Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS 8 DEMİRYOLU TAŞIMASI: Demir yolunda sistem sadece vagonlardan oluşmaz.Çok önemli ve pahalı bir alt yapı bileşenlerinden oluşur.Bunlar :Raylı alt yapı,Donanım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS 8 DEMİRYOLU TAŞIMASI: Demir yolunda sistem sadece vagonlardan oluşmaz.Çok önemli ve pahalı bir alt yapı bileşenlerinden oluşur.Bunlar :Raylı alt yapı,Donanım."— Sunum transkripti:

1 DERS 8 DEMİRYOLU TAŞIMASI: Demir yolunda sistem sadece vagonlardan oluşmaz.Çok önemli ve pahalı bir alt yapı bileşenlerinden oluşur.Bunlar :Raylı alt yapı,Donanım (Elektrik tesisatı,Sinyalizasyon vbg),Vagonlar,Çekici Lokomatif,Aktarma istasyonları,Depolar vbg. Demiryolu alt yapı yatırımları devlet tarafından yapılır.Ama işletme maliyeti son derece ucuz olaması nedeniyle,demiryolu Taşıması ucuz bir taşıma sistmi olmaktadır.Ayrıca demiryolu taşıması çevre dostudur. Demiryolu taşıması uzun destinasyonlar arsında taşıma yapılan ilk entegre sistem olarak yıllar öncesinden itibaren kullanılamaya başlamıştır.İlk demiryolu versiyonları buhar makinelerinin kullanıma girmesi ile üretilmiştir.Ancak günümüzde sistem çok modern hale gelmiş.Hem güvenlik hemde sürat yönünden çok gelişmiştir.Diğer taşıma sistemleri ile entegrasyonu ile bu gün tüm taşıma sistemlerine çok uygun alternatifler yaratmıştır. Dünyada demiryolu talebinin artması,bu sistemin kara,hava ve denizyolu ile birleşmesi ile çok artmıştır. İşte bu özellikleri nedeni ile bu taşıma dünyada çok talep bulamakta ve kullanılmaktadır.

2 Demiryolu taşımasının diğer sistemlere olan üstünlükleri; -Çevreye duyarlıdır. -Daha güvenlidir. -Karayolu trafik kaosu yerine,kendi hatlarında çalışır ve Trafik yükünü azaltır. -Demiryolunda fiyatlar yılda bir defa tesbit edilir ve tarifeler yayınlanır,Bu tarifeler küçük revizeler dışında uzun vadede değişmez. -Kara yolunda yol boyu ülkelerde rastlanan güçlükler,trafik tahditleri ve geçiş kısıtlamaları yerine demiryolu tercih edilen ve öncelik verilen bir taşıma sistemidir. -Transit süresi sistemin işleyişi nedeni ile biraz daha uzun olmasına rağmen,sefer süreleri belirli ve kontrol edilebilir olması nedeni ile tercih edilmektedir. -Ağır tonajlı yükler için çok daha avantajlıdır.

3 Demiryolu sisteminin dezavantajları: -Transit süreleri bazı destinasyonlar için kara yolunave deniz yoluna göre daha uzun sürebilmektedir. -Türkiyede demiryolu taşıması son yıllarda daha uygun ve süratlibir hal almaya başlamıştır.Oysa cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yatırımına büyük önem verilmiş ve bu yolda çok çalışılmıştır.Ancak daha sonraki dönemlerde özellikle Marschal Planı ile karayolları yatırımına dönülmüş ve yabancı üretim kara yolu vasıtalarının tüm yurtta kara yollarını kapsaması gerçeği ortaya çıkmıştır.işte bu genel politika değişikliği ile demiryolları uzun yıllar ihmal edilmiştir.İşte bu nedenler ile demiryolu taşıması ülkemizde yıllarca çok yavaş işleyen bir sistem olarak taşıyıcılar arsında tercih edilmez duruma düşürülmüştür.Tüm gelişmiş ülkelerde Taşıma sistemlerinin büyük kısmı deniz ve demiryolu olmasına rağmen bizde yıllarca karayolu taşıması demiryolundan daha tercih edilir durumda kalmıştır. -Yine bu genel politika tecihi nedeni ile Demiryolları bizde İstasyonlarda başlayıp istasyonlarda biter.Oysa modern ülklerde büyük sanayi kuruluşlarının fabrika ve tesislerin içine kadar demiryolu bağlantıları kurulmuştur. Mesela bunun en güzel misali çiftlikteki Türk Traktör ;Mitaş vbg Fabrikaların durumudur.Bu tesisler çok miktarda yurt içi yurt dışı taşımaları olmasına rağmen Demiryolu fabrikaların 5 metre uzağından teğet geçmekte fabrikalara uğramamaktadır.bu tür tesisler ancak çok büyük rafineri,demir çelik fabrikalarında vardır.Yük Teslimi diğer yerlerde aktarmalı ve kamyonlar ile kapıya ulaşır.

4 Demiryolu ile Eşya taşımasında Modeller. 1)Blok tren Taşıması 2)Münferit Vagon Taşıması 3)Demiryolu Konteyner taşıması. Blok tren Taşıması: Demir yolunda taşıma sistemi bölgelere göre tanzim edilir.Mesela Ankara da yüklenen bir vagon İstabula kadar aynı katarla gidemez. Burada ilk yükleme bölgesi sınırı olan Eskişehire kadar gider.Eskişehirde kesilen vagon buradan İstanbula gidecek başka bir katara (Katar bir dizi vagondan oluşan zincire denir) bağlanır. Ancak demiryolu ile özel bir anlaşma yapılarak minumum (idarenin o hatta tesbit ettiği asgari vagon sayısı) vagon sayısı ile yükleme yapacağını beyan etmesi ile yol boyunda kesilmeden yapılan taşımalara Blok taşıma denir.Ancak burada da lokomatif bölgeler arasında çalıştığı için Lok.değişir. Blok sistemde diğer vagolara göre geçiş üstünlüğü vardır.Bu bakımdan daha süratle taşıma yapılabilir.

5 Demiryolu ile Münferit Vagon Taşıması: Demir yolu ile Blok sevkiyat yapılabildiği gibi Münferit ‘’Tek Vagon’’ veya birkaç vagonluk sevkiyatlar da yapılabilir.Bunun için öncelikle demiryolu taşımasında İhtisas sahibi olan bir demiryolu FF acentası ile irtibat kurmak gerekir. Demiryolunda münferit taşıma fiyatı elde etmek için öncelikle şu hususların belirlenmesi önemlidir. a)Yükün Cinsi ve İstatistik tarife numarası b)Yükün ağırlık ve hacimi 3)Yükün nasıl ambalajlandığı. Ambalajlı yükün paket listesi (Bu listede her kolinin ağırlık ve ölçüleri ayrı ayrı belirtilir) 4)Yükün hangi istasyonda teslim edileceği. 5)Yükün hangi istasyonda teslin alınacağı. FF bu bilgiler ışığında demiryolu ile tmas eder gerkli yüke uygun vagonu tesbit eder ve yükleme zamanında yük altına alınması için gerekli ön bağlantıyı yapar(Vagon Siparişi). Böylece münferit demiryolu taşıması için şartlar oluşmuştır.

6 Demiryolu ile Konteyner sevkiyatı : Demiryolunda da aynı deniz yolunda olduğu gibi standart ölçülerde kapıları kilitlenen metal kutular taşımada kullanılmaktadır.Konteyner denilen bu kutular 3mt,6mt,12mt uzunlukta olabilirler.esas itibari ile demiryoluna aittirler.Ancak ‘’Shippers Own ‘’ denilen Müşteri konteyneri de olabilir.Bu kontenerin mülkiyeti müşterinin olup demiryolu gabarisinde taşınmasında bir sakınca yoksa demiryolu konteyner tarifeleri ile taşıma yapılır. Demiryolunda yurt içi olduğu gibi yurt dışına da taşıma yapılır.Yurt dışı taşımalar için demiryolu vagon yüklemeleri sadece gümrük kontrolu olan istasyonlardan yapılabilir.Yüklenen vagon aynı kamyon taşımasında olduğu gibi gümrük kontrolundan geçer gümrüklü beyanname ile sevk edilir. Konteyner şayet yurt dışına gidecek ise ve demiryolu konteyneri ise: bu konteyner iki yerde yüklenebilir. a)İstasyonda b)Yükleyicinin belirlediği depo ya da fabrikasında a)İstasyonda yüklenecekse: konteyner ergonomisi itibari ile vagon üstünde yüklenemez(Standart Box Konteyner) İstasyon sahasında yüklenir.Bu konteynerin yüklemesi ve elleçlemesi için demiryolu navlunundan ayrı bir ücret demiryoluna ödenir. Konteyner yükleyiciye ait ise,Yükleyici deposunda konteyneri kendi yükler vagon yanına kadar getirir,sadece vagona yükleme için ayrı bir ücret öder.

7 b) Yükleyicinin deposunda yüklenecek ise: Demiryolu konteynerleri vagonun bir parçası olarak kabul edildiği için demiryolunun gümrüklü sahasından dışarı çıkarılması,Gümrük iznine bağlıdır. Genellikle FF veya demiryolu acentası bu izinleri alır ve Konteyneri geçici olarak gümrüklü saha dışına çıkartır,Konteyner yüklenip geri gelince bu tekrar gümrüğe bildirilir. İstasyon /Yükleme yeri arasnda konteynerin götürülüp getirilmesini acenta veya yukleyici sağlar.Burada konnteynerin sahadan alınıp,yükleme yerine götürülmesi,yüklenen dolu konteynerin tekrar sahaya getirilmesi ve vagona yülenmesi ilave ücrete tabidir. Yüklemedeki bu ilave ücretler aynen Mevritte (Varış yeri)de geeçerlidir. Demir yolu taşımasındaki sorumluluklara geçmeden kısaca bu tip taşımalarda kullanılan belgelere de göz atmak lazım. Blok taşımada anlaşmayı Demiryolu idaresi ile direk yapmışşanız ‘’CİM’’ belgesi. FF ile yapmışşanız idare ile FF arasında ‘’CİM ‘’belgesi,FF ile Müşteri arsında ‘’REMİZ BÜLTENİ ‘’düzenlenir. Münferit taşımalarda ise sadece ‘’CİM’’ belgesi yeterlidir.

8 DEMİRYOLU TAŞIMASINDA TARAFLAR VE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI Demiryol ve denizyolu taşımaları gerek mahalli gerekse uluslar arası çok detaylı kurallara sahiptir.Bu nedenle işi üretim ve satış olan sıradan her yükleyicinin bu kuralları bilerek hareket etmesi düşünülemez.bu bakımdan acenta ve FF Hizmetleri özellikle bu taşımalarda ve proje taşımalarında önem kazanır.bu nedenle demiryolu taşımasında tarafları sayarken hem yükleme hem de boşaltma yerlerindeki forwarderleri de saymak gerekir. Taşımanın Tarafları: Yükleyici ( İhracatçı) YüklemeForwarderi Taşıyıcı demiryolu Varış yeri forwarderi Alıcı (İthalatçı) Yükleyici ve/veya Yükleme yeri Forwarderinin sorumlulukları şunlardır: Öncelikle yükün tüm detaylarını doğru tesbit etmek. Eşyayı en uygun şekilde paketlemek. Ambalaj üzerindeki adreslere ve diğer bilgilere dikkat etmek. Eşyanın kıymetini doğru tesbit ederek idarye bildirmek ve CİM üzerinde kaydını sağlamak.

9 Kolilerin tam ebatlarını ve ağırlıklarını doğru tesbit etmek. Taşıma belgesinin gerektirdiği tüm bilgileri doğru tesbit etmek.Konşimento talimatına doğru biçimde aktarmak. Yükleme ve boşaltmanın hasarsız şekilde yapımasını denetlemek. Vagonda bağlamaya nezaret ve kontrol. Taşıma belgesini imzalamak. Taşımayı her aşamada takip ve kontrol ederek rapor vermek Taşıyıcının sorumluluğu: Yüke uygun vagonu temin etmek ve zamanında yük altına almak. Taşıma blgesini CİM Yükleyicinin talimatlarına göre hazırlamak. Yükleyiciden teslim aldığı yükü sağlam ve noksansız olarak alıcıya teslim etmek. Taşıma Routları ve mal cinsi ve ağırlıklarına göre en uygun tarifeyi tesbit ederek bunu uygulamak. Yükleyici açık vagon istemişse ancak malzeme ıslanmaktan ve yüksek ısıdan hasar görebilecek bir malzeme ise vagonu sağlam muşamba örtüler ile kapatmak. Yüklemede dingil aralarına ve dingil basıncına dikkat göstermek( Dengeliyükleme)

10 Alıcı veya alıcının Forwarderinin sorumlulukları. Adına gelen eşyayı kontrol ederek tam ve eksiksiz bir şekilde teslim almak. Malzemede herhangi bir hasar ve noksan yoksa bunu CİM belgesi üzerinde İmzalamak.Gerekirse tekrar sevk etmek. Vagon Talebi: Yükleyici Demiryolu taşıması yapacak ise mutlaka yukleme istasyonundan yazılı resmi vagon talebi yapması ve vagon talep ücretini yatırması gerekir. Vagon talebi dilekçesinde mutlaka malın cinsi,ağırlık ve ölçüleri,istenen vagon tip ve gideceği yer belirtilmelidir. Vagon yükleme: Bu istasyonlarda yükleme ekipman ve yükleyiciler varsa (Bunlar özel ya da TCDD ye ait olabilir.) yüklemeyi bunlar yapar.Ücreti navlun dışında ayrı ödenir. TCDD nin veya Demiryolu kuruluşunun yükü teslim alması : Bu işlem demiryolunda Revizörlükler kanalı ile yapılır. Revizörlük yüke göre uygun vagonu tahsis eder.Yüklemenin gabari içinde ve dingil basıncına uygun olmasını kontrol eder.Yükün sabitlenmesini kontrol eder ve bundan sonra teslim kağıdı ile yükü teslim alır. Demiryolunda yurt dışına gidecek eşya yüklenmişse,Vagon Gümrük tarafından, yurt içi ise FF ya da Demiryolu idaresi tarafından mühürle kapatılır.bu mühür tekrar varış istasyonunda ilgililerce açılır.

11 Demiryolu Gabarisi

12 Demir Yoluna Yükleme Yapabilmenin Sınırları; Demir yolu ile vagonla eşya yüklemek için sınırlamalar vardır.Bunlar öncelikle, a)Gabari içi olması b)Gabari taşkını yükler,diye ikiye ayrılır. Yükün gabari içinde olması, yük ölçülerinin yukarıdaki şemada belirtilen ölçüler dahilinde yükleme yapılması demektir. Gabari dışı yükler ancak şemada belirtilen ölçüler dahilinde olması halinde ve mutlaka ilgili daire tarafından onaylanarak yüklenebilir. Mesela 18 mt boy,3m çapında ve 20 ton bir Boş LPG tankını vagona yüklemek istersek; Uygun vagon saçilir.Tankın ölçüleri ile yük ve yapı gabrileri denetlenir.Hareket dairesi yükün taşınabileceğine dair onay verirse bu tank yüklemesine müsaade edilir. Proje yüklerinde, yük detayları.planları ve resimleri tüm özellikleri ile ilgili daireye verilir, daire bu yüke ait yükleme planı yapar ve yük bundan sonra Yüklenebilir. Bu genel sistem dışında taşınması kabul edilmeyen yükler veya taşınması şartlı olarak kabul edilen yükler de demiryolunda taşıma sorunları yaratabilir.

13 Taşımaya Kabul edilmeyen Eşyalar. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yol boyu ülkelerden birinde dahi olsa taşınması yasak olan eşyalar. Taşınması Posta İdarelerince yapılması gereken eşyalar. Cenaze Taşıması Gerek yükleme ülkesinde gerekse yol boyu ülkelerde Taşınacak eşyanın gabari dışı olması,hallerinde bu eşyaların yülemesi kabul edilmez.. Taşıması Şartlı olarak Kabul EdilenYükler. Tehlikeli madde taşiması RID yönetmeliğinin müsaade etiiği ürünler. Cenaze taşıması Kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu vasıtaları(Metro vagonları,Demiryolu vinçleri vbg) Canlı hayvan taşıması(Mutlaka refakatçi eşliğinde) Gabari taşkını ancak idarenin özel olarak müsaade ettiği yükler. Bu yükler dışında her türlü taşıma uygun demiryolu vagonları ile Yapılabilir.

14 DEMİRYOLU TAŞIMASINDA ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER. Uluslar arası Demiryolu taşımasına ilişkin en belirgin sözleşme COTİF.dir. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler,diğer ülke vagonlarını kendi bölgelerinde taşımaya mecburdurlar. CİM eşya taşıma sözleşmesi ve hamule senedi bu müşterek kararlara dayanarak hazırlanmıştır. Bunun dışında uluslar arası başka örgütler de vardır,Uluslar arası Demiryolları birliği (UİC İnternational Union of Railways ) veya Avrupa demiryolları Birliği (The Community of European Railways –CER) gibi. DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMASI HAREKET SİSTEMİ: Demiryollarında eşya Blok Tren olmadıkça kesikli bir sistem dahilinde taşınır. Buna yurt içinden bir örnek vermek gerekirse şöyle izah edebiliriz. Ankara Behiçbey de yüklenen bir vagon İran’a Gidecekse bu vagon Razi kapıya kadar TCDD nin sorumluluğunda gider. Yüklenen vagonun tüm işlemleri bitirildekten sonra vagon hareket dairesine bildirilir.Hareket dairesi bu vagonun Kayseri istikametine giden ilk trene bağlanması talimatını istasyona verir. Kayseriye gelen vagon burada katardan çıkartılır ve Sıvas istikametine gidecek ilk trene bağlanır.Sıvasta kesilen vagon Elazığ-Van istikametine giden katara bağlanır.Tatvan -Van arasını vagon ferisi ile geçen vagon buradan Razi kapıya gidecek şekilde teşkil edilen katara bağlanır ve Razi kapıya gider. Razi kapıdan itibaren vagonun taşıma sorumluluğu İran demiryollarına geçer.Bölge müdürlükleri olarak türkiye 7 bölgeye ayrılmıştır.

15 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa 2. Bölge Müdürlüğü Ankara 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak 4. Bölge Müdürlüğü Sivas 5. Bölge Müdürlüğü Malatya 6. Bölge Müdürlüğü Adana 7. Bölge Müdürlüğü Afyon TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ.

16

17 DEMİRYOLU İLE EŞYA TAŞIMASINDA FİYAT

18

19 Gümrük tarife numaraları na göre tarife sınıfları belirlenir.

20 DEMİRYOLU TAŞIMA FİYATLARI TARİFE BAZLIDIR. Gerek yurdumuzda gerekse yakın komşularımızda uygulanmakata olan müsterek tarife ile taşıma yapılmaktadır.Bu tarifeler kısa zaman aralıkları ile değişmezler.Bu bakımdan demiryolu uzun vadeli taşımalar için istikrarlıdır.Mesela yıllar sürecek bir yol inşaatının Bitüm taşıması İskenderundan Adapazarına yapılmaktaysa bu taşımanın uzun vadeli maliyeti hesaplanırken demiryolu taşıması esas alınmış ise fiyat sabit kalacağından genel maliyette bir sapma olmayacaktır. Demiryolunda tarifeler malzemeler baz alınarak hesaplanır. Her malzemenin NHM kodu vardır.bu kot GTİP (Gümrük tarife İstatistik Pozisyonu) nun ilk dört hanesi esas alınarak belirtilir. Her fiyat baremi ton bazıda ayrı ayrı verilmektedir; 10 ton 15 Ton 20 Ton 25 Ton ve üzeri gibi. Ayrıca yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi her yükleme istasyonunun çıkış kapısı veya gideceği istasyona olan mesafesi de fiyata esas alınır. Ayrıca tarifeler bir ve ikinci sınıf olarak da ayrıldığı gibi Yurt içi taşımalar ve ihracat/İthalat taşımaları olarak da ayrılır. Bir de demiryolu ile standart konteyner taşımaları yapılır ki bunlar içinde yine ayrı bir tarife mevcuttur.

21 Demiryolu Gabarisi

22 Tarifelere göre hesaplanan navlunlar tam vagon taşımalarda dingil basıncına görede değişiklik arz eder.Bu nedenle kullanılan vagon için kaç dingilli olduğuna göre minumum yükleme tonajı hesaplanmıştır. Mesela 2 dingilli bir vagonda minumum yükleme 10 ton dört dingilli bir vagonda 20 ton dur. Ayrıca gabri dışı taşımalarda da hesaplama yükün vagon platformundan yapı gabarisine kadar taşması ile derecelendirilir ayrıca yükün üst sınırı ray mantarından Yükün üstüne kadarki ölçümlere göre de ayrıca hesaplanır. Nerede gabari taşması varsa ona göre özel tarife yapılır. Tehlikli madde taşımalarında da yine özel fiyat vardır. Konteyner Taşıması fiyatları. Demiryolunda standart ‘’Sea Going’’ konteyenrler de taşındığı gibi demiryolu konteynerleri de taşınmaktadır. Bu konteynerler müşteri konteyneridir ve dolu ve boş olmalarına göre fiyat tarifesi vardır. Demiryolu kendi konteynerleri ile de taşıma yapmaktadır.Bu konteynerler 20 Feet Conteyner :6 mt uzunluk 30 feet Conteyner : 9 mt uzunluk 40 Feet Conteyner :12mt uzunluktadr. Her konteynerin taşıma ücreti her Parkur için boş ve dolu olmasına göre ayrı verilir. Bır 40 feet cont 24 ton brüt hesaplanır,iki 20 lik bir 40 lık hesabıyla bir 30 luk tarifenin %90 ı heabıyla navlun tesbit edilir.

23 TAŞIMA BELGESİ CİM Demiryolu taşımalarında ‘’Taşıma Sözleşmesi’’, eşyanın Demiryolu idaresine teslim edildiği andan alıcıya teslimine kadarki tüm safhalarda geçerli olan CİM belgesi ile yapılır. CİM belgesi uluslar arası kurallara göre hazırlanmış standart hamule senedidir.Bir CİM belgesinde zorunlu olarak olması gereken hususlar şunlardır: -Yükleme Garının adı -Yükleyicinin adı adresi. -Variş Garının adı. -Alıcının adı adresi -Eşyanın cinsi NHM numarası -Eşyanın miktarı -Koli adedi ve ambalaj durumu -Vagon numarası -Ekli belgeler

24 DEMİRYOLUNDA KULLANILAN BELLİ BAŞLI VAGON TİPLERİ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


"DERS 8 DEMİRYOLU TAŞIMASI: Demir yolunda sistem sadece vagonlardan oluşmaz.Çok önemli ve pahalı bir alt yapı bileşenlerinden oluşur.Bunlar :Raylı alt yapı,Donanım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları