Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESOGÜ KÜTÜPHANESİ Tarihçe  ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m 2 kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESOGÜ KÜTÜPHANESİ Tarihçe  ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m 2 kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000."— Sunum transkripti:

1

2 ESOGÜ KÜTÜPHANESİ

3 Tarihçe  ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m 2 kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000 kişiliktir. ESOGÜ Merkez Kütüphanesinde 49 personel bulunmaktadır.  Kütüphanemizde LC (Library Of Congress) sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Kataloglama sistemi olarak ise AAKK 2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2) kullanılmaktadır.  ESOGÜ kitap koleksiyonu yaklaşık 103259 adet basılı ve 145000 adet elektronik kitap (Ebrary ve Hiperkitap veri tabanından erişilen)’ tan oluşmaktadır.  Süreli yayın koleksiyonunda ise 10235 adet ciltli dergi bulunmaktadır. Bunun dışında aboneliği devam eden Türkçe basılı (güncel ve akademik) 66 adet derginin son sayıları salonlarımızda sergilenmektedir.  Tez Bölümümüzde ise 5313 adet yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.  ESOGÜ Merkez Kütüphanesinde 14 adet grup çalışma odası, 7 adet akademik personel çalışma odası bulunmaktadır.  Kütüphanemize basılı satın alınan dergilerin yanında, elektronik ortamda da dergiye ulaşımı sağlayan veri tabanlarına abone olunmaktadır.  ESOGÜ Merkez Kütüphanesinin abone olduğu 49 veri tabanından, 38720 adet dergiye 3000000 teze ve 145000 adet elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir.

4 Misyon Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek olmak amacına uygun tüm kaynak ve hizmetleri sağlamak ve geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için: Araştırmacıları bilgi kaynaklarından haberdar etmek ve istenen kaynakları sağlamak, Fiziksel ve sanal kütüphane ortamlarında çalışmaları kolaylaştırıcı gerekli konfor ve şartları sağlamak, Kütüphane koleksiyonlarının ve kaynaklarının korunmasını ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak, Toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere ilgili kurumlar, yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek, Kaliteli kütüphane anlayışına hizmet için personelde uzmanlık, beceri, bağlılık ve yaratıcılık ruhunu oluşturmak, teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Bilimsel araştırmanın ve öğrenmenin vazgeçilmez merkezi olarak bilim ve gelişim konusundaki tüm kaynaklara her yerden erişim sağlayan kütüphane vizyonu gereği; Nitelik ve nicelik bakımından en zengin koleksiyona sahip olmak, Ulusal ve uluslararası kütüphane hizmetlerinde girişimci ve öncü olmak, Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaçlarını önceden tespit ederek tedbir almak, Teknolojik gelişime uygun arşivleme sistemlerine sahip olmak, Bilgi kaynaklarına erişimin daha kolay ve hızlı olması için inovatif çalışmalar yapmak, için çalışır. Vizyon

5 Kitap Koleksiyonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 103259 basılı, 145000 elektronik olmak üzere 248259 kitap bulunmaktadır. Referans koleksiyonunda istatistiksel bilgi veren kaynaklar, haritalar, atlaslar, sözlükler, ansiklopediler, el kitapları, bibliyografik kaynaklar, biyografik kaynaklar, rehberler, üniversite katalogları, standartlar, almanaklar olmak üzere yaklaşık 4432 referans materyali yer almaktadır. Rezerv Birimi'nde öğretim üyeleri ve kütüphaneciler tarafından oluşturulan dönemlik ders kitapları, yardımcı ders kitaplarının bulunduğu 1200’e yakın bilgi kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca Tez Bölümümüzde ise 5313 adet yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır. Basılı kaynaklar Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne göre sınıflandırılmakta ve açık raf sisteminde hizmete sunulmaktadır. Bu sistemde disiplinler, ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder. Koleksiyondaki basılı ve elektronik kitaplara kütüphane kataloğu OPAC (Online Public Access Catalog) aracılığı ile erişilebilir.

6 Süreli Yayınlar Koleksiyonu Süreli yayın koleksiyonunda ise 10235 adet ciltli dergi bulunmaktadır. Bunun dışında aboneliği devam eden (güncel ve akademik) 66 adet derginin son sayıları salonlarımızda sergilenmektedir. ESOGÜ Merkez Kütüphanesinin abone olduğu 49 veri tabanından, 38720 adet dergiye 3000000 teze ve 145000 adet elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir. Kütüphanemize basılı satın alınan dergilerin yanında, elektronik ortamda da dergiye ulaşımı sağlayan veri tabanlarına abone olunmaktadır.

7 Kütüphane Kuralları Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde çalışmakta olan akademik ve idari personel, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunlar derneği üyeleri, protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli ve lisansüstü öğrencileri kütüphanenin doğal üyeleridir. Kütüphane kullanımında uyulması gereken genel kurallar;  Kütüphane binası, okuma salonları ve koridorlarda su hariç yiyecek ve içecek tüketilmez.  Kütüphane binası içersinde cep telefonuyla konuşulmaz.  Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılmaz.  Kullanıcılar, kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.  Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz.  Kütüphane kapanmadan on beş dakika önce, ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.  Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.  Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.  Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, sandalye, masa v.b.) zarar veren kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.  Bilgi kaynaklarının, izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.  Üyeler, ilk kullanımda kütüphane kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri, zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.

8 Çalışma Saatleri Eğitim - Öğretim DönemiYaz Dönemi BölümlerHafta içiCumartesiPazarHafta içiCumartesiPazar Okuma Salonları08.00 - 22.00 Kapalı Ödünç Bölümü08.00 - 22.00 Kapalı Grup ve Özel Çalışma Odaları 08.00 - 22.0010.00 - 22.00 08.00 - 22.00Kapalı Görsel İşitsel Bölümü 08.00 - 11.30 13.30 - 22.00 10.00 - 22.00Kapalı08.00 - 17.00Kapalı ILL - TÜBES08.00 - 17.00Kapalı 08.00 - 17.00Kapalı Süreli Yayınlar08.00 - 17.00Kapalı 08.00 - 17.00Kapalı Fotokopi08.00 - 19.0009.00 - 18.00Kapalı08.30 - 18.00Kapalı 7/24 SalonuTÜM GÜN

9 Eyüp YÜKSELEyüp YÜKSEL

10 Dilek TOĞRUDilek TOĞRU

11 Meral CEMMeral CEM

12 Songül YAZARSongül YAZAR

13 Filiz ATLIFiliz ATLI

14 Alper ÖZDEMİRAlper ÖZDEMİRSorumlu

15 Emine TUĞYANOĞLUEmine TUĞYANOĞLU Web SorumlusuWeb Sorumlusu Gürkan OLÇUNGürkan OLÇUN

16 Demet ACARLIDemet ACARLI Leyla TÜTÜNCÜLeyla TÜTÜNCÜ

17 Serkan HOŞGELDİSerkan HOŞGELDİ Esra AKTAŞLI SEZGİNEsra AKTAŞLI SEZGİN

18

19 Metin CANMetin CANSorumlu

20 Gülcan DURANGülcan DURAN

21

22 Seçkin KURTSeçkin KURTSorumlu

23 Kaner ULUSOYKaner ULUSOYSorumlu

24

25

26

27 Reşit ATICIReşit ATICISorumlu

28

29

30

31

32 Uzman Ayfer URFALIOĞLUUzman Ayfer URFALIOĞLUSorumlu

33 Yılmaz KAVLAKYılmaz KAVLAK Mine YETİLMEZOĞLUMine YETİLMEZOĞLU

34

35

36 Refik ÖZENLİRefik ÖZENLİSorumlu

37

38 Erdim TETİKErdim TETİKSorumlu

39 Mehmet Sait ALTINAYMehmet Sait ALTINAY Sorumlu YardımcısıSorumlu Yardımcısı

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Kevser AKINKevser AKIN

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Ali Rıza ALPTEKİNAli Rıza ALPTEKİNSorumlu

72 Görkem ÇINARGörkem ÇINAR Ayhan ATŞABARAyhan ATŞABAR Gökhan ERYÜCELGökhan ERYÜCEL

73

74

75

76

77

78

79 Türker ÖZDAĞTürker ÖZDAĞSorumlu

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Mehmet ALANMehmet ALANSorumlu

92 Selçuk AKALINSelçuk AKALIN Aynur SARAÇAynur SARAÇ Sorumlu YardımcısıSorumlu Yardımcısı

93 Yavuz DURAKYavuz DURAKKezban BABALIKKezban BABALIK

94 Mustafa KAYAMustafa KAYAVolkan ŞENELVolkan ŞENEL

95 Ender Emrah IŞIKEnder Emrah IŞIKÇetin BAĞÇetin BAĞ

96 Gülay ERTEKGülay ERTEK

97

98

99 ESOGÜ KÜTÜPHANESİ


"ESOGÜ KÜTÜPHANESİ Tarihçe  ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m 2 kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları