Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Danışma Kurulu I. Toplantısı Kerem Aydınlar Kampüsü 24 Şubat 2016 16.00-18.00.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Danışma Kurulu I. Toplantısı Kerem Aydınlar Kampüsü 24 Şubat 2016 16.00-18.00."— Sunum transkripti:

1 Danışma Kurulu I. Toplantısı Kerem Aydınlar Kampüsü 24 Şubat 2016 16.00-18.00

2 Gündem Açılış, tanışma Bilgilendirme; Amaç, Organizasyon, Faaliyetler, Yönetmelik Danışma Kurulu Üyeleri Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi  Çalışma Biçimi  Ana Tema  Merkez Tanıtım Toplantısı  2016 Çalışma Başlıkları  Ulusal/Uluslararası Toplantı  Araştırma  Proje  Yayın Kapanış

3 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  23 Şubat 2015/29276 Resmi Gazete  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.pdf Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.pdf

4 Amaç Tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, Ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle sağlık politikaları konusunda; Yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, Model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, Donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, Ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yapmak, İlgili karar vericilerle paylaşmak...

5 Faaliyet Alanları: Sağlık politikalarında; Veri toplamak ve analiz etmek, Araştırma yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, Model ve proje geliştirmek, Yayın yaparak ilgililerine aktarmak, Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,

6 Yönetim Organları: Müdür Yönetim Kurulu Danışma Kurulu

7 Müdür Üniversite aylıklı/devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından, Üç yıl süre ile görevlendirilir, Süresi sona eren yeniden görevlendirilebilir, Görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir,

8 Müdür Yardımcısı Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektör’ün onayına sunar, Müdür’ün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı’nın da bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulu’nun en kıdemli üyesi Müdür’e vekâlet eder.

9 Doç. Dr. Haluk Özsarı Müdür Yrd. Doç. Dr. Berna Eren Müdür Yardımcısı Dr. Göksenin Aktulay Elif Yüksel Ekip

10 Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye, Toplam beş üye, Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir, Boşalma halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye, Müdür, Yönetim Kurulu’nun Başkanı, Müdür daveti ile salt çoğunlukla en az ayda bir kez toplanır, Kararlar oy çokluğu ile alınır.

11 Doç. Dr. S. Haluk Özsarı Müdür Yrd. Doç. Dr. Berna Eren Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Güven Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alanay Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Akın Mühendislik Fakültesi Dekanı

12 Danışma Kurulu Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, Üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en az sekiz üye, Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur, Müdür’ün çağrısı üzerine toplanır.

13 Prof. Dr. Erdal AKALINEmekli Öğretim Üyesi, Danışman Yrd. Doç. Dr. Özgür ARAZÖğretim Üyesi, Nebraska Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Prof. Dr. Sabahattin AYDINRektör, Dünya Sağlık Örgütü Geçmiş Dönem İcra Kurulu Üyesi Op. Dr. Reşat BAHAT Genel Başkan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Dr. Enis BARIŞYönetici, Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, A.B.D. Uz. Dr. Şükrü BOZLUOLÇAYYönetim Kurulu Başkanı, Bozlu Holding Prof. Dr. Melih BULUTEmekli Öğretim Üyesi, Danışman Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇIGenel Cerrahi Öğretim Üyesi, Anadolu Sağlık Merkezi Prof. Dr. Nesrin ÇİLİNGİROĞLUÖğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet ERDÖLRektör, TBMM Sağlık Sosyal İşler ve Aile Komisyonu Geçmiş Dönem Başkanı Tahsin GÜNEYGenel Müdür Yardımcısı, Acıbadem Sağlık Grubu Gökhan GÜRCANGenel Müdür, Acıbadem Sigorta Uzm. Dr. Ömer GÜZELYönetim Kurulu Başkanı, Biruni ve Centro Laboratuvarları Dr. Mete HÜSEMOĞLUGenel Müdür, AbbVie İlaç Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir KESKİNASLANÖğretim Üyesi, University of Washington, Direktör/Novartis, İsviçre Dr. Bekir KESKİNKILIÇDünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu Üyesi Uzm. Saliha KOÇHemşirelik Hizmetleri Direktörü, Acıbadem Sağlık Grubu Mustafa Kemal OLGAÇYönetim Kurulu Üyesi, Acıbadem Sigorta Yrd. Doç. Dr. Efe ONGANERTıbbi Direktör Yardımcısı, Acıbadem Sağlık Grubu Prof. Dr. Yunus SÖYLETEmekli Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Geçmiş Dönem Rektörü Prof. Dr. Mehtap TATARÖğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Rasim TOPUZGenel Müdür, Acıbadem Mobil Sağlık Prof. Dr. İbrahim ÜNSALGenel Müdür, Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları Yönetimi Doç. Dr. Bedirhan ÜSTÜNKoordinatör, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre

14 FAALİYETLER

15 6. HEPA Europe Konferansı "Aktif Yaşamın Desteklenmesi için İşbirliği Yaklaşımı" 7-9 Ekim 2015, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sağlığı Geliştiren Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi Avrupa Ağı (HEPA Europe), Aktif Yaşam Derneği, Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği, Hacettepe Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığı Acıbadem Üniversitesi evsahipliği

16 II. “FUTURE TRENDS” Türkiye Atölye Çalışması 13-14 Kasım 2015 İlaç sektöründe pazara erişim, sağlık politikaları ve gelecek trendleri hakkında fikir grupları ve akademisyenlerin bilgi alış verişini sağlamak ve sağlıkla ilgili yerel öncelikler konusunda tartışma zemini oluşturulması ve yerel ile global durum ve fikirlerin karşılaştırılması 29 Katılımcı

17 Tanı Hataları: Güvenli ve Yüksek Kaliteli bir Sağlık Sistemi için Öncelikli bir İyileştirme Alanı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Serteser, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Ünsal, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Erdal Akalın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi

18 Tanı Hataları: Güvenli ve Yüksek Kaliteli bir Sağlık Sistemi için Öncelikli bir İyileştirme Alanı Tanı hatası; sonradan yapılan bir takım tetkik veya yeni ortaya çıkan bulgularla saptanan kaçırılmış, yanlış ya da gecikmiş bir tanı, Amaç; tanı hatalarının hasta güvenliği ve sağlıkta kalite kapsamındaki önemi, görülme sıklıkları, nedenleri ve önleme stratejileri üzerine çok boyutlu bir tartışma yapılması, Sonuç; güncel alan bilgileri ve politikalar temelinde, tanı hatalarını önleme stratejileri üzerinde ülkemizdeki uygulamalara ışık tutacak öneriler sunulması,

19 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sektör Buluşmaları-I “Sağlıkta Gelecek” 25 Mart 2016, 14.30-17.00 Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Açılış, Bilgilendirme, Amaç, Yapılanlar Mehmet Ali AYDINLAR, Mütevelli Heyet Başkanı Acıbadem Üniversitesi’nin Gelecek Vizyonu Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sağlıkta Gelecek Vizyonu 2023 Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Sağlık Bakanı Sağlıkta Bu Gün ve Gelecek Prof. Dr. Anita Wagner, Harvard Üniversitesi Açılış Konferansı; Sağlıkta Gelecek ve Kalite

20 Ana Tema Önerileri: Sağlık politikalarında öncelik belirleme Sürdürülebilirlik Hasta güvenliği Sağlık okuryazarlığı Sağlık yönetiminde liderlik Veri madenciliği (big data) Sağlık güvencesi ve kapsayıcılık Sağlık hizmetlerine erişim (overuse) Sağlık hizmetlerinde kalite Kronik hastalık yönetimi Çocuk sağlığı Kadın sağlığı Yaşlı sağlığı Sağlıkta ekonomik değerlendirme (health technology assessment) Geri ödeme politikaları ve etki analizi Ulusal hastalık yükü


"Danışma Kurulu I. Toplantısı Kerem Aydınlar Kampüsü 24 Şubat 2016 16.00-18.00." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları