi bu yöntemle çizelim: 45 derece 100,150 Command : _line Specify first point : 100, 150 Specify next point or [Undo] < 45

12 4. Koordinatsız (Sadece Mesafe girerek) çizim : En çok kullanılan çizim yöntemidir. Bu yöntemde fare ile çizgi yönü belirtilir ve sadece çizgi boyu girilir. Ortho modu en altta bulunan Ortho tuşuna tıklanarak açılır ve kapatılır. Bu modda sadece yatay ve dikey çizgiler çizilebilir. Aşağıdaki 100 birimlik yatay çizgiyi bu yöntemle çizelim: (Önce ilk konum girildikten sonra fare sağa çekilir) 100,150 100,150 200,150 Command : _line Specify first point : 100, 150 Specify next point or [Undo] : 100

13 5. Açı kullanarak çizim : Bu Koordinatsız çizime benzer fakat açılı çizimler için kullanılır. Önce açı değeri girilir ve sonra fare ile veya konum girerek uzunluk girilir. Açı girildikten sonra sadece o açıyla çizime izin verir. Aşağıdaki 100 birimlik 45 derecelik çizgiyi bu yöntemle çizelim: 45 derece 100,150 Command : _line Specify first point : 100, 150 Specify next point or [Undo] : < 45 Angle Override : 45 Specify next point or [Undo] : 100

14 2. Circle (Çember çizme) komutu : 5 farklı çember çizme yöntemi vardır
2. Circle (Çember çizme) komutu : farklı çember çizme yöntemi vardır. Bunlar : Merkezi ve yarıçapı bilinen çember çizme Merkezi ve çapı bilinen çember çizme 3 noktadan geçen çember çizme 2 noktadan geçen çember çizme 2 objeye teğet ve yarıçapı bilinen çember çizme

15 100,150 merkez noktasında olan 200 birim yarıçaplı çemberi çizelim.
2. A. Merkezi ve yarıçapı bilinen çember çizme : Draw menüsünden veya çizim araç çubuğundan Circle komutu seçilir. İlk önce merkez noktasını isteyecektir. Bu nokta komut satırından girilir veya fare ile seçilir. Sonra Komut satırından yarıçap girilir veya fare ile seçilir. 100,150 merkez noktasında olan 200 birim yarıçaplı çemberi çizelim. 100,150 200 Command : _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr …] : 100, 150 Specify radius of circle or [Diameter] < > : 200

16 100,150 merkez noktasında olan 400 birim çaplı çemberi çizelim.
2. B. Merkezi ve çapı bilinen çember çizme : Draw menüsünden veya çizim araç çubuğundan Circle komutu seçilir. İlk önce merkez noktasını isteyecektir. Bu nokta komut satırından girilir veya fare ile seçilir. Sonra yarıçap girilmeden D yazılarak Diameter seçeneği seçilir. Daha sonra Komut satırından çap girilir veya fare ile seçilir. 100,150 merkez noktasında olan 400 birim çaplı çemberi çizelim. 100,150 400 Command : _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr …] : 100, 150 Specify radius of circle or [Diameter] < > : D Specify diameter of circle : 400

17 3. Rectangle (Dikdörtgen çizme) komutu : Dikdörtgen çizme komutu Çizgi çizme komutuna benzer. Onun gibi bir başlangıç ve bitiş konumu vardır. Fakat dikdörtgende bu konumlar çapraz köşeleri gösterir. Dikdörtgen için Draw menüsünden komutu veya Çizim araç çubuğundan Rectangle komutu seçilir. önce ilk komut satırından girilir veya fare ile seçilir. Sonra çapraz ikinci köşe komut satırından girilir veya fare ile seçilir.

18 100,150 ve 300, 500 çapraz köşelere sahip dikdörtgen çizelim.
500, 300 100,150 Command : _rectang Specify first corner point or [Chamfer/….] : 100, 150 Specify other corner point or [Dimensions] : 500, 300

19 100,150 başlangıç köşesine 500 birim genişliğe ve 200 birim yüksekliğe sahip dikdörtgen çizelim.
Command : _rectang Specify first corner point or [Chamfer/….] : 100, 150 Specify other corner point or [Dimensions] : D Specify length for regtangles <200> : 500 Specify width for regtangles <150> : 200 Specify other corner point or [Dimensions] : Fare ile Yön seçilir

20 4. Polygon (Çokgen çizme) komutu: Polygon (Beşgen, altıgen…) çokgen çizme komutudur. Çokgen çizmek için Draw menüsünden Polygon komutu veya Çizim araç çubuğundan Polygon komutu seçilir. Polygon komutu ile 3 farklı yöntemle çokgen çizilebilir. Bunlar:

21 a) Hayali Çember içine Çokgen çizme: İlk önce çokgenin kenar sayısı girilmelidir. Örneğin Beşgen için 5 veya Altıgen için 6 gibi. Sonra merkez noktası girilir veya fare ile seçilir. Sonra alttaki seçeneklerden I seçilerek hayali bir çember içine çizilmesi sağlanır. En son seçenekte ise hayali çemberi yarıçapı girilerek veya fare ile seçilerek çizim bitirilir.

22 300,350 merkez noktasına ve 200 birim yarıçapa sahip hayali çember içine altıgen çizelim.
Command : _polygon Enter number of sides <4> : 6 Specify center of polygon or [Edge] : 300, 350 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I Specify radius of circle: 200

23 b) Hayali Çember dışına Çokgen çizme: İlk önce çokgenin kenar sayısı girilmelidir. Örneğin Beşgen için 5 veya Altıgen için 6 gibi. Sonra merkez noktası girilir veya fare ile seçilir. Sonra alttaki seçeneklerden C seçilerek hayali bir çember dışına çizilmesi sağlanır. En son seçenekte ise hayali çemberi yarıçapı girilerek veya fare ile seçilerek çizim bitirilir.

24 300,350 merkez noktasına ve 200 birim yarıçapa sahip hayali çember dışına altıgen çizelim.
Command : _polygon Enter number of sides <4> : 6 Specify center of polygon or [Edge] : 300, 350 Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: C Specify radius of circle: 200

25 c) Kenar uzunuluğu bilinen Çokgen çizme: İlk önce çokgenin kenar sayısı girilmelidir. Örneğin Beşgen için 5 veya Altıgen için 6 gibi. Sonra merkez noktası girilmeden E tuşuna basılır. İlk önce başlangıç noktası sonra bitiş noktası girilir veya fare ile seçilir.

26 300,350 başlangıç ve 500,350 bitiş noktasına sahip kenarlı altıgen çizelim.
Command : _polygon Enter number of sides <4> : 6 Specify center of polygon or [Edge] : E Specify first endpoint of edge: 300, 350 Specify second endpoint of edge: 500, 350

27 Nesne Kenetleme Autocad programının önemli özelliklerinden biride nesne kenetlemedir. Önceden çizilmiş olan bir şeklin belirli noktaları (başlangıç, bitiş, orta, merkez kesişme noktası vb) yakalanıp diğer şekil için kullanılabilir. Kenetleme yapabilmek için “Object snap” araç çubuğundaki tuşlar kullanılır. Kenetleme yapılabilmesi için şekil çizimine başlanmış olmalıdır.

28 Object Snap Araç çubuğunda bulunan seçeneklerden bazıları
Bir şeklin Başlangıç - Bitiş noktasını yakalar Bir şeklin Orta noktasını yakalar Bir şekil ile Kesişme noktasını yakalar Daire gibi şekillerde merkez noktasını yakalar Daire gibi şekillerde çeyrek noktaları yakalar Daire gibi şekillerde teğet noktasını yakalar Bir şekil ile Dik olan noktayı yakalamak için kullanılır Bir şekle paralel başka bir şekil çizmek için kullanılır Bir şekle en yakın noktayı yakalar

29 Autocad Komutları Silme Komutu: Bir şekli silmek için Modify menüsünden Erase komutu, Modify araç çubuğundan Erase tuşu veya Komut satırında _erase komutu kullanılır. Bu komuta başlandıktan sonra silinecek şekiller seçilir ve Enter tuşuna basılır. Önceden seçili şekillerde Erase komutu uygulandığında şekiller hemen silinir. Şekil seçildiğinde Del tuşuna basılarak da hemen silinebilir.

30 2. Kopyalama Komutu: Bir şekli kopyalamak için Modify menüsünden Copy komutu, Modify araç çubuğundan Copy tuşu veya Komut satırında _copy komutu kullanılır. Bu komuta başlandıktan sonra kopyalanacak şekiller seçilir ve Enter tuşuna basılır. Fare ile şekil hareket ettirilerek ve sol tıklanarak istenilen sayıda kopya elde edilir.

31 3. Taşıma Komutu: Bir şekli taşımak için Modify menüsünden Move komutu, Modify araç çubuğundan Move tuşu veya Komut satırında _move komutu kullanılır. Bu komuta başlandıktan sonra taşınacak şekiller seçilir ve Enter tuşuna basılır. Fare ile şekil hareket ettirilerek ve sol tıklanarak şekil yeni yerine yerleştirilir.

32 4. Döndürme Komutu: Şekilleri belirli bir noktaya göre döndürmek için kullanılır. Modify menüsünden Rotate komutu, Modify araç çubuğundan Rotate tuşu veya Komut satırında _rotate komutu kullanılır. Bu komutta önce döndürülecek şekiller seçilir. Sonra döndürmenin yapılacağı konum seçilir veya klavyeden girilir. En son döndürme açısı seçilir veya klavyeden girilir ve Enter tuşuna basılır.

33 5. Aynalama Komutu: Şekillerin simetrik kopyasını oluşturmak için kullanılır. Modify menüsünden Mirror komutu, Modify araç çubuğundan Mirror tuşu veya Komut satırında _mirror komutu kullanılır. Bu komutta önce kopyalanacak şekiller seçilir. Sonra kopyalamanın nereye göre yapılacağını belirleyen 2 nokta (eksen) seçilir veya klavyeden girilir. En son Asıl şeklin silinip silinmeyeceği sorusuna N girilerek Enter tuşuna basılır.

34 Yaklaşma – Uzaklaşma komutları
Autocad programında çizilen tüm şekilleri görmek veya şekilleri daha detaylı görmek için yaklaşma ve uzaklaşma komutları bulunmaktadır. Yaklaşma ve uzaklaşma komutlarına kullanmak için View menüsünde Zoom grubundaki komutlar veya Zoom araç çubuğundaki tuşlar kullanılır.

35 Zoom grubunda (araç çubuğunda) bulunan seçeneklerden bazıları
Zoom Window : Seçilen şekil veya kısmı tam ekran yapar. Zoom Extents : Çizimdeki tüm şekilleri ekrana sığdırır. Zoom All : Çizimdeki tüm şekilleri çizim alanı dışında bile olsa ekrana sığdırır. Zoom In : Çizimi 2 kat büyütür. Zoom Out : Çizimi 2 kat küçültür. Zoom Scale : Klavyeden girilen oranda büyültür veya küçüktür.


"Autocad Nedir? Autocad, standartlara ve teknik resim kurallarına göre çizim yapabilen gelişmiş bir bilgisayar destekli tasarım programıdır. 26.03.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları