Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI

2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı TANIŞALIM Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK E-mail: osman.albayrak@erdogan.edu.trosman.albayrak@erdogan.edu.tr Web : albayrakegitim.com

3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı KAYNAKLAR 1.Şahan, H.Hüseyin(2015). Eğitimde Program Geliştirme – Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi.Ankara 2.Küçük,M (2014).Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayıncılık. Ankara 3. Diğer KPSS Konu Anlatımları ve Soru Bankaları

4 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı KALAN HAFTALARDA HANGİ KONULAR İŞLENECEK ? 1. Hafta: Öğretim İlkeleri 2. Hafta: Öğrenme ve öğretmen Kuramları-1 3. Hafta: Öğrenme ve öğretme Kuramları-2 4. Hafta: Öğretim Stratejileri 5. Hafta: Öğretim Yöntemleri 6. Hafta: Öğretim Teknikleri -1 7. Hafta: Öğretim Teknikleri - 2

5 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı ÜNİTE 1 ÖĞRENME VE ÖĞRETİM İLKELERİ

6 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı ÜNİTE KAZANIMLARI 1.Öğretimde ilkenin ne demek olduğunu tanımlar 2.Öğrenmenin gerçekleşmesi için olmazsa olmaz ilkeleri açıklar 3.Öğrenme ve öğretme ilkelerinin her birine kendine has örnekler verir

7 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı  Türk dil kurumuna göre; Temel düşünce, prensip demektir.  Bizi belli bir amaca ulaştıran, doğruluğu kanıtlanmış, her türlü şüpheden arındırılmış öncü düşünceler, kılavuz fikirlerdir (Küçükahmet, 2001) İLKE NE DEMEKTİR ?

8 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı SİZE BİR SORU ?

9 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı  Doğruluğu ve geçerliliği bilimsel olarak kabul edilen, bizlere eğitim-öğretim süreçlerinde hedeflerimize ulaşmada kılavuzluk eden öncü fikirlerdir.  İlkeler bizim rehberimizdir ÖĞRETİMDE İLKE NE DEMEKTİR ?

10 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı  Gerek; - Eğitim Programların ve ders kitaplarının hazırlanmasında - Gerekse; Öğrenme- öğretme süreçlerinde esas alınan genel ilkeler vardır

11 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

12 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 1.Öğrenciye Görelik ( Çocuğa Görelik Hazırbulunuşluk- Düzeye Uygunluk- Ya da öğretimin bireyselleştirilmesi) İlkesi

13 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Bir elin 5 parmağı da bir birinden farklıdır? Öğrenciye /Çocuğa Görelik (Hazırbulunuşluk, Düzeye Uygunluk- öğretimin bireyselleştirilmesi) İlkesi

14 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Aynı yaş grubunda olsalar da her çocuğun gelişimi, ilgisi, zekası, hazırbulunuşluğu farklı olabilir. Öğrenciye /Çocuğa Görelik (Hazırbulunuşluk, Düzeye Uygunluk- öğretimin bireyselleştirilmesi) İlkesi

15 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Herhangi bir öğretmenin dersinde bir konu işlenirken, görsel sunular izlettirmesi, kompozisyon yazdırması, drama çalışmaları düzenlemesi öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini dikkate alması Bu ilkeye uygun davrandığını gösterir. UNUTMA

16 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 2. Etkin Katılım (İş İlkesi, Aktivite, Yaparak Yaşayarak Öğrenme )

17 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Etkin Katılım (İş İlkesi, Aktivite, Yaparak Yaşayarak Öğrenme ) Çağdaş eğitim anlayışlarına göre öğrenci ne kadar çok aktif olarak eğitim sürecine katılırsa öğrenme de o derece etkili ve kalıcı olmaktadır. Duyarım, unuturum. Görürüm, hatırlarım. Yaparım, anlarım. ÇİN ATASÖZÜ

18 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Etkin Katılım (İş İlkesi, Aktivite, Yaparak Yaşayarak Öğrenme )

19 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 3. Yaşama Yakınlık (Hayatilik) İlkesi

20 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Yaşama Yakınlık (Hayatilik) İlkesi

21 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Yaşama Yakınlık (Hayatilik) İlkesi Öğrenciye hayatta kullanabileceği şeyler öğretilmeli, Okuldaki öğretim hayatın doğrudan kendisi olmalıdır. Ders konuları, anlatım sırasında verilen örnekler hayatın içinden seçilmelidir. İlerlemeci anlayışa göre; okul hayata hazırlık değil bizzat yaşamın kendisi olmalıdır

22 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

23 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 4. Güncellik (Aktüalite) İlkesi

24 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Güncellik (Aktüalite) Öğretim sürecinde öğrenilen ya da öğretilen bilgiler güncel olmalı ya da güncel olgu ve olaylarla ilişkilendirilmelidir. Ör : Sel Felaketi konusunu işlerken yakın zamanda Hopa’da meydana gelen sel haberleri üzerinde durmak daha anlamlıdır.

25 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Güncellik (Aktüalite) İlkesi

26 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı İlkokulda öğretmenlerimizin her sabah ilk derste « çocuklar akşam ne duydunuz?» şeklinde sorarak belli bir süre günlük olaylar üzerinde durmalarının amacı ne olabilir? Güncellik (Aktüalite) İlkesi

27 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 5. Somuttan- Soyuta İlkesi

28 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Somuttan Soyuta İlkesi Zihinsel gelişim somuttan – soyuta doğrudur. Özellikle ilkokul kademesinde öğretim yaparken somut eşyalar, nesneler ve öğretim materyalleri kullanılmalı daha sonra soyut kavramlar üzerinde durulmalıdır. Ör: Dikdörgenin çevresinin hesaplanmasını öğretirken, önce kitabın çevresini hesaplama, sonra resim üzerinde hesaplama yapmak, sonra da problem üzerinde durmak daha etkili olabilir

29 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı ŞİMDİ GÖZLERİİNİZİ KAPATIP BU HECELERİ HATIRLAMAYA ÇALIŞALIM

30 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Şimdide aşağıdaki kelimeleri OKUYALIM ŞİMDİ DE GÖZLERİNİZİ KAPATIP BU KELİMELERİ HATIRLAMAYA ÇALIŞALIM

31 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Neden acaba ; İkinci slayttaki kelimeleri daha çok akılda tuttuk. Çünkü ikinci slayttaki kelimelerin zihnimizde somut bir karşılığı vardı

32 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Somuttan Soyuta Doğru 1 Rakamının Öğretim Sırası

33 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı İlkokulda sayıları öğrenirken fasulye yada abaküs kullanmanın daha sonrada defter- kitap üzerinde alıştırma yaptırmanın nedeni ne olabilir?

34 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 6. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

35 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Bilinenden Bilinmeyene İlkesi Öğretim sürecinde, öğrencinin önceki öğrenme ve deneyimleri dikkate alınmalı, yeni bilgi ve deneyimler mevcutların üzerine inşa edilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ör: Çarpma işlemini öğretmek için bildiği toplama işleminden hareket edilmelidir. 4*4*4=12 4*3=12

36 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Öğretimde analoji (benzetim) tekniğini kullanmanın hareket noktası bilinenden bilinmeyene ilkesidir? UNUTMA

37 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 7. Yakından Uzağa İlkesi

38 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Yakından Uzağa İlkesi (Zaman ve mekan boyutu ilkesi ) Öğretimin, öğrenciye en yakın fiziksel çevre (yaşanılan yer) sosyal çevre (yaşayış) ve yaşadığı zaman dan başlanılarak düzenlenmesi öğrenmeyi daha da kolaylaştırır. Ör: Dünyayı öğretirken yakın fiziksel çevreden uzak fiziksel çevreye (apartman, mahalle, kent, ülke, dünya) şeklinde hareket edilmesi daha anlamlı olacaktır.

39 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Sizce! Bu öğrenci hangi ilkeye göre hareket etmiştir? «Yakından uzağa» öğretim ilkesine göre

40 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 8. Ekonomiklik (Tasarrufluk) İlkesi

41 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Ekonomiklik (Tasarrufluk) İlkesi Öğretimin en az emek, en az zaman ve en az enerji sarf edilerek en yüksek verimin alınması esasına uygun olarak yürütülmesidir. Doğru bir planlama ekonomiklik ilkesinin temel taşıdır.

42 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Sizce bir çocuğa yüzmeyi en ekonomik bir biçimde nasıl öğretebiliriz? Cevap: Gösterip- yaptırma yöntemiyle

43 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 9. Açıklık ( Ayanilik) İlkesi

44 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Açıklık (Ayanilik) İlkesi Öğretmenin vereceği mesajların, kullandığı dilin anlaşılır, açık, net ve anlamlı olması, öğrenmeyi kolaylaştırır. Açıklığı arttırmak için, tüm duyu organlarına hitap edecek materyaller, görsel- işitsel araç ve gereçler kullanılmalıdır.

45 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Açıklık İlkesinin İki Boyutu Vardır

46 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

47 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 10. Bütünlük (Bütünsellik) İlkesi

48 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı BÜTÜNLÜK İLKESİ Öğretim yapılırken kişinin, zihinsel, bedensel, duygusal, kişilik, psikomotor ve sosyal gibi gelişimi düzeylerini dikkate alarak öğretim yapılmalıdır. Bütün gelişim alanları belli bir uyum içinde gelişir ve bir birini etkiler. Program geliştirmede «Korelasyon Desen» tasarımı bu ilkeye uygundur.

49 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Ben Sporcunun Zeki Çevik Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim Bil Bakalım Atatürk bu sözleri söylerken, hangi öğretim ilkesinin önemine dikkat çekmiştir? Cevap: Bütünlük İlkesi

50 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı ÖRNEĞİN; Çevre kirliliği konusunu işleyen bir öğretmenin Matematik dersinde çevre kirliliğinin ülke ekonomisine maliyetini hesaplattırması, Fen ve teknoloji dersinde çevre kirliliğinin çevre ve canlılık için etkilerini inceletmesi, Resim dersinde çevre kirliliği konulu resim çizdirmesi, Türkçe dersinde konu ile ilgili kompozisyon yazdırması öğretmenin BÜTÜNLÜK ilkesine göre hareket ettiğini gösterir.

51 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 11. Tümdengelim ( Genelden özele- bütünden parçaya ) İlkesi

52 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Tümdengelim İlkesi ( Genelden özele- bütünden parçaya ) Kimi durumlarda öğretilecek konunun bütünden parçaya doğru aşama aşama ( genelden özele ) doğru verilmesi öğrenmeyi kolaylaştırır.

53 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Eskiden ülkemizde ilk okuma yazma öğretimi «bütünden parçaya doğru» bir sıra izlerdi. Hatırladınız mı

54 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 12. Transfer İlkesi

55 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Transfer İlkesi (Bilginin aktarılması, Dayanışıklık) Öğrenilen bilginin başka bir problemi çözerken, ya da gerçek yaşamda kullanılmasıdır. Ör: Dört işlem becerisini alışverişte kullanma. Öğrendiği formülü problem çözerken kullanma vb.

56 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 13. Basitten Karmaşığa (Kolaydan Zora) İlkesi

57 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Basitten Karmaşığa İlkesi (Kolaydan Zora) İçeriğin, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sunulmasıdır. Önce basit bilgiler daha sonra zor bilgiler öğretilmeli. Bu öğrencinin kendine olan güvenini, dolayısıyla motivasyonunu arttırır. Ör: Matematik dersinde önce tek basamaklı sayılar, daha sonra iki basamaklı sayılar öğretilmelidir.

58 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

59 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 14. HEDEFE GÖRELİK İLKESİ

60 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı HEDEFE GÖRELİK (UYGUNLUK ) Derste yapılacak bütün etkinlikler, o dersin hedeflerini gerçekleştirecek şekilde düzenlenmeli amaç dersin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmak olmalıdır. « Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu olmamalıdır »

61 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 15. Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) İlkesi

62 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) İki boyutu olan bir ilkedir; 1. Toplumsal boyutu ile otoriteye (aile, devlet, toplum) itaat 2. Kendi kararlarını verebilme yeterliliği boyutuyla da özgürlük anlamına gelir.

63 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Sosyallik (Otoriteye İtaat ve Özgürlük) Sosyalleşme sürecinde öğrenci: anne-baba-öğretmen ve okul yöneticilerine saygı duymalı; din-ahlak-gelenek gibi toplumun manevi güçlerine uygun davranmalıdır. Bu otoriteye itaatin bir gereğidir. Birey bu kuralları uygularken kendi kararlarını verebilme, kendini yönetebilme, mutluluğunu ve sorumluluğunu yaşamalıdır. Bu da özgürlüğün bir gereğidir. Çağdaş yaklaşımlar sosyallik ilkesinin bu ikinci boyutu üzerinde daha çok durmaktadır

64 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 16. Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması İlkesi

65 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması Evrensel bilginin sonraki kuşaklara aktarılması bilgi ve becerinin güvence altına alınması ile sağlanır. Gerçek ve doğru bilgilerin öğrenci tarafından bilinmesi önemlidir.

66 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması Özellikle «daimicilik» eğitim felsefesini savunanlar bu ilkeyi çok severler

67 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı KONU KAVRATAN SORU Çayeli İlçesi’nde görev yapan İlhan Öğretmen Coğrafya dersinde Karadeniz Bölgesi’nin Coğrafik yapısını öğrencilerine kavratmak için aşağıdaki ilkelere göre hareket emiştir, sizce İlhan Öğretmenin uyguladığı ilkeler sırasıyla hangisidir? 1.Önce bölgeyle ilgili üç boyutlu haritalar kullanmış, sonra bir takım resimler göstermiş, daha sonra ise konuyu sözel olarak sunmuştur 2.Önce Çayeli İlçesi’nin coğrafik yapısını tanıtmış, sonra Rize İli’nin tamamını ve daha sonra ise Karadeniz Bölgesi’ni tanıtma yolunu seçmiştir 3.Konuyu, üç boyutlu haritalar eşliğinde etkili olarak anlaşılır bir dille öğrencilerine anlatmıştır 4. Konuyla ilgili üç boyutlu haritalar kullanmış, bir takım resimler göstermiş, bölgeyle ilgili önceden çekilmiş bir belgesel izletmiş, yöreye ait türkülerden yararlanmış ve ders kitabındaki okuma parçasını okutmuştur 5.Önce Karadeniz Bölgesi’ni tanıtmış, sonra Rize İli’nin bütününü tanıtan bir film izletmiş, daha sonra ise Çayeli İlçesi’ni ele almıştır. SOMUTTAN SOYUTA YAKINDAN UZAĞA AÇIKLIK ÖĞRENCİYE GÖRELİK GENELDEN ÖZELE

68 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı BRAVO, BRAVO !

69 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı KPSS SORU ÖRNEKLERİ

70 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 1. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır. Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemlerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? (2007) A) Basitten karmaşığa B) Somuttan soyuta C) Ekonomiklik D) Açıklık E) Yakından uzağa E

71 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 2. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu en iyi açıklamaktadır? (2006) A) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması B) Sınıfiçi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun olmaması C) Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması D) Sınıf-içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate alınmaması E)Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekilde düzenlenmemesi A

72 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 4. Öğrenci, öğretim sürecine bizzat katılmalı, okumalı, yazmalı, konuşmalı, tartışmalı ve bilgiyi geçmiş yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir. Bu açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? (2003) A) Öğretmen, öğrencileri içeriğe yönlendirmelidir. B) Öğrencinin olgu ve olayları çok yönlü olarak değerlendirmesi sağlanmalıdır. C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi dikkate alınmalıdır. D) Bilginin teorik temellerine inilmelidir. E) Öğrencinin yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. E

73 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı 7. Bir sosyal bilgiler öğretmeni, yavaş okuyan öğrencilerden oluşan bir sınıfa ders vermektedir. Dersin başında, daha önceden öğretim programını inceleyerek hazırlamış olduğu ders notunu sınıfa dağıtır ve hemen ardından bu nota dayalı olarak soru-cevap yöntem/tekniği ile ders işler. Ders süresince etkin katılımın düşük olduğunu fark eder. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2010) A) Öğretmenin, öğrencileri rahatlatıcı bir tutum içinde olmaması B) Öğretmenin, dersi planlarken öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurmaması C) Yavaş okuyan öğrencilere soru-cevap tekniğini uygulaması D) Kullanılan ders notunun öğrencilerin öğrenme ihtiyacını karşılayıcı nitelikte olmaması E) Hazırlanan ders notuyla kazanımlar arasında yeterli ilişki bulunmaması

74 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı KPSS 2012 ) Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde “Nesne sayısı 10’dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar.” kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir? A) Somuttan soyuta - Hayatilik B) Somuttan soyuta - Ekonomiklik C) Hayatilik - Soyuttan somuta D) Açıklık - Soyuttan somut E) Somuttan soyuta - Açıklık

75 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

76 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı

77 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı


"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon E ğ itimi Sertifika Programı ……Ders Notları ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları