Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1

2

3 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

4  Kalite kavramları ve kalitenin gelişiminin anlaşılmasını sağlamak,  Kalite Prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak,  TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin anlaşılmasını sağlamak,  ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümatasyon yapısını ve uygulatılmasını kavratmak.

5 13.00 – 13.30 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 13.30 – 14.00 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu, 14.00 – 14.15 Soru – Cevap, 14.15 – 14.30 Oturum Arası 14.30 – 15.00 Kalite Kontrol Çemberleri, 15.00 – 16.00 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi, 16.00 – 16.30 Eğitim Uygulama Çalışması (Soru – Ceva, Test) 16.30 Eğitim Bitiş

6 TEMEL KAVRAMLAR

7 TS EN ISO 9001:2008 NEDİR? TS EN ISO 9001:2008 Revizyon Tarihi Uluslararası Standart Kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü Avrupa Standartlar Kuruluşu Standart Numarası TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

8 Kalite; Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi (TS EN ISO 9000:2007) Kullanıma uygunluktur. (Juran) Şartlara uygunluktur. (Crosby) İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO 8402). En kısa tanımıyla KALİTE, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan inançların ölçüsüdür.

9 SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı. YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Düzenlenmiş sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi (ISO 9001:2000)

10 Hizmetin sunumu sürecinde organizasyonu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Etkili olmalı: ”Doğru işin yapılması” (planlanan sonuçların ne kadar elde edildiği). Etkin olmalı: “İşin doğru yapılması” (kullanılan metodlarla ulaşılan sonuçlar arası ilişki). BİR ORGANİZASYONDA KALİTE SÖZCÜĞÜ İLE HERKESİN AYNI ŞEYİ ANLAMASI SAĞLANMALIDIR.

11 KALİTE Kavramını İyi Anlamak ! Doğru İşi Doğru Yapmak (KALİTE) Apandisit ameliyatında apandisit doğru alınmış Ismarlanan pizza zamanında getirilmiş Gerekli toplantı zamanında iyi yapılmış Doğru İşi Doğru Yapmak (KALİTE) Apandisit ameliyatında apandisit doğru alınmış Ismarlanan pizza zamanında getirilmiş Gerekli toplantı zamanında iyi yapılmış Apandisit alınırken sinirler kesilmiş İstenen pizza geç getirilmiş Gerekli toplantı kötü yapılmış Apandisit alınırken sinirler kesilmiş İstenen pizza geç getirilmiş Gerekli toplantı kötü yapılmış Apandisit yerine safra kesesi alınırken sinirler kesilmiş İstenmeyen pizza geç getirilmiş Gereksiz toplantı kötü yapılmış Apandisit yerine safra kesesi alınırken sinirler kesilmiş İstenmeyen pizza geç getirilmiş Gereksiz toplantı kötü yapılmış Apandisit yerine safra kesesi doğru alınmış istenmeyen pizza zamanında getirilmiş Gereksiz toplantı iyi yapılmış Apandisit yerine safra kesesi doğru alınmış istenmeyen pizza zamanında getirilmiş Gereksiz toplantı iyi yapılmış Doğru işi yanlış yapmak Yanlış işi yanlış yapmak Yanlış işi doğru yapmak

12 1. Hizmette Yüksek Performans 2. Stratejik Planlama 3. Yasa,Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk 4. Bağlı Birimlerin Akreditasyonu 5. Güvenilirlik 6. Küresel Rekabet Üstünlüğü 7. Düşük Maliyet/Yüksek Kazanç 8. Toplum Memnuniyeti 9. İtibar Sürekliliği 10. Toplumsal Kazanç KALİTENİN, HATA BULMA DEĞİL HATA ÖNLEME SANATI OLDUĞU HİÇ UNUTULMAMALIDIR.

13 4- ISO 9001 (1994) 2- BS 5750 (1973-1979) 1- AQAP/NATO(1968) ASKERİ STANDARTLAR 3- ISO 9001 (1987) Doğduğu tarih 5- ISO 9001 (2000) ISO 9000 ISO 9001 ISO 9004 6 - ISO 9001: 2008 YENİ

14 1. Edition ilk Yayım, İlk Basım E2. Edition V1. version (sürüm) E3. Edition V2. version E4. Edition V3. version 1987 First Edition1994 Second Edition 2000 Third Edition2008 Fourth Edition BS 5750 Military Specs. Kalite Güvence Kalite Yönetimi Proseslerin Yönetimi ISO 9001:2008 Kayıplar azalmakta … Verimlilik artmakta… Uygun Ürün, uygun Hizmet ISO 9001:1987 21 yıl oldu.

15 1. Amaç ve hedeflerde yapılan hatalar, 2. Tepe yönetim katılmaması, denetimlere önem vermemesi, 3. Çalışanlarlara önem verilmemesi", sirkülasyon… 4. Gerekli eğitimleri almamak,”eğitime önem vermemek” 5. Bir uzman,danışman kullanmamak veya bulmamak, (dış kaynaklı proses) 6. Standartları okumamak, anlamamak, yorumunu yapamamak, 7. Kalite yönetim prensiplerinin algılanmamış olması,(8 prensip) 8. Dokümantasyonda yapılan hatalar, 9. Etkin olamamak, 10. Belgelendirme kuruluşunun yanlış seçimi… 11. Belge aldıktan sonra, durmak,

16 EEğitime gerektiği kadar önem vermeme !!! ““Aile kültürü, kalite kültürü ve şirket kurum kültürü” olmayanların direnci, DDoküman, kayıt tutmanın zorluğu, SSistemin tam olarak anlaşılmaması ve benimsenmemesi, KKaynak sağlanmaması, desteklenmemesi, ““Biz bunları zaten biliyoruz” yaklaşımı ! ““Biz okumuş insanlarız veya hiç zamanım yok! VVakit ayıramama, zaman alıcılığı, İİstatistiki verilerin toplanmasındaki zorluklar, SStandardın her sektöre uygulanabilirliği nedeni ile esnek oluşu, yorumları için uzman gerektirdiği,

17  Sistemi planlayarak ve anlayarak kurmamak,  Müşteri odaklılığı tam anlamamak,  Doküman yönetiminin yetersizliği, “dış kaynaklı dokümanlar” ve yönetmelik, mevzuat takibini yapmamak,  Doğrulama / kalibrasyon kavramının anlaşılmamış olması,  Proses yönetiminin anlaşılmaması,  Yetersiz altyapı,  Yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi,  İyi bir sistem kurmadan, başka veya moda bir sisteme anlamadan, bilmeden geçmek, (yalın üretim, six sigma, altı sigma bize iyi gelir mi ?) gibi komik yaklaşımlar

18  Ürün gerçekleştirme planlamasının etkin yapılmaması,  Tasarım yönetiminin anlaşılmaması ve/veya tasarım prosesini sisteme almamak,  Uygunsuzlukların “kök nedenine” inmemek,  Problem çözme ve veri analizi yöntemlerinin bilinmemesi,  Sisteme tüm çalışanları katmamak ve iyileştirme yapmamak,  “Proseslerin performansını” takip edememek,  YGG. Toplantısı tam anlamıyla yapamamak, hedefler koyamamak, önlem alamamak,  Kalite / Kalitesizlik maliyetleme sistemi kuramamak, “kaı- zen maliyetleme” sistemi (Bölümlerin, Proseslerin maliyet merkezi ve her bölüm-proseslerde iyileştirme gerektirdiği sistemi)

19 TS EN ISO 9000:2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük TS EN ISO 9001:2008 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar TS EN ISO 9004:2000 ; Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz TS EN ISO 19011 ; Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu.

20 1.Vatandaş/Kurum ve Kuruluşa Odaklılık, 2.Liderlik, 3.Çalışanların Katılımı, 4.Proses Yaklaşımı, 5.Yönetimde Sistem Yaklaşımı 6.Sürekli İyileştirme, 7.Verilere Dayalı Karar Verme, 8.Tedarikçiler ile karşılıklı Faydaya dayalı ilişkiler,

21 Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları-beklentileri iyi anlaşılmalıdır, Müşteri şartlarını yerine getirmeli ve Müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMALI ve GELİŞTİRİLMELİDİR. Müşteri Odaklılık: K uruluşların, yeni yönetim anlayışının bir yüzü olarak tanımlanmaktadır. 20 Müşteri: “Beklentisi olana” denir…

22  Kalite için hayati önem taşır  Liderler hedef ve yön birliği olmasını sağlar.  Oluşturduğu ve devam ettirdiği iç çevreyle çalışanların hedeflere ulaşmaya tam olarak katılımını sağlar.  Standartlar lideri “üst yönetim” olarak tanımlamakta ve planlama, katılım, iletişim, müşteri odaklılık ve KYS gözden geçirme çalışmalarında temel rol üstlenmesini istemektedir.

23  Grubunun karar vermesini sağlar  Lider, grubunu başarıya ulaştırır,  Lider özelliği olan insanlar yetiştirmeliyiz… “Liderler; doğru işler yapan insanlardır” “Yöneticiler; işleri, doğru yapan insanlardır” (Hem Yönetici, hem de LİDER özellikli insan.., çift çekirdekli)

24 Her seviyedeki kişiler, “BİR KURULUŞUN ÖZÜDÜR” Bu kişilerin tam katılımı sağlanmalıdır, Çalışanlar- (iş görenler) emeklerini, yeteneklerini, kuruluşun yararına kullanmalıdırlar, BEDEN GÜCÜ yanında, BEYİN GÜCÜNÜ de kullanmak, Öneri / Fikir vermek… Kuruluşun parçası olmaktan HEYECAN duymak, GURUR ve ONUR duymak, (Aidiyet duygusu…) Yaratıcı, Yenilikçi olmak,

25  Çalışanlar işlerini yapabilecek yetkinlikte olmalı ve bunun için eğitime tabi tutulmalıdır.  Çalışanların bakış açısı kalite sisteminin nasıl çalışacağını tanımlamaktadır. Çalışanlarla etkin iletişim kurulması sağlanmalıdır.

26 “Belirli bir dizi G GG GİRDİ’ yi, bir zaman dilimi içinde müşterileri için, bir dizi faydalı ÇIKTI ya dönüştüren; tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı, ilişkili DEĞER YARATAN faaliyetler dizisidir.” SÜREÇ (PROSES) TANIMI GİRDİLER ÇIKTILAR Zaman Çalışanlar Makineler Materyaller Çevre Şartları Bilgi Metotlar ÜRÜN HİZMET MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 5M 5M. MATERIAL, METOD, MACHINE, MEN/WOMAN POWER, MEASURE,

27 1-YÖNETSEL SÜREÇLER 2-MÜŞTERİ ODAKLI SÜREÇLER 3-DESTEK SÜREÇLER 4-DETAY SÜREÇLER

28  Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini oluşturur.  ISO 9001:2008 Standardı kuruluşlarda yapılan bütün faaliyetleri tanımlamayı ve birbiri ile etkileşimlerinin ortaya konmasını istemektedir. HHangi süreçlerin olduğunun belirlenmesi, AAralarındaki etkileşimin belirlenmesi, Standart, kuruluşların aşağıdakileri gerçekleştirmesini ister.

29  Her bir süreçle ilgili müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi,  Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi –ne yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor,  Süreçlerin katma değer üretmesinin sağlanması

30 PROSES YAKLAŞIMI BÖREK

31  Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi; HEDEFLERİN başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar,  Sistemin iyi yapılandırılması, Kaynakları temin edilmesi, (kişilere araç,fırsat ve cesaret veriniz)  Sistemi ölçün, iyileştirin, sürekliliğini sağlayın, Sistemi; Takım çalışmaları ile, engelleri azaltarak, ORTAK HEDEFLERE ulaştırmak…

32  Kuruluşun “Toplam Performansı”nın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı HEDEFİ / kurumun kültürü olmalıdır,  HİZMETİ, PROSESİ ve SİSTEMLERİ “sürekli iyileştirmek” her bireyin “HEDEFİ” olmalıdır.  Önleyici yaklaşım,  Her kişiye Eğitim ve öğrenim,  İyileşmeleri izlemek, farkında olmak..

33 KAİ – ZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) Emirler Müşteriler Çalışanlar Yöneticiler KLASİK KAİZEN Çalışanlar Müşteriler

34 O HALDE HEDEF; HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK YOLUYLA DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET OLMALIDIR. ÖNLEM AL PLANLA UYGULA KONTROL ET PUKÖ

35  ETKİLİ KARARLAR, veri ve doğru bilgilerin analizine dayandırılmalıdır.  Hedeflerin ölçümlerinin alınması,  Verilerin ve bilgilerin toplanması, Analizi yapılması,  İstatistiki tekniklerin bilinmesi ve değerinin anlaşılması, (istatistiki Teknikler)  Veriler üzerine kurulan STRATEJİLER daha gerçekçidir ve sağlanması daha kolaydır,

36  Birbirlerine bağlıdırlar,  Anahtar tedarikçinin tanımlanması, seçilmesi ve izlenip-değerlendirilmesi,  İyi iletişim, paylaşım,  Her iki taraf, “değer yaratmalıdır”,  Karşılıklı fayda sağlanmalıdır,  Güvenilir, zamanında “kusursuz teslimatı”, garanti etmelidir,  Tedarikçinin iyileşmesi ve başarılarını fark etmek,  Tedarikçi eğitimleri, yeterliliklerini geliştirme gerekir…

37 KALDER Osman VEHBİ UÇAL_Eğitim Uzmani 36 ISO 9001, TOPLAM KALİTE ’ ye ATILMIŞ İLK ADIMDIR. “ KALİTE YOLCULUĞU ”, UZUN İNCE BİR YOLDUR BU YOL HEP YENİ UFUKLARA DOĞRU UZAR GİDER.

38 TKY.’ye “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BİR MAKİNA” OLARAK BAKILIYOR. KALİTELİ YÖNETİM DEMEKTİR, “İNSANLA - İNSAN İÇİN, SIFIR HATA” İNSAN YERİNE, İNSANLARLA YÖNETİM ŞEKLİDİR. Sınırsız, “Daha iyiyi”, ”MÜKEMMELİ” arama stratejisidir,

39 PDCA BAŞLANGIÇ Destek; ISO 9001 TKY. YOLCULUĞU MÜKEMMELLİK Neredeyse, ISO 9001 std. Son revizyonlarla, TKY.’e Yaklaşmaya başlamıştır TKY.’e Yaklaşmaya başlamıştır ! ISO 9001 = TKY

40 Klasik Kalite Anlayışı  ‘ ’Muayeneye’’ dayalı kalite  Yüksek kalite ile artan maliyeti  Sorunlar çıktıkça çözüm geliştiren yönetim  Azami ihtisaslaşma ile sistem geliştirme yaklaşımı Toplam Kalite Anlayışı  ‘ ’Önlemeye’’ dayalı kalite  Yüksek kalite ile düşen maliyet  Olası sorunları düşünüp bunları önleyen yönetim  İşbirliği ile sistem geliştirme yaklaşımı

41 Klasik Kalite Anlayışı  Fonksiyonların kesin ayrımına dayalı organizasyon  Kabul edilebilir hata düzeyini hedefleyen üretim/Hizmet  Ödül ve cezaya dayalı motivasyon  Hiyerarşiye dayalı öncelikler  Kalitecilerin işidir. Toplam Kalite Anlayışı  ‘’Sıfır hatayı’’ hedefleyen üretim/Hizmet  Çalışmanın takdir edilmesine dayalı motivasyon  Müşteri tatminine dayalı öncelikler  Herkesin işidir.  İşin ideal biçimde yürütülmesine dayalı esnek kalıplı organizasyon

42 0.1 Genel 0.2 Proses Yaklaşımı 0.3 ISO 9004 ile ilişkiler 0.4 Diğer Yönetim Sistemleri ile uyumluluk 1.0 KAPSAM, 2.0 Atıf yapılan standartlar (ıso 14000, ıso 9000, ıso 9004, ıso 19011) 3.0 Terimler tarifler, 4.0 Kalite Yönetim Sistemi, 5.0 Yönetimin Sorumluluğu, 6.0 Kaynakların Yönetimi, 7.0 Üretimin gerçekleştirilmesi, 8.0 Ölçme, analiz ve iyileştirme,

43 TS-EN ISO 9001:2008 SSistem ve dokümantasyonun genel şartları ÜÜst yönetimin sorumlulukları KKaynak Yönetimi ÜÜrün Gerçekleştirme ÖÖlçme, analiz ve iyileştirme

44 0-GİRİŞ 0.1: GENEL 0.2: SÜREÇ YAKLAŞIMI 0.3: ISO 9004 İLE İLİŞKİ 0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK 1.KAPSAM 2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3.TERİMLER VE TARİFLER

45 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

46 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

47 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.3 ALT YAPI 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI

48 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU 7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ

49 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME

50 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

51 I. Seviye (Stratejik ) KALİTE EL KİTABI KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ GÖREV/İŞ TALİMATLARI II. Seviye (Taktik) II. Seviye (Taktik) III. Seviye (Uygulama ) FORMLAR, KAYITLAR, RAPORLAR, KALİTE PLANLARI, DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR, ÇİZİMLER, KİTAPLAR, V.S. Üç Seviye ve Piramit Yapılı Kalite Sistemi I S O 9001 KALİTE BELGESİ KALİTE POLİTİKASI

52 4.2 Dokümantasyon Şartları 4.2.1 Genel 4.2.2 Kalite El Kitabı 4.2.3 Dokümanların Kontrolü 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Başlıkları ile yapılması gerekenler Kalite El Kitabı hazırlanmalı, Kuruluşun prosesleri arasındaki etkileşimi tariflenmeli. Dokümantasyon sistemi planlanmalı; Dokümanların Kontrolü Prosedürü (Zorunlu Prosesdir) oluşturulmalı, Master (Ana Liste) listeler hazırlanmalıdır. Master listenin güncel olmasını sağlanmalı, Dokümanlarda revizyonlar varsa yapılmalı, Revize edilmiş dokümanları dağıtımını gerçekleştirmeli, güncelliğini yitiren dokümanlar toplanmalı. Kalite çalışanları aynı zamanda Doküman Kontrol Sorumlusu olarak çalışırlar.

53 DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI KONTROLLÜ KOPYA Kaliteye ilişkin prosedürler, talimat, plan, şartname, teknik resim, liste gibi yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece ilgilisi tarafından yapılan belgelerdir. KONTROLSÜZ KOPYA Dağıtıldıktan sonra güncelleştirmesi zorunlu olmayan, kurum/kuruluşu taahhüt açısından bağlayıcı özelliği olmayıp, sadece bilgi için dağıtılan belgelerdir Dağıtım her bir alanda sadece o alanla ilgili dokümanların bulunmasını sağlayacak şekilde yapılır. Master liste her bir kitapta bulunması gereken prosedür ve iş talimatlarını belirtir.

54 DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN Bu dokümanlar doküman kontrol sisteminize dahil edilmelidir. Örneğin: Hizmet Alan Vatandaşa (Müşteriye) Ait Dokümanlar Mevzuatlar ISO 9000 Standartları Dokümantasyonunuz için kullanılan referanslar.

55 1)Dokümanların Kontrolü Prosedürü 2)Kayıtların Kontrolü Prosedürü 3)Kuruluş İçi Denetim Prosedürü 4)Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Değerlendirilmesinin Kontrolü Prosedürü 5)Düzeltici Faaliyet Prosedürü 6)Önleyici Faaliyet Prosedürü

56 DOKÜMAN ÖZELLİKLERİ Kuruluşun Adı, Logo Doküman adı Doküman kodu Doküman numarası  Revizyon numarası  Sayfa Numarası  Yayın tarihi  Hazırlayan, onaylayan

57 a) Kapsam dışı sadece 7. maddede yapılabilir. b) Hariç tutulacak şartlar el kitabında tanımlanmalı ve hariç tutma gerekçelerinin doğruluğu gösterilmeli bir başka deyişle kanıtlanmalıdır. c) Belgelerde yazılan kapsam açık bir şekilde uygulanan TS-EN ISO 9001:2008 şartlarını içermelidir. Buradaki amaç müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış bilgilendirilmemesidir. Kapsam Dışı Olabilecek Durumlar

58 Aşağıda belirtilen maddelerin belirli şartlarda uygulanamaması düşünülebilecek muhtemel şartlardır. 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlilik 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

59 Kalite Ekipleri tarafından; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardının öngördüğü koşullarda süreç bazlı dokümantasyon çalışmaları yapılmış ve  103 Görev Tanımı,  İş ve İşlemlerin yerine getirildiği 76 Talimat,  10 Prosedür,  24 Süreç,  54 Form, Plan ve Liste dokümanı hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU

60 Gerçekleştirilen Eğitimler GGenel ISO 9001:2008 Eğitimi (2008, 2009, 2010) DDokümantasyon Eğitimi (2008, 2009, 2010) KKalite Kontrol Çemberleri Eğitimi (2008, 2009, 2010) PProblem Çözme Teknikleri Eğitimi (2009, 2010) SSWOT Analizi Eğitimi (2009, 2010) İİstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (2009, 2010) KKuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi (2009, 2010)

61 2012 yılı Şubat – Ocak döneminde Fakültelerimiz gerçekleştirilen iç denetimleri aşağıdaki gibidir,  İstatistik & Matematik  Kimya & Biyoloji  İnşaat Müh. & Makine Müh.  Fizik & Ziraat Fak. TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU


"ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları